Sultan, bir alıntı ekledi.
02 May 19:56 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Hepimizin unuttuğu şey insan ruhudur. İsteklerimizin denetimsiz biçimde büyümesine izin verdik ve şimdi onları nasıl yönlendireceğimizi şaşırmış durumdayız. Ve hiçbir şey şuan da ruhlarımızdan çaresizliği, zihinsel karmaşıklığımızı, ölüm karşısındaki açık ve sakin tutumun kaybı kadar iyi anlatamaz. Modern insanın refah seviyesi ne kadar yüksekse, tüyler ürpertici ölüm korkusu ruhunu o kadar derinden yaralıyor.

Aleksandr Soljenitsin

Ruhun Labirentleri, Kemal SayarRuhun Labirentleri, Kemal Sayar
Sultan, bir alıntı ekledi.
02 May 14:44 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren arzu pazarlanmış ve reklamcılık bize eksikliklerimizi dış dünyadan alacağımız eşyalarla telafi edebileceğimizi telkin etmiştir.

Ruhun Labirentleri, Kemal SayarRuhun Labirentleri, Kemal Sayar
Sultan, bir alıntı ekledi.
02 May 14:43 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Sahip olduğumuz ürünlerle kim olduğumuzu seçtiğimiz bir zaman diliminde yaşıyoruz.

Ruhun Labirentleri, Kemal SayarRuhun Labirentleri, Kemal Sayar
Sultan, bir alıntı ekledi.
02 May 14:42 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Satın aldığımız markalar bilinçdışı cinsel arzularımızın; huzur, rahat emniyet, aidiyet ve iktidar arayışlarımızın bir ilacı olarak sunulmaktadır.

Ruhun Labirentleri, Kemal SayarRuhun Labirentleri, Kemal Sayar
Sultan, bir alıntı ekledi.
02 May 14:39 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Karakterimizi ilgilendiren " Bana kim ihtiyaç duyar?" sorusu, modern kapitalizmle yoğun saldırı altında. Sistem, insanlara kayıtsızlık aşılıyor. Bunu, örneğin "Kazanan hepsini alır " piyasalarında, risk ve ödül arasındaki ilişkiyi koparıp insan çabasını nafile hale getirerek yapıyor... Günümüz kapitalizminde karşılaştığımız karakter sorunu budur işte. Ortada bir tarih var, ama insanlarca paylaşılan bir mücadele anlatısı ve dolayısıyla ortak bir kader yok. Bu koşullar altında karakter aşınır ve " bana ihtiyaç duyan kim var?" sorusu yanıtsız kalır.

Richard Sennett

Ruhun Labirentleri, Kemal SayarRuhun Labirentleri, Kemal Sayar
Sultan, bir alıntı ekledi.
02 May 11:31 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Uzun vade yok!" anlayışı, uzun vadede kişinin davranışını yolundan saptırmakta, güven ve sadakat bağlarını zayıflatmakta, irade ile davranışı birbirinden koparmaktadır.

Ruhun Labirentleri, Kemal SayarRuhun Labirentleri, Kemal Sayar
Sultan, bir alıntı ekledi.
02 May 11:29 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Richard Sennett, yeni kapitalizmin en çarpıcı simgesi olan " Uzun vade yok!" sloganının, aile ilişkilerine aktarıldığında, " Bırak git!" " Kendini adama!" ve " Fedakarlıkta bulunma!" anlamlarına geldiğini yazmaktadır.

Ruhun Labirentleri, Kemal SayarRuhun Labirentleri, Kemal Sayar
Sultan, bir alıntı ekledi.
02 May 11:15 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Genel manada modernitenin kimi insanlar için psikolojik gelişimi zorlaştırdığı, kimileri ( yüksek özerklik seviyesi yakalayabilen insanlar) için de kolaylaştırdığı söylenebilir. Daha incinebilir ve modern toplumun beklentilerini karşılamaktan uzak bir azınlık için, modern toplum bir kabus olabilir.

Ruhun Labirentleri, Kemal SayarRuhun Labirentleri, Kemal Sayar
Sultan, bir alıntı ekledi.
02 May 11:11 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Sosyo-kültürel çözülme; fiziksel emniyet hissini tahrip ederek, cinsel ve saldırgan dürtülere karşı daha müsamahakar davranarak, yakın ilişkileri ve ekonomik başarıyı önleyip kişinin toplumda bir yer edinmesini güçleştirerek ruhsal rahatsızlıkların ortaya çıkışını kolaylaştırır.

Ruhun Labirentleri, Kemal SayarRuhun Labirentleri, Kemal Sayar
Sultan, bir alıntı ekledi.
02 May 11:06 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Yoksul aile çocuklarının televizyon ekranlarından kendilerine yansıyan ışıltılı dünya ile dışarıdaki dünyanın ezici gerçekliği arasındaki uyuşmazlığı fark etmeleri hayal kırıklığı ve öfke uyandırmaktadır.

Ruhun Labirentleri, Kemal SayarRuhun Labirentleri, Kemal Sayar