Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
 1 saat önce · Kitabı okuyor

Yıldız biçimli glia hücrelerinin beyni olumlu yönde geliştirdiği fark edilince yapay zekâ araştırmacıları da onları kullanmaya başladı. İspanya A Coruna Üniversitesi araştırmacıları,
bir algoritmayla yarattıkları yapay beyin ağı performansını,
ağa fazladan astrosit ekleyerek ölçülttüklerinde şaşırtıcı bir
sonuçla karşılaştılar. Nöronların faaliyetleri maksimum değerlere ulaştığında astrositler aktif hale geçerek yeni nöron bağlantılarının kurulmasına yardımcı oluyor, böylece beyindeki bağlantıların yüzde 25 oranında artırılmasını sağlıyordu.

Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 55)Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 55)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okuyor

Demir, bizim gibi canlıların büyümesini ve gelişmesini sağlarken başka canlıların da büyüyüp gelişmesine destek olabiliyor, örneğin bakteriler. Bu bakteriler insan vücudunda bulunan bakteriler de olabilir. Her şey dozunda olduğu sürece problem yok tabii, ancak örneğin 3 ay kullanılması gereken bir takviyeyi 6 ay kullanmak, yani tedavinin bitmesi gereken süreyi veya dozu aşmak vücudumuzdaki mikrobiyal dengeyi bozabilir. Bununla ilgili yapılan çalışma örneklerini daha çok 3. sınıf dünya ülkelerinde görüyoruz. Sağlık sistemindeki yetersizlikler ile yanlış demir takviyesi uygulanan bebeklerin/çocukların mikrobiyotaları yani bağırsakta yaşıyan bakteri populasyonu olumsuz yönde değişiyor. Yararlı bakterilerin sayısında azalmalar gözlenirken zararlı bakteriler demirden daha fazla yararlanabiliyor. Bu durum iltihabi süreç ile seyreden inflamatuvar yanıtlara sebep olabiliyor. Mikrobiyotanın yaşamın ilk senesinde temel halinin oluşması ve ömür boyu çoğunlukla değişmeden devam edecek olması bilgisi ile birleştirince bilinçsiz antibiyotik veya bilinçsiz takviye kullanımlarının faturasının büyük olabileceğini görüyoruz. Bu nedenle ülkemizde özellikle çocuklarımızın zeka gelişimini, büyüme ve gelişmesini desteklemek için mümkün olduğunca doğru beslemeye çalışmak, doktor kontrolünde ve bilinçli bir şekilde takviyesini gerçekleştirmek gerekiyor.

Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 41)Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 41)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okuyor

Asidik ortamda demirin emiliminin artması nedeniyle, askorbik asit yani C vitamini içerikli besinlerle demir içerikli bir besinin birlikte tüketilmesi oldukça mantıklı bir eşleştirme olabilir; yumurta ve portakal suyu içeren bir kahvaltı gibi. Aynı şekilde kalsiyum ile demirin vücuttaki emilim için yarışıyor olmaları emilirken bağlandıkları proteinin aynı olmasından ileri geliyor. Bu protein DMT: Divalent Metal Transporter adı verilen bir taşıyıcı protein. Divalent olan yani +2 değerlikli olan tüm minerallerin taşınmasından sorumlu olması nedeniyle Ca+2 ile Fe+2 minerallerinin birbiri ile bu proteine bağlanmak için yarışması gerekiyor ve emilimleri azalıyor. Hatta bu yarış içersine diğer +2 değerlikli tüm mineralleri düşünebilirsiniz. Çay ve kahvedeki tanen adı verilen bileşikler ve tahıl ve baklagillerde bulunun fitatlar da demiri bağlayıp emilimini oldukça azaltabilen bileşikler.

Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 41)Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 41)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okuyor

Demir eksikliğindeki unutkanlık ve kafa karışıklığı hali çocukluk çağında okul başarısını bir hayli etkileyebilecek olumsuzluklar. Bu, hem fizyolojik hem psikolojik açıdan çocuğun etkilenmesi anlamına geliyor. Öğrenme güçlüğü okul başarısızlığına yol açarken bu durumun çocuk tarafından fark edilmesi, çaba göstermesine rağmen odaklanmasında veya öğrenmesinde bazı şeylerin yolunda gitmediği hissi ve diğer yandan ailenin bu durumdaki yanlış tutumunun psikoloji olarak azımsanmayacak ölçüde etkileri de olabilir elbette.Ülkemizde hekimin kontrolünde olmayan ancak ailelerince dikkat eksikliği, zeka seviyesi düşüklüğü yargısı ile yaklaşılan veya “tembel çocuk” muamelesi gören çocukların da sayısı az değil.

Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 40)Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 40)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okuyor

ROBOTLARIN ROLLERİNİN ARTMASI VE İNSANIN DÜŞÜNCE GÜCÜNE DUYULAN İHTİYACIN ÇOĞALMASIYLA BİRLİKTE ROBOTİK , MEKATRONİK , BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE OTOBİYONİK GİBİ MESLEKLERİN ÖNE ÇIKACAĞINI SÖYLEMEK
MÜMKÜN.

Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 35)Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 35)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okuyor

Dijital fabrikalar, akıllı ürünlerin doğduğu yer. Üretim aşamasında kendilerine özgü kimlik edinip geçmişlerini hatırlayabilen, internete bağlı oldukları ve birbirleriyle haberleşebildikleri için çevrelerinde olup bitenleri algılayabilen, hatta bunlara fiziksel tepkiler veren ürünlerle yaşamak hayatımızı nasıl değiştirecek?
Günümüzün hızlı tüketim koşullarında rekabet edebilmek için hızlı ticarete ihtiyaç var. Bunun için de hızlı ve esnek fabrikalar lazım. Dünyada bir dakika içinde online alışveriş siteleri üzerinden ne kadar ticaret yapıldığına bakarsak, neden böyle bir değişime ihtiyaç duyulduğunu daha rahat anlayabiliriz. Artık tüketiciler, üreticileri değişime zorluyor. Değişim sadece hızla ilgili değil; kişiselleştirilmiş ürün talepleri de var. Örneğin, satın alacağı bir ürünü kendisi tasarlamak istiyor. Bu da, başka bir ürün üretmek için kurulmuş bir tesisin, değişen ihtiyaçlar karşısında, çok kısa bir süre içinde yeni ürün üretebilecek şekilde düzenlenmesi anlamına gelir. Mevcut sistemi, kendi kendini şekillendiren, makinelerden ve robotlardan ibaret bir yapıyla değiştirerek bu ihtiyaçlara uydurabilme kabiliyetiniz, aslında endüstrinin yeni evresini tanımlıyor diyebilirim.
Günlük yaşama baktığımızdaysa Nesnelerin İnterneti’nin hepimizin hayatını kolaylaştıracağını görmek mümkün. Örneğin artık markete girdiğinizde sizin nelere baktığınızı anlayabilen, bu doğrultuda size yönlendirme yapan ve böylece arka planda gerçekleşen üretim için gereken tedarik zincirini çalıştıran sistemler devreye girecek. Otomobiliniz lastiğinizin yenilenmesi gerektiğini anlayacak ve siparişin dünyanın öbür ucundaki fabrikaya ulaşmasını sağlayacak. Bir markanın üretim hattı, kendi sosyal medya hesaplarıyla birleştirilip tüketici tarafından beğenilen ürünleri tespit edecek ve kendisini bu doğrultuda şekillendirecek.

Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 34)Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 34)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okuyor

Gelecekte mesleklerin bir kısmı robotlar ve algoritmalar tarafından ele geçirilecek olsa da yeni meslek dallarıyla karşılaşacağız. Sizce hangi meslekler öne çıkar?
Robotların rollerinin artması ve insanın düşünce gücüne duyulan ihtiyacın çoğalmasıyla birlikte robotik, mekatronik, bilgi teknolojileri ve oto biyonik (tıpta ve biyolojik sistemler üzerindeki çalışmalarda; örneğin cerrahi uygulamalarda mühendislik yöntemlerinin kullanılıp doku ve organların güçlendirilmesi) gibi mesleklerin öne çıkacağını söylemek mümkün. Artık saniyeler içinde fabrika içindeki binlerce cihazdan sisteme bilgi akışının gerçekleştiği bir veri toplama sürecinden bahsediyoruz. Bu devasa bilginin içinde, tüketici ihtiyaçlarını karşılayabilecek yararlı bilgileri toplayabilen, analiz eden ve değerlendiren yapılara ihtiyaç var. Yani bilgi mühendisliği ya da veri madenciliği olarak tanımlanan mesleklerin de ön planda olacağını söyleyebiliriz.

Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 34)Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 34)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okuyor

Dijital fabrikaların temelinde, donanımlı ve yetkin insan modeli var. Bu, ister insanların bireysel donanımlarıyla sağlanmış olsun, ister sanal gerçeklikle elde edilmiş görüntülerle kurulsun, ister sesli direktiflerle, görsel işaretlerle ya da vücutlarına entegre edilmiş mekanik aksamlarla yapılsın, sistemin merkezinde insana ihtiyaç var. Ürün yaşam döngüsünün her aşamasında çevrimiçi katılımcı olan insanlar, esnek sistemleri koordine ederek fabrikaların değişecek olan siparişlere yanıt verebilmesini sağlıyor. Dolayısıyla gelecekteki fabrikalar karanlık değil; Aksine dijital dünyaya adım atan aydınlık fabrikalardan bahsediyoruz. Hatta şimdiden örneklerini görmeye başladık.

Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 34)Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 34)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
18 saat önce · Kitabı okuyor

Endüstri 4.0 olarak adlandırdığımız bu yeni çağ (O, endüstri yerine sanayi sözcüğünü kullanmayı tercih ediyor), fabrikaların dijitalleşmesiyle başladı. Bizel, bu dönüşüme bir yanıt olarak sundukları dijital fabrika konsepti e-F@ctory’yi şöyle tanımlıyor; “e-F@ctory ile fabrika otomasyon cihazlarımız ve robotlar dâhil, tüm yeni nesil ürünler birbirleri ve insanlarla endüstriyel internet üzerinden haberleşebiliyor. Böylece üretim hatlarının çalışma yapısı ve esnekliği kişisel ihtiyaçlara göre optimize edilebiliyor.”
Tüketicinin değişen taleplerini hızla karşılayabilen bir fabrika düşünün. İnsan kolu ve elinin hassasiyetine sahip robotlar birbirleriyle etkileşim içinde. Tabii ki diğer otomasyon sistemleriyle de iletişim kurabiliyorlar. Bir yandan üretip, bir yandan hızlı veri aktarımında bulunabildikleri için tüm bu süreçler insanlar tarafından anlık olarak izlenebiliyor. Bu, pratik çözümlerin hemen işleme konulabildiği bir üretim modeli. “Dijital fabrikaları; mekanik, elektronik ve yazılım hizmetleri bir arada olacak şekilde kuruyoruz” diyor Bizel. Ama hepsinden önce bir “sanal fabrika” yaratılıyor ve hedeflenen üretimin verimliliği bu sanal tesiste test ediliyor;“İşletmeler yatırımlarını bu sonuçlara göre şekillendirebiliyorlar. Üretimden yönetime kadar tüm fabrikanın performansını artırmak için ileri teknolojileri kullanan ve çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan e-F@ctory ile küresel rekabette bir adım önde olmaları sağlanıyor.” Ve bunda robotların büyük payı var; “Süreçlerin anlık olarak izlenebilmesi sayesinde hata paylarının büyük oranda azaltılmasını, üretimin hızlı ve verimli olmasını sağlıyorlar.”
e-F@ctory ve benzeri dijital fabrika modelleri yakın gelecekte Nesnelerin İnterneti (IoT) olarak adlandırdığımız, internete bağlanıp veri paylaşımı yapabilen akıllı elektronik ürünlerin yaygınlaşmasını da sağlayacak. Bizel de Intel’in Malezya üretim üssünde bunu hedef alan bir pilot program geliştirdiklerini söylüyor. Üretimin çevrimiçi olarak, bulut üzerinden takip edilebilmesine imkân tanıyan bu sistemler olası arızaların önceden belirlenebilmesine yardımcı olabilir. “Arıza gerçekleşmeden müdahale edilmesini de mümkün kıldı” diyor Bizel; “Pilot program; yüksek verimlilik, önleyici bakım faaliyetleri olanağı, düşük arıza oranı, düşük maliyet ve kusursuz uyumla sonuçlandı. Intel’in yaklaşık 9 milyon dolar tasarruf etmesini sağladı.”

Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 32)Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 32)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
 19 saat önce · Kitabı okuyor

PITTSBURGH VE PHOENIX GİBİ ŞEHİRLERDE KENDİ KENDİNE GİDEN UBER ARAÇLARINA BİNEBİLİYORSUNUZ. Ancak bu araçlarda hâlâ direksiyon, pedal ve şaperon (yani sözde “sürücü”) gibi, otomobilin olmazsa olmazları hâlâ mevcut. General Motors 2019’da Cruise AV’yi piyasaya sürdüğünde, elektrikli aracın bilgisayarı kontrolü daima elde tutacak ve aracı elle kontrol etmeniz mümkün olmayacak. Bu sedan, uygulamayla çağrılan özerk taksi filolarında kullanılacak. Araç gelince, alıştığınızdan farklı görünen kokpitine rahatça yayılabilir, hatta bir ilki gerçekleştirip öndeki koltuklarda iki yolcu oturtabilirsiniz.
Ne direksiyon ne fren
Tüm sürüş kararlarını aracın dâhili bilgisayarı veriyor. Buna yönlendirme, gaz ve pedal dâhil. Böylece elle kontrol ve insan müdahalesi olanağı sıfırlanıyor. Dijital sistemin eşzamanlı çalışan birkaç yedek devresi var, böylece kritik bileşenler (elektrik gücü, navigasyon, çarpma saptama) bir arıza çıksa bile asla tümüyle devre dışı kalmıyor.
Ekranlar
Yolcular yola bakmak zorunda değil; koltuk arkalarındaki ve ön konsoldaki dokunmatik LCD ekranları seyredebilirler. Bu ekranlar yolculuğun detaylarını gösteriyor, yolcuların mola istemesini sağlıyor (yoldan kahve almak için). Paneller insanla araç ara-sındaki başlıca arabirim, o yüzden klima kontrolü ve çalma listesi gibi detaylar da buradan hallediliyor.
Algılayıcılar
Cruise AV’nin çevreyle ilgili her ayrıntıyı gözlemleyen 21 radar algılayıcısı, 16 kamerası ve 5 de lazerli lidar birimi var. Her teknoloji kendi artısını getiriyor. Kamera ve lidar verisi yayaları, bisikletlileri ve şerit çizgilerini kontrol ederek aracı yolda tutuyor. Yan aynaların olması gereken yerdeki dönen radar algılayıcılarıysa uzaktaki hızlı tehlikeleri, örneğin karşıdan gelen araçları saptıyor.
Acil durum
Cruise’un her yolcu yanında acil durum düğmeleri var. Bastığınızda araç eline geçen ilk fırsatta yolun sağına güvenle geçip duruyor. İnsanların aksine frene panikle asılmıyor. Ayrıca teknik bir sorun olduğunda destek ekibinden canlı olarak yardım isteyebileceğiniz bir yol yardım sistemi var. Bu sistem kaza sonrasında da otomatikman devreye giriyor.

Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 30)Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 30)