• Marquis de Sade Hakkında

  Donatien Alphonse François le Marquis de Sade
  Fransız aristokrat ve felsefe yazarı. Erotik edebiyat'ın önemli yazarlarındandır,
  genellikle sert pornografik yazılar yazardı.

  Yaklaşık 29 yılını hapishanede, 13 yılını akıl hastanesinde geçirmiştir ve en önemli eseri Sodom'un 120 Günü'nü hapishanede yazmıştır. Bir diğer önemli eseri de Justine'dir. Sadizm'in kökeninin onun yazdıklarına dayandığı bilinir.

  Yazılarında ahlakı, yasayı, dini öğeleri dikkate almadan aşırı özgürlüğü (hatta ahlaksızlığı) ve en iyinin zevk olduğunu savunuyordu. Sade, 32 yıl farklı hapishanelerde ve akıl hastanesinde hapsedildi; onbir yıl Paris'te (on yılı Bastille'de geçti), bir ay Conciergerie'de, iki yıl kalede, bir yıl Madelonnettes'de, üç yıl Bicêtre'de, bir yıl Sainte-Pélagie'de ve 13 yıl Charenton akıl hastanesinde. Yazılarının çoğunu tutuklu olduğu dönemde yazdı. "Sadizm" kavramı adından türetilmiştir.

  Sade kitaplarında kişilerarası ilişkilerde insanın insansal yanı bir kez yitirildiğinde, neler olabileceğinin bilgisini verir. Kişilerarası ilişkilerde insanın sahip olduğu onur bir yana bırakıldığında, ortaya çıkan yeni ilke kendi yararını koruma sonuna kadar götürülecek olursa; zorunlu olarak "sadizm"e varılır. Yani insandaki insansal olan tek şey doğaysa, doğrudan doğa nedenselliği insan türünün yapıp etmelerini belirliyorsa, insan olmak cani olmayı da beraberinde doğal olarak taşır. Eserlerinde ahlaksal eylemin belirleyicisi olarak etik değerler değil de, içgüdüler ya da "koşullu buyruklar" eylemin "ilkesi" yapılırsa neler olacağını anlatır.
 • Birçoğunuz hayatı boyunca duyduğu ama anlamını bilmediği terimlere ilgi duymuştur. Evet, şimdi onları yazacağım.

  Agorafobi: Tıp ve Sağlık alan korkusu,açık yerlerden korkma.

  Lobotomi: Lökotomi olarak da bilinen beyin cerrahisi işlemidir. Psikoameliyat diye bilinir. Şizofreni, epilepsi, bipolar gibi çeşitli ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmıştır.

  Ambivalens: Bireyin ruhunda aynı objeye karşı birbiriyle çelişen düşünce, istek amaç ve tutumların bir arada varlığını sürdürmesi.

  Atrofi: Bir organın hastalık ya da beslenme bozuklukları nedeniyle görevini yapamaz duruma gelmesi, körelmesi, dumara uğraması.

  Bensevi: Kişinin kendi ben'ine karşı gösterdiği aşırı sevgiyi anlatır.

  Çiftcinsellik: Aynı kişide hem erkek, hem de dişi özellikerinin varlığı.

  Eksitasyon: Uyarı, Uyarılma.

  Embriyoloji: Anne karnında dölün gelişimini inceleyen bilim kolu.

  Filogeneze: Canlıların türeyişini inceleyen bilim dalı.

  Genital: Üreme( cinsellik) organıyla ilgili.

  İnnervasyon: Bir organın ya da bir hücrenin sinirlerle beslenmesi.

  Klitoris: Bızır, kadınlarda serleşebilen cinsel organ.

  Manifest: Görülebilen, açıkça ortada.

  Mazoşizm: Acı duymaktan zevk halan, her türlü kötülüğe, eziyete büyük haz duyanlar için kullanılan bir terim.

  Narsizm: Kişinin kendini beğenmesinde en zirve noktadır.

  Psikoterapi: Bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır.

  Rectum: Göden bağırsağı, kalın bağırsağın makata bitişik olan sonuncusu.

  Sadizm: Bir başkasına dolaylı veya doğruda eziyet etme, acı çektirme tutkusuna verilen psikiyatrik bir kavramdır.

  Teleolojik: Belli bir amaca yönelik.

  Absans: Kısa süreli şuur kaybı.

  Afrodizyak: Cinsel arzuyu artırıc maddelere verilen ad.

  Ajite: Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan.

  Epinefrin: Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından öz bölgede salgılanan bir hormondur.

  Afoni: Ses kısılması.

  Ailurofobi: Kedi korkusu.

  Algofobi : Acı çekme korkusu.

  Antrofobi : İnsan korkusu.

  Egomani : Kişinin kendisiyle patolojik olarak uğraşması.

  İdentifikasyon : Ölmüş kişinin hala var olduğu ilişkin duyumlar.

  İmpotence : Cinsel güçsüzlük

  Kinofobi : Köpek korkusu

  Makropsi : Nesnelerin olduklarından daha büyük göründükleri durum.

  Megalomani : Kendini büyük ve önemli görme

  Monomani : Tek bir konuyla aşırı uğraşma.

  Noktüri : Gece boyunca sık idrara çıkmadır.

  Obesite : Aşırı şişmanlık.

  Onikofaji : Tırnaklarını kemirme kompulsiyonu

  Oedipus Kompleksi: Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu cinsel istek.

  Panfobi : Herşeyden korkma.

  Parafazi : İsim veya sözcük bulmakta zorlanıldığında nesne ve olayları dolaylı anlatma.

  Parapraksi : Günlük yaşam içerisinde dil ve hareket sürçmeleri.

  Pedofili : Çocuklarla cinsel ilişki tutkusu.

  Vecit : Yoğun kendinden geçme duygusu.

  Vejatatif Bulgular : Kişide bedensel işlev bozukluğu.

  Zoofili : Kişinin bir hayvanla cinsel ilişkiye girdiği cinsel sapmadır.

  Zenofobi : Yabancı korkusu.

  Zoofobi : Hayvan korkusu.


  Biraz uzun oldu, ama sizin de aklınızda varsa yorum kısmına ekleyebilirsiniz.
 • Mazoşizm ve sadizm yeraltı gizemciliğinin dinsel eylemlerini oluşturur.
  Çekilen acı mazoşiste tanrısal cellada yakınlığı hissettirir; çektirilen acı da sadiste kutsal gücünü kullanırken o cellada dönüşme yanılsamasını yaşatır.
 • Mazoşizmle sadizm yitik birlik özlemini yansıtır, ama bu özleme gurur karışır; onun uyandırdığı arzu da toplamak şöyle dursun, dağıtır, çünkü her zaman Öteki’ye doğru sapar.
 • Sadizm ve Mazoşizm — Cinsel nesneye acı çektirme arzusu — ya da karşıt eğilim— en çok rastlanan ve hepsinin en önemlisi olan bir sapıklıktır. Kraft Ebing tarafından etkin ya da edilgin olmasına göre Sadizm ya da Mazoşizm diye adlandırılmıştır.

  Başka yazarlar daha dar; acı, kıyıcılık tarafından sağlanılan hazzı belirten algolagnie terimini kullanmaktadırlar; oysa Kraft - Ebing'in kullandığı terim her şeyden önce, her çeşit alçalma ve boyuneğmeden sağlanılan hazzı belirtmektedir.
 • Sadizm, çok küçük kalmış bireyi, başkaları üzerinde egemenlik kurarak, yıkıcılıksa, dışardan gelebilecek tehditleri ortadan kaldırarak güçlendirmeye çalışır.
 • 1) Ahmet Arslan - İslam Felsefesi Üzerine
  2) A.G. Roemmers - Genç Prensin Dönüşü
  3) Amin Maalouf - Arapların Gözünden Haçlı Seferleri
  4) Anthony Burgess - Otomatik Portakal
  5) Arthur Schopenhauer - Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine
  6) Arzu Kadumi - Gazoz Kapakları Birliği
  7) Ayşe Şasa - Bir Ruh Macerası
  8) Balzac - Goriot Baba
  9) Banu/Onur Ertuğrul - Lugat365
  10) Cahit Zarifoğlu - İşaret Çocukları
  11) Cahit Zarifoğlu - Menziller
  12) Cahit Zarifoğlu - Sütçü İmam
  13) George Orwell - Hayvan Çiftliği
  14) Cevdet Said - Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları
  15) Dino Buzzati - Tatar Çölü
  16) Dostoyevski - Başkasının Karısı
  17) Dostoyevski - Yeraltından Notlar
  18) Dostoyevski - İnsancıklar
  19) Dr. Abdurrahman Kasapoğlu - Carl Gustav Jung'un Kehf Sûresi Tefsiri
  20) Dr. Mehmet Akar - Kehf Suresi Tefsiri
  21) Dr. Mehmet Akar - Yasin Suresi Tefsiri
  22) Ebû Bekir Râzî - Ruh Sağlığı
  23) Emre Bilgiç - Emre ile Emmare
  24) Eugène İonesco - Kırallar Da Ölür
  25) Frederic Gros - Yürümenin Felsefesi
  26) Friedrich Nietzsche - Ruhların Alacakaranlığı
  27) George Orwell - 1984
  28) Georges Perec - Uyuyan Adam
  29) Gogol - Palto
  30) Gökhan Özcan - Ruh Yordamı
  31) Gökhan Özcan - Gözağrısı
  32) Güzide Ertürk - Öbür Dünya Öyküleri
  33) Halil Cibran - Meczup
  34) Hans Fallada - Ayyaş
  35) Haris el Muhasibi - Allah'ı Arayış
  36) Haris el Muhasibi - Kalb Hayatı
  37) Haris el Muhasibi - Mahşer Günü
  38) Haris el Muhasibi - Nefsini Bilen Rabbini Bilir
  39) Haris el Muhasibi - Nefsin Terbiyesi
  40) Haris el Muhasibi - Riya ve Korunma Yolları
  41) İbn Haldun - Mukaddime cilt 1
  42) İbn-i Kesir Tefsiri - Fatiha, Bakara, Ali İmran Suresi
  43) İbrahim Tenekeci - Geldik Sayılır
  44) Jacques Derrida, Mustafa Şerif - İslam ve Batı Üzerine Bir Konuşma
  45) Jack London - Martin Eden
  46) Joanna Greenberg - Sana Gül Bahçesi Vaadetmedim
  47) J.R.R. Tolkien - Akallabeth ve Güç Yüzüklerine Dair
  48) J.R.R. Tolkien - Tehlikeli Diyardan Öyküler
  49) Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu 8-A Sınıfı Öğrencileri - İnci Taneleri
  50) Knut Hamsun - Açlık
  51) Lao Tzu - Öğretiler
  52) M. Nakib El-Attâs - İslâm Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi
  53) Mehmet Kara - Bir Başka Açıdan Kutadgu Bilig
  54) Mustafa Akar - Berhayat
  55) Mustafa Kutlu - Tarla Kuşunun Sesi
  56) Necip Fazıl Kısakürek - İbrahim Ethem
  57) Necip Fazıl Kısakürek - Reis Bey
  58) Necip Fazıl Kısakürek - Yunus Emre
  59) Necip Fazıl Kısakürek - Abdülhamîd Han
  60) Nouman Ali Khan - Dirilt Kalbini
  61) NTV Çizgibilim Serisi - Bilinç
  62) NTV Çizgibilim Serisi - Zaman
  63) NTV ÇizgiBilim Serisi - Nietzsche
  64) NTV ÇizgiBilim Serisi - Felsefe
  65) Oğuz Atay - Tutunamayanlar
  66) Oliver Sacks - Karısını Şapka Sanan Adam
  67) Patrick Suskind - Koku
  68) Plutarkhos - Lykurgos'un Hayatı
  69) Ray Bradbury - Fahrenheit 451
  70) Rasim Özdenören - Çok Sesli Bir Ölüm
  71) Rasim Özdenören - Eşikte Duran İnsan
  72) Rasim Özdenören - Kafa Karıştıran Kelimeler
  73) Rasim Özdenören - Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler
  74) René Descartes - Yöntem Üzerine Konuşmalar
  75) Robert Louis Stevenson - Dr. Jekyll ile Mr. Hyde - Tuhaf Bir Vaka
  76) Serkan Üstüner - Hükmen Mağluplar
  77) Stefan Zweig - Olağanüstü Bir Gece
  78) Stefan Zweig - Korku
  79) Stefan Zweig - Amok Koşucusu
  80) Stuart Sutherland - İrrasyonel
  81) Susanna Tamaro - Kökler, Yollar ve Yitik Benler
  82) Taha Kılınç - Kırmadan İncitmeden
  83) Taha Kılınç - 365 Günde Peygamberimin Arkadaşları, (1-37 Gün)
  84) Tolstoy - Efendi ile Uşağı
  85) Ümmü Reyhane - Çocuk Eğitiminde Zayıflık Her Şeydir


  - Psikiyatri -

  1) Orhan Öztürk - Ruh Sağlığı ve Bozuklukları
  2) Tahir Özakkaş - Bütüncül Psikoterapi
  3) James Morrison - DSM-5'i Kolaylaştıran Klinisyenler İçin Tanı Rehberi
  4) A. Winston, R. N. Rosenthal, H. Pinsker - Destekleyici Psikoterapiye Giriş
  5) Alfred Adler - Bireysel Psikoloji
  6) Dennis Diclaudio - Hastalık Hastası, Beden Sağlığından Şüphe Duyanların El Kitabı
  7) Wolfgang Schivelbusch - Keyif Verici Maddelerin Tarihi
  8) Victor Frankl - Duyulmayan Anlam Çığlığı
  9) Victor Frankl - İnsanın Anlam Arayışı
  10) Carl Gustav Jung - Psikoloji ve Din
  11) Carl Gustav Jung - Keşfedilmemiş Benlik
  12) Saffet Murat Tuna - Beynin Gölgeleri
  13) Hal Edward Runkel - Bağırmayan Anne Baba Olmak
  14) Kemal Sayar / Feyza Bağlan - Koruyucu Psikoloji
  15) Gerhard Wehr - Carl Gustav Jung
  16) Maudsley - Psikiyatride Reçeteleme Rehberi (3/4)
  17) Yusuf Karaçay - Bir Psikiyatristle Sohbetler
  18) Dr. Malik Babikir Badri - Müslüman Psikologların İkilemi
  19) Hatice Kübra Tongar - Fıtrat Pedagojisi 2
  20) Prof. Dr. Robert Frager - Manevî Rehberlik ve Benötesi Psikolojisi Üzerine Paylaşımlar

  [ Dergi ]
  Psikeart - Sadizm
  Psikeart - Panik
  Psikeart - Kibir
  Psikeart - Annelik
  Psikeart - Empati
  Psikesinema - Fellini Sineması
  Psikesinema - Sinema ve Mazoşizm

  - İngilizce -

  1) George Graham - The Disordered Mind, An İntroduction to Philosophy of Mind and Mental İllness
  2) Walter A. Kaufmann - Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist
  3) Alexander Nehamas - Nietzsche Life as Literature
  4) Victor Hugo - The Hunchback of Notre Dame
  5) Rita Wilensky - Waiting for Godot, MAXnotes Literature Guides
  6) Paulo Coelho - The Alchemist
  7) David Lieberman - You Can Read Anyone
  8) Tom Butler-Bowden - 50 Psychology Classics
  9) Alfred R. Mele - Why Science Hasn't Disproved Free Will


  - Blinkist -

  1) Michael Shermer - Why People Believe Weird Things
  2) Leonard Mlodinow - Subliminal
  3) Kevin Horsley - Unlimited Memory
  4) Daniel Levitin - This Is Your Brain On Music
  5) Robin S. Sharma - The Monk Who Sold His Ferrari
  6) Kevin Kelly - The İnevitable
  7) Donna Jackson Nakazawa - Childhood Disrupted
  8) Daniel Nettle - Personality
  9) Simon Sebag Montefiore - Jerusalem

  - Bebek/Çocuk Kitapları -

  1) Özkan Öze - Enes'in Bir Sırrı
  2) Özkan Öze - Güzel Bir Koku
  3) Özkan Öze - Zeyd'in Uyku Duası
  4) Özkan Öze - Umeyr'in Yavru Kuşu
  5) Samed Behrengi - Küçük Kara Balık
  6) Şermin Çarkacı Yaşar - Çok Hayal Kuran Çocuk
  7) Jane Foster - İlk Sözcüklerim
  8) Jane Foster - 1 2 3
  9) Pearson Bebek Dokun ve Hisset;
  - Hayvanlar
  - Oyun Zamanı
  - İlk Kelimeler
  - Vınn! Vınn!
  10) Pearson Bebek Dokun Öğren;
  - Renkler
  - Oyun Zamanı
  - Şekiller
  - Neşeli Saklambaç
  11) Erich Kästner - Don Kişot
  12) Helen Stratton Would - Ayı Kim Çaldı

  - Webnovel -

  1) The Kings Avatar (3700 sayfa)
  2) Reincarnation Of The Strongest Sword God (2500 sayfa)
  3) Chaotic Sword God (1500 sayfa)
  4) Virtual World: Close Combat Mage, (1000 sayfa)
  5) Release That Witch (2250 sayfa)
  6) The Strongest System, (1200 sayfa)
  7) Shadow Hack, (450 sayfa)
  8) Night Ranger, (2500 sayfa)
  9) Mmorpg: Martial Gamer, (1350 sayfa)
  10) Forty Millenniums of Cultivation, (1800 sayfa)
  11) Legend of the Perfect Emperor (150 sayfa)
  12) Last Wish System (400 sayfa)
  13) Number One Dungeon Supplier (200 sayfa)

  Her ne kadar son 2 ayda diyetimi az biraz bozmuş olsam da 1 yıl önce bilgisayar ve telefon oyunlarını bıraktığım günden beri 120 küsür kitap ve yarıdan fazlası kalitesiz 19000 sayfa Çin romanı okumuşum. Onun yerine bir sürü başka kitap okunurdu, çok olmuş biraz :)