• 1.
  Sedirde al yeşil, dal dal Bursa ipeklisi,
  duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler,
  gümüş ibriklerde şarap,
  bakır lengerlerde kızarmış kuzular nar idi.
  Öz kardeşi Musayı ok kirişiyle boğup
  yani bir altın leğende kardeş kanıyla aptest alarak
  Çelebi Sultan Memet tahta çıkmış hünkâr idi.
  Çelebi hünkâr idi amma
  Âl Osman ülkesinde esen
  bir kısırlık çığlığı, bir ölüm türküsü rüzgâr idi.
  Köylünün göz nuru zeamet
  alın teri timar idi.
  Kırık testiler susuz
  su başarında bıyık buran sipahiler var idi.
  Yolcu, yollarda topraksız insanın
  ve insansız toprağın feryadını duyar idi.
  Ve yolların sonu kale kapısında kılıçlar şakırdar
  köpüklü atlar kişner iken
  çarşıda her lonca kesmiş kendi pirinden ümidi
  tarumar idi.
  Velhasıl hünkâr idi, timar idi, rüzgâr idi,
  ahüzar idi.
  ***
  2.
  Bu göl İznik gölüdür.
  Durgundur.
  Karanlıktır.
  Derindir.
  Bir kuyu suyu gibi
  içindedir dağların.
  Bizim burada göller
  dumanlıdırlar.
  Balıklarının eti yavan olur,
  sazlıklarından ısıtma gelir,
  ve göl insanı
  sakalına ak düşmeden ölür.
  Bu göl İznik gölüdür.
  Yanında İznik kasabası.
  İznik kasabasında
  kırık bir yürek gibidir demircilerin örsü.
  Çocuklar açtır.
  Kurutulmuş balığa benzer kadınların memesi.
  Ve delikanlılar türkü söylemez.
  Bu kasaba İznik kasabası.
  Bu ev esnaf mahallesinde bir ev.
  Bu evde
  bir ihtiyar vardır Bedreddin adında.
  Boyu küçük
  sakalı büyük
  sakalı ak.
  Çekik çocuk gözleri kurnaz
  ve sarı parmakları saz gibi.
  Bedreddin
  ak bir koyun postu üstüne
  oturmuş.
  Hattı talik ile yazıyor
  «Teshil»i.
  Karşısında diz çökmüşler
  ve karşıdan
  bir dağa bakar gibi bakıyorlar ona.
  Bakıyor:
  Başı tıraşlı
  kalın kaşlı
  ince uzun boylu Börklüce Mustafa.
  Bakıyor:
  kartal gagalı Torlak Kemâl..
  Bakmaktan bıkıp usanmayıp
  bakmağa doymıyarak
  İznik sürgünü Bedreddine bakıyorlar..
  *
  3.
  Kıyıda çıplak ayaklı bir kadın ağlamaktadır.
  Ve gölde ipi kopmuş
  boş bir balıkçı kayığı
  bir kuş ölüsü gibi
  suyun üstünde yüzüyor.
  Gidiyor suyun götürdüğü yere,
  gidiyor parçalanmak için karşı dağlara.
  İznik gölünde akşam oldu.
  Dağ başlarının kalın sesli sipahileri
  güneşin boynunu vurup
  kanını göle akıttılar.
  Kıyıda çıplak ayaklı bir kadın ağlamaktadır,
  bir sazan balığı yüzünden
  kaleye zincirlenen balıkçının kadını.
  İznik gölünde akşam oldu.
  Bedreddin eğildi suya
  avuçlayıp doğruldu.
  Ve sular
  parmaklarından dökülüp
  tekrar göle dönerken
  dedi kendi kendine:
  «— O âteş ki kalbimin içindedir
  tutuşmuştur
  günden güne artıyor.
  Dövülmüş demir olsa dayanmaz buna
  eriyecek yüreğim...

  Ben gayrı zuhur ve huruç edeceğim!
  Toprak adamları toprağı fethe gideceğiz.
  Ve kuvveti ilmi, sırrı tevhidi gerçeklendirip
  biz milletlerin ve mezheplerin kanunlarını
  iptâl edeceğiz...»

  Ertesi gün
  gölde kayık parçalanır
  kalede bir baş kesilir
  kıyıda bir kadın ağlar
  ve yazarken
  Simavneli «Teshil»ini
  Torlak Kemâlle Mustafa
  öptüler
  şeyhlerinin elini.
  Al atların kolanını sıktılar.
  Ve İznik kapısından
  dizlerinde çırılçıplak bir kılıç
  heybelerinde el yazma bir kitapla çıktılar...
  Kitaplarının adı:
  «Varidat»dı.
  *
  4.
  Börklüce Mustafa ile Torlak Kemâl, Bedreddinin elini öpüp atlarına binerek biri Aydın, biri Manisa taraflarına gittikten sonra ben de rehberimle Konya ellerine doğru yola çıktım ve bir gün Haymana ovasına ulaştığımızda
  *
  Duyduk ki Mustafa huruç eylemiş
  Aydın elinde Karaburunda.
  Bedreddinin kelâmını söylemiş
  köylünün huzurunda.
  Duyduk ki; «cümle derdinden kurtulup
  piri pâk olsun diye,
  on beş yaşında bir civan teni gibi, toprağın eti,
  ağalar topyekün kılıçtan geçirilip
  verilmiş ortaya hünkâr beylerinin timarı zeameti.»
  Duyduk ki...
  Bu işler duyulur da durmak olur mu?
  Bir sabah erken,
  Haymana ovasında bir garip kuş öterken,
  sıska bir söğüt altında zeytin danesi yedik.
  «Varalım,
  dedik.
  Görelim,
  dedik.
  Yapışıp
  sapanın
  sapına
  şol kardeş toprağını biz de bir yol
  sürelim, dedik.»
  Düştük dağlara dağlara,
  aştık dağları dağları...
  Dostlar,
  ben yolculuk etmem bir başıma.
  Bir ikindi vakti can yoldaşıma
  dedim ki: geldik.
  Dedim ki: bak
  başladı karşımızda bir çocuk gibi gülmeğe
  bir adım geride ağlayan toprak.
  Bak ki, incirler iri zümrüt gibidir,
  kütükler zor taşıyor kehribar salkımları.
  Saz sepetlerde oynıyan balıkları gör:
  ıslak derileri pul pul, ışıl ışıldır
  ve körpe kuzu eti gibi aktır
  yumuşaktır etleri.
  Dedim ki bak,
  burda insan toprak gibi, güneş gibi, deniz gibi
  bereketli.
  Burda insan gibi verimli deniz, güneş ve toprak..
  *
  5.
  Arkamızda hünkârın ve hünkâr beylerinin timar ve zeametli topraklarını bırakıp Börklücenin diyarına girdiğimizde bizi ilk karşılayan üç delikanlı oldu. Üçü de yanımdaki rehberim gibi yekpâre ak libaslıydılar. Birisinin kıvırcık, abanoz gibi siyah bir sakalı ve aynı renkte ihtiraslı gözleri, kemerli büyük bir burnu vardı. Vaktiyle Musanın dinindenmiş. Şimdi Börklüce yiğitlerinden.
  İkincisinin çenesi kıvrık ve burnu dümdüzdü. Sakızlı Rum bir gemiciymiş. O da Börklüce müritlerinden.
  Üçüncüsü orta boylu, geniş omuzlu. Şimdi düşünüyorum da, onu, yolparacılar koğuşunda yatan ve o yayla türküsünü söyliyen Hüseyine benzetiyorum. Yalnız Hüseyin Erzurumluydu. Bu Aydınlıymış.
  İlk sözü söyliyen Aydınlı oldu:
  — Dost musunuz düşman mı? dedi. Dost iseniz hoşgeldiniz. Düşman iseniz boynunuz kıldan incedir.
  — Dostuz, dedik.
  Ve o zaman öğrendik ki, Sarohan valisi Sismanın ordusunu, yani toprakları tekrar hünkâr beylerine vermek isteyenleri, bizimkiler Karaburunun dar, dağlık geçitlerinde tepelemişlerdir.
  Yine, o yolparacılar koğuşunda yatan Hüseyin'e benziyeni dedi ki:
  — Buradan ta Karaburunun dibindeki denize dek uzayan kardeş soframızda bu yıl incirler böyle ballı, başaklar böyle ağır ve zeytinler böyle yağlı iseler, biz onları, sırma cepken giyer haramilerin kanıyla suladık da ondandır.
  Müjde büyüktü. Rehberim:
  — Öyleyse tez dönelim. Haberi Bedreddine iletelim, dedi.
  Yanımıza Sakızlı Rum gemici Anastası da alıp ve ancak eşiğine bastığımız kardeş toprağını bırakarak tekrar Âl Osman oğullarının karanlığına daldık.
  Bedreddini İznikte, göl kıyısında bulduk. Vakit sabahtı. Hava ıslak ve kederliydi.
  Bedreddin.
  — Nöbet bizimdir. Rumeline geçek, dedi.
  Gece İznikten çıktık. Peşimizi atlılar kovalıyordu. Karanlık, onlarla aramızda duvar gibiydi. Ve bu duvarın arkasından nal seslerini duyuyorduk. Rehberim önden gidiyor, Bedreddinin atı benim al atımla Anastasınki arasındaydı. Biz üç anaydık. Bedreddin çocuğumuz Ona bir kötülük edecekler diye içimiz titriyordu. Biz üç çocuktuk. Bedreddin babamız. Karanlığın duvarı ardındaki nal sesleri yaklaşır gibi oldukça Bedreddine sokuluyorduk.
  Gün ışığında gizlenip, geceleri yol alarak İsfendiyara ulaştık. Oradan bir gemiye bindik.
  ***
  6.
  Bir gece bir denizde yalnız yıldızlar
  ve bir yelkenli vardı.
  Bir gece bir denizde bir yelkenli
  yapyalnızdı yıldızlarla.
  Yıldızlar sayısızdı.
  Yelkenler sönüktü.
  Su karanlıktı
  ve göz alabildiğine dümdüzdü.
  Sarı Anastasla Adalı Bekir
  hamladaydılar.
  Koç Salihle ben
  pruvada.
  Ve Bedreddin
  parmakları sakalına gömülü
  dinliyordu küreklerin şıpırtısını.
  Ben:
  — Ya! Bedreddin! dedim,
  uyuklıyan yelkenlerin tepesinde
  yıldızlardan başka bir şey görmüyoruz.
  Fısıltılar dolaşmıyor havalarda.
  Ve denizin içinden
  gürültüler duymuyoruz.
  Sade bir dilsiz, karanlık su,
  sade onun uykusu.
  Ak sakalı boyundan büyük küçük ihtiyar
  güldü,
  dedi:
  — Sen bakma havanın durgunluğuna
  derya dediğin uyur uyur uyanır.
  Bir gece bir denizde yalnız yıldızlar
  ve bir yelkenli vardı.
  Bir gece bir yelkenli geçip Karadenizi
  gidiyordu Deliormana
  Ağaçdenizine..
  ***
  7.
  Bu orman ki Deliormandır gelip durmuşuz
  demek Ağaçdenizinde çadır kurmuşuz.
  «Malûm niçin geldik,
  malûm derdi derunumuz» diye
  her daldan her köye bir şahin uçurmuşuz.
  Her şahin peşine yüz aslan takıp gelmiş.
  Köylü, bey ekinini, çırak çarşıyı yakıp
  reaya zinciri bırakıp gelmiş.
  Yani Rumelinde bizden ne varsa tekmil
  kol kol Ağaçdenizine akıp gelmiş...
  Bir kızılca kıyamet!
  Karışmış birbirine
  at, insan, mızrak, demir, yaprak, deri,
  gürgenlerin dalları, meşelerin kökleri.
  Ne böyle bir âlem görmüşlüğü vardır,
  ne böyle bir uğultu duymuşluğu var
  Deliorman deli olalı beri..
  ***
  8.
  Anastası Deliormanda Bedreddinin ordugâhında bırakıp ben ve rehberim Geliboluya indik. Bizden önce buradan denizi yüzerek geçen olmuş. Galiba bir dildâde yüzünden. Biz de denizi yüzerek karşı kıyıya vardık. Lâkin bizi bir balık gibi çevik yapan şey bir kadın yüzünü ay ışığında seyretmek ihtirası değil, İzmir yoluyla Karaburuna, bu sefer şeyhinden Mustafaya haber ulaştırmak işiydi.
  İzmire yakın bir kervansaraya vardığımızda, padişahın on iki yaşındaki oğlunun elinden tutan Bayezid Paşanın Anadolu askerlerini topladığını duyduk.
  İzmirde çok oyalanmadık. Şehirden çıkıp Aydın yolunu tutmuştuk ki bir bağ içinde, bir ceviz ağacı altında, bir kuyuya serinlesin diye karpuz salmış dinlenen ve sohbet eden dört çelebiye rastladık. Her birinin üstünde başka çeşit libas vardı. Üçü kavukluydu, birisi fesli. Selâm verdiler. Selâm aldık. Kavuklulardan birisi Neşrî imiş. Dedi ki:
  — Halkı ibahet mezhebine davet eden Börklücenin üzerine Sultan Mehemmed Bayezid Paşa'yı gönderir.
  Kavuklulardan ikincisi Şükrüllah bin Şihâbiddin imiş. Dedi ki:
  — Bu sofinin başına birçok kimseler toplandı. Ve bunların dahi şer'i Muhammediye muhalif nice işleri âşikâr oldu.
  Kavuklulardan üçüncüsü Âşıkpaşazâde imiş. Dedi ki:
  - Sual: Ahir Börklüce paralanırsa imanla mı gidecek, imansız mı?
  - Cevap: Allah bilir anın çünkim biz anın mevti halini bilmezüz..
  Fesli olan çelebi İlâhiyat Fakültesi tarihi kelâm müderrisiydi. Yüzümüze baktı. Gözlerini kırpıştırarak kurnaz kurnaz gülümsedi. Bir şey demedi.
  Biz hemen atlarımızı mahmuzladık. Ve bir bağ içinde, bir ceviz ağacı altında, bir kuyuya saldıkları karpuzları serinletip sohbet edenleri nallarımızın tozları arkasında bırakarak Aydına, Karaburuna, Börklücenin yanına vardık.
  ***
  9.
  Sıcaktı.
  Sıcak.
  Sapı kanlı, demiri kör bir bıçaktı
  sıcak.
  Sıcaktı.
  Bulutlar doluydular,
  bulutlar boşanacak
  boşanacaktı.
  O, kımıldanmadan baktı,
  kayalardan
  iki gözü iki kartal gibi indi ovaya.
  Orda en yumuşak, en sert
  en tutumlu, en cömert,
  en
  seven,
  en büyük, en güzel kadın:
  TOPRAK
  nerdeyse doğuracak
  doğuracaktı.
  Sıcaktı.
  Baktı Karaburun dağlarından O
  baktı bu toprağın sonundaki ufka
  çatarak kaşlarını :
  Kırlarda çocuk başlarını
  Kanlı gelincikler gibi koparıp
  çırılçıplak çığlıkları sürükleyip peşinde
  beş tuğlu bir yangın geliyordu karşıdan ufku sarıp.
  Bu gelen
  Şehzade Murattı.
  Hükmü hümâyun sâdır olmuştu ki Şehzade Muradın
  ismine
  Aydın eline varıp
  Bedreddin halifesi mülhid Mustafanın başına ine.
  Sıcaktı.
  Bedreddin halifesi mülhid Mustafa baktı,
  baktı köylü Mustafa.
  Baktı korkmadan
  kızmadan
  gülmeden.
  Baktı dimdik
  dosdoğru.
  Baktı O.
  En yumuşak, en sert
  en tutumlu, en cömert,
  en
  seven,
  en büyük, en güzel kadın :
  TOPRAK
  nerdeyse doğuracak
  doğuracaktı.
  Baktı.
  Bedreddin yiğitleri kayalardan ufka baktılar.
  Gitgide yaklaşıyordu bu toprağın sonu
  fermanlı bir ölüm kuşunun kanatlarıyla.
  Oysaki onlar bu toprağı,
  bu kayalardan bakanlar, onu,
  üzümü, inciri, narı,
  tüyleri baldan sarı,
  sütleri baldan koyu davarları,
  ince belli, aslan yeleli atlarıyla
  duvarsız ve sınırsız
  bir kardeş sofrası gibi açmıştılar.
  Sıcaktı.
  Baktı.
  Bedreddin yiğitleri baktılar ufka...

  En yumuşak, en sert,
  en tutumlu, en cömert,
  en
  seven,
  en büyük, en güzel kadın :
  TOPRAK
  nerdeyse doğuracak
  doğuracaktı.
  Sıcaktı.
  Bulutlar doluydular.
  Nerdeyse tatlı bir söz gibi ilk damla düşecekti yere.
  Birden-
  - bire
  kayalardan dökülür
  gökten yağar
  yerden biter gibi,
  bu toprağın verdiği en son eser gibi
  Bedreddin yiğitleri şehzade ordusunun karşısına
  çıktılar.
  Dikişsiz ak libaslı
  baş açık
  yalnayak ve yalın kılıçtılar.
  Mübalâğa cenk olundu.
  Aydının Türk köylüleri,
  Sakızlı Rum gemiciler,
  Yahudi esnafları,
  on bin mülhid yoldaşı Börklüce Mustafanın
  düşman ormanına on bin balta gibi daldı.
  Bayrakları al, yeşil,
  kalkanları kakma, tolgası tunç
  saflar
  pâre pâre edildi ama,
  boşanan yağmur içinde gün inerken akşama
  on binler iki bin kaldı.
  Hep bir ağızdan türkü söyleyip
  hep beraber sulardan çekmek ağı,
  demiri oya gibi işleyip hep beraber,
  hep beraber sürebilmek toprağı,
  ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,
  yârin yanağından gayrı her şeyde
  her yerde
  hep beraber!
  diyebilmek
  için
  on binler verdi sekiz binini..
  Yenildiler.
  Yenenler, yenilenlerin
  dikişsiz, ak gömleğinde sildiler
  kılıçlarının kanını.
  Ve hep beraber söylenen bir türkü gibi
  hep beraber kardeş elleriyle işlenen toprak
  Edirne sarayında damızlanmış atların
  eşildi nallarıyla.
  Tarihsel, sosyal, ekonomik şartların
  zarurî neticesi bu!
  deme, bilirim!
  O dediğin nesnenin önünde kafamla eğilirim.
  Ama bu yürek
  o, bu dilden anlamaz pek.
  O, «hey gidi kambur felek,
  hey gidi kahbe devran hey,»
  der.
  Ve teker teker,
  bir an içinde,
  omuzlarında dilim dilim kırbaç izleri,
  yüzleri kan içinde
  geçer çıplak ayaklarıyla yüreğime basarak
  geçer Aydın ellerinden Karaburun mağlûpları..
  ***
  10.
  Karanlıkta durdular.
  Sözü O aldı, dedi:
  «— Ayasluğ, şehrinde pazar kurdular.
  Yine kimin dostlar
  yine kimin boynun vurdular?»
  Yağmur
  yağıyordu boyuna.
  Sözü onlar alıp
  dediler ona:
  «— Daha pazar
  kurulmadı
  kurulacak.
  Esen rüzgâr
  durulmadı
  durulacak.
  Boynu daha
  vurulmadı
  vurulacak.»
  Karanlık ıslanırken perde perde
  belirdim onların olduğu yerde
  sözü ben aldım, dedim :
  «— Ayasluğ şehrinin kapısı nerde?
  Göster geçeyim!
  Kalesi var mı?
  Söyle yıkayım.
  Baç alırlar mı?
  De ki vermeyim!»
  Sözü O aldı, dedi:
  «—Ayasluğ şehrinin kapısı dardır.
  Girip çıkılmaz.
  Kalesi vardır,
  kolay yıkılmaz.
  Var git al atlı yiğit
  var git işine!..»
  Dedim: «— Girip çıkarım!»
  Dedim: «-—Yakıp yıkarım!»
  Dedi: «—Yağış kesildi
  gün ağarıyor.
  Cellât Ali,
  Mustafayı
  çağırıyor!
  Var git al atlı yiğit
  var git işine!..»
  Dedim: «— Dostlar
  bırakın beni
  bırakın beni.
  Dostlar
  göreyim onu
  göreyim onu!
  Sanmayınız
  dayanamam.
  Sanmayınız
  yandığımı
  el âleme belli etmeden yanamam!
  Dostlar
  "Olmaz!" demeyin,
  "Olmaz!" demeyin boşuna.
  Sapından kopacak armut değil bu
  armut değil bu,
  yaralı olsa da düşmez dalından;
  bu yürek
  bu yürek benzemez serçe kuşuna
  serçe kuşuna!
  Dostlar
  biliyorum!
  Dostlar
  biliyorum nerde, ne haldedir O!
  Biliyorum
  gitti gelmez bir daha!
  Biliyorum
  bir deve hörgücünde
  kanıyan bir çarmıha
  çırılçıplak bedeni
  mıhlıdır kollarından.
  Dostlar
  bırakın beni,
  bırakın beni.
  Dostlar
  bir varayım göreyim
  göreyim
  Bedreddin kullarından
  Börklüce Mustafayı
  Mustafayı.»

  Boynu vurulacak iki bin adam,
  Mustafa ve çarmıhı
  cellât, kütük ve satır
  her şey hazır
  her şey tamam.
  Kızıl sırma işlemeli bir haşa
  altın üzengiler
  kır bir at.
  Atın üstünde kalın kaşlı bir çocuk
  Amasya padişahı şehzade sultan Murat.
  Ve yanında onun
  bilmem kaçıncı tuğuna ettiğim Bayezid Paşa!
  Satırı çaldı cellât.
  Çıplak boyunlar yarıldı nar gibi,
  yeşil bir daldan düşen elmalar gibi
  birbiri ardına düştü başlar.
  Ve her baş düşerken yere
  çarmıhından Mustafa
  baktı son defa.
  Ve her yere düşen başın
  kılı depremedi:
  —İriş
  Dede Sultanım iriş!
  dedi bir,
  başka bir söz demedi..
  ***
  11.
  Bayezid Paşa Manisaya gelmiş, Torlak Kemâli anda bulup anı dahi anda asmış, on vilâyet teftiş edilerek gidecekler giderilmiş ve on vilâyet betekrar bey kullarına timar verilmişti.
  Rehberimle ben, bu on vilâyetten geçtik. Tepemizde akbabalar dolaşıyor ve zaman zaman acayip çığlıklar atarak karanlık derelerin içine süzülüyorlar, henüz kanları kurumamış körpe kadın ve çocuk ölülerinin üstüne iniyorlardı. Yollarda, güneşin altında, genç, ihtiyar erkek cesetleri serili olduğu halde, kuşların yalnız kadın ve çocuk etini tercih etmeleri karınlarının ne kadar tok olduğunu gösteriyordu.
  Yollarda hünkâr beylerinin alaylarına rastlıyorduk.
  Hünkârın bey kulları; çürümüş bir bağ havası gibi ağır ve büyük bir güçlükle kımıldanabilen rüzgârların içinden ve parçalanmış toprağın üstünden geçerek, rengârenk tuğları, davullarıyla ve çengü çigane ile timarlarına dönüp yerleşirlerken biz on vilâyeti arkada bıraktık. Gelibolu karşıdan göründü. Rehberime:
  — Takatim kalmadı gayrı, dedim, denizi yüzerek geçmem mümkün değil.
  Bir kayık bulduk.
  Deniz dalgalıydı. Kayıkçıya baktım. Bir Almanca kitabın iç kapağından koparıp koğuşta başucuma astığım resme benziyor. Kalın bıyığı abanoz gibi siyah, sakalı geniş ve bembeyaz. Ömrümde böyle açık, böyle konuşan bir alın görmemişimdir.
  Boğazın orta yerine gelmiştik, deniz durmamacasına akıyor, kurşun boyalı havanın içinde sular köpüklenerek kayığımızın altından kayıyordu ki koğuştaki resme benziyen kayıkçımız:
  — Serbest insan ve esir, patriçi ve pleb, derebeyi ve toprak kölesi, usta ve çırak, bir kelime ile ezenler ve ezilenler, nihayet bulmaz bir zıddıyette birbirine karşı göğüs gererek bazen el altından, bazen açıktan açığa fasılasız bir mücadeleyi devam ettirdiler; dedi.
  ***
  12.
  Rumeline ayak bastığımızda Çelebi Sultan Mehemmedin Selânik kalesindeki muhasarayı kaldırarak Sereze geldiğini duyduk. Bir an önce Deliormana ulaşmak için gece gündüz yol almağa başladık.
  Bir gece yol kenarında oturmuş dinleniyorduk ki, karşıdan Deliorman taraflarından gelip Serez şehrine doğru giden üç atlı, doludizgin önümüzden geçti. Atlılardan birinin terkisinde bir heybe gibi bağlanmış, insana benzer bir karaltı görmüştüm. Tüylerim diken diken oldu. Rehberime dedim ki:
  Ben tanırım bu nal seslerini.
  Bu köpükleri kanlı simsiyah atlar
  karanlık yolun üstünden dörtnala geçip
  hep böyle terkilerinde bağlı esirler götürdüler.
  Ben tanırım bu nal seslerini.
  Onlar
  bir sabah
  çadırlarımıza bir dost türküsü gibi gelmişlerdir.
  Bölüşmüşüzdür ekmeğimizi onlarla.
  Hava öyle güzeldir,
  yürek öyle umutlu,
  göz çocuklaşmış
  ve hakîm dostumuz ŞÜPHE uykuda...
  Ben tanırım bu nal seslerini.
  Onlar
  bir gece
  çadırlarımızdan doludizgin uzaklaşırlar.
  Nöbetçiyi sırtından bıçaklamışlardır
  ve terkilerinde
  en değerlimizin
  arkadan bağlanmış kolları vardır.
  Ben tanırım bu nal seslerini
  onları Deliorman da tanır..
  Filhakika bu nal seslerini Deliormanın da tanıdığını çok geçmeden öğrendik. Çünkü ormanımızın eteklerine ilk adımımızı atmıştık ki, Bayezid Paşanın diğer tedbiratı saibe ile ormana adamlar bıraktığını, bunların karargâha kadar sokulup Bedreddinin müritliğine dahil olduklarını ve bir gece şeyhimizi çadırında uykuda bastırıp kaçırdıklarını duyduk. Yani yol kenarında rastladığımız üç atlı Osmanlı tarihindeki provokatörlerin ağababası idiler ve terkilerinde götürdükleri esir de Bedreddindi.
  ***
  13.
  Rumeli, Serez
  ve bir eski terkibi izafi:
  HUZÛRU HÜMAYUN.
  Ortada
  yere saplı bir kılıç gibi dimdik
  bizim ihtiyar.
  Karşıda hünkâr.
  Bakıştılar.
  Hünkâr istedi ki:
  bu müşahhas küfrü yere sermeden önce,
  son sözü ipe vermeden önce,
  biraz da şeriat eylesin ibrazı hüner
  âdâb ü erkâniyle halledilsin iş.
  Hazır bilmeclis
  Mevlâna Hayder derler
  mülkü acemden henüz gelmiş
  bir ulu danişmend kişi
  kınalı sakalını ilhamı ilâhiye eğip,
  «Malı haramdır amma bunun
  kanı helâldır» deyip
  halletti işi...
  Dönüldü Bedreddine.
  Denildi: «Sen de konuş.»
  Denildi: «Ver hesabını ilhadının.»
  Bedreddin
  baktı kemerlerden dışarı.
  Dışarda güneş var.
  Yeşermiş avluda bir ağacın dalları
  ve bir akarsuyla oyulmaktadır taşlar.
  Bedreddin gülümsedi.
  Aydınlandı içi gözlerinin,
  dedi:
  — Mademki bu kerre mağlubuz
  netsek, neylesek zaid.
  Gayrı uzatman sözü.
  Mademki fetva bize aid
  verin ki basak bağrına mührümüzü..
  ***
  14.
  Yağmur çiseliyor,
  korkarak
  yavaş sesle
  bir ihanet konuşması gibi.
  Yağmur çiseliyor,
  beyaz ve çıplak mürted ayaklarının
  ıslak ve karanlık toprağın üstünde koşması gibi.
  Yağmur çiseliyor,
  Serezin esnaf çarşısında,
  bir bakırcı dükkânının karşısında
  Bedreddinim bir ağaca asılı.
  Yağmur çiseliyor.
  Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir.
  Ve yağmurda ıslanan
  yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin
  çırılçıplak etidir.
  Yağmur çiseliyor.
  Serez çarşısı dilsiz,
  Serez çarşısı kör.
  Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü
  Ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü.
  Yağmur çiseliyor.
 • Şeyh Bedrettin Destanı
  Şeyh Bedreddin, Nazım Hikmet’in 1936’da yazdığı ‘Şeyh Bedrettin Destanı’ sayesinde kitlelerce tanınır hale gelmişti.

  Günümüzde Yunanistan topraklarında bulunan, Edirne yakınlarındaki Simavna kasabasında 14. yüzyılın ikinci yarısında doğan Şeyh Bedreddin, yeryüzündeki servetin eşit paylaşılmasını ve halkların kardeşliğini savunarak, Osmanlı idaresinden memnun olmayan köylüleri, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal gibi isimleri etrafında toplayarak bir ayaklanma başlatmıştı. İsyanı bastıran Osmanlı padişahı I. (Çelebi) Mehmed tarafından idam edilen Şeyh Bedreddin, Serez'de toprağa verilmişti. 1924’te mübadele sırasında Serez’den Türkiye’ye göçenler, Şeyh Bedreddin’in kemiklerini de beraberlerinde getirmişler uzun süre Topkapı Sarayı Müzesi’nde saklanan bu kalıntılar, tartışmaların ardından 1961 yılında, bugün hala gömülü bulundukları, İstanbul’un Cağaloğlu semtindeki II. Mahmud Türbesi haziresinde defnedilmişti.
 • SİMAVNE KADISI OĞLU
  ŞEYH BEDREDDİN DESTANI'NA ZEYL
  MİLLÎ GURUR
  «SİMAVNE KADISI OĞLU BEDREDDİN DESTANI» risalemin dördüncü formasının makina tashihlerini
  sabahleyin matbaada yaptıktan sonra eve gelmiş, bu destanı yazmak için kullandığım notları, bir hapishanede
  geceleri doldurulmuş hatıra defterimi gözden geçiriyordum.
  Artık son forması da baskı makinası altında gidip gelmeğe başlıyan risaleme bir kelime bile ilâve
  edemiyeceğimi biliyordum. Fakat bana bir şeyler unuttum gibi geliyordu. Bana öyle geliyordu ki, tek bir satır yazı
  yazdım; fakat bu satırın sonuna nokta koymasını unuttum.
  Vakit öğleye yakındı. Şafakla beraber çalkalanmağa başlıyan lodos, ağır bulutların üstüne boşanmasıyla
  durulmuştu. Çok geçmeden yağmur da dindi. Gökyüzünün karanlığı yol yol yarıldı. Ağır perdeleri birdenbire düşen
  bir pencere gibi hava açıldı.
  Ve ben, hapishane gecelerinde doldurulmuş bir hatıra defterinde «Destan»ımın sonuna koymasını unuttuğum
  noktayı arayıp dururken Süleymaniye'yi gördüm.
  Açılan öğle güneşinin altında Sinan'ın Süleymaniye'si bulutlara yaslanmış bir dağ gibiydi.
  Evimin penceresiyle Süleymaniye'nin arası en aşağı bir saattir. Fakat ben onu elimi uzatsam dokunacakmışım
  gibi yakın görüyordum. Bu, belki, Süleymaniye'yi en küçük girinti ve çıkıntısına kadar ezbere, gözüm kapalı bile
  görebilmeğe alıştığım içindir.
  Rüzgâr, deniz, endamlı ince kemerleri üstünde nasıl durabildiğine şaşılan eski bir taş köprü, «Çarşambayı sel
  aldı» türküsü, bir yağlığın kenarındaki «oya», bütün bunlar nasıl, ne kadar bir Cami değilse, bütün bunların Cami
  olmakla ne kadar alakaları yoksa, bence Süleymaniye de öyle ve o kadar Cami değildir; minarelerinde beş vakit ezan
  okunmasına ve hasırlarına alın ve diz sürülmesine rağmen Süleymaniye'nin de camilikle o kadar alakası yoktur.
  Süleymaniye, benim için, Türk HALK dehasının; şeriat ve softa karanlığından kurtulmuş; hesaba, maddeye,
  hesabla maddenin ahengine dayanan en muazzam verimlerinden biridir. Sinan'ın evi, maddenin ve aydınlığın
  mabedidir. Ben ne zaman Sinan'ın Süleymaniye'sini hatırlasam Türk emekçisinin yaratıcılığına olan inancım artar.
  Kendimi ferâha çıkmış hissederim.
  İşte bu sefer de, büyük bir Türk halk hareketi için yazdığım bir risalede unuttuğumu sandığım son noktayı
  ararken Süleymaniye'mizi, biraz önce yağan yağmurla yıkanmış, açan güneşin altında pırıl pırıl görünce aradığımı
  birdenbire buldum. Ferahladım. Bulduğumu hatıra defterimin son sayfalarında okudum. Ve anladım ki «Simavne
  Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı» isimli risaleme; belki on satırlık, belki on sayfalık bir zeyl yazmak
  mecburiyetindeyim.
  ***
  Mevzuu bahis risalemin sonunda «AHMED'İN HİKÂYESİ» diye bir fasıl vardır. Bulduğum ve hatıra
  defterimde okuduğum ve risaleme zeyl olarak yazmak mecburiyetini duyduğum «nokta» bana Ahmed bu hikâyeyi
  anlattıktan sonra onunla yapmış olduğum bir konuşmadır.
  Bu konuşmayı olduğu gibi aşağı geçiriyorum:
  «Dışarıda çiseleyen yağmura, koğuşun terli çimentosuna ve yirmi sekiz insanına Ahmed hikâyesini anlatıp
  bitirmişti. Ben:
  - Ahmed, demiştim, bana öyle geliyor ki sen Bedreddin hareketinden biraz da millî bir gurur duyuyorsun.
  Sesime tuhaf bir eda vererek söylediğim bu cümlenin içinde, Ahmed, «millî gurur» terkibini birdenbire bir
  kamçı gibi eline almış, onu suratımda şaklatmış ve demisti ki:
  - Evet, biraz da millî bir gurur duyuyorum. Tarihinde Bedreddin hareketi gibi bir destan söyliyebilmiş her
  milletin şuurlu proleteri bundan millî bir gurur duyar. Evet, Bedreddin hareketi aynı zamanda benim millî
  gururumdur. Millî gurur! Sözlerden ürkme! İki kelimenin yan yana gelişi seni korkutmasın. Lenin'i hatırla. Hangimiz
  Lenin kadar beynelmilelci olduğumuzu iddia edebiliriz? Lenin, yirminci asırda beynelmilel proletaryanın, dünya
  emekçi kitlelerinin, beynelmilel proleter demokrasisinin en büyük beynelmilelci rehberi, 1914 senesinde «Sosyal
  Demokrat»ın 35'inci numarasında ne yazmıştı?
  Eğer Ahmed, «Lenin filânca mesele hakkında ne yazmıştı?» demiş olsaydı, herhalde aramızda böyle bir
  sorgunun cevabını verenler bulunurdu. Fakat «Sosyal-Demokrat»ın 35'inci numarası diye konulan mesele hepimizi
  şaşırttı. Ve hiçbirimiz 35'inci numarada neler yazılmış olduğunu hatırlıyamadık. Ahmed bu şaşkınlığımız karşısında
  gülümsedi. - Zaten o en derin acıdan en büyük sevince kadar bütün duygularını hep bu meşhur gülümseyişiyle ifade
  eder - ve aşağı yukarı bütün Lenin külliyatının ana fikirlerini sayfaları ve satırlarıyla taşıyan hafızasından bize şu
  cümleleri okudu:
  «... Biz şuurlu Rus proleterleri millî şuur duygusuna yabancı mıyız? Elbette hayır! Biz dilimizi ve yurdumuzu
  severiz, onun emekçi kütlelerini (yani nüfusunun 9/10'unu) şuurlu bir demokrat ve sosyalist yaşayışına
  yükseltebilmek için herkesten çok çalışan biziz. Çar cellâtlarının, asılzadelerin ve kapitalistlerin bizim güzel
  yurdumuzu nasıl ezdiklerini, onu nasıl sefil kıldıklarını görmek herkesten çok bize ıstırap verir. Ve bu zulümlere
  bizim muhitimizde, Rusların muhitinde de karşı konulmuş olması; bu muhitin Radişçev'i, Dekabristleri, 70
  senelerinin inkilâpçılarını ortaya çıkarmış bulunması; Rus amelesinin 1905 senesinde muazzam bir kitle fırkası
  yaratması; aynı zamanda Rus mujiğinin demokratlaşarak büyük toprak sahiplerini ve papazları defetmeğe başlaması
  bizim göğsümüzü kabartır...
  «... Biz millî gurur duygusuyla meşbuuz. Çünkü Rus milleti de inkikâpçı bir sınıf yaratabildi. Rus milleti, de
  beşeriyete yalnız büyük katliâmların, sıra sıra darağaçlarının, sürgünlerin, büyük açlıkların, çarlara, pomeşçiklere,
  kapitalistlere zilletle boyun eğişlerinin nümunelerini göstermekle kalmadı; hürriyet ve sosyalizm uğrunda büyük
  kavgalara girişebilmek istidadında olduğunu da ispat etti.
  «Biz millî gurur duygusuyla meşbuuz ve bilhassa bundan dolayı kendi esir mazimizden nefet ediyoruz. Bizim
  esir mazimizde pomeşçiklerle asilzadeler Macaristan'ın, Lehistan'ın, İran'ın, Çin'in hürriyetini boğmak için mujikleri
  muharebeye sürüklemişlerdi. Biz millî gurur duygusuyla meşbuuz ve bilhassa bundan dolayı bugünkü esir
  halimizden; aynı pomeşçiklerin kapitalistlerle uyuşarak Lehistan ve Ukranya'yı ezmek, İran'da ve Çin'deki
  demokratik hareketi boğmak, millî haysiyetimizi berbat eden Romanof'lar, Bogrinski'ler, Purişkeviç'ler çetesini
  kuvvetlendirmek için bizi harbe sürüklemek istemelerinden nefret ediyoruz. Hiç kimse esir doğmuş olduğundan
  dolayı kabahatli değildir. Fakat esaretini haklı bulan, onu yaldızlayan (meselâ Lehistan'ın, Ukranya'nın v.s.'nin
  ezilmesine Rusların «vatan müdafaası» adını veren) esir, yeryüzünün en aşağılık mahlûkudur.»*
  Lenin'den bu satırları bir solukta okuduktan sonra Ahmed birdenbire susmuş, nefes almış ve yine o meşhur
  gülümseyişiyle:
  - Evet, demişti, bizim muhitimiz de Bedreddin'i, Börklüce Mustafa'yı, Torlak Kemâl'i, onların bayrağı altında
  dövüşen Aydınlı ve Deliormanlı köylüleri yaratabildiği için, ben şuurlu Türk proleteri, millî bir gurur duyuyorum.
  Millî bir gurur duyuyorum, çünkü derebeylik tarihinde bile bu milletin emekçi kütleleri (yani nüfusunun 9/10'u)
  Sakızlı Rum gemiciyi ve Yahudi esnafını kardeş bilen bir hareket doğurabilmiştir. Çünkü unutmayın ki «başka
  milletleri ezen bir millet hür olamaz.»
  «Simavne Kadısı Oğlu Bedreddin Destanı» isimli risaleme bir önsöz yazmak istemiştim. Bedreddin hareketinin
  doğuş ve ölüşündeki sosyal-ekonomik şartlar ve sebepleri tetkik edeyim, Bedreddin'in materyalizmiyle Spinoza'nın
  materyalizmi arasında bir mukayese yapayım, demiştim. Olmadı. Buna karşılık risalemin zeyline kısa bir «sonsöz»
  yazdım. Şöyle ki:
  Bana Ahmed:
  - Senden bir «Bedreddin destanı» isteriz, demişti.
  Ben, benden istenenin ancak bir karalamasını becerebildim. Daha iyisini de yapmağa çalışacağım. Fakat tıpkı
  benim gibi Ahmed'in dostu, arkadaşı, kardeşi olduğunu söyliyenler, benden istenen sizden de istenendir.
  Ahmed'e, Bedreddin hareketini bütün azametiyle tetkik eden kalın ilim kitapları, Karaburun ve Deliorman
  yiğitlerini, etleri, kemikleri, kafaları ve yürekleriyle oldukları gibi diriltecek romanlar,
  Ne ah edin dostlar, ne ağlayın!
  Dünü bugüne
  bugünü yarına bağlayın!
  diyen şiirler, boyaları kahraman tablolar lâzım.
  (*) Lenin Külliyatı, baskı 1935, cild 18, sayfa 80, 81, 82, 83'de (Rusların millî gururu) isimli makaleyle - ki bu
  makale 1914 senesinde «Sosyal Demokrat»ın 35'inci numarasında çıkmıştır - Ahmed'in o gün bize hafızasından
  okuyup derhal tercüme ettiği satırları bilâhara karşılaştırdım. Ahmed ezbere okuyup tercüme ettiği parçaların yalnız
  cümle kuruluşlarında bazı değişiklikler yapmış. Fikirde hiçbir hata olmadığı için ben Ahmed'in tercümesini aynen
  aldım.
 • Börklüce Mustafa'nın « tarikat»l neler va'dediyordu?
  Halka tam bir özgürlük ve eşi t haklar verilecek; mal ve mülkte ortaklık kurulacak; bütün dinler ve mezhepler birleştirilecekti.
 • "Fakat Yıldırım Bayezid'in en küçük oğlu ve üçüncü halefi Çelebi Sultan Mehmed'in, Anadolu'da gene en kuvvetli hükümdar olmasına hiçbir kuvvet mānî olamadı. Ankara Muharebesi'ndeki bozgunu doğuran zihniyet, bu padişaha karşı da Simavnalı Şeyh Bedreddin'in liderliğinde ve Börklüce Mustafa ile Torlak Kemâl gibi ihtilâlcilerin idaresinde yeni ve büyük bir gāile çıkardı. Mutlakıyet, bu büyük ihtilâli de bir kan deryası içinde boğdu. Şeyh Bedreddin, ortaya attığı cemiyet nazariyelerinin Türk-Müslüman camiasını fesad ve nifâka ve dolayısıyla inhilâle sürükleyecek şeyler olduğunu pek âdilâne cereyan eden muhâkemesinde kabul ve tasdîk etti ve verilen îdam cezasının yerinde olduğunu söyledi." -----
  [Reşad Ekrem Koçu, "Osmanlı Tarihinin Panoraması", s.16-17]
 • 429 syf.
  ·Puan vermedi
  14. Yüzyılda yaşamış olan şeyh Bedreddin in yaşamını düşüncelerini ( maalesef çok az), mucadelerini anlatan Radi Fiş in yazdığı kitap. Belkide tarihteki ilk sosyalist ayaklanmayı gerçekleştiren ve bunun bedelini kendi canı ve binlerce yoldaşının canı ile çok ağır bir şekilde ödeyen bedreddin in ve yoldaşlarının mücadelesi çok iyi bir dille anlatılmış. Selam olsun börklüce Mustafa ya!
 • 163 syf.
  ·8/10
  Etem Oruç Ege’nin bağrından çıkan, efelerle ilgili araştırmalarıyla tanınan, efe kültürünü kitlelere tanıtmayı amaçlayan Aydınlı bir yazarımız. Kuşadası’nda düzenlenen kitap fuarında tanışmış, iki kitabını alıp imzalatmıştım. Okuduğum ilk eseri Umur Bey’den Atatürk’e Efelik’i incelemiş ve görüşlerimi paylaşmıştım. Bu yazıda ise Ege’de Börklüce ve Bedreddin yapıtını ele alıp düşüncelerimi aktaracağım.
  Berfin Yayınları’ndan çıkan Ege’de Börklüce ve Bedreddin 163 sayfadan oluşuyor. Bu çalışmada Börklüce ile Bedreddin ilişkisindeki sır perdeleri kaldırılıyor, 1400’lerin başında Aydın ve İzmir çevresinde ortaya çıkan ve Osmanlı otoritesini sarsan Börklüce isyanı mercek altına alınıyor. Börklüce ile Nâzım Hikmet’in Şeyh Bedreddin Destanı’yla dizelere dökerek ölümsüzleştirdiği Şeyh Bedreddin’in yolları nasıl kesişti, Börklüce Mustafa’nın eylemlerini Şeyh Bedreddin onaylamış mıydı, Şeyh Bedreddin ile Börklüce’nin zihin dünyası Osmanlı tarafından niye hedef tahtasına konuldu, Osmanlı Devleti’nin Aydınoğulları Beyliği ile ilişkisi nasıldı, Börklüce ve müritlerinin ayaklanması Osmanlı tarafından nasıl ve hangi şiddette bastırıldı, isyanın elebaşısı Börklüce Hz. İsa’nın vahşice öldürülmesine benzer şekilde niye çarmıha gerildi vb. sorulara ışık tutuluyor ve karanlıkta kalmış bu dönem mum ışığıyla bile olsa aydınlatılıyor.
  Kitap yazarın okuduğum bir önceki kitabı Umur Bey’den Atatürk’e Efelik kitabında olduğu gibi yine bir editör incelemesinden geçmemiş. Başta türlü nasıl açıklanabilir 16 ile 17. sayfalardaki birbirinin tıpkısı cümleler? Ayrıca bir mantık hatası da var kitapta. 29. sayfada “Diğerleri idam edilirken Börlüce Mustafa’nın neden başı kesilir?” diye bir soru soruluyor, sonra da “Selçuk Çarşısı’nda kesilen 2000 müridinin başsız vücutları alınır (...)” diye başlayan bir cümle kuruluyor. Bir önceki sayfada da aynı mantık hatası mevcut. Bir kitap asla bir bir incelemeden geçirilmeden basılmamalı. Basılırsa eğer böyle hataların ortaya çıkmasından kaçınılamaz.
  Yazar yazım sürecine Börklüce Mustafa’nın Tasvîr’ül Kulûb kitabını arayarak ilk adımını atıyor. Kolay olmaz bu kitabı bulmak Oruç için. Bir nüshası İstanbul Topkayı Sarayı El Yazmaları Kütüphanesi’ndedir. Ama İstanbul’a gitmesine gerek kalmaz. Çünkü bir arkadaşından bu kitabının Dursun Gümüşoğlu tarafından Türkçeleştirilip yayımlandığını öğrenir. Kitabı okur, eline kalemini alır ve başlar yeni kitabının sayfalarını doldurmaya. Bununla birlikte Şeyh Bedreddin’in torunu Hafız Halil’in Menâkıbnâme adlı eseri ile Şeyh Bedreddin’in Varidat isimli eserinden de istifade eder.
  Bu eser okunduğunda ilk bakışta okurda Börklüce ile Bedreddin’i aklamak için yazılmış duygusu uyandırıyor. Çünkü Börklüce ile Bedreddin’in mağdur olduklarına dair bir bakış açısıyla yazıldığı eseri baştan sona kadar okuyan birinin ulaşabileceği bir yargı. Elbette şu da var ki tarihi yargılamak sanıldığı kadar basit değildir. Çünkü tarihi daha çok yazılanlar kadarıyla bilebiliyoruz. Tarih yazan kişi de her zaman yanlı davranır. Çünkü her zaman ya birinden korkarak kaleme almıştır olayları ya da birini methederek çıkar sağlama gerekçesiyle. Şimdiki durum biraz daha farklı tabii ki. Ama yüzyıllar öncesinde demokratik ve özgür bir ortamdan bahsetmek mümkün olmadığı için insanların tarih yazarken başka gerekçeler ileri sürmeleri son derece doğal görünüyor. Bugün kimsenin bir devlet başkanını eleştirdiği için kafası tehlikeye girmiyor. Hapisle cezalandırılsalar da kafalarını kesmiyorlar en azından.
  Börklüce Mustafa dönemin dönemin önemli din âlimlerinden biri. Tasavvuf konusunda bilgilidir. Arapça ve Farsçaya hâkimdir. Mısır’da Karmati düşüncesinden etkilenen Şeyh Bedreddin ile Tire yakınlarında karşılaştıktan sonra onun müridi olur. Aynı zamanda kendisi de mürit toplar çevresine. Savaşçı bir yapısı vardır. 1402 Ankara Savaşı’nda Timur’un Yıldırım Beyazıt’ı yenilgiye uğratmasıyla beylikler dönemi tekrar açılınca daha da güçlenir. Yalnız Osmanlı o kadar güçlüdür ki Fetret devrine girmesi bile yıkılıp dağılmasına yol açmaz. Öyle ki taht mücadelesinde Çelebi Mehmet (I. Mehmet) kardeşlerini yenilgiye uğratıp Osmanlı’nın başına geçer. Savaşa yatkın olmadıkları için midir, yoksa iç meselelerle uğraştıkları için midir bilinmez, diğer beylikler Osmanlı’nın güçlenmesini seyrederler. Osmanlı’nın yayılmacı politikası onları zamanla yutar. Zaman zaman Osmanlı’nın yerli halk üzerindeki baskılarından rahatsız olup isyan edenler olsa da bu isyanlar şiddetle bastırılır. Börklüce Mustafa da böyle bir isyana kalkışmış ve bedelini çarmıha gerilerek ödemiştir.
  Börklüce Mustafa bazılarınca komünist fikirleri uğruna isyan eden ilk kişi olarak görülmektedir. Çünkü bireysel mülkiyete karşıdır. Kadınlar müstesna olmak üzere erzak, giyim kuşam, hayvan, arazi vb. her şeyin paylaşılmasından yana bir öğreti geliştirmiş ve yaymıştır. Hristiyanların Allah’a inandığını inkâr etmek de yanlıştır ona göre. “Yarin yanağından gayrı her şey ortak olacak.” diye seslenir cami minarelerinden. Ünü o kadar genişler ki Sakız ve Sisam adalarına kadar yayılır. Halkı Hristiyanlardan oluşan bu adalarda bile etkili olur, müritlerine yenilerini ekler. Yalnız komünist fikilerleri saray çevresinde hoş karşılanmaz, İslam dinine aykırı olarak yorumlanır. Zaten özel mülkiyeti olan toprak ağaları da ortak mülkiyetten bir öcü görmüşçesine korkarlar. Sünni bir İslam anlayışını benimsemediği de ortadadır. Etrafına topladığı insanların çoğalması üzerine Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi Börklüce’nin üzerine asker gönderir. Çetin savaşlar yaşanır. Börklüce ilk zamanlar Osmanlı askerlerini püskürtür, ancak Kazovası Savaşı’nda tökezler ve can çekişe çekişe son nefesini verir. Çarmıha gerilerek köy köy dolaştırılır Osmanlı’ya başkaldıranın sonunun ne olacağını gösterircesine.
  Bedreddin’in bu isyanda rolü var mıdır, yok mudur? Hafız Halil’e göre yok. Yazar, Şeyh Bedreddin’in torunu Hafız Halil’in dedesini akladığını düşünüyor. Oysaki Varidat ile Tasvîr’ül Kulûb arasında görüş birliği var öğreti bakımından. Ama Bedreddin eline kılıç alıp Osmanlı’ya başkaldırmamış, sadece düşünceleriyle otoriteyi rahatsız etmiş. Börklüce Mustafa ise savaşçı bir kişilikte olduğundan sadece düşüncelerini etrafa yaymakla kalmamış, müritleriye beraber Osmanlı’yı dize getirmeye çalışmış. 1415’te Börklüce Mustafa çarmıha gerilerek acı içinde kıvranırken bundan bir yıl sonra Şeyh Bedreddin Serez Çarşısı’nda asılarak idam edilir. Bu dünyada kuramadıkları düzeni hayalî, tarifsiz ve zamansız bir dünyada kurabilmek için bir araya gelmişlerdir yine belki de, kim bilir?