emre er, bir alıntı ekledi.
06 May 20:10

Emirgan korusu
ismi iranlı emir güne han' dan geliyor. 1635' teki revan seferinde kalesini sultan IV. Murad' a savaşmadan teslim etmiş. Sultan tarafından istanbul' a getirilmiş ve o zamana kadar feridun bey bahçeleri diye anılan 500 bin metrekarelik yeri vermiş.
XIX. yüzyılda sultan abdülaziz koruyu mısır hıdivi ismail paşa' ya vermiş. Sahile bir yalı yaptırdıktan sonra koruya da sarı, beyaz ve pembe köşkler inşa edilmiş.

Boğaz Hakkında Her Şey, Saffet Emre Tonguç (Sayfa 139 - Boyut yayıncılık)Boğaz Hakkında Her Şey, Saffet Emre Tonguç (Sayfa 139 - Boyut yayıncılık)
Hakan YILDIRIM, bir alıntı ekledi.
 03 May 22:27

Türk tarihinde dikkat esastır. Bu dikkat, asıl hareket noktası ile son şeklini tarih ve coğrafyadan alır. Yeni olan her şey eskiye benzediği ölçüde bir kıymet ifade eder. Bir "mahkeme-i kübrâ" olan tarih, düne kapanarak bugüne açılanlar sayesinde bir kuvvet hâline gelir. Türkistan, Anadolu ve Rumeli karşılıklı aynalar gibi birbirini yansıtır. Yûsuf Has Hâcib, Kınalı-zâde'nin, Gelibolulu Âli, İbnülemin'in şahsında yenilendiği gibi, Nizâmül-mül'k, Sokullu Mehmed Paşa'da, Yavuz Sultan Selim de IV. Murad'da mükerrer hale gelir, biri öbüründe devam eder. "Güzelden ortaya çıkan her şey güzeldir." sırrı kendini açığa vurur. Kitâb-ı Dedem Korkud'daki "oğul atadan, kız atadan görür." sözün yeni baştan mânalanır.

Türk Dikkati, Fatih Mehmet Şeker (Sayfa 7)Türk Dikkati, Fatih Mehmet Şeker (Sayfa 7)
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
30 Nis 01:10 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Mahpeyker Kösem Sultan kulaklarına inanamıyor, bunları on iki yaşında bir çocuğun nasıl olup da söylediğine, söyleyebildiğine akıl erdiremiyordu...

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
30 Nis 01:01 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Yeni bir Yavuz Sultan olmalıydı. Onun kadar sert, haşin, kararlı ve imanlı! "Olacağım!" Aksi halde devlete çeki düzen vermek mümkün değildi. Bu çarklar onu da öğütürdü. Sultan Osman'ın düştüğü hataya düşmeyecekti. Yeterince kuvvet kazanacak, ondan sonra alabildiğine sertleşecekti. Diz çöktü: "Allah'ım, beni adalet ve din yolundan ayırma!"

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
30 Nis 00:50 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Kösem Sultan, oğlunu o zamana kadar hiç görmediği biçimde sert ve kararlı bulmuştu. Geleceğin demir yumruğunu sezmiş ve ürkmüştü. Daha sonra yumuşatabilme ümidiyle yanından ayrıldı.

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
30 Nis 00:47 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Girer girmez telâşlı bir sesle,

"Aslanım, ne yaptınız!" dedi.

Sultan Murad ağır ağır döndü:

"Hayrola Valide, işiniz olduğunu zannediyordum."

"Yaptıklarını duyarım da is yapacak takatim kalır mı? Onca gün görmüş Sadrazamını zindana tıktırmak sana yaraşır mı?"

"Padişahlar yumuşak başlı olmamalı diyen siz değil miydiniz Valide?"

"Bu kadarı çok değil mi?"

"Az Valide, az! Ben Yavuz Sultan dedemden hemen sonra gelseydim bir Süleyman Han dedem kadar yumuşak olurdum. Lâkin ne çare! Allah bana kargaşa devrinde saltanat müyesser etti. Onun dahi hakkını sertlikle vermek lâzım!"

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
29 Nis 21:59 · Kitabı okudu · 9/10 puan

'Valide Sultan mani olacaktır.''

Sultan Murat Sadrazamın yanına sokuldu. Delici gözlerini gözlerine dikti:

"Er kişi ol Paşa, er kişi ol! Saçmaladığının pekâlâ farkındasın! Validemize hürmet ederiz, lâkin kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, biz padişah oğlu padişahız!"

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
29 Nis 21:43 · Kitabı okudu · 9/10 puan

"Siz aklınızı uçurmuşsunuz" diye söylendi.

"Sen devletin malını mülkünü uçurursun da biz kendi aklımızı istediğimizde uçuramaz mıyız?" diye cevap verdi Sultan Murad alaycı sesiyle.

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
 29 Nis 21:02 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Güneşi avuçlamışım ve yeryüzüne indirmişim ha! Bütün mülküme tutup ışıldatmışım. Şeyh Hazretleri bu rüya üzerine ne dedi? Büyük bir Sultan olacaksın, dedi. Devletinin bir ucundan bir ucuna güneş batmayacak, dedi. Her işi yoluna koyacaksın, dedi. İnanırım ona, güvenirim de. Tam insan-ı kâmil.

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
29 Nis 20:10 · Kitabı okudu · 9/10 puan

1624 Mart'ının son günleriydi. Topkapı Sarayının kubbelerinde yaldızlanan güneş, açık pencereden içeri bir damla altın gibi damlıyor, ayakta pencereye karşı duran Sultan Murad'ın göğsünde geziniyordu.

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu