Melih Deveci, bir alıntı ekledi.
17 Mar 00:44 · Kitabı okudu · 9/10 puan

“Arzu, insanın özünün ta kendisidir.”
-Spinoza, Etika

Lacancı Psikanalize Bir Giriş, Bruce Fink (Sayfa 78)Lacancı Psikanalize Bir Giriş, Bruce Fink (Sayfa 78)
ali bekdas, bir alıntı ekledi.
08 Şub 01:20 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Spinoza: "Ruhumuz kendi doğasıyla uyumlu şeyler yaptığında, huzurlu ve mutludur. Ama doğasına ters bazı davranışlara yöneldiğinde, acı çeker." (Etika 3, Teorem:1)

Sahip Olmak Ya da Olmak, Erich Fromm (Sayfa 167)Sahip Olmak Ya da Olmak, Erich Fromm (Sayfa 167)

Aforoz edilmek pahasına Etika'yı yazan Spinoza kadar cesur, kütüphaneye giderken en şık giysilerini giyen Schopenhauer kadar zarif misiniz? Diye sormuş biri...

Sisyphos, bir alıntı ekledi.
21 Oca 16:16 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Spinoza "Etika"
Acı duygusu, buna ilişkin net ve kesin bir tablo oluşturduğumuz an, acı olmaktan çıkar.

İnsanın Anlam Arayışı, Viktor E. Frankl (Sayfa 89 - Okuyan Us yay.)İnsanın Anlam Arayışı, Viktor E. Frankl (Sayfa 89 - Okuyan Us yay.)
Otodidakt, bir alıntı ekledi.
11 Oca 16:03

'Ama büyük olan her şey ender bulunduğu gibi kavranması da zordur' diye yazıyor Spinoza, Etika'nın son cümlesinde.

İnsanın Anlam Arayışı, Viktor E. Frankl (Sayfa 166)İnsanın Anlam Arayışı, Viktor E. Frankl (Sayfa 166)
Otodidakt, bir alıntı ekledi.
11 Oca 11:37

Spinoza'nın Etika'da dediği gibi: 'Acı duygusu, buna ilişkin net ve kesin bir tablo oluşturduğumuz an, acı olmaktan çıkar.

İnsanın Anlam Arayışı, Viktor E. Frankl (Sayfa 89)İnsanın Anlam Arayışı, Viktor E. Frankl (Sayfa 89)
Özgür Doğuş, Teolojik-Politik İnceleme'yi inceledi.
16 Ara 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"İnsanlar her işlerini şaşmaz bir öğüde uyarak yoluna koyabilselerdi ya da talihleri her zaman yaver gitseydi, hurafenin pençesine asla düşmezlerdi." ile kitaba giriş yapan Spinoza, yüzyıllardır süregelen din algısına ,çeşitli eleştirileri yapmaya başlar.Her ne kadar politik inceleme kitabın diğer yarısını kaplasa da ilk bölüm en çarpıcı kısmı oluşturur. Insanın doğasına ve onun sonuçlarının dinlerin şekillenmesine olan etkisini sunar bize. Etika dan farklı olarak daha anlaşılır bir yapıdadır.

Peyderpey, bir alıntı ekledi.
18 Eyl 2017 · Kitabı okuyor

Spinoza neden hâlâ önemli?
Spinoza'nın felsefesi, İbrahimî dinleri gönderen Tanrı'nın inkârına dayanır. Onun Tanrı'sı yüce ve ilahî bir Tanrı'nın psikolojik ve ahlaki özelliklerinden yoksundur. Spinoza'nın felsefi başyapıtı Etika'daki Tanrı (Deus) insana benzemez. İnançları, umutları, tutku ve duyguları yoktur. Spinoza'nın Tanrı'sı, iyi ve bilge olmadığı gibi, yalnızca emirlerine uyanları ödüllendiren; kötü yola sapanları cezalandıran bir kanun koyucu da değildir. Spinoza için Tanrı doğadır; var olan her şey doğadır ("Deus sive Natura" [Tanrı ya da Doğa] demiştir). Doğa'nın üzerinde hiçbir şey yoktur ve Doğa'nın düzeninde bir sapma söz konusu değildir. Mucizeler ve doğaüstü olaylar imkansızdır.

Düşünbil Dergi Sayı 60, Kolektif (Sayfa 25 - Steven Nadler)Düşünbil Dergi Sayı 60, Kolektif (Sayfa 25 - Steven Nadler)
ahmet Karakuzulu, Spinoza Problemi'yi inceledi.
27 Nis 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

İrvin Yalom, filozof Bento Spinoza'nın hayatı algılayışını, Yahudi cematinde hahamlık mertebesine erişebilecek bilgi birikimine sahip biri olmasına karşın, Tevrata ve Yahudi cematinin batıl inanışlarına karşı çıkması nedeniyle "aforoz" edilmesini ve yazdığı kitaplardan çeşitli alıntıları roman formatında okuyucuya ulaştırıyor.
Ayrıca, Spinoza ile Hitler rejiminin önemli beyinlerinden Alfred Rosenberg'i de ortak ve çatışan fikirleri paralelinde 300 yıl sonra bir araya getiriyor. İrvin Yalom, her romanında okurları bir filozofla buluşturmaya gayret ediyor. Özellikle, din konusundaki cesur eleştirileriyle dikkat çeken Spinoza ve fikirleri okunmaya ve öğrenilmeye değer. Bu kitabı okuduktan sonra, Spinoza'nın Etika'sını okuma programıma aldım. Spinoza, felsefeye ilgi duyan kitap okurlarının keşfetmesi gereken bir filozof olarak bize gülümsüyor:)