• İnsan dedikleri mahlukun içinde neler kaynaştığını biliyor muyuz?Öyle anlar olur ki,en ummadığımız adam en beklemediğimiz şeyleri yapabilir.

  #sabahattinali
  #sircakosk
  #kurtlakuzu
 • Bir zamanlar iri ağaçlı, uçsuz bucaksız bir ormanın kenarındaki çayırlıkta, başında çobanı ve köpekleriyle, bir koyun sürüsü yaşıyordu.
  Çayırın otu her zaman bol ve taze, kenardan akan derenin suyu bol ve temizdi; yazın gölgesine yatacak birkaç gür yapraklı ağaç, kışın soğuktan kaçıp barınacak kuytu bir mağara, sürünün rahatını tamamlıyordu.
  Ama koyunların keyfi yolunda değildi. Çobandan şikayetleri vardı. Sakalına kır düşmeye başlayan bu adam, sabahtan akşama kadar bayırda uzanıp uyuklar, arada bir kavalını üfler, köpeklere bağırır, yine uykusuna dalardı. Koyunların sütünü sağıp içebildiğini içer, içemediğini satar, canı istedikçe bir kuzu kesip kebap eder, yahut bir koyun boğazlayıp kışa kavurma hazırlar; iki üç haftada bir gelen celebe en yağlı koyunları, kuzuları satar, sonra yine yatıp uykusuna bakardı.
  Hepsi bir tarafa, bu celebin eline düşenlerin eninde sonunda kasaba varacaklarını bilen koyunlar, kanlı gözlü herif her göründükçe korkudan titreşirler, birbirlerine sokuluşurlar, karşı koymayı akıl edemezlerdi.
  Ne yapsınlar? Bu dünyanın düzeni böyleydi.
  #sabahattinali
  #sırçaköşk
  #koyunmasali