• "Kötülükleri gördükçe hayatta faziletli olarak kalınamayacağını kabul ediyor, kendisi bu yola asla giremeyeceği için yaşamaktan soğuyor, robot haline geliyordu.
 • Yazılım geliştirmenin önemini bir örnekle gösterirsek

  APPLE'ın piyasa değeri tek başına
  BOEİNG
  TOYOTA
  MCDONALS
  NİKE
  VOLKSWAGEN
  GENERAL MOTORS
  AİRBUS
  ADİDAS
  TWİTTER gibi markaların değerinden daha büyüktür.

  O yüzden bazı okullar artık ilkokuldan itibaren çocuklara kodlama öğretiyor. Gelecek bunun üzerine kurulacak. Yapay zeka, Robot, Sanal para, Sanal Hayat..
 • İlk okuduğum distopik kitap.Partinin insanları belli kategoriler halinde kendi çıkarları uğruna robot gibi yaşattığı.Tüm hayatını ve enerjisini parti için harcayacak köleler haline getirdiği sistemde.Ana karakterimiz winston bu düzene karşı çıkan,çıkılmasını isteyen kişidir.Vermek istediği mesajları beyninize nakış işler gibi işleyen bu efsane kitap beni kendine hayran bıraktı.Okurken günümüze bile uyarlanabilir bir kitap olduğunu her sayfasında hissettiriyor.Şaşırtıcı bir finali ile mükemmel akıp giden bir kitaptı kesinlikle okunmalı.
 • Dünya hiç kimseye, doğası gereği olması gereken şey olması için izin vermez. Dünya her kişiyi bir meta -kullanışlı,faydalı,itaatkâr- haline indirgemeye çalışır: Asla isyankâr olmayan, asla kendisini ortaya koymayan, asla kendi bireyselliğini ilan etmeyen ama her zaman boyun eğen, neredeyse bir robot gibi. Dünya senin insan olmanı istemez, o senin faydalı makineler olmanı ister. Ne kadar faydalıysan o kadar saygıdeğer olursun, o kadar onurlandırılırsın.
  Osho
  Sayfa 51
 • yapay zeka (YZ) artificial intelligence Bilgisayar mühendisliği, nöroloji, felsefe, psikoloji, robot bilimi ve linguistik gibi birçok alanı içine alan ve algı, akıl yürütme, düşünme, öğrenme, kavrama, sezgi ve tasarlama gibi insan zekasına özgü davranışlar sergileyen bilgisayar yazılımı, robot tasarımı vb. konuları inceleyen bilimsel alan; bu şekilde ortaya çıkan ürün. İlk YZ araştırmalarında insanın bilişsel modellerinden kaçınılıyordu, ancak beynin çalışmasına ilişkin teorilere dayanan >bağlantıcılığın gelişmesiyle birlikte, bu yönelim de değişmiştir. A. M. Turing, kendisini oluşturan parçalardan çok daha karmaşık bir makine tasarlanabileceğini kanıtlamıştır. Günümüzdeki satranç programlarından bazıları, insan satrançıların çoğundan daha iyi oynayabilmektedir. Günümüzde bilgisayar mühendisleri ile biliş psikologları yakın bir işbirliği içinde çalışmaktadır. Yapay zeka yaklaşımı biliş psikolojisinde, algı, bellek, hayalgücü, düşünme ve problem çözme gibi çok çeşitli uygulama alanları bulmuştur. Bu iki alanda birisinde oluşturulan bir model veya elde edilen bulgular, diğerlerinde de rahatlıkla uygulanabilmektedir. Ayrıca >Turing testi, biliş bilimi, biliş psikolojisi, bağlantıcılıl, sembolcülük. Bazı otoriteler, yapay zekanın insanın düşünme becerisiyle kıyaslanamayacağını savunarak yapay zeka modellerine karşı çıkmaktadır. Yapay zekacılara yönelik eleştirilere güzel bir örnek için >Çince odası.
 • Okuduğum tek ütopya üzerine kitap. Farklıydı tek düze robot (gibi) insanlar. İnsan fabrikası vs. Farklı bir tecrübe güzel işlenmiş bilim kurgu filmi gibi bir kitap,anlatımı da akıcı :)
 • 2002'de Mind and Language adıyla ilk baskısını yapan ve Amerikalı düşünür Searle'e ait bir dizi makaleden oluşan bu çalışma Türkçe'de ilk baskıyı 2013'te görüyor. Searle özellikle 80'lerde yayınlanan - oldukça basit bir düşünce deneyi- "Çince Odası Argümanı" ile yapay zeka teknolojisinin ve kognitif bilimin ateşli bir eleştirmeni olarak tanınıyor.>>Zihin bilgisayar metaforuyla ifade edilemez. Bilgisayar, dilin semantik özelliklerini icra edemez, işlemcinin yaptığı dilin sentaktik özelliğinden hareketle kendinde yüklü programa uygun çıktı verebiliyor olmasıdır. Bir robot da tıpkı sevdiği bir yakınının ölümüyle birlikte "acı çekebilir", ağlayabilir(diyelim teknoloji müsaade ediyor), suskunluğa gömülebilir kısaca yas tepkileri geliştirebilir ancak kendine yüklenmiş program dahilince. Searle, zihinsel özellikler taşıyan herhangi bir tür yapay zekanın olamayacağını savunur. Bilinç biyolojik bir fenomendir ve beyin etkinliğinin daha üst bir seviyedeki özelliğidir. "Biological naturalism" adını verdiği felsefi bilinç kuramında bilinç fenomenlerinin nörobiyolojik bir temeli vardır ve bunlar daha alt düzeydeki etkinliklerden belir(iver)en üst düzey etkinliklerdir. Ancak bilinç öznellik demektir ve salt(fizikalist bir tutumla) üçüncü şahıs ontolojisine indirgenemez. Searle fail nosyonunu kullanarak öznesiz bir süreç olarak bakmaz insana, der ki "özgür irade vardır; kestirilemez, belirlenemez." Kitaptaki makalelerde de beyin-bilinç sorunsalına eğilir Searle. Kendisi her ne kadar felsefe kökenli de olsa nörobiyolojik bulguları, bilinç problemiyle ilgilenirken önemser. Ancak 16 yıl önce basılmış bu kitabın - 1992 yılına ait makale de vardır içerisinde- aktüel deneysel bilinç kuramlarından biraz uzak düştüğünü söyleyebiliriz sanıyorum.

  İÇİNDEKİLER

  GİRİŞ
  1.BİLİNÇ PROBLEMİ
  2.BİLİNÇ BİLİM SEL OLARAK NASIL İNCELENİR
  - Giriş
  -Birinci Tez
  -İkinci Tez
  -Üçüncü Tez
  -Dördüncü Tez
  -Beşinci Tez
  -Altıncı Tez
  -Yedinci Tez
  - Sekizinci Tez
  -Dokuzuncu Tez
  - Sonuç
  3.BİLİNÇ
  -Probleme Direnme
  -Biyolojik Bir Problem Olarak Bilinç
  -Hedefi Belirleme: Bilincin Tanımı
  -Bilincin Temel Özelliği
  -Niteliksel, Öznellik ve Birlik Bileşimi
  -Diğer Bazı Özellikler
  -Geleneksel Zihin-Beden Problemi ve Bundan Kaçınmanın Yolu
  -Bu Karışıklığa Nasıl Düştük? Konu Dışı Tarihsel Bir Değerlendirme
  -Bilincin Bilimsel İncelemesi
  -Bilince Yönelik Standart Yaklaşım: Yapıtaşı Modeli
  -Temel Bilinç ve Birleşik Alan Teorisi
  - Birleşik Alan Teorisindeki Çeşitlemeler
  4.HAYVAN ZİHİNLERİ
  5.NİYETLİLİK VE DOĞADAKİ YERİ
  6.KOLEKTİF NİYETLER VE EYLEMLER
  -Sezgi
  -Simgeleme/İşaretleme
  -Önvarsayım
  7.BİLİŞ'İN AÇIKLAMASI
  -Problem
  -Marr' ın Bilgi-İşlem Modeli Uyarlaması
  -Bazı Öncelikli Ayrımlar
  -Bilgi ve Yorum
  -Hesaplama ve Yorum
  -Beyindeki Bilgi-İşlem
  -Derin Bilinçdışı Kurala Uyma
  8.SOSYAL BİLİMLERDEKİ NİYETSELCİ AÇIKLAMALAR
  9.SÖZ EDİMLERİ TEORİSİNDE BİREYSEL NİYETLİLİK VE SOSYAL GÖRÜNGÜLER
  -Bireysel Niyetlilik Olarak Anlam
  -Sosyal Bir Görüngü Olarak Anlam
  -Sonuç
  10.İCRA EDİCİLER NASIL İŞLER?
  -İcra Edici Tam Olarak Nedir?
  -İcra Edicilerdeki Problem Tam Olarak Nedir?
  -Yeterlilik Koşulu
  -Önceki Çözümlemeler
  -İddia Ediciler(Kesinleyiciler) Olarak İcra Ediciler
  -İlanlar Olarak İcra Ediciler
  -İcra Ediciler ve Literal Anlam
  -Özet ve Sonuç
  11.KONUŞMA
  12.ANALİTİK FELSEFE VE ZİHİNSEL GÖRÜNGÜLER
  -1.Giriş: Davranışı Arkaplan
  -2.Karbüratör İşlevselciliği
  -Turing Makinesi veya Düzenlenmeli İşlevselcilik: Putman ve Dennet
  -Teşhis ve Sonuç
  13.BELİRSİZLİK, DENEYCİLİK VE BİRİNCİ ŞAHIS
  14.KURALLAR VE NİYETLİLİK HAKKINDA ŞÜPHECİLİK

  DİZİN