• İmam Sadık (a.s.):
  “Gece namazı hariç, Kuran’da her hayır amel için bir sevap belirlenmiştir.
  Gece namazının sevabı o kadar büyüktür ki, Allah onun sevabını söylememiştir.
  Allah sadece :
  “Onlar, yataklarından geceleri kalkarak, korku ve ümit içinde, Rablerine yalvaranlardır ve kendilerine geçinmeleri için verdiğimizden, başkalarına harcayanlardır. Hiç kimse bilmez onların bu amelleri (gece namazı) için gözleri aydınlatacak ne gizli şeyler var; yaptıklarına karşılık” demekle yetinmiştir (Secde Suresi, 16-17)”.
  📖 Vesail-üş Şia, c. 8, sf. 163.
 • Şeytanın büyüklenmesi, kendini üstün görmesi âdeta irsîdir, bulaşıcıdır. “Basit, değersiz bir sıvıdan” yaratıldığını unutanlar (Secde, 32/8), bu bulaşıcı illete tutulurlar. Üzerlerine geçirdikleri sahte üstünlük ve imtiyaz zırhı ile âlemi tarumara kalkışırlar.
 • *📿📚🤲🏻*36 Nasihatle Mutlu Yaşam*

  1) Güne sabah namazı ve sabah zikirleri ile başla. Allah'a tevekkül et ki kalb ferahlığı, kolaylık ve kurtuluş seni alsın.

  2) İstiğfara devam et. Çünkü o bütün günahları siler ve rızkı getirir.

  3) Duayı kesme, çünkü o kurtuluş ipidir.

  4) Unutma! Konuşmalarını melekler kaydediyor.

  5) Her ne kadar fırtınanın merkezinde bile olsan, bunu hayra yormaya devam et.

  6) Parmakların güzelliği tesbihleri saymakladır.

  7) Dertler sana yöneldiğinde, kederlerin çoğaldığında 'La İlahe illallah' de!

  8- Mal ile fakirin duasını, miskinin de sevgisini satın al

  9) Huşu ve korku dolu bir secde altın kaplı yerden daha faziletlidir.

  10) Kelimeyi konuşmadan önce düşün! Çünkü bazı kelimeler katildir.

  11) Mazlumun davetine, mahrumun da göz yaşına dikkat et.

  12) Kitapları, gazeteleri ve dergileri okumadan önce Kur'an'ı oku!

  13) Ailenin istikamet üzere olmasına sebep ol.

  14) İbadet için nefsinle cihad (mücadele) et. Muhakkak ki nefis kötülüğü emreder.

  15) Anne babanın duasını al.Rızaya ulaşırsın.

  16) Senin eski elbiselerin fakirin katında yenidir.

  17) Kızma, nefret etme. Allah'ın ulaşmanı emrettiği şeyi kesme. Hayat düşündüğünden daha kısa.

  18) Güçlülerin en güçlüsü ve zenginlerin en zengini seninledir. O muhakkak ki Allah c.c'dur. Güven ve müjdele!

  19) Cevap kapısını (dua) günahla kapatma!

  20) Sabır ve namaz: dertlere, musibetlere ve sorumluluklarına yardım edenlerin en hayırlısıdır.

  21) Su-i zanndan (kötü sanma) kaçın ki rahat edesin huzur bulasın.

  22) Bütün dertlerin sebebi Allah'tan yüz çevirmektendir. O'na yönel!

  23) Senle beraber kabre girecek bir namaz kıl!

  24) Birinin gıybet ettiğini duyarsan ona Allah'tan korkmasını söyle!

  25) Mülk süresini okumaya devam etmen seni kurtarır.

  26) Mahrum o dur ki, korku ve gözü yaşlı namaz kılmaktan mahrum olandır.

  27) Günahtan cahil olan insanların peşinden gitme!

  28) Muhabbetin Allah ve Rasulü'ne olsun. İnsanlara güzel ahlak ile muamele et

  29) Seni gıybet edenlere musamaha göster. Muhakkak o seni güzelliğe ulaştırmıştır.

  30) Namaz, zikir ve Kuran tilaveti senin yüzünde nur, kalbinde inşirah ve amellerine muvaffak olmanı sağlar.

  31) Kim ateşin hararetini hatırlarsa, günahların sebeplerine de sabr eder.

  32) Gece sürekli değildir. Dertler geçer. Sıkıntılar bir çıkışa, zorluklar rahatlığa çevrilir.

  33) Dağ gibi sorumlulukların varken; o şeyle dedi bu böyle demiş gibi şeylerle uğraşma!

  34) Huşu ile namaz kıl seni bekleyen işin namazdan önemli değildir.

  35) Mushafı baş üstünde tut. Bir tek ayet okuman dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır.

  36) Hayat güzeldir, ondan daha güzeli senin iman üzere olmandır.

  Ölen kişi neden sadaka için geri döndürülmeyi ister . Ayeti Kerimede buyrulduğu gibi 'Rabbim, beni yakin bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydim'. Ölü: 'ben umre yapayım, namaz kılayım veya oruç tutayım' demedi de sadaka için izin istedi.

  İlim ehli bu durumu şöyle izah etmiştir : ölü kimsenin sadaka için izin istemesi öldükten sonra sadakanın ne derece mühim olduğunu görmesinden dolayıdır... Sadakayı çoğaltan bir kimse kıyamette sadakasının gölgesinde gölgelenir. (günün dehşetinden onu korur)```

  *Şu an yapacağın en mühim sadaka bu yazıyı sadaka niyetiyle tanıdıklarına yaymandır. Çünkü kim burdaki bir madde ile amel ederse ve insanlara nasihat ederse seninde bu hayırdan muhakkak payın vardır.*
 • *53- NECM SÛRESİ

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı ile.

  1- And olsun batan yıldıza ki,
  2- Arkadaşınız (Muhammed) ne saptı, ne de azıttı.
  3- O, hevadan konuşmaz.
  4- O, kendisine vahy olunan, vahiyden başka bir şey değildir.
  5- Onu çok kuvvetli (Cebrail) öğretti.
  6- Kâmil akıl sahibi (Cebrail) hemen doğruldu (kendi sûretinde göründü.)
  7- O en yüksek ufukta idi.
  8- Sonra (Cebrail) yaklaştı ve sarktı (daha da yaklaştı).
  9- İki yay kadar veya daha da yakın oldu.
  10- (Allah'ın) kuluna vahy ettiğini vahy etti.
  11- Gönül gördüğünü yalanlamadı.
  12- Gördüğü konusunda onunla çekişiyor musunuz?
  13- Andolsun ki! Onu diğer bir inişte yine gördü.
  14- Sidret'ül –Münteha’nın yanında.
  15-Cennetül Meva, onun (Sidre’nin) yanındadır.
  16- Sidre'yi bürüyen bürüyordu.
  17- Göz ne kaydı ne de saptı.
  18- And olsun o, Rabbinin büyük âyetlerini gördü.
  19- Gördünüz mü Lat ile Uzza'yı?,
  20- Ve üçüncüsü olan diğer Menat'ı?
  21- Erkek sizin de, dişi O’nun (Allah'ın) öyle mi?
  22- İşte bu haksız bir taksim.
  23- Bu (putlar, Lât, Menat ve Uzza) sizin ve babalarınızın taktığı isimden başka bir şey değildirler. Allah onlar hakkında bir delil indirmedi. Onlar ancak zanna ve nefislerin hevasına uyarlar. And olsun onlara, Rablerinden hidâyet gelmiştir.
  24- Yoksa insana her umduğu şey var mıdır?
  25- Ahiret de, dünya da Allah'ındır.
  26- Gökyüzündeki meleklerin şefaati, ancak Allah'ın dilediği ve razı olduklarına izin verdikten sonra fayda verir.
  27- Âhirete iman etmeyenler, Meleklere dişi adı takarlar.
  28- Onların bu konuda bilgileri yoktur. Onlar zanna uyarlar. Zan ise haktan hiçbir şey ifade etmez.
  29- Onun için zikrimizden (Kur'ân'dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenden, sen yüz çevir.
  30- İlimden ulaşabilecekleri yer işte budur. Şüphesiz Rabbin, yolundan sapanı daha iyi bilir. Doğru yolda olanı da O daha iyi bilir.
  31- Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Kötülük edenleri yaptıklarına karşılık cezalandırması ve iyilik yapanları da daha güzeliyle mükâfatlandırması için (yaratmıştır.)
  32- (O iyilik yapanlar) ufak tefek hatalar hariç, günahın büyüklerinden, fuhuştan kaçınırlar. Şüphesiz Rabbinin mağfireti boldur. O, sizi topraktan yarattığında da, annelerinizin karnında iken de en iyi bilendir. Kendinizi temize çıkarmayın. Mûttaki olanı en iyi O bilir.
  33- (Kur'ân'dan) yüz çevireni gördün mü?
  34- (Malından) azıcık verip de kaskatı kesileni,
  35- Gaybın ilmi yanında da o görüyor mu?
  36- Musa'nın sahifelerindekiler ona haber verilmedi mi?
  37- Görevini tam yerine getiren İbrahim'in (sahifelerindekiler haber verilmedi mi?)
  38- Hiçbir günâhkar başkasının günahını taşımayacaktır.
  39- İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.
  40- Şüphesiz çalıştığı yakında görülecektir.
  41- Sonra tam karşılığı verilecektir.
  42- Son varış yeri Rabbinedir.
  43- Şüphesiz güldüren de ağlatan da O’dur.
  44- Öldüren de dirilten de O’dur.
  45- Şüphesiz erkek ve dişi, iki çifti yaratan O’dur.
  46- Atıldığı zaman meniden (yaratan O’dur.)
  47- Şüphesiz tekrar diriltmek de O’na aittir.
  48- Zengin edip memnun eden O’dur.
  49- Şi'ra yıldızının Rabbi O’dur.
  50- Evvelki Ad'ı (Hud’un kavmini) helâk eden O’dur.
  51- (Salih’in kavmi) Semud’u da bırakmadı.
  52- Daha önce Nuh kavmini de (helâk etti). Çünkü onlar çok zalim ve azgın idiler.
  53- (Lût kavminin) şehirlerini kaldırıp yere vurdu.
  54- Onları bürüdükçe bürüdü.
  55- Peki, Rabbinin hangi nimetlerinden şüpheleniyorsun?
  56- Bu, önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.
  57- Yaklaşan (kıyamet) yaklaştı.
  58- Allah'tan başka onu açığa çıkaracak yoktur.
  59- Bu söze mi (Kur'ân'a mı) şaşıyorsunuz?
  60- Gülüyor da, ağlamıyorsunuz.
  61- Sizler(Kur'ân dinlenilmesin diye) oynayıp duruyorsunuz.
  62-Artık Allah'a secde edin ve O’na ibadet edin. (Secde ayeti)
  *53- NECM SÛRESİ

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı ile.
 • "Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı."
  (Secde Sûresi/8. Ayet)

  "Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz!"
  (Secde Sûresi/9. Ayet)

  "(Kâfirler dediler ki:) "Biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler."
  (Secde Sûresi/10. Ayet)
 • "Sima ve alametlerinde, yüzlerinde secde eseri zahirdir." (Fetih Suresi, 48/29)