• Ermeni sorunu Osmanlı Devleti’nin iç sorunu olmaktan çıkmış, uluslararası bir boyuta bürünmüştür. Buna sebep olan Ayastefanos Antlaşması’nın imzalanması ve antlaşmanın 16. maddesine Ermenilerle ilgili bir hüküm eklenmesi İngiliz, Rus ve Osmanlı delegeleri arasında yapılan özel görüşmeler neticesinde, Ayastefanos Antlaşması’nın 16. maddesinin fazla değişikliğe uğramadan Berlin Antlaşması’nın 61.maddesi olarak kabul edilmesidir. http://derkitarih.com/...irim-yalani-uzerine/
 • Soykırım isyanda bulunmamış olan bir kitleyi tamamen yok etmek anlamına gelir. Buna 1974’lerden sonra her yıl ısıtılarak “24 Nisan” günü gündeme getirilen sözde “Ermeni Soykırımı” da dahil edilir. http://derkitarih.com/...irim-yalani-uzerine/
 • 208 syf.
  ·1 günde·Beğendi·10/10
  Tarihin Vicdanını Sızlatan Soykırım Efsanesi / Çankaya Özel Arşiv Belgelerinde Atatürk Soykırım İddialarını Reddediyor

  Kitapla ilgili yorum yapmadan önce kısaca soykırım nedir ondan bahsetmek istiyorum:
  ⏹️Türkiye'nin de 1950 yılında katıldığı "Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi" 9 Aralık 1948 yılında imzalanmış olup bu sözleşmeye göre SOYKIRIM: "Tamamen veya kısmen yok edilmek istenen ulusal, etnik, ırksal ve dinsel bir grubun bütününün ya da bir bölümünün fiziksel veya ruhsal bütünlüklerine ya da temel haklarının yok edilmesi niyetiyle girişilen kasti hareketlerden herhangi biridir."
  ⏹️Tarihte örnekleri olduğu gibi;
  - 1939-1945 yılları arasında Almanya'da 5-6 milyon Yahudi, 300 bin Çingene, 700 bin özürlü insanın, sistemli bir şekilde katledilmesi, gaz odalarında zehirlenmesi, fırınlarda yakılması.
  - 1492 yılında Kuzey Amerika’da 12 milyon olan yerli nüfusun, 1892 yılına gelindiğinde 500 bin kişiye inmesi bir soykırımdır..
  - Fransızlar'ın 1954 ile 1962 yılları arasında Cezayir’de 1.5 milyon insanı vahşice öldürmesi soykırımdır.
  - 11 Temmuz 1995 günü Bosna/Srebrenica'da esir alınan 8372 Boşnakın öldürülmesi soykırımdır.

  1915 yılında alınan tehcir (zorunlu göç) kararı sonrası Ermeni dostlarımızın acı kayıplar verdikleri doğrudur ancak bunun soykırımla hiçbir ilgisi yoktur. Kayıplar, bölgede yaşanan ağır savaş şartları, çıkan isyanlar, göç yollarında çıkan asayiş sorunları ve ağır kış şartları, salgın hastalıklar ve göçe zorlanan kişilerin bir kısmının yaşlılığı çok sayıda ölümlere yol açmıştır.

  Gerçek tarihçilerin yazdığı gibi mecbur kaldığı için tehcir kararı alan OsmanlıOsmanlı hükümetinin Ermenilere karşı "planlı, kasıtlı ve düzenli biçimde yok etme" politikası bulunmamakatadır aksine tüm arşivlerde Ermeni vatandaşlarımıza karşı eylemde bulunan binlerce Türk/Kürt'ün tutuklanarak idam edildiği yazmaktadır.

  Kitaba gelince İsmet Bozdağ'ın vefatından önce kaleme aldığı son kitabıdır. Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu'nun bu konuda İsviçre'de yaptığı bir konuşma nedeniyle yuyuklanması üzerine 90 yaşında olmasına karşın bu kitabı yazmaya karar veriyor.
  Başlangıç bölümünde Ermeni tarihi ve soykırım/tehcir hakkında kısa bilgiler verdikten sonra Atatürk'ün Çankayadaki özel arşivlerine dayandırarak yazdığı "Soykırım Yalanları" bölümü geliyor.
  Okurken şimdiye kadar dikkatimi çekmeyen birşey farkettim. Anadolu'da kurulması düşünülen Ermeni devletinin sınırı:Hazar Denizinden Karadenize (Trabzon) ordan Akddenize (Adana) yani kısacası hem İslam devletletleri ile hem de Türk dünyası ile fiziki bağlarımız kopmuş olacaktı. Belki bu bile Atatürk düşmanlarının, Atatürk'ün kazandığı Milli Mücadelenin değerini anlamaları bakımından önemlidir.
  Okurken bol bol not alacağınız inanılmaz güzel bir arşiv çalışması. Başta bu arşiv bilgilerini bir araya getiren Ulu Önder Atatürk'e ve bu belgeleri araştırarak bizlere sunan rahmetli İsmet Bozdağ'a binlerce teşekkür.