Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Mademki âlim değilsin, bari dinlemekten kalma!”

Bostan, Şeyh Sadi ŞiraziBostan, Şeyh Sadi Şirazi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Mademki âlim değilsin, bari dinlemekten kalma!”

Bostan, Şeyh Sadi ŞiraziBostan, Şeyh Sadi Şirazi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Büyükler, sultanın huzurunda bulunduklarından, dehşet içindedirler.”

Bostan, Şeyh Sadi ŞiraziBostan, Şeyh Sadi Şirazi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Seni sevgilinden ne alıkoyarsa asıl sevdiğin odur.”

Bostan, Şeyh Sadi ŞiraziBostan, Şeyh Sadi Şirazi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Bilginlerde sevdanın aklı yenmesi, tıpkı demir pençeyle aslanın işine benzer.”

Bostan, Şeyh Sadi ŞiraziBostan, Şeyh Sadi Şirazi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Ey Allah’ın kulu, yüce Allah seni topraktan yarattı; sende toprak gibi gönülsüz ol. Hırsa kapılma, başını dikme, dünyayı yakma. Mademki O seni topraktan var etmiş, sende ateşe benzeme. O korkunç ateş vaktiyle başını yüceltip kibirlenirken toprak âciz davranmış; o kibirlendikçe bu alçak görünmüştü. Fakat böyle olduğu içindir ki ondan şeytan, bundan insan yaratıldı.”

Bostan, Şeyh Sadi ŞiraziBostan, Şeyh Sadi Şirazi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Allah’tan çekinen günahkâr, gösteriş yapan âbitten daha iyidir.”

Bostan, Şeyh Sadi ŞiraziBostan, Şeyh Sadi Şirazi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Derviş için biricik yol, kendini hor hakîr tutmaktan ibarettir. Yücelik mi istiyorsun, gönülsüz olmaya bak; o damın bundan başka merdiveni yoktur.”

Bostan, Şeyh Sadi ŞiraziBostan, Şeyh Sadi Şirazi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Yokluk kapısını çaldığı için var oldu.”

Bostan, Şeyh Sadi ŞiraziBostan, Şeyh Sadi Şirazi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Önceleri dedi, korkuyla, ümitle vücudum, söğüt gibi titredi. Fakat ‘Allah yeter’ sözünün verdiği kuvvet sayesinde gözüme ne bir şey görünür oldu, ne de bir kimse!”

Bostan, Şeyh Sadi ŞiraziBostan, Şeyh Sadi Şirazi