• ''Biz Cervantes gibi bir dehadan yoksunuz, içimizden Bir Swift de çıkaramayız. Fakat onların başlattığı büyük kültür hareketini kendi ülkemizde devam ettirmemize yetecek kadar akıl ve yeteneğe sahibiz ve bunu yapacağız. Kolera, veba ve humma gibi hastalıkları doğuran mikroplar gözle görünmeyecek kadar küçük olsa da, bütün bir vilayet halkını telef edecek kadar etkilidir. Halkı ve toplumu manevi hastalığın pençesine düşüren mikroplar da vardır ve bunlar kolera mikrobundan belki de daha tehlikelidir.''

    Bataklıklar ülkesi olan Finlandiya' da sıtma ve verem kol geziyordu. Sıtmadan büyük ıstırap çeken halk verem nedeniyle sözün gerçek anlamıyla kırılıyordu. İsveçliler bu durumu fazla umursamazken, Snelman'ın yaşadığı dönemde veremle mücadele başlatıldı.

    Snelman ''Bir düşünce, irade ve ruhun vereme yakalanması durumu vardır. Bizim gençlerimizin neredeyse tamamının ruhu bulaşıcı vereme yakalanmıştır. Beş on sene sonra yaratıcı hayatın eşiğine ayak basacak olan kişiler arasında bu hastalığın bu kadar hızlı yayılmasına kayıtsız kalınmamalı ve buna karşı mücadele edilmelidir'' diye düşünüyorum.
    Grigory Petrov
    Sayfa 117 - Koridor Yayınları