•         بسم الله الرمن الرحيم
  Kefâet, kufuv kelimesi fikıhta denklik için kullanılır.
  Daha çok bu konuda tavsiye Hanefilerden gelir. Diğer mezhepler de yoktur esàsen hanefi'de de bağlayıcı değildir ama önemlidir.
  Ailenin birliği için lüzumludur.
  Her ne kadar kadın-erkek denkliği olarak anlaşılsa da aslola kadının erkekte denklik aramasıdır.
  Ama hanefilerin bu konuda Efendimizin Ali radıallahu anha yaptığı tavsiyeyi ele alır. Tirmizi Hasen derecesinde nakleder.
  (3 şey vardır ki geciktirme ; namazı ,
  Cenaze öne gelmişse onun namazını kılıp kabre vermeyi, evlenme çağına gelmiş bir kızın dengini bulunca da evlendirmede geciktirme.)
  Hadiste kufuv kelimesi geçiyor.
  *Destekleyici seyler var o  sebeble hanefiler önem veriyor.
  * Rebia .... diye bir sahabi var. Efendimizin yanindan ayrılmıyor. Ashabı suffadan . Efendimiz cağırıyor ' evlenmek istemez misin ' diyor. Rebia ' benim bunun için malım yok bu haldeyken bana kim kız verir' diyor. Efendimiz sukut ediyor birkaç gün sonra aynı soruyu soruyor. Aynı şekilde  cevap veriyor sahabi radiAlalhu anh. Sonra karar veriyor ki Rasulullah salalhu aleyhi ve sellam bir şey söylüyorsa bir hikmeti vardır birdaha sorarsa evet diyeyim diye. Efendimiz tekrar soruyor. Evet diyor Efendimiz' git flanın kızını iste beni efendimiz gönderdi de' diyor. Allah Rasulu gönderdi diyince kabul ediyorlar. 'Dostlarına haber sal sana mehir toplasınlar' diyor Efendimiz . Hurma çekirdeği kadar altın oluyor . Aileye mehir olarak bunu veriyor sahabi aleyhisselam. Ne güzel ve yeterli mehir diyorlar. Daha sonra Sahabi radiAllahu anh'a Allah teala mal da nasip ediyor.
  *Kadının huyu para yok olunca,  Erkeğin huyu para çok olunca ortaya çıkar derler.


  Denklik de aranacak şeyleri âlimler 5 madde de sıralıyor.
  1 . Dindarlık  -Allah'a karşı görevini bilmeyen insan kendi çıkarları için ailesine dostlarına karşı da ihmalkarlık edecektir. ( haraklius '40 yaşına kadar insanlara yalan söylemeyen Allah'a yalan söyler mi' bir ifade kullanıyor Ebu Süfyân'a)
  2 . Neseb - burada birinci derecede anlaşılan asilliktir. Şimdi de zenginlik anlaşılıyor. Zincir sıhhatıdır. Arada bozukluk var mı bu önemlidir.
  3. İslam - islam bağıyla olan derinliğidir. Kendisi müslüman babası oda müslüman dedesi de müslümansa onunda babası müslümansa daha gerisine bakılmaz . Sonradan müslüman olanlar bazı noktalarda farklı fikri alışkanlıklara sahip olabilirler. Sahâbinin de ana babası müslüman değildi ama onlar öncelerini silip attılar.
  O sebeble bu doğru bir kıyaslama  olmaz.
  4. Meslek -  hayata tesir eden bir yönü olması hasebiyle dikkate alınmalıdır.
  5. Mal - maddi durum , evlenirken kendi imkanlarıyla evlenemeyen erkek eşinin gözünde de kötü bir duruma düşebilir.
  Fıkıh kitaplarında hürriyetle birlikte şartlar bu kadardır. Ama hocamız ekliyor.
  * tahsil durumu ; kız üniversite erkek lise mezunu ise problem oluyor. Erkek değerini yitirir eğer bu sebebten konuşulanlar anlaşılmıyorsa erkek kadından aşağı tahsil durumunda  olmamalıdır.
  * örf uyumu ; çok ciddi fark varsa ciddi sıkıntı çıkabiliyor. Aileler yadırgıyor ileride  sıkıntıya sebep oluyor .
  *Mahremiyet meseleleri en sıkıntılı konulardan. Bir kadın babasının , dedesinin , amcasının dayısının, abisinin elini öpebilir sadece.  Suud'da el öpme bid'at görülür ama Efendimizin صل الله عليه وسلم  elinin öpüldüğü örnekler vardır. Abdullah ibn Ömer radiallahu anh öncü birliktedir. Düşmandan kaçıp birliğe sığınma durumu hâsıl oluyor . Atından atlayıp Efendimiz'e صل الله عليه وسلم kaçaklar geldi diyor. Efendimiz aleyhisselam 'kaçaklar gelmedi birliğine sığınanlar geldi' diyor. Bu cümle onu öyle rahatlatıyor ki  Efendimiz aleyhisselamın elini öpüyor.
  *Bizde önemli bir adettir. 
  * Bir erkeğin kayinvalidesinin elini öpmesi doğru değildir. Kadın içinde aynı şekildedir.
  *Yemek uyumuda bunun içindedir misal iç anadolu da heryerin kendine ait tarhanası vardır herkes kendininkini beğenir:)

  Bütün bunlar ya hep anlayışla karşılanacak yada ailede huzursuzluk olur.
  *Bunlar yüzde yüz bağlayıcı değildir istisnaları  da vardır. Hz. hatice validemiz ve Efendimiz صل الله عليه وسلم madden ve yaş cihetiyle denk değildi ama evlilikleri çok güzeldi. 
  (Suveybe,  Efendimiz alehisselamı ve  amcası hamzayı emzirmiştir) 
  *Denkliğin önemine binâen Zeyneb radiallahu anha ile Zeyd ibn Harise radiallahu anhın evlilikleri örnek verilebilir.
  * Evlenme ciddiyetinde olanların birbirlerini görmelerini Efendimiz tavsiye ediyor.
  Tirmizi, Nesai,  Ebu Davud'un nikah bölümünde bununla ilgili hadisi bulabilirsiniz . Fitratın fitratı kabul etmesi açısından bu önemlidir. Efendimiz aleyhisselam evliliğin devamı için tavsiye ediyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in yüzün açık olması konusundaki cevâzı aldığı delildir. Diğer mezheblerde yüz avrettir örtülür.
  (1-Esma Radiallahu anha'ya Efendimiz aleyhisselamın hareketle el yüz dışında avrettir hadisi.
  2-Hakime ve evlenecek kimseye açılması ikinci delildir.)
  Taraflar birbirlerini görmeli , bütüne bakılmalıdır genelde. Yani ayrıntı da güzel olanla hareketlerinin tümüyle güzel insan arasında fark vardır. Düşünün ki sağı ayrı güzel solu farklı güzel olan insan genel bir bakışla çirkin gözükür.
  *Fiziki görünüşün ister istemez belli oranda tesiri vardır.  Bu konuda aranan şey insandan insana değişir.
  *Kadının bakılmasının caiz olan kısmı el ve yüzleridir. El genelde vücut yapısını anlatır.
   *Görme ve görüşmede sınırlar aşılmamalıdır. Millet kendine fetva veriyor görüşme üç kere diye . Bir kere olur ama utandı bakamadı vs sebeblerden bir kere daha bakabilir.  *Aday dışında ikinci bir gençle gitmek doğru olmayabilir.
  * Erkeğin kızı bir kere başka yerde görmeli kabullenmeli sonra istemeye gitmelidir. Kızların duygusallığı daha fazladır.
  *Ya açık yerde yada üçüncü kişi olmalıdır. *Nişandan sonrada yanlız kalmak caiz değildir. Nişan zamanında da fazla görüşme yapmak zarara çalışır. Çevreden bilgi almak en uygunudur.  Çünkü kız da erkekde nişanlılık döneminde daha farklı duygular içinde olmaları hasebiyle yüzde yüz kendileri değildirler.

               https://youtu.be/h9YZca-WjCk
            والحد الله رب العالمين