Giriş Yap
Kişilik bir bütündür; bunlar ayrı süreçler veya birbirinden kopuk dönemler değil, aynı kişiliğin çeşitli şartlarda ve çeşitli görevlerde aldığı tavırlardır. Hele bizim dünyaya geldiğimiz çağda, sanatçı kişiliğini dolaysız toplum görevi kişiliğinden ayırmak mümkün değildir. Kanuni ve Harun Reşit devrinde, bir insan sadece şiir yazarak toplumdaki görevini yerine getirmiş olabilirdi; ama, toplumların, kritik dönemlerinde, şair ile cephedeki insana mesafesi aynıdır. Şairin tavrı cephedeki insanın tavrından farklı değildir.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
..Beni bir sanatçı olarak takdir etmemen kolayca affedilirdi. Yaradılış sorunuydu. Elinde olan bir şey değildi. Ama beni bir "bireyci" olarak takdir edebilirdin. Bunun için "kültür" 'e gerek yoktu. Ama takdir etmedin...
Sayfa 137 - Can yayınları
En iyi benliği yapıtlara geçmiş olan düşünür ve sanatçı, bedeninin ve tininin zamanın etkisiyle yavaş yavaş tükenip yıprandığını gördüğünde, para kasasının önünde uğraşan bir hırsızı bir köşeden izleyip de kasanın boş olduğunu ve tüm hazinelerin kurtarıldığını bilen biri gibi sevinir sinsice
Sanat, yaşanmakta olan gerçekliği, yaşanması istenen gerçekliğe dönüştürmek çabası ve savaşımıdır. Bunun için de sanatçı, yapıtlarıyla ve bütün etkinlikleriyle, kendisini ve kendisiyle birlikte çevresini, toplumunu ve dünyayı güzelleştirmek için değiştirmek ister. Seslendiği kişilere bu değişme ve değiştirme istek ve bilincini vermeye, o özlemi duyurmaya çalışır.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Her egemen sınıf, doğal olarak, kendi sınıfsal ideolojisi doğrultusunda sanatçı yetiştirmek için sanat eğitimini düzenleyecek ve sanat yapıtlarının kendi beğenisine uygun üretilmesini isteyecektir.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
1000
10bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14