Bu kitabımız üç bölüme ayrılıyor.
İlk bölüm, İçimizdeki Şeytan. Bilindiği üzere Sabahattin Ali ve Atsız Beğ bir atışma içerisine giriyorlar ve kitabın ilk bölümünde buna yer veriliyor.. Nihal Atsız bizlere Sabahattin Ali'nin gerçek yüzünü gösteriyor aslında. .
İkinci bölüm, En Sinsi Tehlike. Türk Irkçılığı fikrinin Almanya'dan yola çıkarak edinildiğine dair oluşan söylemlere cevap niteliğinde bir bölüm.
Üçüncü bölüm ise Hesap Böyle Verilir. Nihal Atsız bu sefer de Reha Oğuz ile aralarında oluşan münakaşaya cevap niteliğinde bir makale yazıyor.

İçimizdeki Şeytan bölümünün sonunda Sabahattin Ali'yi düelloya davet ettiği için bile okunası bir kitap..

Doğanay, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · İnceledi · Beğendi

İçimizdeki Şeytan
Almanya’ya gidip kendi uygunsuz hareketin dolayısıyla döndükten sonra Türk milliyetperverliğine de düşman olan sen, sırf bir iş bulmak, birkaç para almak için, düşmanı olduğun, bunu her yerde söylediğin "Gazi"ye methiye yazmadın mı?

Sabahattin Aliyef Yoldaş! Birkaç yılda bu kaçma döneklik?
Hattâ Yedek Subay Okulunda, askerliğe olan kabiliyetsizliğin dolayısı ile alaya çıkacakken Ankara’ya giderek Tarih Kurumu asbaşkanı Profesör Bayan Afete yalvarıp iltimasla bunun önüne geçmedin mi?

Senin gibi bir komünistin romanını milliyetçi geçinen Falih Rıfkı'nın Ulus'ta tefrika ettirmesiyle yine milliyetçi geçinen Afet'in sana iltimas ettirmesini sakın kendi lehine yontma! Çünkü Cibali imamının ferzendi olan Bay Falih Rıfkı Atay da, senin gibi ilkokul öğretmeni olan Profesör Bayan Afet de içimizdeki şeytanlardan ikisidir. Senin kim olduğunu daha iyi anlamak için onlara değil, hocan alan Ali Canip’e sormaya bilmem lüzum var mı? Çünkü o meslektendir. Seni çok iyi bilir.

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız

Hüseyin Nihal Atsız'ın İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir kitabını okuduğunuz vakit çok güzel bir inceleme yazısı ile karşılaşacaksınız. Sadece kitabın değil, Sabahattin Ali'nin de ince detaylara kadar incelendiğini göreceksiniz.

Kitaptan bir alıntı ekliyorum;

Türk cemiyetinin ahlâkî prensiplerine göre Ömerle Bedri mükemmel birer deyyus, her müşkül dakikada her erkeğin evine giden Macide mükemmel bir fahişe, ihtiyar muhasebeci hakikî bir hırsızdır. İşte bizim saf şeytanın dört faziletli insan diye ortaya attığı tipler...

Doğanay, bir alıntı ekledi.
 6 saat önce · İnceledi · Beğendi

İçimizdeki Şeytan
İşte "İçimizdeki Şeytan" adlı romanıyla milliyetperverliği kötülemeğe ve Türkçüleri fena göstermeye yeltenen Sabahattin Ali böyle birisidir. Yani o bizim içimizdeki şeytanlardan birisidir. Zavallı ve saf bir şeytan...

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · İnceledi · Beğendi

"Varlık" dergisinin 15 kânunisani 1934 tarihli 13'üncü sayısında şu manzumeyi neşretti:

BENİM AŞKIM

Bir kalenin ucundan hislerimiz akınca
Bu ince yol onları sıkıyor, daraltıyor;
Beni anlayamazsan gözlerime bakınca
Göğsünü parçala bak kalbim nasıl atıyor.

Daha pek doymamışken yaşamanın tadına
Gönül bağlanmaz oldu ne kıza, ne kadına...
Gönlüm yüz sürmek ister yalnız senin katına,
Senden başka her şeyi bir mangıra satıyor.

Sensin, kalbin değildir, böyle göğsümde vuran,
Sensiz "Ülkü" adıyla beynimde dimdik duran,
Sensin çeyrek asırlık günlerimi dolduran;
Seni çıkarsam, Ömrün başlamadan bitiyor.

Hem bunları ne çıkar anlatsam bir düziye?
Hisler kambur oluyor dökülünce yazıya.
Kısacası: Gönlümü verdim Ulu Gaziye,
Göğsümde şimdi yalnız onun aşkı yatıyor.

Bu manzumeyi okuyunca nasıl gülmüştüm! Bütün kıymet mefhumu "mangır" olan bir şaire gülünmez mi? Baştanbaşa yalan olan bu "aşk" ile Sabahattin Ali fikirlerini değiştirdiğini ispat etmiş, Hikmet de onu vekâlette bir kalem başı yapmıştı. Yarabbi! İnsanlar nelere tenezzül edebiliyorlardı! Daha dün Gaziye hiciv yazan bu komünist bugün ona methiye yazmaktan sıkılmıyordu.

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · İnceledi · Beğendi

Halbuki ben Sabahattin Alinin adam olacağından hâlâ ümitli idim. Pertevin ısrarı ile bir iki hikâyesini de Atsız Mecmua'da neşretmiştim. Hattâ o benden, yazacağı piyes için, tarihî ve kahramanâne bir mevzu istediği zaman ona kahraman Kür Şadı yazıp vermiştim. Tarihin en büyük kahramanını, iradesiz bir âşık haline sokacağım bilir miydim? Bilsem ona öğretir miydim?

Sabahattin Ali yazdığı hicviyeden dolayı 14 ay hapse mahkûm edildi. Muallimlikten de çıkarıldı. Hapisten çıktığı zaman ise artık buz gibi komünist olmuştu. Çünkü Nâzım Hikmetofla arkadaşlığa başlamış ve bermutat, irade za'fı dolayısıyla, her konuştuğunun tesirinde kaldığı için "solcu" oluvermişti. Hattâ zamanını iyi hatırlayamadığım bir günde kendisiyle iddiaya girişmiştik: On yılda Almanya'nın komünist olacağım, Almanya komünist olduktan sonra da bütün dünyanın aynı yola gireceğini, bu arada tabiî bizim de o yolun yolcusu olacağımızı iddia etmiş, ben de aksi iddiada bulunmuştum. Hiç şüphesiz bunu, kendisiyle giriştiğim iddiayı kazandım demek için kaydetmiyorum. Maddeten olduğu gibi manen de miyop olan bir hastayı her hangi bir iddiada yenmek övünülecek bir şey değildir. Yalnız onun nasıl bir fırıldak gibi döndüğünü göstermek için bunu yazıyorum.

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · İnceledi · Beğendi

Sabahattin Ali bu memlekette ırkçı, Turancı ve Anadolucu olan milliyetperverleri hep satılmış insanlar olmakla itham etmek istiyor ve romanını yazarken de bugün aramızda yaşayan bazı kimseleri, tabii biraz değiştirerek, romanına sokup onları küçültmek istiyor. Böylelikle de kendisini küçük gören insanlardan gizli bir öç almak diliyor. Ben de ırkçı, Türkçü ve Turancı olduğum için ‐ Evet, övünerek söylüyorum ve tekrar ediyorum: Irkçı, Türkçü ve Turancı olduğum için ‐ Sabahattin Alinin iftiralarına cevap vermek lüzumunu duyuyorum. Sabahattin Ali benim tanıdığım, hem de çok iyi tanıdığım bir insandır. Bundan dolayı cevabım tepeden inme olacak ve onu çökertecektir

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · İnceledi · Beğendi

Önceleri milliyetçi iken sonradan sapıtarak komünist olan, fakat düşüncelerini değiştirdiğini ispat etmedikçe kendisine iş verilmeyeceği söylendikten sonra sözde hükümet tarafına geçen Sabahattin Ali, "İçimizdeki Şeytan" adında bir roman çıkardı.

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Mr.Kuralay, İçimizdeki Şeytan'ı inceledi.
 19 Mar 15:02 · Kitabı okudu · Beğendi

Kürk Mantolu Madonnada nasıl aşk teması ağır basıyorsa bu kitapta da vicdan muhasebesi ve özeleştiri hakim.Hatalarımızı, yanlışlarımızı başkalarında ararız ya hep, yazar buna içindeki şeytanın sebep olduğunu ve ona bağlayarak tembellikten, işe yaramaz olmaktan yakınır. Kitapta ahlaki eleştiri yapmaya da müsait bir çok örnek var.

Yazar burada kurgudan çok bizzat gerçekleri anlatmış. Ömer karakteri Sabahattin Ali'nin ta kendisidir diye yazılar var. Bu bilgiyi ufak çaplı bir araştırmayla edindim.Bu konu hakkında Atsız'ın 'İçimizdeki Şeytanlar' adlı çok uzun bir yazısı var muhakkak okuyun. Yazarın Nihat karakterini Nihal Atsız'ı, İsmet Şerif'i ise Peyami Safa'yı temsilen yazdığına dair ithamlar var. Bu yazıda Sabahattin Ali'nin kitaptaki yergilerine karşılık Atsız'ın da ağır eleştirileri mevcut.

Uzun karakter konuşmaları şeklinde ilerliyor kitap. Bu bazı yerlerde sıktı beni ama kitapta olumsuz bir durum söz konusu değil.

Gerçekleri ve yazarın şahsi kişiliğini bir kenara bırakıp edebi eser gözüyle kitabı değerlendirmek gerekirse, son derece okunmaya değer güzel bir eser.

sinem, İçimizdeki Şeytan'ı inceledi.
05 Mar 20:51 · Kitabı okudu · Beğendi · 1/10 puan

Sabahattin Ali kitaplarında kişileri dolambaçlı yollardan çevresinde sevmediği ya da çekemediği insanlara bağlamakta gerçekten usta bir yazar.Sabahatttin Ali'nin bu kitabı hakkında onu yakından tanıyan Hüseyin Nihal Atsız çok güzel bir cevap vermiştir.(http://www.bilgicik.com/...huseyin-nihal-atsiz/)