• (Sallallahü aleyhi ve sellem)

  Cenâb-ı Hak, Resûlünü gönderdi
  Kur’ân-ı kerimi Ona indirdi.

  İki cihanın da serveridir O,
  Cenneti a’lânın rehberidir O.

  Odur kâinatın kâmil insanı
  Odur Hakkın bize yüce ihsânı.

  Nûru ile aydınlandı kâinat
  Görüldü sayısız pek çok mucizât.

  Harikalar verdi ona Yaradan
  Temiz sular aktı parmaklarından.

  Bir gece Kudüs’e vardı Mekke’den
  Bir ânda gökleri Odur seyreden.

  Onu tasdik eden yüce Kur’ândır
  Peygamberliğine kâfi burhândır.

  O teşrif edince değişti insan
  Ona imân etti putlara tapan.

  Kusursuz olarak yaratıldı O,
  Hep güzelliklerle donatıldı O.

  Sâdık idi, Ondan herkes emindi
  Bütün ataları birer mümindi.

  Peygamber bilene edildi ihsân
  Köle iken oldu ebedi sultân.

  Her derde devâdır, her rûha şifâ
  Gözlere sürmedir, kalblere cilâ.

  Seyyid-ül-beşerdir, başlara tâçtır
  Bütün insan ve cin Ona muhtâçtır.

  Bütün dertlilerin dermânıdır O,
  Aşkla yanan gönlün fermanıdır O.

  Dünyada ne kadar deniz var ise
  Mevlâ hepsini de mürekkep etse,

  Melek, ins ve cinne, verse kalemi
  Kâğıt yapsa on sekiz bin âlemi,

  Yıllarca yazsalar, Onun medhini
  Yine yapamazlar binde birini.

  Vasfına olamaz kimse tercüman
  O olmasa idi, olmazdı cihân.

  Yâ Rabbi Habibinin hürmetine
  Kavuştur bizleri şefâatine.


  Efendimiz doğduğu gün

  Putlar devrildi yüz üstü
  Efendimiz doğduğu gün
  Yıkıldı tağutun büstü
  Efendimiz doğduğu gün

  Hemen secdeye eğildi
  Ben Peygamberim dedi
  Sünnet edilmiş görüldü
  Efendimiz doğduğu gün

  Kâinat nur ile doldu
  Şeytanlar sararıp soldu
  Çok garip olaylar oldu
  Efendimiz doğduğu gün

  Kurumuştu Save gölü
  Bin yıl yanan ateş söndü
  Kâfirler şaşkına döndü
  Efendimiz doğduğu gün

  Büyücüler âciz kaldı,
  Sihrini yapamaz oldu,
  Kisra’nın köşkü yıkıldı
  Efendimiz doğduğu gün


  Ya Resulallah

  Kimsenin gücü yetmez, Rabbin seni övüyor
  Sana habibim diyor, herkesten çok seviyor
  Melekler, hem de kendi sana salât okuyor
  Seni bizzat övüyor, Kur'an ya Resulallah

  Nisan yağmuru oldun, rahmet saçtın âleme
  Sabrı cemil gösterdin, her ezaya, eleme
  Güzel ahlakın gelmez, yazı ile kaleme
  Vasfını kim anlatır aman ya Resulallah

  Yetim gözüyle baktı, nasipsiz kimse sana
  Ebu Cehil bu yüzden, kavuşmadı imana
  Resulullah bilenler, kondu büyük ihsana
  Bedevi köle oldu sultan ya Resulallah

  Seni seven köleler, birer sultan oluyor
  Gönlü huzur buluyor, sıkıntısı gidiyor
  Feyizlerle doluyor, nurlu ışık saçıyor
  Göremez bunu bâtıl olan ya Resulallah

  Her derde deva sensin, her ruha şifa sensin
  Göze sürme, başa taç, kalblere cila sensin
  Seyyid-ül beşer sensin, her şeyden a’lâ sensin
  Kurtulmuştur aşkınla yanan ya Resulallah

  Enbiyanın serveri, ulemanın rehberi
  Evliyanın mürşidi, Hakkın son peygamberi
  Teşrifin sevindirdi, yedi kat gökle yeri
  Bulunmaz senin gibi canan ya Resulallah

  Seni seven müminin, kalbinde imanı sen
  Hüznü sen, elemi sen, âhı sen, figanı sen
  Derdinin dermanı sen, gönlünün fermanı sen
  Kavuşur senden medet uman ya Resulallah

  Yâri sen, nigârı sen, arzusu, emeli sen
  Gözü sen, kulağı sen, ayağı sen, eli sen
  Her şeyi sana muhtaç, ruhunun temeli sen
  Senin için halk oldu cihan ya Resulallah


  Olur mu?

  Cismimi bölseler bu yolda bine
  Sana şükrederim binlerce yine
  Varsın aşkın ile kül olsun sine
  Çileler gülmeme engel olur mu?

  Zaman bir değirmen bense danesi
  Değirmen çarkında devir dönesi
  Aciz mahlukatın kibri enesi
  Hiç seni bilmeme engel olur mu?

  İman ümitlerin en büyük bahtı
  Sana tutulanlar neyler ki tahtı
  Hasretlik bağrımı kavurup yaktı
  Sarp dağlar gelmeme engel olur mu?

  Yolun gayet yüce, öyle güzel ki
  Aşkın gönlümde öyle bir sel ki
  Bilmeyen cahiller hayal der belki
  İnsanlar sevmeme engel olur mu?

  Ağlamak gerekir durup gülmeden
  Yaşamak mümkün mü seni bilmeden
  Kavuşulmaz sana elbet ölmeden
  Tabipler ölmeme engel olur mu?


  Cevher pula satılmaz

  Kardeşim bu gururun, daha nice sürecek
  Bu bitmeyen gafletin nereye dek gidecek?

  Ömür geçti bir anı, satın almak istesek
  Alamayız elbette tonlarca altın versek.

  Ömür sermayesini çöplüğe atıyoruz
  En kıymetli cevheri, bir pula satıyoruz.

  Nasıl hoş karşılanır, bu kadar gaflete dalmak
  Ahmaklık olur baki ile fâniyi almak.

  Kendimize niye düşmanlık ediyoruz
  Hak yolu bırakıp, bâtıla gidiyoruz?

  Bu ettiklerimizi, bize yapsa bir düşman
  Merhamete gelirdi, olurdu elbet pişman.

  Dünyaya sarılarak, ömrü hiçe satarız
  Onu dertlere sokup, felakete atarız.

  Kul hakkını yüklenir, haram lokmalar yeriz
  Nasihat edene de, sen kendine bak deriz.

  Böyle bin yıl yaşasak, değişen bir şey olmaz
  Kabı ters çevirirsek içine hiç su dolmaz.

  Kalb huzuru olmadan kıldığımız her namaz
  Sevap ummak bir yana, cezadan da korumaz.

  Hem iyyâkena'büdü deriz, gayra döneriz
  Bir zaruret yok iken, ne bahane ederiz.

  Bizden bir şey isteyen, dönse başka bir yöne
  Bildirmesek de ona, nasıl kızarız yine.

  Gönlümüz başka yerde, böyle kılarız namaz
  Acep sanıyor muyuz bunu kimse kınamaz?

  Huzurdayken nasıl da düşüyoruz gaflete
  Seyirci kalmamalı yapılan cinayete.

  İbadetteki günah elbette gayet çoktur
  Öteki günahları saymaya gerek yoktur.

  Rahat günah işleriz, Allah affeder deriz
  Tevbe etmeden nasıl affı ümit ederiz.

  Allah rızk verendir, günahı da affeden
  Öyleyse ikisini bir tutmuyoruz neden.

  Bir gün rızk bekledik mi hiç çalışmadan
  Kaç günümüz geçti günaha bulaşmadan.

  Yüce Rabbimiz rızkı garanti etti bize
  Demedi oturun, Cenneti verdim size.

  Garanti edilenin ardından gidiyoruz
  Garanti olmayanı, hep ihmal ediyoruz.

  İsteme zararını, düşün artık yararını
  Bir gün öleceksin, çabuk ver kararını.

  Neleri yapacaksan söylüyorum özetle
  Haramlardan sakınıp, Hak emrini gözetle.


  Üstadımız

  Hak ile bâtılı öğretti bize
  Hain nefsimizi getirdi dize

  Onu tanımakla şereflendik biz
  Kitap girdi, huzur gördü evimiz

  Ömrünü vermişti bu kitaplara
  Onu görmek için kitapta ara

  Göremediysen de nurlu yüzünü
  Kitapları anlatır dinin özünü

  Sayesinde imanımız düzeldi
  İçimiz hep doğrularla bezendi

  Bidat yolda sapıtmaktan kurtulduk
  Cennete götüren tek yolu bulduk

  Mahrum etmez bizi şefaatinden
  Dünyada da feyiz ve himmetinden

  Ahirette elimizden tutar o
  Cennetlikler arasına katar o.


  Gir ağla, çık ağla

  Üzengisiz yürüyen at
  Çağırmadan kalkan avrat
  Buyurmadan tutan evlat
  Ne devlet ne devlet

  Gerek yok düğüne
  Gir oyna, çık oyna

  Sahibini teperse at
  Anlamazsa sözden evlat
  Bir de kötü ise avrat
  Zehir olur artık hayat

  Yas tut, kara bağla
  Gir ağla, çık ağla


  Nefsim

  Bir an gelir dost iken, yedi kat bir el olur,
  Bendini yıkıp geçen kükremiş bir sel olur.

  Bir an gelir, durulur, tatlı bir pınar olur,
  Herkese gölge veren büyük bir çınar olur.

  Bir an gelir para der, haram helâl ayırmaz,
  Bütün dünya verilse, aç gözünü doyurmaz.

  Bir an gelir inanır, hak ehlinin sözüne,
  Vurur iki dizine, yaşlar dolar gözüne.

  Bir an gelir sert bakar gözünde şimşek çakar,
  Yılların kazancını, tutar bir anda yakar.

  Bir an gelir, iyidir, kötüye düşman olur,
  Bütün yaptıklarına, utanır, pişman olur.

  Bir an gelir, saçmalar, ayarsız densiz olur,
  İman İslâm tanımaz kıpkızıl dinsiz olur.

  Bir an gelir uysaldır, her şeyi kabul eder,
  Bâtılları bırakır, hakkın yolunda gider.

  Bir an gelir tanımaz, herkese ağyâr olur,
  Mazlum canlara kıyar, azgın canavar olur.

  Bir an gelir harama kapatır gözlerini,
  Hatırından çıkarmaz Resûlün sözlerini.

  Bir an gelir zulmeder, ruhumuzu inletir,
  Ne naneler yedirir, ne mavallar dinletir.

  Aman ha aman, nefse uyanın hâli yaman,
  Onun hilesi çoktur, tükenmez hiçbir zaman.


  Manzum Ata Sözleri

  Ata sözü dinle, kalbi selim ol
  Bil ki, kalbden kalbe yol var demişler
  Öfkelenme hemen, biraz salim ol
  Sert sirke küpüne zarar demişler.

  Her yere uzanmaz el ve etekler
  Hep boşuna gider bütün emekler
  Göllerde dolaşan şaşkın ördekler
  Baştan değil, tersten dalar demişler.

  Aldanma dünyanın sakın vârına
  Düşmeye gör onun ahu zârına
  Bugünkü işini koyma yârına
  Gün doğmadan neler doğar demişler.

  Ne yazık geride kaldı bilenler
  Rağbet gördü günahına gülenler
  Eskiden beridir; dağdan gelenler
  Bağda olanları kovar demişler.

  Dedesi demiş ki, benim dedeme,
  Tuz ekmek bilmeze derdini deme
  Ot topla ye, namert ekmeği yeme
  Gün olur başına kakar demişler.

  Salih insanların yapış izine
  Dost addetme her güleni yüzüne
  İncinme dostunun doğru sözüne
  Doğru söz insana batar demişler.

  Kendine bir rehber bulmayan için,
  Onun öğüdünü almayan için
  Pişmeden ham kalıp olmayan için
  O, dipsiz kile boş ambar demişler.

  Dost ile ettiğin sözde kıl karar
  Kâr etmezsen bari eyleme zarar
  Aza kanaat et olma tamahkâr
  Ucuz satan tezce satar demişler.

  Elimde olmalı diyorsan dümen
  Kanaat ipini bırakma elden
  Eşek, geyik gibi boynuz isterken
  İki kulaktan da olur demişler.

  Vakit girmeyince namaz kılınmaz
  İman gibi büyük nimet bulunmaz
  Güneş balçık ile elbet sıvanmaz
  Kötülük her zaman sırıtır demişler.

  Okuyup ilimle olmalı âmil
  Hiç konuşmasa da bilinir kâmil
  Kendinden gayriyi beğenmez câhil
  Kendi çalar kendi oynar demişler.

  Kötülüklerden kaç, verme hiç değer
  Desinler sana bir er oğlu er
  Elin kapısını çalarsan eğer
  El de senin kapın çalar demişler.

  Sözünü uzatan, sürçer, gaf eder,
  Kıymetli vaktini hep israf eder
  Hem de çok yanılır, çok günah işler,
  Fazla söz yalansız olmaz demişler.
 • KİTAP TAVSİYEM
  Bu dünyayı değiştirecek,zalimin düzenini yıkacak,adaleti tesis edecek,insanlığa anlam katacak olanlar :
  Yazarlar,ressamlar,şairler kısaca; fikir sanatkarlarıdır...
  Okuyan ve farkında olan insanlar her dönemde başkaldıran,çarklara çomak sokan,yanlışları söylemek cesaretini gösteren insanlar olarak sevilmedi,sevilmiyor ve muhtemelen de sevilmeyecek...
  Tatlı dillerin ardında ne küfürlerin saklandığını,ne hesapların yapıldığını kimse bilmez;çünkü bu dil maskesidir...
  Kaldır perdeni,çıkar maskeni,bak aynaya,söyle kimsin sen insan?
  Çocukları aç unutan,içinde bölünüp dışında birleşen,barıştan ayrılıp kavgayla bütünleşen,koyu karanlıkta ışıktan noksan,söyle kimsin sen insan?Cesaret maskesiyle korkarak yaşayan,sorsan her şeyi kendince açıklayan dön bak aynaya,yalan gerçeğe,gerçek yalana dönüşmüş ,ruhundan şeytana bir parça düşmüş...
  Başını nereye çevirsen masumiyet maskesi altından çıkan bir canavar.Kimi kürsüde,kimi sokakta,kimi o yüksek m akamında ,kimi adalet dağıtıldığı söylenen yerlerde kimi en yakınımızda...
  Maskeler engellenemez,maskeler ancak yok edilebilir.Maskeleri yok etmenin yöntemi ise,maske kullanmayı gerektirmeyecek bir ahlâk düzeyine ve yaşam düzlemine ulaşmaktır...
  Duyduğunu susmak,ömrünü özürlü yaşamaktır...
  Gerçekler,düş ve hayalden daha güçlüdür...
  Bir çakı alıp,tüm çınarlara isminin baş harfini kazımak geçer içimden,yanına kendi baş harfimi eklemek için.Baş harflerimizi yüzyıllara kazıyasım var.Ve çocuk ruhumu sana armağan edesim...
  Biz mi yaşama heyecanını kaybettik,yoksa heyecan mı bizi terk etti?Veya şimdi insanlar sahip olduklarını kaybetme kaygısını taşıyarak o heyecanı mı unuttular?Oysa biz eskiden,nasıl da heyecanlıydık...
  Kadına şiddeti kınayan bir iki yüzlünün;kızına,karısına ve yakınındaki kadınlara baskı ve şiddet kullanlmaktan çekinmediğine şahit oldukça,midem gerçek anlamda bulanıyor...
  Kadın dişi olarak değil de kişi olarak görülmediği sürece insanoğlu kemale eremeyecektir...
  Mutluluğa giden yol,dengeleri sağlamak ve
  Yetinmeyi bilmekten geçer...
  Bugün insan,ihtiyaçlar ve imkânlar arasında bir yerde sıkışmıştır...
  Düşlerdir aslında insanı var eden saklı gerçeklik.Olmak istediğimiz,yaşamak istediğimiz ama yaşayamadığımız, o kördüğüm duygular...
  İnsan düşünceden ibarettir aslında.Seni var eden de yok eden de mutlu kılan da mutsuz kılan da neticede düşüncelerindir...
  Sorunsuz insan ya ölmüştür ya da ölü bir ruha dönüşmüştür...
  Bu gezegen,açık deliler hapishanesinden başka bir şey değil...
  Sevgisiz insandan,en başta sevgi olmak üzere,hiçbir şey beklenmez...
  Duyguları konuşarak ve yazarak ifade etmek,bizi sağlıklı ve başarılı bir birey olmaya aday yapar...
  Kazanarak yeniden alabileceğimiz şeyler için ağlamamalıyız...
  İnsan zekâsı insanın bir şansı mıydı yoksa şanssızlığı mı?
  Herşeyin temelinde sen varsın.Sen varsan dünya var,sen yoksan dünya da yok...
  Çok az sayıda insan her şeye rağmen kendi olabiliyor...
  Çocukluk,dünyanın sihirli bir masal olduğunu düşündüğümüz büyülü bir çağdır...
  İnsan kendi maskesine önce kendi inanır...
  Hayat biter,öğrenme bitmez...
  Bu hayat yalnızların hayatı değildir.Bu hayat sevdiği ve sevdikleriyle yaşayanların hayatıdır...
  Pişmanlıklardan uzaklaşmak için,acelesi olan bir hamal gibi,kaybedişlerimi sırtlanmış bilinmez bir geleceğe hızla koşuyorum...
  Korku karanlıktır cesaret aydınlık...
  Sevmekten korkuyoruz çünkü işin temelinde kaybetmek korkusu var...
  Kısadır hayat,sayılıdır nefes.Kargaşaya ,kaosa,mecburiyetlere,mahkumiyetlere verilmeyecek,kimseye teslim edilmeyecek kadar onurludur,değerlidir...
  KİTAP HAKKINDA
  Kitap muhteşem bir insan analiz kitabı.Yaşadığı insanları en ince ayrıntısına kadar gözlemleyip "insan zarrafı" oldum diyebilecek kapasiteye sahip olan yazarımız, 70 ayrı başlık altında insan'ı konu almış.
  Masumiyet maskesi
  Dil maskesi
  Giz maskesi diye insanların taktıkları maskeler ile, aslında sadece kendilerini kandırdığını ve bu maskelerin diğer insanlar tarafından mutlaka fark edildiğini vurgulayarak karşılıyor bizi.Zaten yazım dili o kadar sade ve samimi ki,bir dost ile sohbet eder gibi hissediyor,verilen örneklere kendinizden de ekliyorsunuz.
  Kitap okumayı çok seven ve kitapların toplanıp yakıldığı dönemlere de tanıklık edip,ayrıldığı kitaplarının yasını hala tutan yazarımız,
  "_başka insanların beyninin içini ,bize anlatan yazarlar sayesinde öğrendim " cümlesiyle kitaplara olan sevdasını da vurgulamış oluyor.O kadar çok altı çizili sözcük var ki kitabımda,ancak yukarıda okuduklarınızı yazabildim.Fazlasını yazıp kitaba olan merakınızı yok etmek istemedim.
  Tek Kullanımlık
  Biri
  Seni kitaplara yazdım
  Bilmeden bilenler
  Demlenmek
  Biz,Cesaret,Emek
  Hayat yolcusu
  Başlıkları altında yazılanlar,en beğendiklerim ve hayranlıkla birkaç kez okuduklarım...
  Siz hiçbir mutluluğun elinizden kayıp gittiğine şahit olup da,çaresizce seyretmek ne demek bilir misiniz?
  Ya çaresizlik nedir,bilir misiniz?
  Peki siz çaresizliğin nasıl bir yalnızlık çeşidi olduğunu bilir misiniz?
  Peki ya siz anlatmak istediğinizi dahi anlatma fırsatı verilmeden terk edildiniz mi?Ve böyle terk edilmenin bin ölümden daha zor olduğunu bilir misiniz?Gidip bir boşluğa haykırarak söylemek istedikletinizi bağırdınız mı?
  Eğer öyleyse aşk nedir,nereden bileceksiniz.Yalnızlık nedir nereden bileceksiniz.Acı nedir,acı olgunluğu nedir nereden bileceksiniz.Ve eğer öyleyse ilişkinin,aşkın ve insanın kıymetini nereden bileceksiniz.Ancak bildiğinizi sanırsınız.Demlenmek için sanmak değil,hissederek yaşamak gerekir....
  İşte size kitaptan bir can alıcı alıntı daha...
  Elinize altı çizilecek kıymetli cümleler için bir kalem alarak geç kalmadan mutlaka kitabı okuyun derim.
  Kesinlikle pişman olmayacaksınız


  Tavsiye ederim

  Sevgiler
  ZeHra Gaylan
 • İki dünya bana sığar ama ben bu dünyaya sığmam
  Mekansız olan Allah'ın kaynağı benken, elbette varlığa ve mekana sığmam

  Varlık ve mekan benim belirtilerimdir; başlangıcım Allah'tır
  Sen bu izi takip ettiğinde anlayacaksın ki, ben hiçbir ize sığmam

  Tereddütle, şüpheyle Hakk'ı bilebilen olmadı
  Hakk'ı gerçekten bilenler bilir ki, ben tereddütle şüpheye sığmam

  Şekle bak ve manayı şeklin içinde tanı
  İçine sığmadığım ruh da benim, beden de benim

  Hem istiridye kabuğuyum, hem de incisi; mahşer ve sırat fedaisiyim
  Doğal olarak, bunca değerli kumaşla ben bu dükkana sığmam

  Gözlerden saklı hazine de, görünenin ta kendisi de benim
  En değerli kaynak olarak, ne denize ne de maden ocaklarına sığmam

  Yer, gök ve oluş (kaf-nun) hep bende bulunduğundan
  Kes sözünü uzatma çünkü ben izahlara sığmam

  Engin bir okyanus olsam da insanım
  "Ol" emri de benim, emrin sonucu da benim; dolayısıyla, ben bu mekana sığmam

  Canla aynı dünyayı, dünya ile aynı zamanı paylaşan benim
  Şu latifeye bak ki, ben ne dünyaya ne de zamana sığmam

  Gökyüzü, yıldızlar ve vahiy bilen melek benim
  Bana dil uzatma çünkü ben hiçbir dile sığmam

  Zerre benim, güneş benim; dört unsur, beş duyu ve altı yön de benim
  Böylece ortaya çıkan şekli gör; zira ben aslında hiçbir ada sığmam

  Hakk (öz) ileyim, sıfatlayım; kadir ve berat'layım
  Bitkilerin içine gizlenmiş gül şekerim; kapalı ağızlara sığmam

  Güneş benim, ay benim; hem bal, hem de şeker benim
  Tüm canlılara ruh bağışlarım; kendim ruha sığmam

  Ok benim, yay benim; genç de benim yaşlı da
  Ölümsüzlüğüm; hiçbir işaretle tarif edilemem

  Yeri göğü düzenleyen, geri dönüp bozan benim
  Tüm yazılar benken, tabi ki ben bu divana sığmam

  Ateşte yanan ağaç benim, gökyüzüne çıkan taş benim
  Gör bu ateşin alevini, ben bu aleve sığmam

  Gerçi bugün nesimi'yim, haşimi'yim, kureyşi'yim
  Bunlardan uludur benim ayetim , ayete ve şana sığmam

  Seyyid Nesimi
 • Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
  Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

  1. (İki cihan (dünya ve ahiret) benim içime sığar, ancak ben bu dünyaya
  sığmam. Mekansızlık cevheri bende, ben bu aleme sığmam.)  2. Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
  Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

  2. (Bütün varlıklar ve mekan benim delilimdir. Başlangıcım varlık sahibi
  olan Zat'la başlar. Sen beni bu işaretle tanı, ama bil ki ben bu
  işarete de sığmam.)  3. Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş
  Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

  3. (Hiç kimse zanla, kuşkuyla Hakk'ı bilenlerden olmadı.
  Hakk'ı bilen bilir ki, ben zanna ve kuşkuya da sığmam.)  4. Sûrete bak vü ma'nîyi sûret içinde tanı kim
  Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

  4. (Dış görünüşe bakıp bu dış görünüş içinde gerçek manayı, iç görünüşü tanı.
  Çünkü beden de, ruh da benim. Ancak ben ruha da, bedene de sığmam.)  5. Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât
  Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

  5. (Hem inci kabuğu, hem de inciyim, yani hem dış hem iç. Mahşer meydanı
  ve Sırat. Bunca kumaş ve binek takımıyla ben bu dükkâna sığmam.)  6. Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş
  Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

  6. (İşte gizli hazine benim. Görünenin aynısı işte benim. Bu hazine kaynağının
  incisi de işte benim. Ancak ben ne denize, ne de kaynağa sığmam.)  7. Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
  Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

  7. (Yeryüzü ile gökyüzü ve "kâf" ile "nun" gibi bütün herşey bende bulunduğu
  için, ey bana akıl vermeye kalkışan kişi sesini kes. Çünkü ben, sözlere
  ve açıklamalara sığmam.)  8. Gerçi muhît-i a'zâmım adım âdem durur âdemim
  Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

  8. (Gerçi her tarafı kaplayan ulu varlık benim, adım insan olduğu için, insanım.
  Mâlik olan da, "ol" denilince olan da benim, ben bu mekana da sığmam.)  9. Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim
  Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

  9. (Ruhla aynı cihanı paylaşan, âlemle aynı zamanı yaşayan benim. Ancak şu
  hoşluğa bak ki, ben ne bu âleme, ne de bu zamana sığarım.)  10. Encüm ile felek benim vahy ile melek benim
  Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

  10. (Yıldızlarla felek benim. Vahiy de, melek de benim. Dilini tut ve konuşma,
  çünkü ben bu dile de sığmam.)  11. Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim
  Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

  11. (En küçük varlık da, güneş de benim. Dört (dört unsur: toprak, su, rüzgâr,
  ateş), beş (beş duyu) ile altı (altı yön: sağ, sol, ön, arka, üst, alt) da
  benim. Sözle anlatılan görünüşü gör, ancak ben anlatılana da sığmam.)  12. Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile
  Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

  12. (Sıfatımdan dolayı Zât ile birlikteyim, Berat'ım, imtiyazım nedeniyle
  Kadr içindeyim, itibardayım. Şeker kamışı sayesinde gül tatlısıyım.
  Kapalı ağızlara sığmam.)  13. Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim
  Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam

  13. (Bal ile şeker benim Güneş benim, Ay benim. Herkese akıcı bir ruh
  bağışlarım, ancak kendim bu akıcı ruha sığmam.)  14. Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim
  Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

  14. (Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim, sonsuz devlet benim,
  mekana ve zamana sığmam.)  15. Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim
  Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

  15. (Yerle göğü düzenleyen benim, sonra dönüp bozan benim bütün yazıları
  yazan benim, ben bu divâna sığmam.)  16. Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim
  Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

  16. (Ateşten yanan ağaç benim, göğe çıkan taş benim. Bu ateşin alevini gör.
  Ben bu lügate sığmam.)  17. Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim
  Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam

  17. (Gerçi bugün Nesimîyim, Hâşîmîyim Kureyşîyim ama menzilim bundan
  büyüktür, ben menzile ve şâna sığmam.)


  Seyyid Nesimî
  ( 1369 - 1417 )
 • İnsanlar sadece kendilerinden bağımsız olan, dış işlerle meşgul oldukları zaman, zorlanır, rahatsız olur ve endişe duyarlar. Bu tip durumlarda, endişeyle kendilerine şöyle sorarlar: " - Ne yapacağım? Bir şey olur mu? Bundan nasıl bir sonuç çıkacak? Böyle veya diğer türlü olmasa nasıl olurdu? Sürekli kendilerine ait olmayan şeyler ile ilgilenlerde öyle olur.
  Kendisi ile alakalı işlerle meşgul, kendi kişisel gelişiminde, hayatına inanan insan tam tersine endişelenmez. Eğer o, doğrulara tutunup, yalandan kaçınmak hususunda başarılı olmaktan rahatsızlık duysaydı, ona şöyle söylerdim: "- Sakin ol, senin endişelenmene sebep olan şey yine senin elindedir. Sadece fikirlerine ve davranışlarına bak ve her şekilde kendi hatalarını düzeltmek için çaba göster. "Bir şey olur mu?" diye sorma. Ne olursa olsun, bunu kendin için bir deneyim ve fayda olarak al.
  - Ya kavgada bahtsızlık yüzünden ölürsem?
  - Ne olmuş ki? Böyle bir durumda, yapmak zorunda olduğu görevi yerine getirirken ki, onurlu bir insanın ölümü ile son nefesini verirsin. Ne olursa olsun, ölmek zorunda olabilirsin, lâkin ölüm, her hangi bir dava uğruna seni ölmeye zorlamalıdır. Eğer ölüm beni, bir dava, hak eden bir insan, iyilik, insanlığa faydalı şeyler veya kendimi düzeltmek için çaba sarf ettiğim bir esnada beni, hayatımı vermeye zorlasaydı, bu durumdan memnuniyet duyardım. O zaman Tanrı'ya elimi kaldırarak, O'na şöyle söylerdim: "- Rabbim! Kendi yasalarını anlamam için bana verdiklerinden ne kadar faydalandınğımı Sen kendin biliyorsun. Seni hiç suçladım mı? Başıma gelen hiç bir şeyden ötürü küstüm mü? Sana karşı borcumu yerine getirmekten hiç kaçtım mı? Senin tüm nimetlerin için, bu dünyada gözlerimi açtığım için Sana şükürler olsun. Verdiklerinden oldukça faydalandım. Onları geri al ve onlara istediğin gibi emret, ne de olsa, onlar Sana aittirler."
  Daha güzel bir ölüm mümkün müdür? Öyle bir ölüm vaktine dek yaşamak için bir çok şey yitirmek zorunda değilsin, daha da doğrusu, bununla bir çok şey kazanırsın. Elinde, sana ait olmayanı tutmak istersen, kesinlikle sana ait olanı da yitirirsin.
  Dünya işlerinde başarı sahibi olmak isteyen, aralaksız, geceler boyu uyumaz, sürekli güçlü insanlara kendini farklı gösterir, kurnazca arayışlardadır, işin özünde ise alçak bir insandır. Sonuç olarak, o tüm bunlarla ne elde etti? O, davranışlarını bir şekilde kullanıp, konumunu yükseltip, bazı onurlu kişilerin ondan korkarak, etrafını sarmalarını elde etmiş oldu. Kendini öyle bir çok kaygıdan kurtarmak ve hiç bir şeyden korkmadan, muzdarip olmadan, gerçekten huzurla uyumak istemez misin? Bilmelisin ki, öyle bir huzur da ruha karşılıksız verilmez.

  Epiktetos
 • 1. Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
  Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

  (İki cihan (dünya ve ahiret) benim içime sığar, ancak ben bu dünyaya sığmam. Mekansızlık cevheri bende, ben bu aleme sığmam.)  2. Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
  Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

  (Bütün varlıklar ve mekan benim delilimdir. Başlangıcım varlık sahibi olan Zat'la başlar. Sen beni bu işaretle tanı, ama bil ki ben bu işarete de sığmam.)  3. Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş
  Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

  (Hiç kimse zanla, kuşkuyla Hakk'ı bilenlerden olmadı.
  Hakk'ı bilen bilir ki, ben zanna ve kuşkuya da sığmam.)  4. Sûrete bak vü ma'nîyi sûret içinde tanı kim
  Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

  (Dış görünüşe bakıp bu dış görünüş içinde gerçek manayı, iç görünüşü tanı. Çünkü beden de, ruh da benim. Ancak ben ruha da, bedene de sığmam.)  5. Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât
  Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

  (Hem inci kabuğu, hem de inciyim, yani hem dış hem iç. Mahşer meydanı ve Sırat. Bunca kumaş ve binek takımıyla ben bu dükkâna sığmam.)  6. Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş
  Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

  (İşte gizli hazine benim. Görünenin aynısı işte benim. Bu hazine kaynağını incisi de işte benim. Ancak ben ne denize, ne de kaynağa sığmam.)  7. Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
  Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

  (Yeryüzü ile gökyüzü ve "kâf" ile "nun" gibi bütün herşey bende bulunduğu için, ey bana akıl vermeye kalkışan kişi sesini kes. Çünkü ben, sözlere ve açıklamalara sığmam.)  8. Gerçi muhît-i a'zâmım adım âdem durur âdemim
  Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

  (Gerçi her tarafı kaplayan ulu varlık benim, adım insan olduğu için, insanım. Mâlik olan da, "ol" denilince olan da benim, ben bu mekana da sığmam.)  9. Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim
  Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

  (Ruhla aynı cihanı paylaşan, âlemle aynı zamanı yaşayan benim. Ancak şu hoşluğa bak ki, ben ne bu âleme, ne de bu zamana sığarım.)  10. Encüm ile felek benim vahy ile melek benim
  Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

  (Yıldızlarla felek benim. Vahiy de, melek de benim. Dilini tut ve konuşma, çünkü ben bu dile de sığmam.)  11. Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim
  Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

  (En küçük varlık da, güneş de benim. Dört (dört unsur: toprak, su, rüzgâr, ateş), beş (beş duyu) ile altı (altı yön: sağ, sol, ön, arka, üst, alt) da benim. Sözle anlatılan görünüşü gör, ancak ben anlatılana da sığmam.)  12. Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile
  Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

  (Sıfatımdan dolayı Zât ile birlikteyim, Berat'ım, imtiyazım nedeniyle Kadr içindeyim, itibardayım. Şeker kamışı sayesinde gül tatlısıyım. Kapalı ağızlara sığmam.)  13. Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim
  Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam

  (Bal ile şeker benim Güneş benim, Ay benim. Herkese akıcı bir ruh bağışlarım, ancak kendim bu akıcı ruha sığmam.)  14. Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim
  Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

  (Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim, sonsuz devlet benim, mekana ve zamana sığmam.)  15. Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim
  Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

  (Yerle göğü düzenleyen benim, sonra dönüp bozan benim bütün yazıları yazan benim, ben bu divâna sığmam.)  16. Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim
  Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

  (Ateşten yanan ağaç benim, göğe çıkan taş benim. Bu ateşin alevini gör. Ben bu lügate sığmam.)  17. Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim
  Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam
  (Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim ama menzilim bundan büyüktür. Ben menzile ve şâna sığmam).

  Kaynak: http://www.siirparki.com/snesimi8.html

  Sami Yusuf- Nasimi: https://youtu.be/iBd1r5VOK2c
 • Bak aşka...
  nasıl karışır aşık olanla
  bak ruha nasıl birleşir yeryüzüyle ona yeni hayat verir
  Ne diye bu kadar meşgulsün
  Şunla bunla ya da İyiyle kötüyle
  Dikkat et herşey nasıl birbirine uyar
  ne gerek var herşeyden konuşmaya
  bilinenden ve bilinmeyenden
  bak nasıl bilinmeyen İçine birleşir bilinenin

  niye ayrı düşünürsün bu ömrü ötekinden biri öncekinden doğmuşken

  kalbine ve diline bak biri sezer fakat sağır ve dilsizdir
  öteki sözlerle ve İşaretlerle konuşur

  bak suya ve ateşe yere ve rüzgâra
  düşmanlara ve dostlara hepsine aynı anda
  kurt ve kuzu, aslan ve geyik uzak ama beraberdir

  bak birliğine bunun
  İlkbaharın ve kışın ekinoksda açıkça gözükür
  sen de dostlarınla karışmalısın
  yer ve gök karıştığı için
  yalnız senin ve benim İçin
  şekerkamışı gibi ol tatlı
  fakat gürültüsüz
  karışma acı sözlerle beraber
  sevgilim büyür
  tam benim kalbimden
  daha ne kadar birleşme olabilir

  Mevlana Celaleddin-i Rumi

  #54231038