• 184 syf.
    ·4 günde·Beğendi·9/10
    Post-Truth yaşadığımız dönemin paradigmasıdır. Başta siyasi ve ekonomik olmak üzere çağımızın insanlığına dokunan en önemli konuları kapsar. 2016 yılında Oxfort Dictionaries Post-Truth’u yılın kelimesi olarak seçmiştir. Ardından da bir çok küresel otorite bu kavramı sözlüklere eklemiş üzerinde de hali hazırda kitaplar basılmış ve basılacaktır. Post-Truth’u ilk kez konu edinen Ralph Keyes Kitabında Hakikat Ötesi Çağ kavramını kullanmış. Ancak kısa zaman içerisinde bu kavram içerik olarak evrim geçirmiştir. Dilimize tercümesi ise Yalın Alpay’ın altını çizdiği gibi sağlıklı olmadığından “Hakikatin Önemsizleştirilmesi” olarak düzeltilmiştir.


    Post-Truth insan aklının varoluşsal kusurlarının otoriteler tarafından kötüye kullanılması ya da manipüle edilmesidir. Burada anahtar kavram safsatalardır. Safsatalar ilk olarak Aristoteles tarafından kategorilendirilmiş, daha sonra İslam felsefecileri üzerinde yeteri kadar durmamasına rağmen günümüze bozulmadan gelebilmiş bir konudur. Yazar safsataları Sofistlerden başlayarak tarihsel bir bakış açısıyla dönem dönem açıklamış ve 21. Yy için neden bu kadar önem kazandığını açık ve duru bir dille aktarmıştır.


    Kitabın amacı her aklın safsatalara yenik düşebileceği, safsatadan kaçışın yalnızca eğitilmiş ve safsatalara karşı bağışıklık kazanmış zekaların başarabileceğidir. Bu nedenle bilinen başlıca safsatalar tanıtılmıştır.


    Yazarı bir çok televizyon programlarında dinleme olanağı bulmak konuyu ayrıca çok açıklacı kılmaktadır. Elbette bunda Yalın Alpay’ın bir çok konuya hakimiyeti, entelijansı önemli bir yer tutmaktadır. Burada Yalın Alpay'ın konuyla alakalı eğlenceli bir videosu bulunmaktadır: https://www.youtube.com/...ikq23BOXk3Ys_KdPd0T6