• Her şeylerini arkalarında bırakıp yollara düştüler. Varlıklarını terk edip yokluğa talip oldular.Kendi memleketlerinin sakinleri iken başka bir diyarda muhacir olmayı tercih ettiler.Onlar artık, Allah ve Rasulü uğruna çıkılan kutlu bir göçün kahramanlarıydılar.Ancak şüphesiz onlar için vatanlarından, ailelerinden, evlatlarından ayrılmak kolay değildi.Öyleyken vatanlarını terk edip en sevdiklerin-den ayrılmayı göze almalarının sebebi neydi?

  Neydi Allah Rasulü’nün dudaklarından çok sevdiği Mekkesi için “Sen-den (zorla) çıkarılmış olmasaydım, seni (asla) terketmezdim...”
  (Tirmizi, Menakıb, 68) sözlerinin dökülmesine sebep olan?

  Hz.Ebu Bekir’i mağarada, Süraka ile Hz.Ali’yi ise Rasulüllah’ın yatağında en azılı düşmanları ile karşılaştıran sebep neydi? Yiğitlerin cesaretini sınayan, en cesur olanların kalplerine korku düşüren, Rahman’ın muhacirlerinin ise ancak imanını artıran hicret, kimin içindi?

  Allah ve Rasulü uğruna yola düşenler için hicret, bir milat, zamana düşülen bir işaretti.Artık onlar için zaman, hicretten önce ve sonra olarak ikiye ayrılmıştı.Hicret ile İslam’ın muha-cirleri, Rasulüllah’ın ayak izlerini takip ederek Yesrib’i medeni-yetin merkezi Medine eylemişlerdi.Peki, Mekke’den Medine’ye yol alan herkes, hicrete bu anlamı yüklemiş miydi?

  Rahman’ın muhacirlerinin gözünde bir Peygamber ibadeti olan hicret, ara-larından bir kişi için sadece bir göçten ibaretti.O, Mekke’den Medine’ye sevdiği bir kadına kavuşmak, onunla evlenebilmek için göç etmişti.İlk Müslümanlardan ve ilk muhacirlerden olan Ümmü Kays b.Mihsan (İbnü’l-Esir, Üsdü’l-Ğabe, VII, 368.) Medine’ye hicret edince, onunla evlenmek amacını taşıyan bir sahabi de onun ardından Medine’ye gitmişti.Hicretinin gayesi Ümmü Kays olduğundan bundan böyle ona “Ümmü Kays’ın muhaciri” denilmişti. (Taberanî, el-Mu’cemü’l-Kebir, IX, 103; İbn Hacer, Fethu’l-Bari, I, 10.)


  Rivayete göre, bu olay üzerine Allah Rasulü şöyle buyurdu: “Ameller niyete göredir.Herkes sadece niyetinin karşılığını alır.Kim Allah ve Rasulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Rasulü’nedir.Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir.” (Buhârî,
  Bedü’l-Vahy, 1.)
 • Neydi Allah
  Rasulü’nün dudaklarından çok sevdiği Mekkesi için “Sen-
  den (zorla) çıkarılmış olmasaydım, seni (asla) terketmezdim.”
  (Tirmizi, Menakıb, 68) sözlerinin dökülmesine sebep olan?