• Yunanlı Plutarch’ın M.S. 1. yüzyılda yazdığı Paralel Hayatlar/Lucullus adlı eserinde Ermenistan kralı Tigranes’in M.Ö. 1. yüzyılda yeni kurduğu “Tigranokerta” (Diyarbakır, Silvan) adındaki şehre Adiabeni, Asur, Gordyeni ve Kapadokyalıları zorunlu iskanla yerleştirdiğini yazmış. Gordyeni’ler Korduene krallığının Kürtleridir. Bu şehirde Grek’ler ve Kilikya’dan getirilip yerleştirilenlerde varmış. Tigranes bu insanların yerleşim yerlerini talan ederek sakinlerini zorla Tigranokerta’da yaşamaya mecbur bırakmış. Kral Tigranesin Ermenice adı Dikran’dı ve Ermeniler Diyarbakırı kurmasından dolayı bu şehre “Dikranagerd” diyorlardı, anlamı ise “Dikran’ın şehri” demektir.

  Burada önemli olan tarihi tespit şu ki; Plutarch’ın eserinin Kürtlerin Diyarbakırdaki varlığının 2100 yılı aşkın olduğunu kanıtlıyor olmasıdır.

  Not: “Gord” Kürd, “Gordyeni” Kürdistanlı, “Gordyene” Kürdistan demektir.

  Modern Ermeni tarihçilerinden Nicholas Adontz (Armenia In The Period Of Justinian, 1970) ve Cyril Toumanoff (Studies In Christian Caucasian History, 1963)’un görüşlerini de kısaca not etmek gerek. Toumanoff, lokal Karduki hanedanlıklarından, bir “Gordyene Krallığı” ve “Korduene prenslerinden, 298 yılından sonra onbeş kalesi bulunan Korduene devletinde Roma kontrolünden sözeder (s. 181-182).
  Adontz, Tigran’ın ordusundaki etnik gruplar arasında Gordyenleri de sayar (s. 318), modern Kürtlerin atalarının “Kurti”ler olduğunu söyler. Kürtler Kral Tigranesin ordusunda yer alıp birçok yerleşim yerini o dönemlerde hakimiyeti altına almıştır. Bunlar Mezopotamya, Azerbaycan, Suriye, Kapadokyadır. Kürtlerin orduda yer alması sayesinde Ermeni Kral İmparatorluğunu genişletebilmiştir. Kral Tigranesin Kürt olduğuna dair iddialarda vardır.

  Daha sonra ise Korduene Krallığı M.Ö. 55 yılında Roma imparatorluğunun bir eyaleti oldu ve 384 yılına kadar dört asır Roma hakimiyetinde kaldı.

  Korduene kralları:

  Zarbienus – M.Ö. 100
  Manisarus – M.S. 150
  Erdeşir – M.S. 340
  Jovinian – M.S. 359
 • İmparatorluk, artık Roma İmparatorluğu değildi ama henüz imparatorluk da değildi; şehir Osmanlılar, Rumlar, Yahudiler ve Frenkler arasında paylaşılıyordu; padişahın adı Bayezid'di, İkinci Bayezid, lakabı Veli,mahlası Adli. Floransalılar ve Venedikliler ona Bajazeto, Fransızlar Bajazet diyordu.
 • Umudumu kesmiştim o kederli yerde,
  Istırap ve korku ile dolmuştu ruhum,
  Elini yüzüne götürmüştü babam;
  Bense körleştim gözyaşlarımdan.

  Yine de uğraştım konuşmaya, boğulurken hıçkırıklara,
  Bir rüyada gibi tıpkı. Belli belirsiz görüyordum
  Gaddar, kara sakallı kralları, kurt gibiydi gözleri
  Ölmemi bekliyorlardı.

  Uzun direkler suda yüzer gibi titriyorlardı,
  Tapınaklar ve insanlar ve kıyılar;
  Biri geçirdi nazik boğazıma keskin bir bıçak,
  Yavaşça ... ve sonrası hiçlik.
 • Eski Mısır Hanedanları Eski Mısır Medeniyeti incelenirken genel olarak 9 gruba ayrılmıştır. Bunları; Hanedanlık Öncesi Dönem Arkaik Dönem Eski Krallık Dönemi İlk Ara Dönem Orta Krallık Dönemi İkinci Ara Dönem Yeni Krallık Dönemi Geç Dönem Yunan - Roma Dönemi olarak sıralayabiliriz. Bu dönemlerde kurulan hanedanlıklar ilerleyen bölümlerde belirtilmiş ve kronolojik sıra takip edilmiştir. A. Hanedanlık Öncesi Dönem (3500 - 3100)
  B. Arkaik Dönem (3100 - 2650) 1. Hanedan (3100 - 2800) Menes (Hor-Aha)
  Iti
  Djer
  Djet
  Den
  Anendjib
  Semerkhet
  Oa'a (Qa-a) 2. Hanedan (2800 - 2650) Hotepsekhemwy
  Raneb (Reneb)
  Nynetjer
  Sekhemib (Seth-Peribsen)
  Khasekhemwy C. Eski Krallık Dönemi (2650 - 2140) 3. Hanedan (2950 - 2575) Nebka (Sanakhte) (2650 - 2630)
  Djoser (Netjerikhet) (2630 -2611)
  Sekhemkhet (2611 - 2605)
  Khaba (2605 - 2599)
  Huni (2599 - 2575)
  Zanakht
  Oa'a – Hedjet 4. Hanedan (2575 - 2465) Snofru (2575 -2551)
  Khufu (2551 - 2528 )
  Djedefre (2528 -2520)
  Khafre (2520 - 2494)
  Bakare (2494 -2490)
  Menkaure (Mykerinos) (2490 - 2472)
  Shepseskaf (2472 – 2468 )
  Thamphthis (2468 – 2465) 5. Hanedan (2465 - 2323) Userkaf (2465 - 2458 )
  Sahure (2458 - 2446)
  Neferirkare (2446 - 2426)
  Shepseskare (2426 - 2419)
  Neferefre (Raneferef) (2419 - 2416)
  Niuserre (2416 - 2392)
  Menkauhor (2396 - 2388 )
  Djedkare (2388 - 2356)
  Unas (Wenis) (2456 - 2323) 6. Hanedan (2323 - 2150) Teti (2323 - 2291)
  Userkare (2291 - 2289)
  Pepi I (Meryre) (2289 - 2255)
  Nemtimsaf I (2255 - 2246)
  Pepi II (2246 - 2152)
  Nemtimsaf II
  Nitocris 7. & 8. Hanedan (2150 - 2130) Netrikare
  Menkare
  Neferkare II
  Neferkare III
  Djedkare II
  Neferkare IV
  Merenhor
  Menkamin I
  Nikare
  NeferkareV
  Neferkahor
  Neferkare VI
  Neferkamin II
  Ibi I
  Neferkaure
  Neferkauhor
  Neferirkare D. İlk Ara Dönem (2140 - 2040) 9. & 10. Hanedan (2134 - 2040) Neferkare
  Mery - Hathor
  Merykare 11. Hanedan (2134 - 1991) Antef I (2134 - 2118 )
  Antef II (2118 - 2069)
  Antef III (2069 - 2061)
  Mentuhotep I (2061 - 2010) E. Orta Krallık Dönemi (2040 - 1640) 11. Hanedan (devam ediyor) (2134 - 1991) Mentuhotep II (Nebhepetre) (2040 - 2010)
  Mentuhotep III (2010 - 1998 )
  Mentuhotep IV (Nebtawyrel) (1998 - 1991) 12. Hanedan (1991 - 1783) Amenemhat I (Sehetepibre) (1991 - 1962)
  Sesostris I (1962 - 1929)
  Amenemhat II (Nubkaure) (1929 - 1892)
  Sesostris II (Khakhperre) (1897 - 1878 )
  Sesostris III (Khakaur) (1878 - 1841)
  Amenemhat III (Nimaatre) (1844 -1797)
  Amenemhat IV (Maakherure) (1799 - 1787)
  Nefersobek (1787 - 1783) 13. Hanedan (1783 -1640) Wegaf
  Amenemhat
  Sekhemre
  Amenemhat V (Sekhemkare)
  Sehetepibre I
  Iufni
  Amenemhat VI
  Semenkare
  Sehetepibre II
  Sewadjkare
  Nedjemibre
  Sobekhotep I (Kha'ankhre)
  Reniseneb
  Hor I
  Amenemhat 7 (Sedjefakare)
  Sobekhotep II
  Khendjer
  Imira-mesha
  Antef IV
  Seth
  Sobekhotep III
  Neferhotep I
  Sihathor
  Sobekhotep IV (Kha'neferre)
  Sobekhotep V (1720 - 1715)
  la-ib
  Ay (Merneferre) (1704 - 1690)
  Ini I
  Sewadjtu
  Ined
  Hori 1 Thebes Prensleri
  Sobekhotep VI
  Dedumes I
  Ibi II
  Hor II
  Senebmiu
  Sekhanre I
  Merkheperre
  Merikare F. İkinci Ara Dönem (1640 - 1540) 14. Hanedan (?) Nehesy
  Khatire
  Nebfaure
  Sehabre
  Meridjefare
  Sewadjkare
  Heribre
  Sankhibre
  Kanefertemre
  Neferibre
  Ankhkare 15. Hanedan 1 (?) Salitis
  Sheshi
  Yakubber
  Khyan (Apachnan)
  Apepi I (Apophis)
  Apepi II 16. Hanedan (?) (Hyksos Kralları) Anat - Her
  User - Anat
  Semqen
  Zaket
  Wasa
  Qar
  Pepi III
  Bebankh
  Nebmaatre
  Nikare II
  Aahotepre
  Aaneterire
  Nubankhre
  Nubuserre
  Khauserre
  Khamure
  Jacob - Baal
  Yakbam
  Yoam 17. Hanedan (? -1540) Antef V
  Rahotep
  Sobekemzaf I
  Djehuti
  Mentuhotep VII
  Nebirau I
  Nebirau II
  Semenenre
  Suserenre
  Sobekemzaf II
  Antef VI
  Antef VII
  Tao I (Seakhtenre)
  Tao II (Sekenenre)
  Kamose (1545 - 1540) G. Yeni Krallık Dönemi (1540 - 1078 ) 18. Hanedan (1540 - 1292) Ahmose I (Nebpehtyre) (1540 - 1515)
  Amenhotep I (Djeserkare) (1515 - 1494)
  Thutmosis I (Akheperkare) (1494 - 1482)
  Thutmosis II (Akheperence) (1482 - 1479)
  Hatshepsut (1473-1458 )
  Thutmosis III (Menkhepere) (1479 - 1425)
  Amenhotep II (Akheperure) (1427 - 1401)
  Thutmosis IV (Men-khepru-Re) 1401 - 1391
  Amenhotep III (Nebmaatre) (1391 - 1353)
  Amenhotep IV (Akhenaten) (1353 - 1335)
  ? (1335 - 1334)
  Semenekhkare (1334 - 1333)
  Tutankhamen (Tutankhamun) (Nebkheperoure) (1333 - 1323)
  Ay (1323 - 1319)
  Horemheb (Djeserkheperure) (1319 - 1292) 19. Hanedan (1292 - 1190) Ramses I (Menpehtyre) (1292 - 1290)
  Seti I (Menmaatre) (1290 - 1279)
  Ramses II (Usermaatre) (1279 - 1213)
  Merneptah (1213 - 1204)
  Amenmesse (1203 - 1200)
  Seti II (1204 - 1198 )
  Siptah (1198 - 1193)
  Twosret (1193 - 1190) 20. Hanedan (1190 -1078) (Thebes Prensleri) Sethnakhte (1190 - 1187)
  Ramses III (1187 - 1156)
  Ramses IV (1156 - 1150)
  Ramses V (1150 - 1145)
  Ramses VI (1145 - 1137)
  Ramses 7 (1137 - 1129)
  Ramses VIII (1129 - 1128 )
  Ramses IX (1128 - 1110)
  Ramses X (1110 - 1106)
  Ramses XI (1106 - 1078 )
  H. Geç Dönem (1078 - 332) 21. Hanedan (1078 - 945) Smendes I (1078 - 1044)
  Amenemnesoe (Amenemnisu) (1044 - 1040)
  Psusennes I (1040 - 992)
  Amenemope (993 - 984)
  Osorkon I (984 - 978 )
  Siamun (978 - 945) 22. Hanedan (945 - 712) Shoshenq I (Sheshonq I) (945 - 924)
  Osorkon II (924 - 889)
  Shoshenq II (Sheshonq II)
  Takelot I (889 - 874)
  Osorkon III (874 - 850)
  Takelot II (850 - 825)
  Shoshenq III (Sheshonq III) (825 - 773)
  Pami (773 - 767)
  Shoshenq V (Sheshonq V) (767 - 730)
  Osorkon V (730 - 712) 23. Hanedan (828 - 712) Petubastis (Pedibastet) (828 - 803)
  Iuput I
  Shoshenq IV (Sheshonq IV) (803 - 797)
  Osorkon III (797 - 769)
  Takelot III (774 - 767)
  Rudamun (Rudamon) (767 - 764)
  Iuput II (764 - 715) 24. Hanedan (724 - 712) Tefhakht (727 - 720)
  Wahkare (Bakenrenef) (720 - 715) 25. Hanedan (770 - 657) (Nubye Hanedanları) Kashta (770 - 750)
  Piji (Piye) (Piankhi) (750 - 712)
  Shabaka (712 - 698 )
  Shebitku (698 - 690)
  Taharqa (Taharka) (690 - 664)
  Tanutamun (664 - 657)
  Nekau I (Necho I) (672 - 664) 26. Hanedan (664 - 525) Psamtek I (Psammetic I) (664 - 610)
  Nekau II (Necho II) (610 - 595)
  Psamtek II (Psammetic II) (595 - 589)
  Wahibre (Apries) (589 - 570)
  Ahmose II (Annasis) (570 - 526)
  Psamtek III (Psammetic III) (526 - 525) 27. Hanedan (525 - 404) Cambyses II (525 - 522)
  Darius I (521 - 486)
  Xerxes
  Artaxerxes I (465 - 424)
  Darius II (423 - 405)
  Artaxerxes II 28. Hanedan (404 - 399) Amyrtaios (Amyrtaerus)
  (404 - 399) 29. Hanedan (399 - 380) Nepherites I (Nefaarud) (399 - 393)
  Hakoris (Hakor) (393 - 380) 30. Hanedan (380 - 343) Nectanebo I (380 - 362)
  Djedher (Djedhor) (362 - 360)
  Nectanebo II (Nakhtharehbe) 31. Hanedan (343 - 332) 2 Artaxerxes III (343 - 338 )
  Arses (338 - 336)
  Darius III (336 - 332) H. Yunan - Roma Dönemi (332 - 30) Mısır'ı Yönetmiş Makedonya Kralları Alexander “Muhteşem Alexander” (332 - 323)
  Philip Arrhidaeus (323 - 317)
  Alexander IV (317 - 304)
  Ptolemaic (Batlamyus' a ait) Hanedanlık
  Ptolemy I Soter (305 - 282)
  Ptolemy II Philadelphus (282 - 246)
  Ptolemy III Euergetes I (246 - 222)
  Ptolemy IV Philopator (222 - 205)
  Ptolemy V Epiphanes (205 - 180)
  Ptolemy VI Philometor (180 - 164)
  Ptolemy 7 Neos Philopator (164 - 165)
  Ptolemy VIII Euergetes II
  Ptolemy IX Soter II
  Ptolemy X Alexander I
  Ptolemy XI Alexander II
  Ptolemy XII Neos Dionysos
  Kraliçe Bernice IV
  Ptolemy XIII
  Kraliçe Cleopatra VII
  Ptolemy XV 1 İlk Pers Hanedanı 2 İkinci Pers Hanedanı
 • M.Ö. birinci yüzyılın sonlarına gelindiğinde, krallar Roma'nın atadığı görevlilerden öteye bir şey değillerdi. Krallıklarını oğullarına bırakmaları güvence altında olmadığından bunların yaşam boyu hizmet gören eyalet valilerinden pek ayrımları yoktu.
 • Kitap konusu itibariyle çok nadir işlenen özellikle ülkemizde pek bilinmeyen bir tarihi anlatıyor kitaptan savaş tarihini pek beklemeyin daha detaylı konulara değinilmiş aile nüfus yaşam tarzı ölüm vs konuları ve tabikide Hristiyanligin gelisimiyle ilgili bilgiler mevcut ozaman ki kralları kralliklar ile ilgili bilgilerde var kitabının sonunda kronoloji ve doğum ve ölüm ile ilgili grafikler var kitap çok faydalı Hristiyanligin karanlık zamanlar dediği yılları anlamamiz için bu konuda hevesi öğrenme isteği olanlar için çok faydalı mutlaka alın okuyun derim
 • Üçüncü Haçlı Seferi, gerçekten de akla yatkın bir sebeple başladı. 1187'de, kendi Müslüman Haçlı Seferi'ni yapan Selahaddin Kudüs'ü Hıristiyanların elinden geri almıştı. Batılı güçlere yapılan bu hakaret karşısında İngiltere, Fransa ve Kutsal Roma İmparatorluğu kralları, eski anlaşmazlıklarını bir kenara bırakarak kutsal seferde bir araya geldiler. Rişar altı yıldan fazla savaştı. Savunma o kadar kuvvetli ve akıllıcaydı ki, ancak bir kere Kudüs yakınlarına gelebildiler. Sonunda en iyi şeyi yaparak bir barış anlaşmasında karar kıldılar. Anlaşmaya göre, Batılı turistler Kutsal Şehir'i ziyaret edebileceklerdi. Rişar ülkesine geri dönerken yolda bir düşmanı tarafından pusuya düşürüldü. Aslında İngilizler, Rişar'ı kaçırana teşekkür bile edebilirlerdi. Çünkü efsanevi olmasının bir nedeni de tahta çıktığından beri İngiltere'ye ayak basmamasıydı. İngiltere onun için dipsiz bir para kuyusu ve asil amaçlarını gerçekleştirmek için adam yollayan bir yerdi.