selim koç, bir alıntı ekledi.
22 Oca 17:15

Politikacılar, medya ve onların elebaşıları, bu efsanelere tarihî gerçekler elbisesi giydirerek halkı uyutma görevini üstleniyorlar. Ve bu, tâ başlangıçtan beri böyle sürüp geliyor. Amerikan siyasetinin ilk ve en kavrayışlı analistlerinden biri olan Tocqueville çok önceden şu notu düşüyordu: "Bütün Amerikalıların kendi dinlerine inanıp inanmadıklarını bilmiyorum, fakat onların cumhuriyet kurumlarının ayakta kalması için dinin zorunlu olduğuna inandıklarından eminim." Ve ilâve ediyordu: "Bazıları Hıristiyan dogmalarına inandıkları için, diğerleri ise onlara inanmaz görünmekten korktukları için bunları dile getiriyorlar. ...Amerika Birleşik Devletleri'nde egemen olan dinî olandır, o yüzden de ikiyüzlülüğün ortak olması gerekir."

Amerikan Efsanesi, Roger GaraudyAmerikan Efsanesi, Roger Garaudy
selim koç, bir alıntı ekledi.
27 Eyl 2017

Ama ne var ki, halklarımızın ezici çoğunluğu, gündelik hayatının her yanıyla Amerikancılığın istilâsı altındadır. Nitekim kalabalık bir kitle Levi's kotları ve bazı markaların veya hatta bazı Amerikan üniversitelerinin hem ön hem de arkasında reklâmı bulunan tişörtleri giyiyorlar; gençlerimizin büyük bir kısmı Coca Cola'yı bütün diğer meşrubata tercih ediyor ve Marlboro içiyorlar; çocuklar ise Mac Do'da yemek yemeyi çoğu zaman bir mükâfatlandırma olarak görüyorlar; şiddet ve korku filmleri (ve video kasetler ve bunlardan kopyalanan disketler, CD'ler) pazarın yüzde 80'ini elinde tutuyor; çocuklarımıza dehşet ve terör zevkini aşılayan bilgisayar oyunları, Taî-peh'den Sao-Paulo'ya, Paris'ten Dakar'a kadar her yerde hüküm süren Hollyvwood yapımıyla evlerimizin içine taşınıyor.

Ve bilhassa da Pentagon'a yedek askerler ve silâh uşakları temin eden hükümetler, büyük Amerikan firmalarından milyarlarca dolarlık savaş uçakları ve diğer başka teçhizat satın alıyorlar. Amerikan hukukinin büyük işletmelere hediyeleri böylece tamamlanıyor. Nitekim Amerikan hükümetinin bütçesi. ekonomiye dönem dönem rahat bir sıçrama sağlayan, Alain Peyrefitte'in tabiriyle, "mutlu savaşın aralıklarında araştırma ve gelişme yükümlügünü de sırtlanmaktadır.

İmdi bütün bunlar, sadece ve sadece bizlerin korkak kabullerimizle mümkün olmaktadır.

Amerikan Efsanesi, Roger GaraudyAmerikan Efsanesi, Roger Garaudy
Lord Among Wolves, Amerikan Efsanesi'ni inceledi.
13 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

küreselleşmenin dünya üzerinde etkilerini tahlil ederken her gücün beslendiği bir kaynagın olduğunu bunun amerikaya yansımasının ise Allahın dünyayı yönetmeleri için amerikalıları seçtiği'' inancından kaynaklandığını anlatıyor. bu inancın onları cesaretlendirdiğini ve buna kendilerini inandırarak istikamet ve eylem belirlediklerini söylüyor. amerikanın yaptıgı herşey ''Altın Haç'' için diyor. bunun önüne geçilebilmesinin yolunun ise borsası batan bir amerikanın yeniden belini dogrultamıyacagını bunun içinse dünyada 1 yada iki milyar civarında ABD menşeyli şirketlerin müşteri kaybetmesinin yeterli olacağını savunuyor. her bitmez denilen biter her gitmez denilen gider her düşmez denilen düşer diyor. dünyayı ve dengeleri anlamak açısından okunabilecek eserlerden.

Roger Garaudy/amerikan Efsanesi
Güçlülerin bu hususta kullandıkları en geçerli vasıtalardan biri, rahatsız edici olayları hafızalardan silmek, onları unutturmaktır; böylelikle kimse bunları hatırlamaz olur. Zaten Amerikan propaganda ve doktrin gücü öylesine hâkimdir ki bunu kurbanlarına dahi kabul ettirir. Gidin görün Arjantin'i, size söylediklerime orada kendi kulaklarınızla şahit olacaksınız: "Ha, evet, fakat biz onu unutmuştuk!"

Roger Garaudy/amerikan Efsanesi
Dünya piyasasında borcunu ödeyemeyen insanlar olduğu sürece, bir yanda daima aç insanlar ve diğer yanda da işsiz insanlar olacaktır. Dünyanın üçte ikisi borcunu ödeyemez durumda, o zaman nasıl üretim yaparsınız?

Roger Garaudy/amerikan Efsanesi
"Bir fakire yiyecek bir şeyler verirsem, benim ermiş kişi olduğumu söylüyorlar. Onun niçin fakir olduğunu izah edersem, benim komünist olduğumu söylüyorlar."

Roger Garaudy/amerikan Efsanesi
Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransızlar seçkin millet olduklarını ve "Allah'ın emrini" yerine getirdiklerini iddia ediyorlardı, karşıdaki Alman askerleri de bellerindeki kuşaklarda "Allah bizimle / Gott mit uns" sloganını taşıyorlardı. Bunlar Avrupa'da oluyordu.


Arjantin'de ise Eva Peron, Allah'ın Arjantin'i dünyaya egemen olma görevi verdiğini ileri sürüyordu.


Bu anlayış Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının kafasına iyice yerleşmiştir. Onlara göre, Amerika'ya Allah dünyayı yönetme vazifesini vermiştir...

Roger Garaudy/amerikan Efsanesi
Hitler 1933'te iktidara geldiğinde, Almanya'da örgütlü her 100 Yahudi'den 95'i dinî bir örgütün üyesiydi. Yahudilerin sadece yüzde 5'i Siyonist idi. Ne yaptı Hitler? Diğerlerini katletmek için bu yüzde 5 ile ittifak yaptı. Dikkat edin, bu ittifak savaşın başından 1944 yılına kadar ekonomik anlaşmalarla birlikte sürdü gitti. Alman ordusunun tamamiyle bozguna uğradığı sırada Hitler hâlâ, sadece Rus cephesinde kullanılmak şartıyla 10 bin kamyona karşılık l milyon Yahudi esiri vermeyi teklif ediyordu. Bunun anlamı şudur: Hitler Yahudileri geneli itibariyle katliâma tabi tutmamıştı, bu bir; ikincisi de, Sovyetler Birliği'nden farklı olarak İngiliz ve Amerikalılarla ayrı bir barış yapmak istiyordu. Zaten bu anlaşma da Golda Meir ve Ben Gourion tarafından önerilmişti.


Nihayetinde bu anlaşmayı imzalayan kişi mahkemeye çıkarıldı. Hakime, "Ben bu anlaşmayı kendi isteğimle değil, Siyonist yöneticilerin tasvibiyle yaptım" dedi. İsrail'in bütün bakanları işin içindeydi.


Bu adam adalet sarayının merdivenlerinde kurşunlanıp öldürüldü.

Roger Garaudy/amerikan Efsanesi
Siyonizm dinî bir hareket değildir. Onu kuran Theodore Herzl (1860-1904) bunu açıkça söyler. Milliyetçi ve sömürgeci bir ideolojidir. Dinle ve bambaşka bir şey olan Yahudilik'le hiçbir alâkası yoktur.