Türk Edebiyatında İlkler
*Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi 'Şair Evlenmesi'nde kullanmıştır.
*Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa'nın yaptığı Telemak'tır.
*Edebiyatımızda ilk roman,Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat'tır.
*Edebiyatımızda ilk köy romanı,Nabizade Nazım'ın "Karabibik"adlı eseridir.
*Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.
*Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası'dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.
*Edebiyatımızda ilk edebi roman,Namık Kemal'in "İntibah"adlı eseridir.
*Edebiyatımızda ilk psikolojik roman,Eylül'dür(Mehmet Rauf)
*Edebiyatımızda ilk tarihi roman,Namık Kemal'in "Cezmi"adlı eseridir.
*Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye'dir.
*Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır.(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
*İlk tiyatro Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.
*Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan'ın Sahra adlı şiiridir.
*Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseridir.
*Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi'nin Hayriye'si ve Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiye'sidir.
*Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal'dir.
*İlk çoçuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
*Türk Edebiyatı'nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz'dir.
*Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.
*Türk Edebiyatı'nda iç monolok tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi'dir.(A.Ağaoğlu)
*Türk Edebiyatı'nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan'ın *Müsameratname'dir.(1872)
Türk Edebiyatı'nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.
*Türk Edebiyatı'nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay'dır.(Tutunamayanlar)
*Türk Edebiyatı'nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.
*Türk Edebiyatı'nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları'dır.
*Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.
*Divan Edebiyatı'nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip'dir.
*İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu'dur.(1953)
*Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske'dir.(1943)
*Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati'dir.
*Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler'dir.
*Kutatgu Bilik ilk Türk dünyası ansiklopedisisidir.
*Batılı tekniğe uygun ilk ilk roman Aşk-ı Memnu'dur.
*Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber'dir.(A.Hamit Tarhan )
*İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun'dur.(K.Çelebi)
*İlk hatıra kitabı Babürname'dir.(Babürşah)
*İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai'dir.
*Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat'tır.(Z.Paşa)
*Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye'dir.(Şinasi)
*İlk mizah dergisi Diyojen'dir.(Teodor Kasap)
*Edebiyatımızdaki ilk hikaya kitabı Letafet-i Rivayet'tir.(A.Mithat)
*Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler'dir.(S.Sezai,ilk gerçekçi hikaye)
*Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim'dir.
*Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin'dir.
*İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem'dir.
*İlk sosyolog Ziya Gökalp'tir.
*Ülkemizdeki ilk müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale'dir.
*Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah'tır.(Halit Ziya)
* Edebiyatı'ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç'tır.
*İlk tezkiremiz Mecalis'ün Nefais'tir.(A.Şir Nevai'dir)
*İlk matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügati'dir.
*İlk edebi topluluk Servet-i Fünun'dur.
*İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre'dir.
*Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin'dir.
*Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul'dur.
*Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul'dur.
*Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret'tir.
*Şiirde noktalam işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret'tir.
*Divan Edebiyatı'nın Sebk-i Hindi tarzını ilk temsilcisi Naili'dir.
*Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.
*İlk Türkçe gazete 1831'de kurulan Takvim-i Vaka'dır.
*İlk Türkçe özel gazete 1860'da kurulan Tercüman-ı Ahval'dır.
İlk Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Müslüman yazar Necip Mahfuz'dur.
*Amerikan Kız Koleji'nde okuyan ilk Türk Halide Edip Adıvar'dır.
*Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar'dır.
*Milli Mücadele'de bulunan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.
*Türkiye'de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar'dır.
*Atatürk'e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.
*Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır...