Şehrimin Harabiyeti Memleketimin Kıyameti :
Bir memleketin âlimleri ve amirleri düzgün olursa o memleket düzgün olur hadisi şerifi gösteriyor ki hali hazırdaki sorun, problem ve sıkıntılar için başka yerde suçlu aramaya gerek yok.

Yönetimlere talip olanlar ile dini mübini temsil etmeye ve ayakta tutmaya talip olanlar ne kadar düzgün olursa toplum o nisbette düzgün olacağı bu hadisten anlaşılıyor.

Beyan ettiğimiz hadisi şerefi destekleyen "Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." (Nisa suresi, ayet, 58) ayeti kerimesi de gösteriyor ki, dinimiz ehliyet, liyakat, emniyet sahibi kişilerin yönetici ve idareci seçilmesini emrediyor.

Bugün eğitimden, adalete, yerel yönetimden tutun merkez veya taşra yönetime kadar çektiğimiz sıkıntılar, geri kalmışlığımız, rant, hırsızlık, soygun, talan, sahtecilik, sefalet ve haksızlıkların sebebi emniyet, liyakat ve ehliyet sahibi yöneticilerin başta olmaması ve gerçek alimlerin söz sahibi olmamasından kaynaklanıyor.

Elli sene önce ulaşmamamız gereken müferrah bir hayata ve yaşama elli yıl sonra kısmi olarak ulaşmamız,

Avrupa ve Amerika’dan elli sene geride olmamız,

Çağdaş şehir anlayışından uzak bir hayat sürmemiz,

İnsani ve medeni normların gerisinde olmamız,

Akıl, hikmet ve vicdan yerine menfaat çıkar ve ihtirasa mahkum olmamız,

Hala şehir ve köylerimizin çamur deryası içinde olması ve alt yapısının bütün bütün tamamlanmamış olması,

Köylerin hala içme suyu sıkıntısı çekmesi bizleri gerçek suçlulara götürmüyor mu?

Ehliyet sahibi olmayanların araba kullanmasının yasak olduğu bir ülkede,

Ehliyeti olmayanlara yöneticilik vererek ekonomik, idari ve adaletsizlik ve hukuksuzluk kıyameti koparılmış olunmuyor mu?

Emniyet sahibi olmayan insanlara kasalar, hazineler, bütçeler veya bir iş, kurum veya yönetim teslim edip, batırılmış yönetimler ve iflas ettirilmiş kurumlar, haline getirilmesi kıyametin başımıza koparılması olmuyor mu?

Liyakat sahibi olmayan kişileri zorla başkan, yönetici, amir yaparak onların eliyle bütçeler batırılarak, kurumlar iflas ettirilerek, soyguna, talana, yolsuzluğa zemin hazırlanarak kıyamet koparılmış olmuyor mu?

Çok uzaklara gitmeye gerek şu hali hazırdaki şehre bakın şehrin yıllardır gelip giden yerel yönetimlerine bakın, diğer kurumların çürümeye terk edilmiş trilyonluk atıl binalarına bakın, iş ahlakına bakın, imarına ve köhne haline bakın bu manzaralar sizlerde nasıl bir intiba uyandırıyor.

Karar vericilerin basiret feraset ve izandan uzak tercihleri ve seçimleri yüzünden memleketimde ve şehrimde işler liyakat ehliyet ve emniyet sahibi ellerde olmadığı için suiistimal ve israf kıyametleri kopuyor.

Karar vericilerin kişisel çıkar menfaat hırs menfaat ve yanlış tercihleri yüzünden kifayetsiz, yeteneksiz, beceriksiz yöneticilerin eliyle nice talan soygun zarar ve vurgun kıyametleri kopuyor.

Maalesef karar vericilerin, denetçilerin, vaaz edicilerin ve yürütücülerin tepiştiği çimlerde halk ve münevverler eziliyor. Liyakat, ehliyet ve emniyet sembolik bir değer olmaktan öteye geçemiyor.

Liyakat ehliyet ve emniyet yerine kişisel çıkar ve menfaati maddiye üzerine dönen tercihlere göre belirleniyor makam sahipleri.

Nice nice zeki, dürüst, çalmayan ve çaldırtmayan, becerikli, çalışkan, emniyet, ehliyet ve liyakat sahibi, kursağına haram sokmaktan korkan, rüşveti ateş yemekle eş tutan memleket, vatan ve millet sevdalısı çobanlığa mahkûm edilirken nice çobanlar âlim amir yönetici başkan yapılıp milletin başına bela, kıyameti koparan decaller hükmüne geçiriliyor.

Ne kadar insan farkında bilmiyorum ama güzel şehrimde zaten yıllardır liyakatsizlik emniyetsizlik ve ehliyetsizlik kıyametleri kopuyor. Birkaç çağdaş ama çarpık bina yığınları ile safdillerin gözleri boyansa da mızrap çuvala artık sığmıyor.

Beceremediğimiz, üstesinden gelemediğimiz, muvaffak olamadığımız, zarar verdiğimiz ve ağır vebal altına girdiğimiz mevki, makam ve koltuğumuzu insanlığın şerefine ve onuruna yakışan ve yaraşan tavır ile onurlu bir şekilde bırakmak yerine yüzsüzlük pazarında yalancı maskeler ile ucuz kahramanlık pişkinliği ile işgal etmeye devam ediyoruz.

İnanç olarak hepimiz adaleti hakkı hukuku eşitliği barışı huzuru tesis edecek MEHDİ beklerken hiç birimiz adaleti hakkı hukuku eşitliği temin edecek vasıfları taşıyanların yüzüne bakmıyoruz.

Şehrimizde ve memleketimizde huzuru medeni ve insanca bir yaşamı tesis edecek kurtarıcı beklerken içimizde bu şartlara haiz olanları görmezden geliyoruz.

Bu tezat ve çelişkilerimiz devam ettiği sürece, ehliyet liyakat emniyet birinci ölçü kıstas norm olmadığı sürece şehrimin harabiyeti ve memleketimin kıyameti büyük kıyamete kadar devam edecek. Vesselam
Gazi KARS (KHA) / Kafkas Haber Ajansı Yazarı Muhammet Şamil Kakça

Canberk Minaz, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
 11 Mar 02:01 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Hayvanlar üzerinden insanları anlatan ve eleştiren mükemmel bir baş yapıt.
Kitaptaki her karaktere çevremizde rastlayabiliriz.

--- Spoiler --- Spoiler --- Spoiler ---

* Bence ana karakter Napoleon değil Squealerdır. Eğer Squealer karakteri olmasaydı domuzlar diğer hayvanlara yine istediklerini yaptırırdı ama bu biraz daha zor olurdu. Çünkü Squealer ne zaman hayvanların o az olan aklı karışsa kurnazlık yapıyor, etkili bir konuşma ve sahte delillerle hayvanları kendine inanmalarını sağlıyor.

* Sorgulamadan kabul etme alışkanlığına fazlasıyla vurgu yapılmış.

* Nabza göre şerbet nasıl verilir okuyarak öğreniyorsunuz.

* Sahtecilik, iki yüzlülük ve ihanet.

Sercan, bir alıntı ekledi.
09 Mar 02:23 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Çoğu zaman insanları dinliyoruz fakat gerçekten dinlemiyoruz; sadece dinliyormuş gibi yapıyoruz ki bu da sahtecilik oluyor.

Dirilt Kalbini, Nouman Ali Khan (Sayfa 108 - Timaş yayınları)Dirilt Kalbini, Nouman Ali Khan (Sayfa 108 - Timaş yayınları)

Sapıklar
Bacha bazi
https://www.youtube.com/watch?v=zNUxq8rI6lM

https://www.youtube.com/watch?v=Gbjv1XlScdE

Güya Namus diyerek Kadını öylesine sakladılar ki binlerce yıldır açıkta birbirlerini buldular birbirleriyle halvet oldular,

Özellikle meslek öğrenmeye verilen küçük erkek çocukları tüm islam ülkelerinde büyüklerin büyülerin patronların ustaların cinsel istirmarlarında hatta tecavüzünde oldu hep.

Bu zihniyet onlara göre namuslu kadınlara sarkma olmasın diye doğal bir davranıştı.
Bu yüzden arap ülkeleri sodomienin en yaygın olduğu ülkelerdir.

Türkiye’de bile bütün cemaat dergahlarında bu olayların yaşandığını orada olanlar kendileri anlatıyor. Bir yandan da eşcinselliğin cezası ölüm derler ve en acımasız şekilde infaz ederler.
Nerden baksan iğrenclik ,ikiyüzlülük,sahtecilik ve ahlaksızlık, insanın gerçekten kusası geliyor.

Baça bazı da Fars-Afgan geleneği olarak biliniyor oğlanların bir nevi devşirilerek erkeklerle birlikte olmak için hazırlanması ve sunulmasıdır. Günümüzde hala Pakistan’ın bir bölümünde, Afganistan ve İran’da devam etmektedir.
Baça bazı Farsça kelime anlamıyla “erkek çocuklarıyla oynamak” baça, “çocuk”, ve bazı da oyun anlamına geliyor.

Pedofili içeren geniş bir yelpazedeki faaliyetler için kullanılan bir argo deyişle sübyancı demek anlamı da taşıyor.
Ergenlik öncesi ve ergen erkek çocuklarının eğlence ve cinsel faaliyetler için zengin ya da güçlü erkeklere satılması çocuk pornografisi, cinsel kölelik ve çocuk fuhuşu da denilebilir
Baça bazı, tarih boyunca var olmuştur.

Şiddet ve zorlama, bu istismarın yaygın bileşenleridir ve devlet güvenlik güçlerinin bu geleneğe son vermeleri mümkün değildir çünkü baça bazı yapan erkeklerin çoğu (eski Kuzey İttifakı komutanları dahil olmak üzere) güçlü ve iyi silahlanmıştır
Çok fakir yoksul ailelerin çocuklarını satın alıyorlar yada kimsesizler arkası güçlü olmayanlar toplanıyor.tüm bakımları üstlenilip tüm karşılanıyor.ailesine de bir miktar para veriliyor.

Bir yandan en geç 3 yaşında cinselliğe alıştırılmaya başlanıyor. 2-3-4 yaşlarında bunlarla belirli ölçülerde cinsel ilişkiye giriliyor 4-5 yaşlarında artık her şeyi en iyi şekilde yapabilen kadın gibi olmuştur. Sahipleri bun çocukları ikram edip değiştirebiliyor peşkeş çekebiliyor.
Toplantılar davetler partiler düzenliyor dans eğlencesi yapılıyor parti sonrası açık artırmayla satılıyor veya belli miktarda para ödeyebilen çoklu kişilere ilişkiye zorlanıyorlar.

Onlar için bu gelenek adı üstünde çocuk oyuncağıdır.Bu çocukların adı oyuncaktır bu eylemleri gerçekleştirirken hiç bir utanma vicdanı rahatsızlık duymuyorlar toplumsal bir gelenek ve gayet doğal karşılanıyor.

Çocuklar büyüyüp belli bir yaşa gelince içinde bulundukları duruma isyan ve itiraz ettiklerinde bu pedofili sübyancı yaratıkların zaten fazla arz etmeyecekleri kadar büyümüş olduklarından bu çocuklar çevrede özürlü yaşlı kimsenin evlenmediği kadınlarla evlendiriliyorlar yerlerine yenileri bulunup yetiştiriliyor.
Bu iğrenç uygulama dünyada herkes tarafından biliyor.

Başka her konuda havari kesilen,
Ne uluslararası af örgütü,

Ne insan hakları örgütü,
Ne birleşmiş illetler unicef unesco olumlu sonuç getirebilecek etkin bir faaliyette bulunuyor sadece seyrediyorlar.

Ayşe*, bir alıntı ekledi.
01 Mar 01:02 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Sanırım haklı ama ben hâlâ umutluyum.
“Çünkü Hacı hayatın sahtecilik, yalan, alavere dalavere, şarlatanlık ve üçkâğıtçılıktan ibaret olduğuna inanıyordu”

Hacı Aga, Sadık Hidayet (Yapıkredi Yayınları-ePub)Hacı Aga, Sadık Hidayet (Yapıkredi Yayınları-ePub)

Bu kitap ilk baskısını geçen sene, 2015'te yapmış. Fakat en çok satanlar listesine bu seneki ikinci baskısıyla girdi. Aslında kitabı konusu çok basit; tarihte yalan veya sahte olduğu kanıtlanmış ilginç olayların bir derlemesi. Girişinde yalancılık veya sahtecilik, ikisi farklı terimlerdir, hakkında bilimsel bir açıklama yapılmış. İnsan neden yalan söyler, söyledikten sonra gerçek nasıl ortaya çıkar gibi. Devamında da kısa kısa, yarım yada bir sayfalık olayları sıralar. Bu kitabın size çok şey katacağını düşünmüyorum. Neden çok satan olduğunu da anlamıyorum, trend olsa gerek. Bunun gibi kitaplara harcanan vaktin daha bilgilendirici kitaplara ayrılabileceğini düşünüyorum.

Rıdvan, bir alıntı ekledi.
 16 Şub 19:41

Winston, Varlık Bakanlığı'nın rakamlarını yeniden düzenlerken, aslında bunun sahtecilik bile olmadığını geçirdi aklından. Bir saçmalığın yerini bir başka saçmalığın almasından başka bir şey değildi bu. Ele aldığınız bilgilerin çoğunun gerçek dünyayla en küçük bir bağlantısı yoktu; bir kuyruklu yalanın bile gerçek dünyayla daha çok bağlantısı olduğu söylenebilirdi.

1984, George Orwell (undefined)1984, George Orwell (undefined)
Mustafa Güner, Her Kalp Kendi Şarkısını Söyler'i inceledi.
14 Şub 03:34 · Kitabı okudu · 5 günde · 9/10 puan

O kadar akıcı ve albenisi olan bi anlatımı vardı ki elimden geldiğince yavaş okumama rağmen ancak bu kadar dayanabildim. Gerçekten günümüzdeki sadece aşk değil ikili insan ilişkilerinde de geçerli sahtecilik, maddecilik ve yüzeysellikten fazlasıyla uzak bir aşk hikayesi. Adeta birbirlerinin "kusur"larını örten, birbirlerini tamamlayan ve hatta iki olmayı bırakıp bir olan iki insanın hikayesi. Sonundaki şaşkınlığıma ve üzüntümü de sebep olan o kısacık süre için 50 yıl bekleyen bu karakterler, insanın suretinden öte olan asıl suretimizi, iç güzelliği ve değeri bilinen sevgiyi anlayan iki güzel insanın tasvirini yansıtmış.

Gökhan Uzunalan, bir alıntı ekledi.
12 Şub 21:08 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

" Bu arada çok hırpalandım. Görünüşümde öyle bir saflık vardı ki yaşayışıma herkesin karışabileceği izlenimini bırakıyordum. Bu nedenle yakamı bırakmadılar. Ben de, görünüşümdeki başka bir sahtecilik nedeniyle onların her davranışına açıktım. Buyrun beni yiyebilirsiniz, diyordum. "

Tutunamayanlar, Oğuz Atay (Sayfa 665)Tutunamayanlar, Oğuz Atay (Sayfa 665)
Tuğba Metin, Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği'yi inceledi.
31 Oca 11:52 · Kitabı okudu · 12 günde · 8/10 puan

Milan Kundera’dan okuduğum ilk kitap ve biliyorum ki son olmayacak. Eser, herşeyden önce çok zengin bir içeriğe sahip. Özenle okuduğunuzda tatmin edici bir aydınlanma yaşayabileceğiniz türden.

Kitapta insanlığın politik kararları, kadın-erkek ve aile ilişkileri felsefik temellendirmelere dayandırılarak irdelenmiş. Parmenides, Nietzsche, Descartes, Beethoven.. hepsinden en az birer parça göreceksiniz bu temellendirmelerde. Nietzsche’nin ebedi dönüş düşüncesinden yola çıkarak ifade ettiği “sonsuza kadar yinelenme” görüşünü eleştirecek kadar derin felsefik bilgiye sahip biri olmadığımdan bazı kısımlarda okuma hızım yavaşladı. Özellikle 6. bölümde verilen kitsch kavramının -Türkçe’de tam bir karşılığı olmadığından olsa gerek- hem okuması hem anlaması benim açımdan zor oldu. Defalarca okudum ve hala tam olarak anladım mı emin değilim :) Genel anlamı itibariyle, sahtecilik, gösterişçilik; birşeyi olduğu gibi kabul etmeme ya da olduğundan farklı gösterme hali olarak dilimize çevrilebilir sanıyorum. (Benim hissiyatım bu yönde) Ancak bu zorlayıcı kısımlar benim için aynı zamanda öğretici de oldu. Okuduklarımın havada kalmaması için özel bir çaba sarfettim çünkü bilmek ve öğrenmek istiyordum. Bu bağlamda araştırmalarım, beni hep bir ileri basamağa taşıdı diyebilirim.

Kitapta olaylar Çekoslovakya’da Komünist Parti’nin iktidar olduğu dönemde geçiyor. Arka planda ise Sovyet Rusya’nın Çekoslovakya’yı işgale uğrattığı, 1968 Prag Baharı adı verilen askerî harekât ele alınmış. Yani bir savaşın kötü sonuçları. Tomas, Tereza, Sabina, Franz ve Karenin hikayemizin ana karakterleri. Adlarını saydığım bu ilk dört karakter üzerinden kadın-erkek ve aile ilişkileri, Karenin (Tomas ve Tereza’nın biricik köpekleri) üzerinden ise hayvan sevgisi işleniyor. Kareninli kısımlar beni en çok duygulandıran kısımlar oldu şüphesiz. Karenin dışında en çok etkilendiğim ve güçlü bulduğum karakter ise Tereza oldu. Tomas tarafından defalarca aldatıldığını bilmesine ve bu gerçeğin ona kabuslar yaşatmasına rağmen aralarındaki bağ çok özeldi. Ayrıca Tomas’ın siyasi görüşünü Oidipus hikayesi üzerinden açıkladığı kısım bana göre en takdire şayan kısımdı. Tomas’ın iktidarı eleştiren açıklamalarının günümüzde yaşanan durum ve durumlara olan benzerliği nefes kesecek kadar şaşırtıcı.

“Derken herkes komünistlere bağırmaya başladı: Ülkemizin başına gelenlerden (yoksullaşmış, çoraklaşmıştı ülke), onun özgürlüğünü kaybetmesinden, adalet önünde işlenen suçlardan sizler sorumlusunuz! Suçlananlar cevap verdi: Bilemedik! Aldatıldık! Bizler gerçekten inananlardık! Yüreklerimizin derinliklerinde bizler masumuz! Sonunda tartışma gelip tek soruya dayandı: Gerçekten bilememişler miydi, yoksa öyleymiş gibi mi yapıyorlardı yalnızca?
… Ama diyordu kendi kendine, haberli ya da habersiz olmaları değil asıl sorun; asıl sorun, insanın habersiz olduğu için masum sayılıp sayılamayacağı. Tahta çıkmış bir budala sırf budala olduğu için bütün sorumluluklardan arınmış mı demekti?”

Aynı zamanda (değinmeden geçemeyeceğim) yazarın rüyaların bilinçaltı açıklamalarını yaptığı ve roman karakterlerinin hissettiklerine geniş ver verdiği -hatta kimisinin davranış biçimlerini, geçmişte yaşadıkları olaylar doğrultusunda anlamlandırdığı- kısımlar çok önemli bulduğum kısımlar oldu çünkü bunlar bence okuyucuya özellikle karakterleri analiz edebilmesi yönünde büyük kolaylık sağlıyor.

Okuduklarımı pekiştirmek amacıyla dün gece de kitabın filmini izledim ve çok beğendim. Olayları kurgunun dışına çıkmadan, tek tek beyaz perdeye taşımış yönetmen (Philip Kaufman) Özelikle de savaş sahneleri çok güzel yansıtılmış filmde. Kitabı okuyan herkese filmi izlemelerini de mutlaka tavsiye ederim.

Tek olumsuz eleştirim, parantez içerisinde sıkça yapılan açıklamalara olacak. Bu açıklamaların yer yer gereksiz ve yorucu olduğunu düşünüyorum. Bir çoğunu da okumadan atladım zaten.

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği kütüphanemin en özel kitaplarından biri olarak kalacak ve muhtemelen onu bir gün yeniden okuyacağım.

T.