• Tabii bir de, Selçukluların resmî dilinin Farsça olduğu meselesi var. Öyle miydi?

    Bence Türk tarihindeki en büyük hatalardan biri de budur. Bir kere, resmî dil kavramı, ulus devlet anlayışıyla birlikte modern çağ-larda ortaya çıkan bir kavramdır. Hâlbuki biz bunu binlerce yıllık devletlerimize monte ederek bir yandan anakronizm yapıyor, diğer yandan resmî dil kavramının zihnimizde oluşturduğu etkiyle Selçuklu atalarımızı, adeta ana dillerini terk edip yabancı bir dili benimseyen, onunla yazıp konuşan, asimilasyona uğramış, yozlaşmış insanlar hâline sokuyoruz. Doğrudur, o dönemde Farsça yazı dili olarak kullanılmıştır. Lakin bu, Selçukluların mensup olduğu Oğuz Türkçesinin henüz yazı dili hâline gelememesinden kaynaklıydı. Sanılanın aksine kimse bülbül gibi Farsça konuşmuyordu!
    Erkan Göksu
    Sayfa 153 - Kronik Kitap