• Hassasiyet onluk çiviyle
  çakılmış olsa da alnıma
  Ve hiç beklenmese de
  bu tür incelikler benden
  Bilhassa dikkat ettim ve
  hiçbir şey istemedim
  hiçbirinizden
  Bakın şimdi ben
  bir sürü ilginç özelliğimin yanı sıra
  Savaşta ve barışta mütemadiyen
  Trenlerinize kömür taşırım
  -Beni rahat bırakın!-
  Zabıt katiplerinize
  ve zaptiyelerinize
  ve zabıtalarınıza
  Bir tek kötü söz etmem
  -Beni rahat bırakın!-
  Buradan ilan ediyorum
  bağışlıyorum tüm organlarımı
  kimsesiz akreplere ve
  sakat salyangozlara
  N'olur sağken dokunmayın
  -Beni rahat bırakın!-
  Ayaklarımın altı ağrıyor
  -Beni rahat bırakın!-
  Bulvarlarınız sizin olsun
  Kır gezmeleriniz
  podyumlarınız
  havız başı sohbetleriniz
  ve pavyonlarınız
  Ara sıra yalvarır gözlerle
  bakar gibi olsam da gözleriniz
  Değil efendim öyle
  Sakın inanmayınız
  Bir ilintiye ilişkin
  içli içli inlesem de
  İlişmeyiniz bana
  Beni rahat bırakınız.