• "El-mana fi batn-ı şair"...

  Mânâ şairin karnındadır. Veciz bir Arap sözü... Manaya kefen, Şaire kelime gerek!

  Yarım kalmış şiiri için kelime satın alır şair. Çilesi çekilmemiş kelimeler için bedel ödemek ister. Mânâ bedel ister, şiirin de bir bedeli vardır ve nihayetinde şiir kendisi de bir bedeldir.

  "Ölmedim, bir gençlik ölümü saklı kaldı bende"
  Ne kadar şairane aynı zamanda zalimane bir ifade! Ölmemeyi, "gençlik ölümü" olarak ifade etmek için nasıl bir bedel ödedi şair? Gençlik ölümünün altına pişmanlık mi derkenar düşülmüştü acaba?

  Öleceğini bilen şair, ölüme dair ne söyleyebilirdi pişmanlıktan başka? Geçmiş ve şimdinin düğümlendiği nokta, ölüm koordinatlarına denk geliyorken, geleceğe dair cümle kurmanın anlamı nedir? "Söylenmedik cümlenin hasreti dudağında" ölecektir şair elbet!

  Ölüm mutlak "gelecek zaman"! Ölümü "şimdi" olarak yaşamak mümkün, peki ya geçmişinde ölebilir mi insan? Şair geçmişte yaşayarak ölen zavallı değil midir?

  "Anlarsın ölüm yoktur geçen zamandan başka"
  Ölürken şair, geçmişiyle ölür.


  "İbret alasınız ye her şeyi çift çift yarattık" Zariyat: 49

  Hayat ve ölüm. Hayatın ayrı manası var ve ölümün ayrı. Hayat karşısında ölümün ayrı manası var ve ölüm karşısında hayatın. Hayat ve ölüm yanyana gelince de ayrı bir mânâ tezahür ediyor! İşte denklem. İşte bir şairin ölümü....

  Şair ve ölüm diye başlık atsam, şairlerin ölüme dair söylediklerini yazsam... "El-mana fi batn-ı şair"... Yoksa ölüm mü şairin karnında sakladığı? Hayata dair söyledikleri, ölüm aynasında gördükleri mi?

  Son olarak şairin ölü karısına dair. Ölüler aleminden ona seslenişine dair. Ayakkabılar neden elinde? Musa'nın kutsal Tuva vadisine girişine telmih mi var? Ayakkabını çıkar şair! Mânâ dolu ölüm alemine dünyevi ayakkabılarınla giremezsin! Dünyayı geride bırak ve öylece öl!

  #film #filmeleştirisi #sonsuzlukvebirgün #eternityandaday #TheoAngelopoulos #toninoguerra #brunoganz #isabellerenauld #elenikaraindrou