• … Hayâle "form-şekil" imkânı vermeye dair, nesneler dünyasının sanatçıya sağladığı: "İtalyan Ressam Cêzanne'in elma resimleri yapması, elmayı çok sevdiğinden değil, resim için ona sağladığı imkândandır!"... "Gerenimo" Goyathlay, 1829-1909 yılları arasında yaşamış bir sembol şahıs. Bizim tarikimizde II. Abdülhamîd Han devri; onun çağdaşı. O, ABD'nin saldırı ve katliamlarına karşı var olma mücadelesi veren Apaçi halkının efsanevi bir lideridir... Hangi mevzuda ise sembol şahıs, o mevzuda bir motive edici, iradeyi gaye ve hedefe odaklayan bir enerjiyi güçlendirir. Böylemi? O hâlde o, yediği ottan hem süt hem gübre çıkaran olarak, gübre yönüyle değil de süt verimiyle dikkati çeken bir şahsiyettir. Kötülüğün sembolü de, enerji verici olarak, onu hisseden için yine "süt" mevkiinde... Gerenimo Goyathlay, bana Kızılderilileri katliama uğratan İspanyollar'ın, yeni topraklarda kök olarak kendilerine AZTEK ritlerini ve kültürlerini benimseme davranışlarını hatırlatıyor. Amerikalılar, Gerenimo Goyathlay'ın ismiyle düzenledikleri operasyonda Ladin'i mi ona benzetiyorlardı ve onun akıbetine uğraması kasdı içinde mi bu ismi kullanmışlardı, yoksa halkının haysiyeti bir öfke sembolü büyük savaşçının ismini kendi operasyonlarına mı takmışlardı? Savaşçı özellikleriyle Gerenimo ve Ladin benzerliği de doğrudur, Gerenimo ruhunu kendi tarihinin bir iç işi diye bilerek hâlihazırda onu kendisini yapanlardan diye benimseyip verimlendiren ikinci ihtimâl de... Amerika kıtasında, kök ihtiyacını oradan temine çalışmak; uçaktan atlayan paraşütçünün
    "Gerenimo! diye haykırışı, bana bunu ilhâm etti... Usame bin Ladin'e gelince: Onun sembol şahıs olması, dost düşman herkes tarafından kabul edilendir. Beylik övgüler onu eksiltir... Biz, bir milleti temsil bâbında, her mevzuun sembol şahsına talip, Büyük Doğu İdeolocya'sının 9 prensip faslında mevcut, ŞAHSİYETÇİYİZ: "Hakimiyet Hakkındır!" düsturunu sağlayacak "YÜCELER KURULTAYI"nın şahsiyetlerinin ruh olarak ne olması gerektiği baştan beri anlattıklarımızın içinde gizli... Siyasî ve askerî cihetle tarihe geçmiş içimizden ve dışımızdan iki kişinin şahsiyetini anlatmışken, bu hususu da parlatmış olalım...