İlim iman ile yol bulur, edep ile gayesine ulaşır.

Seyyid Muhammed Mübarek Elhüseyni (k.s.) ‘

JuvenâL Outsmart, bir alıntı ekledi.
23 dk.

Amazon..s
Amazonlara göre, erkeğin sakatlığı onun şiddetli olmasını ya da iktidarını kötüye kullanmasını ve tekelleştirmesini önler. Âşık olarak lütufta bulunmak üzere gelmiş olan, fiziksel olarak yanlarına yaklaşılmaz İskit erkeklerinden bir heyet karşısında Kraliçe Antianeira ''sakat erkek, âşıkların en iyisidir'' karşılığını vermiştir.

İkili İlişkilerde Duygusal Manipülasyon, Pascal Coudercİkili İlişkilerde Duygusal Manipülasyon, Pascal Couderc
tahta kitap, Yeraltından Notlar'ı inceledi.
38 dk. · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitap çok yoğun olduğu için içinde birden fazla izlek bulundurmaktadır. Ben sadece bir yönden değerlendirme yapacağım.

Bu anlatı, her şeyden önce, ömrü boyunca "adam" yerine konulmak istenen karakterimizin girdiği mücadelelerden nasıl yenilgiyle ayrıldığını anlatması açısından oldukça ilgi çekicidir.

Alfred Adler'in Dostoyevski'den çok sonraları üzerinde duracağı aşağılık duygusu ve bu duygunun insan davranışlarına etkisi bu anlatıda belirgin şekilde ortaya çıkar. Kahramanımızın Subay'la ilgili maceraları genelde Subay'ın onu adam yerine koymaması üzerine kuruludur. Sonra uşağıyla olan ilişkisine baktığımızda, yine, bir üstünlük kurma çabası içindedir. Arkadaşlarıyla yemeğe gitmesinin temel nedeni "ne kadar önemli ve derin bir insan olduğunu" onlara kanıtlamak içindir. Lisa ile olan ilişkisi de kızı kendine muhtaç, aşık ya da hayran etme çabasına dayanmaktadır. Fakat bu çabaların hepsinde başarısız olmuştur.

Adam yerine konulmadığı gibi çoğunlukla aşağılanmıştır. Aşağılandıkça kendinden nefret etmiş, kendinden nefret ettikçe kibirlenmiş, kibirlendikçe toplumdan uzaklaşıp yeraltına inmiştir. Ama toplum ona istediği alakayı gösterse hemen topluma karışacak ve her şeyi unutacaktır. Belki bu sevgi ve ilgi de onu boğacaktır.

Bu kitabı beş yılda bir okumanız, kitabın derinliğine vakıf olabilme şansınızı arttıracaktır. Bir seferde okunup sindirilebilecek bir kitap değil. Son olarak bir alıntıyla bitirelim:

"Dünyada ikinci derecedeki bir rolü kendime yakıştıramıyor, bu nedenle de ikinci olmaktansa sonuncu olmaya seve seve katlanıyordum." (Cem Yayınevi, s.64)

Resul, bir alıntı ekledi.
42 dk. · Kitabı okuyor

Cenâb-ı Hak, insanı ye's-i mutlak ve gaflet-i mutlaktan kurtarmak için, havf ve recâ ortasında ve hem dünya ve hem âhireti muhâfaza etmek noktasında tutmak için, hikmetiyle eceli gizlemiş.

Hastalar Risalesi, Bediüzzaman Said NursîHastalar Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî
Abdullah Kaya, bir alıntı ekledi.
58 dk. · Kitabı okudu · Puan vermedi

Enes (r.a.)’den bize aktarıldığına göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sahur yemeği yiyiniz, çünkü onda bereket vardır.” (Buhari, Savm, 20; Müslim, Sıyam, 45)

Riyazü's-Salihin, İmam NeveviRiyazü's-Salihin, İmam Nevevi
Dilek, bir alıntı ekledi.
 1 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Küfür nedir? Küffar mıyız?
Tefsir-i
Hâzin'de beyan olunduğu veçhile küfür;
birşeyi setredip örtmek manasınadır. Kâfirler
hakkı setredip kabul etmedikleri için kâfir
denilmiştir. Küfrün envai dörttür :

B i r i n c i s i ;
Allah-u Tealâ'yı asla bilmez, inkâr eder. Buna
küfr-ü inkârı denir.

İ k i n c i s i ;
kalb ile Allah-u Tealâ'yı bilir, fakat lisan ile ikrar
etmez. Buna küfr-ü cuhûdî denir. İblis'in
küfrü bu kısımdandır.

Ü ç ü n c ü s ü ;
kalbi ile Allahı bilir ve lisanı ile ikrar eder, fakat
diniyle tedeyyün etmez. Buna küfr-ü inâdî
denir. Ebu Talib'in küfrü bu kabildendir.

D ö r d ü n c ü s ü ;
lisan ile ikrar eder, fakat kalb ile tasdik etmez, buna küfr-ü
nifakî denir. Münafıkların küfrü bu
kabildendir.

Küfrün
hulâsası; Allahı ve vahdaniyetini veyahut inzal
ettiği âyetlerinden ve kitaplarından birini veya
cümlesini veyahut rusûl-ü kiramdan birini veya
hepsini inkâr etmektir. Bunların cümlesi küfür
olduğundan bu minval üzere vefat eden kimse ebediyen
cehennemde kalır. Zira; Allah-u Tealâ küfredeni
mağfiret etmez. 48

Hulasat'ül Beyan / Büyük Kur'an Tefsiri, Konyalı Mehmed Vehbi EfendiHulasat'ül Beyan / Büyük Kur'an Tefsiri, Konyalı Mehmed Vehbi Efendi

Bazen de Hz. Nuh'un (a.s) bedduasını haykırmak gerekiyor!..

"Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma!"
~
(Nuh - 26)

Bohemya Kraliçesi, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor

Roman deyip geçmeyeceksin. Roman dediğin gerçek hayattan daha gerçek çoğu zaman.

Romancı, İpek S. Burnett (Sayfa 139)Romancı, İpek S. Burnett (Sayfa 139)