Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
 01 Haz 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Şehabeddin Sühreverdi
"Kitap ve sünnetin doğrulamadığı her tasavvufi oluş ve keyfiyet bâtıldır. İşte sûfilerin hal ve yolları budur, bunun dışında hal ve yol öne süren iddiacı ve yalancıdır"

Tasavvuf, Kolektif (Sayfa 198 - Grafiker Yayınları)Tasavvuf, Kolektif (Sayfa 198 - Grafiker Yayınları)