§eďā...#, İnsan Ve İnsan Ötesi'ni inceledi.
16 Eki 08:56 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Kitap daha çok insani konu alan insan üzerinde düşünmemizi idrak etmemizi sağlayan bir nevi felsefe kitabi S. Ahmet Arvasi nin ilk kitabi olan "kendini arayan insan" kitabinin devami niteliğinde kelime dağarcığınızin gelişmesi ve insan hakkindaki bilgilerinizin pekişmesi için okumanizi tavsiye edebilirim...

Enes ŞAHİNER, bir alıntı ekledi.
15 Eki 13:36 · Kitabı okuyor · Beğendi

HÜR İNSAN
Sayılarda anlaşmak kolaydır da, kelimelerde ve kavramlarda anlaşmak zordur.

Türk İslam Ülküsü 1, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 25 - Bilgeoğuz)Türk İslam Ülküsü 1, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 25 - Bilgeoğuz)
İsmail Aldemir, bir alıntı ekledi.
11 Eyl 19:43 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İNSAN: Gerçek bilgiye özlemim var. Binlerce yıldan sonra, kurduğum tuzakları bugün tamamladım. Bu metod-lar, bu laboratuvarlar ve bu araçlar bende varken, bilgi kendiliğinden tuzağıma düşecek. Ben, bir avcı gibiyim, kurduğum laboratuvarlar da tuzak... Madde ile maddeyi avlıyorum. Bugün, her günden fazla maddeye hâkimim; şu heykele bak, çirkin ve akılsız maddeye... İnsanoğlu, maddeye bir anını maske gibi giydirmiş... Çirkin ve akılsız madde, yüzyıllar boyunca bu ânı yaşıyor.

HEYKEL: Bana acıyor musun? Beni küçümsüyor musun? Ben, senin, içinden bir yıldırım hızı ile akıp gittiğin ânı, yüzyıllar ötesine taşımakta, senin aczini ve kusurlarını gizlemeğe çalışmaktayım.

İNSAN: Ne diyorsun? Ben, senin manasızlığını ve çirkinliğini, manamla ve güzelliğimle maskelemedim mi?

HEYKEL: Mana mı gölgeledin? Sana muhtaç olduğum için değil, bana muhtaç olduğun için beni yonttun.

İNSAN: Heykelim aczimi haykırıyor. Halbuki, bilimi ve gücümü en iyi sen bilmeli idin.

HEYKEL: Şunu unutma ki, bütün bildiklerini ve gücünü bizlerden aldın.

İNSAN: Sizler kimlersiniz? Heykeller mi? Şu taşlar, topraklar ve madenler mi?

HEYKEL: Evet, üzerinde bir parazit gibi dolaştığın "dünyam ve kâinatım" adını verdiğin taşlar, topraklar, madenler ve küreler...

İNSAN: Gücümü ve bilgimi sizlere mi borçluyum?

HEYKEL: Etinle, kemiğinle gıda ve konforunla bir toprak ve çamur yığını olduğunu ne çabuk unuttun. Öte yandan sen, laboratuvarda gerçeği bize soruyorsun da, bizim sana söylediklerimizi kendine mi mal ediyorsun? Biricik gerçek diye, insanlığın en büyük eseri diye laf pazarlarında yutturduğun "müsbet ilimleri" bizden öğrenmedin mi? "îlim, eşyanın dili ile konuşmaktır" demiyor musunuz?

İNSAN: Ne söylüyorsun? Söylediklerin aklıma yatıyor, sanki!

HEYKEL: Akıl mı?... Sen "aklı" da bizden öğrendin. .

ÎNSAN: Akıl benim malım! Ona sen sahip olamazsın.

HEYKEL: Biraz düşünürsen, görürsün ki, akıl, eşya düzenindeki ilişkilerin, yâni bizim mahşerimizin ifadesidir. Sence akli ve mantıki olan eşya düzeninde var olan; akli ve mantıkî olmayan da eşya düzeninde var olmayan veya var olamayacak olandır.

İNSAN: Akıl, eşyanın beynimde kabuklaşmasından mı doğdu. Peki ben neredeyim? Benim cevherim nerede?

HEYKEL: Bakıyorum, pek endişelendin. Gerçekten de akıl, insan idrak ve zekâsının etki tepki mecburiyetleri içinde katılaşmasından ibarettir. Anlaşılıyor ki, aklın hudutları içinde kaldıkça benden başkası değilsin.

İNSAN: Akıl, eşyanın ilişkilerinden ibaretse, o halde aklı aşmalıyım. Akıl, senin dediğin gibi, insan zekâsının eşyaya köle olması demekse, mutlaka aklı aşmalıyım.

HEYKEL: Aklın ötesinde bulacakların, senin "zaafların" olacaktır.

İNSAN: Eşyanın eşya ile ilişkilerinden akıl, insanın kendi ile ilişkilerinden zaaf mı doğar? Sakın, akıl da eşyanın, maddenin zaafı, kusuru olmasın? Mevlana Celaleddin, bir rubaisinde:
"O akıl ki, onun aklı (bağı) vardır, o parça akıldır. Akıl, eğer aklından (bağından) kurtulursa tam akıl olur." derken, acaba eşyanın insanın zekâsını hapseden zincirlerinden mi bahsediyor? Eşyanın aklına (bağlarına) sarılmış insan zekâsı, acaba eşyanın ve maddenin zaaflarına bulaşmış olmuyor mu?

HEYKEL: Maddenin zaafı olamaz.

İNSAN: İşte, sır burada... Eşyayı gerçek, insanı aldanış olarak görmekte.. İnsanın gerçeğini inkâr etmek, ne büyük haksızlık...

HEYKEL: Gülünç olacaksın, hemcinslerin bana hak verecek. Onlara, yen bir şey getireceğine de inanmıyorum. Kaldı ki, maddenin ve hayvanın ötesinde mevhum bir insanlık var idi; onu bir daha ele geçiremeyeceksin.

İNSAN: İnsanın yeni bir şeyden çok, kendine muhtaç olduğuna inanıyorum. İnsan kendini yeniden var etmelidir. Kendini inkâr edici etkilerden ve maddenin boyunduruğundan kurtarmalıdır. Kendinden ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın o, yine insan olmaya tek istidatlı bir "hayvan" olarak gözükmektedir.

HEYKEL: Unutma ki, insan bir maddeler kompozisyonudur; onda ne varsa, maddeden kazanmıştır.

İNSAN: İşte, burada yanılıyorsun. İnsanda öyle bir iç aydınlık var ki, hiçbir maddede gözükmemekte... Pırıl pırıl yanan güneş bile kendi varlığından habersiz ve tam bir iç karanlığına boğulmuş; güneşin dışı aydınlık, halbuki içi kapkaranlıktır. İç aydınlık yalnız insanda.. Bilmenin çilesi yalnız insanda... Bitki, maddeye bağlı kaldığı için bitki; hayvan, maddeyi aşamadığı için hayvan; insan ise, maddeden mânâya sıçrayabildiği için insan... İnsandan maada, bütün varlıklar, maddeye boyun bükmekte... Yaratıklann içinde tek idealist varlık insandır. İnsan materyalist olmakla kendini alçaltır.

HEYKEL: Korkarım ki, hastasın ve sayıklıyorsun.

İNSAN: Mücadelem, insanın ölmemesi içindir. Hasta olmak ölmek demek değildir.

HEYKEL: Ölmekten çok korkuyorsun. Bana dönmek bu kadar korkunç mu? Halbuki, bana yenilmeğe mecbursun.

İNSAN: Bak burada da bir sır var! Sırf madde olsa idim, sana dönmekten korkmazdım. Bende maddeye yenilmek istemeyen bir iç aydınlık var. Benden önceki insan nesillerini seninle savaşmağa sevk eden güce inanmaya devam edeceğim.

HEYKEL: Ben, kendimi madde ile, akılla, müsbet ilimle, determinizmle, mekanizm ile, objektiflikle savunacağım. Ya sen, zavallı insan senin silâhın ne olacak?

İNSAN: Anladım, sen kendini kendinle savunacaksın. Ben de öyle yapacağım. Kendimi kendimle savunacağım. Silâhımın nelerden ibaret olduğunu soruyorsun. Onu bir sır gibi saklayacağım. Bu sırrı şimdiden açıklarsam, hemcinslerim yenilgimi peşinen kabul edeceklerdir. Çünkü, onlar senin saydığın silâhlara ve senin gücüne inanmışlar bir kere. Yalnız kendini iyi kolla, bu sefer hıncım ve öcüm çetin olabilir.

HEYKEL: Bunlar hep hezeyan... İnsanlığı besleyen bütün damarları, insan eliyle kurutacağım. Senin sübjektif varlığının üstünden bir kezzap gibi akıp durmaktayım. Hayalini daraltacağım, şiir gücünü öldüreceğim, sanatkâr ve hasta ruhlu insanı, kendi hizmetime alacağım ve böylece sen, bana tamamen râm olacaksın.

İNSAN: Maddenin tehdidini işitiyorum. Bu tehdit, benim gafletimden doğmaktadır. Çünkü, maddeyi bu kadar şımartan ve konuşturan benim muhayyilemdir. Ne yazık ki, beni maddenin esaretine sokan yine benim. Benim iç aydınlığım var. Madde ise iç karanlığına mahkûm... Madde, bana mekân olduğu için sevinmelidir.

HEYKEL: Eğer, madde gülebilse, kahkaha ile gülerdim. Gerçekten de, beni konuşturan ve kendi esaretini hazırlayan bizzat insandır. Madde, ancak insan sayesindedir ki, en yüce değere doğru, en büyük sıçrayışları yapabildi. Madde, Hazret-i Muhammed'in eteğine tutanarak, Mi'raç mucizesi ile Mutlak Varlığın sır noktasına sokulabildi.

Kendini Arayan İnsan, Seyyid Ahmet ArvâsîKendini Arayan İnsan, Seyyid Ahmet Arvâsî
H.Ş, Türk İslam Ülküsü 1'ü inceledi.
 06 Eyl 18:39 · Kitabı okudu · 1 günde · Puan vermedi

"Mukaddes hareket, mübarek mânâ,
Türk-İslâm ülküsü büyür yan yana!"
demiş üstad Abdurrahim Karakoç, tam da onun dediği gibi yan yana birbirinden ayrı olmayan bilakis birbiriyle bütünlük içinde olan iki kavramdır Türklük ve İslâmiyet.
Seyit Ahmet Arvasi üç kitaptan oluşan bu serinin ilk kitabında bir çok konuya değinmiş ve bu konuları Türk - İslâm çerçevesi içerisinde incelemiş. Kitapta felsefe, psikoloji, sosyoloji, kültür, ahlâk ve sanata dair meseleleri açık bir biçimde ele almış. Kitap sade ve anlaşılır fakat ele aldığı konular itibariyle biraz ağır ve yavaş ilerliyor. (En azından benim için öyle oldu.) Ben okuduğum kitabın yanında ikinci bir kitap olarak okudum ve faydalandım. Okumak isteyenlerin de bir çok konuda faydalanacaklarını düşündüğüm bir eser.

Mehmet Sımadali, bir alıntı ekledi.
30 Ağu 19:18 · Kitabı okudu

"İrtica", Arapça bir kelimedir ve "geriye dönüş" demektir. Bazıları bu kelimeyi "gericilik" olarak tercüme etmekte ve kullanmaktadırlar.

İnsanın Yalnızlığı, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 36 - Babıali Kültür Yayıncılığı)İnsanın Yalnızlığı, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 36 - Babıali Kültür Yayıncılığı)
Mehmet Sımadali, bir alıntı ekledi.
30 Ağu 18:53 · Kitabı okudu

Cemiuetler Neden Değişir?
Ne kadar düzenli olursa olsun, katı kalıplar halinde tezahür eden içtimai hayat, insan ruhunu belli bir zaman sonra sıkar, değişiklik aramaya sevkeder. "İstikrar" güzel şeydir ama "değişme unsurundan" mahrum olursa, kişileri ve kitleleri tedirgin edebilir. Görülüyor ki, "ictimai değişimlerin" temelinde psikolojik bir unsur var...

İnsanın Yalnızlığı, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 23 - Babıali Kültür Yayıncılığı)İnsanın Yalnızlığı, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 23 - Babıali Kültür Yayıncılığı)
İsmail Aldemir, bir alıntı ekledi.
28 Ağu 17:15 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

zihnimiz..
Bugün insanoğlunun kafasını istila eden bütün sorular gerçekte bu iki uç veya yön arasındaki manaların sonuçlarıdır. İhtilaflar, tereddütler yönlerin münakaşasından ve gerçeklik değerinden doğmaktadır.

Kendini Arayan İnsan, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 63 - Burak Yayınevi)Kendini Arayan İnsan, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 63 - Burak Yayınevi)
İsmail Aldemir, bir alıntı ekledi.
28 Ağu 17:12 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

kelimeler..
Biz kelimeleri yakaladığımız manaları birbirimize aktarmak zorunda olduğumuz için icat etmiş bulunuyoruz.

Kendini Arayan İnsan, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 49 - Burak Yayınevi)Kendini Arayan İnsan, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 49 - Burak Yayınevi)
H.Ş, bir alıntı ekledi.
20 Ağu 23:53 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Milliyetçilik duygularının tipik bir özelliği vardır; tehlike ile karşılaşmadıkça kendini fazla hissettirmez. Milliyetçilik duygusu, tehlike olmadığı zamanlarda kovanındaki barut kadar sessiz ve uysaldır. Fakat ona ateşle veya darbe ile yaklaştınız mı, size mahiyetini ve kudretini gösterir. Bu durum pek çok milliyetçilik düşmanı beynelmilel gafillerin ve bölücü millet düşmanlarının feci şekilde yanılmasına sebep olmuştur.

Türk İslam Ülküsü 1, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 124)Türk İslam Ülküsü 1, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 124)
H.Ş, bir alıntı ekledi.
20 Ağu 23:25 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Irklar elbette vardır. Bunları ilim adamları incelemelidir. Fakat, asla siyasi istismarlara, aşağı ırk, üstün ırk gibi beşer haysiyetini rencide edici teorilerin propagandasına müsade edilmemelidir.

Türk İslam Ülküsü 1, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 117)Türk İslam Ülküsü 1, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 117)