Sait Faik Abasıyanık'ın vefatından sonra Orhan Kemal in sözleri...!
"Onu az evvel toprağa verip döndük.
Şimdi de Fikret Otyam, “Dünya Gazetesi” için benden onun hakkında bir şeyler yazmamı istiyor. Bu kadar çabuk, bu kadar sıcağı sıcağına
ne yazılabilir? “Edebiyatımızın telafisi imkansız büyük kayıbı” mı diyelim? Ama o sevmezdi ki
böyle şeyleri.

Sanatı?

Onun da sırası değil. Hem bu işi daha sonra,
çok daha liyakatle yapacaklar elbette.

Peki?

Geriye kalıyor dostluğu.
Buysa onu tanıyıp, şakalaşmamış olanlarca
bile meçhulattan değil. Çünkü Sait, gizli kapaklı tarafı kalmamış, herkesçe bilinen bir insandı. İnsandı da değil, insandır. O ölmedi ki… İnanmazsanız, kitaplarından herhangi birini rastgele açın. Eminim onun çarpan
kalbinin sesini duyacaksınız."