Fırsat yoksulu, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi
ve sellem şöyle buyurdu:
“Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim
olan kimsedir.” Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108

Riyazü's Salihin 1.Cilt, İmam NeveviRiyazü's Salihin 1.Cilt, İmam Nevevi
Fırsat yoksulu, bir alıntı ekledi.
18 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Başına bir musibet geldi diye hiç biriniz ölümü temenni etmesin. Mutlaka böyle bir
şey temenni etmek zorunda kalırsa: ‘Allahım, benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece
beni yaşat, hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür’ desin.”
Buhârî, Merdâ 19; Daavât 30; Müslim, Zikir 10, 13. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 9; Nesâî, Cenâiz 1; İbni
Mâce Zühd 31

Riyazü's Salihin 1.Cilt, İmam NeveviRiyazü's Salihin 1.Cilt, İmam Nevevi
Fırsat yoksulu, bir alıntı ekledi.
18 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

“Sabredenlere, felâketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gerenlere, mükâfatları
hesapsız ödenecektir.” Zümer sûresi (39), 10

Ödülün hesapsız olması, sabrın ehemmiyetini göstermektedir. Felâketler karşısında
gösterilecek sabır, pek büyük bir meziyet olmasaydı, hesapsız mükâfat vadedilmezdi.

Riyazü's Salihin 1.Cilt, İmam NeveviRiyazü's Salihin 1.Cilt, İmam Nevevi
Fırsat yoksulu, bir alıntı ekledi.
18 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’in günde yetmişden fazla
tövbe ve istiğfâr ettiği rivayet edilmişti. Bu hadîs-i şerîfte tereddütsüz bir rakamla günlük
tövbe ve istiğfârının yüz olduğu belirtilmiştir. Abdullah
İbni Ömer Hz. Peygamber’in bir mecliste yüz defa:
“Rabbiğfir-lî ve tüb aleyye, inneke ente’t-tevvâbü’r-rahîm: Yâ Rabbî! Beni bağışla;
tövbemi kabul buyur. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden merhamet sahibisin” dediğini,
kendilerinin de bunu saydıklarını söylemektedir. Hadis, Ümmet-i
Muhammed’in tövbe etmekle görevli olduğunu, itiraz edilemez örneğimiz Hz. Peygamber’in
tatbikatı ile göstermektedir. Hiç kimse Peygamber’den daha üstün bir mevkide bulunmadığına
göre, herkesin tövbeye ihtiyacı vardır.

Riyazü's Salihin 1.Cilt, İmam NeveviRiyazü's Salihin 1.Cilt, İmam Nevevi
Sükut, bir alıntı ekledi.
20 May 17:31 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

en-Nur,24/19
Müminler arasında kötü şeylerin yayılmasından hoşlananlara bu dünyada da ahirette de can yakıcı bir azap vardır.

Riyazü's Salihin 2.Cilt, İmam NeveviRiyazü's Salihin 2.Cilt, İmam Nevevi
Büşra A., bir alıntı ekledi.
 20 May 17:08

Tövbe
Sakın işlediği günahı yüzüne vurup da onu rencide etme! Tüm samimiyetiyle tövbe etmiş ve günahından arınmak içini canını vermeye göze almış birini tekrar utandırmaya
kalkmak doğru olmaz.

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 27 - Beka Yayınları,Şubat 2014)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 27 - Beka Yayınları,Şubat 2014)
•Muhayyîr•, bir alıntı ekledi.
20 May 16:27 · Kitabı okuyor · Beğendi

10’da birini yap inşaAllah kurtul!
Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzları yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur. Böyle kebair-i azîme içinde amel-i sâlihin ihlasla muvaffakıyeti pek azdır. Hem az bir amel-i sâlih, bu ağır şerait içinde çok hükmündedir.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said NursîTarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî
Büşra A., bir alıntı ekledi.
 20 May 15:27

Tövbe
"Ey insanlar! Allah'a tövbe Edip O'ndan af dileyin. Doğrusu ben, günde yüz defa Rabb'imden bağışlanma dileyerek o' na tövbe ederim." ( Müslim,Zikr 42)

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 15 - Beka Yayınları,Şubat 2014)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 15 - Beka Yayınları,Şubat 2014)
Büşra A., bir alıntı ekledi.
20 May 15:09

Tövbe
"Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah 'tan bağışlanma diler, tövbe edip O' na yönelirim." ( Buhârî, Daavât 3)

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 15 - Beka Yayınları-Şubat -2014)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 15 - Beka Yayınları-Şubat -2014)
Büşra A., bir alıntı ekledi.
19 May 04:51

Bûharî, Rikâk 31; Müslim, Îman 207
Kim bilir kötülük yapmaya karar verir de,o kötülüğü yapabilecek güç ve imkâna sahip olduğu halde, pişmanlık duyup ondan vazgeçerse, Allah bunu tam bir iyilik olarak kaydeder. Tasarladığı kötülüğü yapmaya gücü yetmediği veya buna imkân bulamadığı için yapamayan kimseye gelince; onun için hiçbir sevap yoktur. Eğer bir kötülük yapmak ister de onu yaparsa, Allah o kötülüğü sadece bir günah olarak yazar.

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 13 - Beka Yayınları- Şubat -2015)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 13 - Beka Yayınları- Şubat -2015)