• "1- Osman Gazi (I. Osman): Bursa'da Tophane semtinde kendi adını taşıyan türbesinde yatıyor.
  2- Orhan Gazi: Aynı yerde, babasının yanıbaşında kendine ait türbesinde ebediyete uyuyor.
  3- Sultan I. Murad (Hüdavendigar): Bursa, Çekirge'de kendine ait üstü açık türbesinde kıyameti bekliyor.
  4- Sultan I. Bayezid (Yıldırım): Bursa'da Bayezit Han Türbesi'nde yatıyor.
  5- Sultan I. Mehmed (Çelebi): Bursa Yeşil Türbe'de yatıyor.
  6- Sultan II. Murad: Bursa, Muradiye semtinde yatıyor.
  7- Sultan II. Mehmed (Fatih): Fatih'te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  8- Sultan II. Bayezid (Veli): Bayezıt'ta Bayezit Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  9- Sultan I. Selim (Yavuz): Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  10- Sultan I. Süleyman (Kanuni): Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  11- II. Selim (Sarı): Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.
  12- Sultan III. Murad: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  13- Sultan III. Mehmed: Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  14- Sultan I. Ahmed: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor.
  15- Sultan I. Mustafa: Ayasofya Camii önündeki türbesinde yatıyor.
  16- II. Osman (Genç): Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor.
  17- Sultan IV. Murad: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor.
  18- Sultan İbrâhim: Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde yatıyor.
  19- Sultan IV. Mehmed (Avcı): Yeni Camii arkasında Turhan Valide Sultân Türbesi'nde yatıyor.
  20- Sultan II. Süleyman: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi'nde yatıyor.
  21- Sultan II. Ahmed: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi'nde yatıyor.
  22- Sultan II. Mustafa: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde yatıyor.
  23- Sultan III. Ahmed: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde yatıyor.
  24- Sultan I. Mahmud: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde yatıyor.
  25- Sultan III. Osman: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde yatıyor.
  26- Sultan III. Mustafa: Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor.
  27- I. Abdülhamid: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde yatıyor.
  28- Sultan III. Selim: Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor.
  29- Sultan IV. Mustafa: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde yatıyor.
  30- Sultan II. Mahmud: Çemberlitaş'taki kendi türbesinde yatıyor.
  31- Sultan I. Abdülmecid: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  32- Sultan I. Abdülaziz: Çemberlitaş'taki Sultan II. Mahmud Türbesi'nde yatıyor.
  33- Sultan V. Murad: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.
  34- Sultan II. Abdülhamid: Çemberlitaş'ta Sultan II. Mahmud Türbesi'nde yatıyor.
  35- Sultan Mehmed Reşad: Eyüp'te Sultan Reşad Türbesi'nde yatıyor.
  36- Sultan Vahideddin: Şam'da Sultan Selim Camii kabristanında yatıyor.

  Ayrı ayrı hepsine Allah rahmet eylesin."
 • Sultan IV. Murad, "bir isyan hazırlığında olduğu" gerekçesiyle bir Nakşibendi şeyhi olan Seyyid Haşim'i 1639 yılında Diyarbakırda idam ettirmiştir.

  Ve tarih, 29 Haziran 1925’te tekerrür eder: Seyyîd Haşîm’in torunu Şeyh Said,  bir önceki gün Diyarbakır İstiklal Mahkemesi tarafından verilen idam kararı dolayısıyla, Dağkapı’daki Ulu Camii’nin önünde, darağacına çekilir.
  ~Alıntı~
 • İntikam gecikir, ama asla yaşlanmaz.

  Sultan IV. Murad
 • Sultan Dördüncü Murad'ın elleri semâya kalkıktı. Başını gökyüzüne değdirmek ister gibi dikmişti. Bu muhteşem duruşta muhterem bir teslimiyet saklıydı.

  ''Allah'ım, zafer müyesser eyle!"
 • Bir gün tuğlar kalktı.

  Bir gün saf düzdü bütün asker.

  Bütün ahali hançeresini yırtarcasına bağırmaya başladı:

  "Padişahım, çok yaşa!"

  Sultan Murad beklenen işareti verdi:

  "Revan'a seferimiz vardır!"

  Bulut bulut gözlerinde şavkın ikincisi de yandı:

  "Ardından Bağdat'a seferimiz vardır! Mehteraan, vur gülbankı, vur ki yerler inlesin, vur ki Safevî Şahının uykuları kaçsın, vur ki zorbaların yüreğine korku salsın!"
 • Bayram Paşa yangın söndürme çalışmalarına nezaret ediyordu.

  Alevlerin kırmızı dili arasında gördüğü hayali tanımıştı. Feryad edercesine bağırdı:

  "Padişahım!"

  Herkes şaşırdı. Padişahın burada ne işi vardı? Bakındılar. Fakat Padişahı göremediler.

  "Padişah alevlerin ortasında, yürüyün!"

  Pek inanmamakla birlikte Bayram paşanın arkasına düştüler.

  Alevlerle boğuşa boğuşa yanına ulaştılar. Sultan Murad atından inmiş, eline geçirdiği sapı yarı yanmış bir tırpanla alevlere savaş açmıştı. Yüzü simsiyahtı. Başlığı düşmüştü. Sırtındaki kaftanı çıkarıp atmıştı. Bu haliyle herhangi bir delikanlıdan farkı yoktu. Çoğunluk onu tanıyamamıştı. Ama Bayram Paşa yanılmazdı.

  "Padişahım!"

  "Bağırıp durma Bayram, eğleşecek vakit değildir, tez davranın! Bu canavarın ağzından ne kurtarırsak kârdır."

  "Biz hallederiz Şevketlüm, geri çekilin!"

  Aldırmadı bile.
 • Sokaklarda dolaşan zorbaların yerini işinde gücünde insanlar almıştı. Dükkânlara kilit üstüne kilit vurulmuyordu artık. Kanunî Sultan Süleyman devrinde olduğu gibi kapı çekilip bırakılıyordu.