Özgür Beden, bir alıntı ekledi.
2 saat önce

8:45 vapuru iskeleden kalktıktan sonra, uzak şimşekler yakınlaşmaya başlamıştı. Anadolu sahili bir ara gözden kayboluverdi. Yağmur, projektörün önünde, birtakım hendese-i musattaha şekilleriyle beyaz ve keskin kaynaştı. Kanepede üstüne başına yağmur sıçrayan, uzak ve puslu ışıkların yandığı evleri düşündüğü pek anlaşılan bir adam, yerinden bir iskeleyi kaçırıyormuş gibi aceleyle kalktı. Projektörcünün yanına doğru ilerledi. Projektörcünün üstünde kolları boşta sarkan eski bir muşamba vardı. Sırtı kamburlaşmıştı. Yanma sokulan adama başını çevirip baktı. Yüzünü tekrar projektörün, şimdi yalnız birtakım münkesir, müstakim ve muvazi hatlardan başka bir şey göstermeyen ışığına çevirdiği zaman, kendisine laf söylenebilir bir adam yüzü görmüş zannettirecek bir halle:
—Müthiş yağmur, dedi. Öteki:
—Ben önümüzde bir şey göremiyorum… Ya siz?
—Sis var, dedi. Yağmur da fazla, bir şey görünmüyor.
—Kınalı daha uzak mı?
—Yakın olmalı ama, bir şey göremiyoruz ki…”

Şahmerdan, Sait Faik AbasıyanıkŞahmerdan, Sait Faik Abasıyanık

"Beklersem gelmez ki… Beklemesem gelir mi? Umut vardır. Beklemediğim zaman umut vardır.”

Sait Faik Abasıyanık

Mehmet Aldemir, bir alıntı ekledi.
10 saat önce · Kitabı okudu · 8/10 puan

Babamın İkinci Evi
Köy evinin içine ayak basar basmaz elbette, bir saman ve hafïf tezek kokusu yayılır. Biraz daha yaklaşınca yayıkların bulunduğu yerden ekşimiş bir ayran kokusu da burnumuza çarpacaktır.

Semaver, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 34)Semaver, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 34)
Mehmet Aldemir, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okudu · 8/10 puan

Fakat toprağın üstünde koşan, onun üstünde beş on para kazanmak kaygısıyla dönüp dolaşan insanlar ne tuhaf mahluklardı. Ve denize bir dakika durup bakmaya vakitleri olmadığını söyleyen bu insanlar ne zevksiz mahluklardı.

Semaver, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 14)Semaver, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 14)
Dalgın Nil, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okuyor

Kim bilir güzellik dediğimiz garip, müdafaası müşkül, çoğu zaman haksız şey belki sesimizde, belki kokumuzda, belki ellerimizin sıcaklığında ve titreyişindedir.

Seçme Hikayeler, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 54)Seçme Hikayeler, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 54)
Hakan S., bir alıntı ekledi.
13 saat önce

Düşünmeye başlayalı beri bir gün sarhoş olmadan gülmedik ki.

Son Kuşlar, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 25 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)Son Kuşlar, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 25 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)