Elif, bir alıntı ekledi.
21 Mar 23:45 · Kitabı okuyor

Görünüşe göre karar vermeyiniz. Kötü görünen şeyin ardında iyilik olabilir.

Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 239 - Muhammed Shaalan)Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 239 - Muhammed Shaalan)
Elif, bir alıntı ekledi.
21 Mar 23:43 · Kitabı okuyor

Psikolojiyi ve maneviyatı farklı iki şey gibi görürdüm, fakat yıllar sonra bu ikilemin benim için bir yanılsama olduğunu anladım.

Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 219 - Muhammed Shaalan)Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 219 - Muhammed Shaalan)
Elif, bir alıntı ekledi.
 20 Mar 00:21 · Kitabı okuyor

Bir Sufi Hikâyesi
Bu bölümü, Rûmi'nin Mesnevi'sinde yer alan bir hikâye ile bağlayalım:

Bir grup Çinli ressam, en iyi ressamlarn kendileri olduğunu ileri sürmüşler. Fakat, bir grup Rum ressamı da, bunun aksini iddia edip, kendilerinin en iyi olduğunu söylüyorlarmış. Bu iki grup, çok zaman bir biriyle atışmış. En sonunda Çinli ressamlar sultanın huzuruna çıkmışlar ve:
"Bize bir oda verin, size hünerimizi gösterelim" demişler.
Sultan teklifi kabul etmiş ve hem Çinli, hem de Rum ressamlara birer oda vermiş. Gariptir ki, odalar bir birine açılıyormuş.
Çinli ressamlar güzel resimlerle duvarı süslemeye başlamışlar ve sultanın hazinesinden yüzlerce fıçı boya istemişler. Rumlar ise:
"Bizim boyaya ihtiyacımız yok" deyip, odanın duvarını cilalamaya başlamışlar. Bütün zamanlarını, en küçük bir leke dahi kalmayıncaya dek, duvarını cilalamaya ve parlatmaya ayırmışlar. Sonunda, duvar ayna gibi parlamaya başlamış. Çinliler duvarı boyama işini bitirdiklerinde hallerinden memnun görünüyor, neşe içinde davul çalıp eğleniyorlarmış.

Sonunda sultan gelmiş. Önce Çinlilerin duvardaki süslemelerini görüp çok beğenmiş. Sonra Rumların olduğu tarafa geçmiş. Rumlar aradaki örtüyü kaldırmışlar. Karşı duvardaki süslemelerin ayna-misal duvar üzerindeki yansıması, hiç şüphesiz, çok daha güzelmiş.

**Hikâyedeki Rumlar, kalbini, zihnini temizleyip parlatan ve kendilerini hırstan, malikiyet iddiasından ve garazdan soyutlayan sufileri simgeler. Ayna, içsel benliği temsil eder. Bu benliğin şeffaflık ve saflığı, içsel ve dışsal Hakikat'in sayısız yönünü yansıtır.

Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 176)Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 176)
Elif, bir alıntı ekledi.
 19 Mar 00:14 · Kitabı okuyor

Mutlak Hakikat'e (Hak, Allah, Mâşuk, Hû), Hakikat ile bir bütün olduktan sonra ulaşılabilir. "Ene" ve "Hû" birbirinden ayrı olduğu sürece, "Hû"ya ulaşılmaz.

Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 139 - Muhammed Shafii)Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 139 - Muhammed Shafii)
Elif, bir alıntı ekledi.
 19 Mar 00:04 · Kitabı okuyor

"Çiçek, taç yapraklarının hepsini atar ve meyveye ulaşır."

Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 139 - -Rabindranath Tagore)Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 139 - -Rabindranath Tagore)
Elif, bir alıntı ekledi.
18 Mar 00:27 · Kitabı okuyor

Tasavvuf bir yeniden doğuş sanatıdır, bir kimsenin doğallığını yeniden kazanma sürecidir... Hayata, kozmik yasalara, gerçek fıtrata sadakattir.

Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 69)Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 69)
Elif, bir alıntı ekledi.
17 Mar 18:06 · Kitabı okuyor

Kalp, huzursuz ruhu, geniş Hakikat Okyanusu'na taşıyan ırmaktır.

Sufi Psikolojisi, Kemal SayarSufi Psikolojisi, Kemal Sayar
Elif, bir alıntı ekledi.
17 Mar 01:09 · Kitabı okuyor

Ruh karanlık içindeyse, yolunu bulmak için aklın aydınlığına ihtiyaç duyar. Fakat ruh aydınlanmışsa, kimse aklın kandilini aramaz.

Sufi Psikolojisi, Kemal SayarSufi Psikolojisi, Kemal Sayar
Elif, bir alıntı ekledi.
17 Mar 01:07 · Kitabı okuyor

Tasavvuf, sürekli değişen zihni, bilgeliğe yönelten ve varoluşsal bir cevap üreten bir yeniden doğuş sanatıdır.

Sufi Psikolojisi, Kemal SayarSufi Psikolojisi, Kemal Sayar