Ayşe Y., bir alıntı ekledi.
04 Haz 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Sartre'ın çok yönlü kişiliği
"Çünkü o (Sartre), yalnızca bir felsefeci ya da sanatçı, yalnızca bir denemeci ya da eleştirmeci değildir. Çağımızın ana sorunlarını çözümleyen ve tartışan bir düşünür, günümüz insanının durumunu ortaya koyan bir yazar ve bu durumun değişmesini isteyen bir politikacıdır da...'İnsanın toplumsal ve kişisel durumunu değiştirmek isteyenlerin yanındayız', diyen ve çağına sımsıkı bağlanan bir eylemci...Özgürlüğü her şeyin üstünde tutan bir savaşçı..."(Önsöz/Asım Bezirci)

Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Sayfa 14)Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Sayfa 14)