1000Kitap Logosu
Tutarsızlığın kendisini devreye sokan şey Bir’in ta kendisidir. Bir olmasa, sadece düz, birbirine kayıtsız çokluk olurdu. “Bir”, aslında, bölünmenin (kendi kendini bölmenin), nihai ilave ya da aşırılığın esas gösterenidir: Bir, önceden var olan gerçeği yeniden imlemek suretiyle, onu kendisinden ayırır, kendisiyle örtüşmezliğini ortaya koyar..
Slavoj Zizek
Sayfa 847 - Encore
“Ötekiyle aramdaki ilişki iyi huylu bir yardımseverliğe, merhametli bir tasaya ya da ötekinin özerkliğine hürmete değil, tüm o ağırlığıyla bana zulmeden bir sorumluluğun doğurduğu takıntılı deneyime dayanır. Ben, ötekinin rehinesiyimdir..”
Slavoj Zizek
Sayfa 829 - Encore -Simon Critchley (Sonsuz Talep)
İnsanın savunmasızlığını yaralanmış bir hayvanınkinden ayıran yegâne şey bir “ölümsüz Hakikat”in varlığıdır. Dahası, bu ikisine bir de “şeytani” ölümsüzlüğü ilave etmek gerekir ki bunun Freud’un dilindeki adı dürtüdür (ölüm dürtüsü) ve bu da Komşu-Şey’in özüdür. Bundan dolayı, psikanalitik tedavide yüz yüzelik yoktur; ne analist ne analiz edilen kişi diğerinin yüzünü görür: Komşu-Şey boyutu ancak bu şekilde ortaya çıkabilir.
Slavoj Zizek
Sayfa 829 - Encore
Cinsler birden fazla, ikiden azdır: İki diye sayılamazlar, yalnızca bir ve onun eline avcuna sığmayan bir şey vardır. Daha doğrusu, bir şeyden az, hiçten çok olan bir “şey”...
1
...
4.818 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.