Sema Sönmez, bir alıntı ekledi.
Dün 00:23 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

O'nu ne şekilde tasavvur edersen et, o tasavvur, O'nun perdesi olur.

Akıl ve Gönül, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 138 - Burak Yayınevi)Akıl ve Gönül, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 138 - Burak Yayınevi)
Sema Sönmez, bir alıntı ekledi.
Dün 00:00 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Necip Fazıl şöyle inler:
Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu...

Akıl ve Gönül, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 127 - Burak Yayınevi)Akıl ve Gönül, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 127 - Burak Yayınevi)

Seyyid Ahmet Arvasi (Akıl ve Gönül)
İnsan dış gözü ile bakar ve fakat iç gözü ile görür. Yani görmenin aleti organizmadır da gören ruhtur.

Seyyid Ahmet Arvasi (Akıl ve Gönül)
Maddecinin de, ruhçunun da "monizmi" sakattır, sır, İslam'ın getirdiği "tevhid nurunda"...

Hayretle gördüm ki, bu ülkede Türk kelimesinden ürkenler var. Yine hayretle gördüm ki, bu ülkede İslam kelimesinden ürkenler var. Ve yine ürpererek gördüm ki, bu ülkede Türk ve İslam kelimelerinin yan yana gelmesinden dehşete kapılan kişi ve çevreler var. - Seyyid Ahmet Arvâsî

Oktay Şen, bir alıntı ekledi.
01 Şub 19:09 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Kaldı ki, Doğu ve Güney-Doğu Anadolu'muz, en az bin yıldan beri topyekûn Anadolumuz'un Türkleşmesinde büyük rol oymamış, büyük fikir ve ilim adamları, büyük şairler ve liderler yetiştirmiştir. Bunları , genç nesillere tanıtmak boynumuzun borcu değil midir? Gerçekten de büyük Türk milliyetçisi, halk şairi Erciş'li Emrah'ı, din ve dil âlimi Vankulu Mehmet Efendi'yi, büyük müfessir, din âlimi ve Türk milliyetçisi VanÎ Mehmet Efendi'yi, büyük araştırmacı ve âlim Ali Emirî Efendi'yi kaç kişi tanır? Yine, meşhur " Mârifetname" yazarı İbrahim Hakkı hazretleri layıkı ile tanınıyor mu? Türklüğe hizmet etmiş yüzlerce aşiret reisinin kaçının adını biliyoruz. Meselâ, Seyyid İdris Bitlis'î kimdir? Akbıyık Mehmet Bey kimdir? ....

Doğu Anadolu Gerçeği, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 70)Doğu Anadolu Gerçeği, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 70)
Alperen Durmuş, bir alıntı ekledi.
18 Oca 23:03

Türk-İslam ülkücüleri İslam'ın ' basireti ' ve Türklüğün ' haysiyeti ' içinde hareket ederek insanları esir alan veya almaya çalışan bütün tahakküm unsurlarını, bütün sahte mabutları yıkmaya, " Allah'tan başka ilah yoktur " parolası ile kitleleri hürriyete kavuşturmaya çalışırken, milli demokrasisini büyük tarihi mirası üzerinde oturtarak sosyal adalete, sosyal güvenliğe, fırsat ve imkan eşitliğine dayanan sistemini kuracaktır. O, bu sistemin bütün temellerini, kendi kültür ve medeniyeti içinde yakalamasını bilecektir. Çünkü bizim tarihimiz hem " hür " hem de " tok " insanların tarihidir. Bizim vicdanımızda hükmeden prensiplere göre, " komşusu açken tok uyuyanlar bizden değildir " ve yine " esiri hürriyetine kavuşturmak ibadettir ".

Türk İslam Ülküsü 2, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 297)Türk İslam Ülküsü 2, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 297)