Tuba, bir alıntı ekledi.
01 Haz 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

SULTANAHMED CAMİİ-AYASOFYA
Sultanahmed Camii,Rum ve Avrupalı mimarların emsalsiz olarak övdükleri Ayasofya karşısında haşmetli yapısı ve muazzam mimari özellikleri ile inşa edilmiş olması bakımından mühimdir.Nitekim yerli ve yabancı bazı mimarlar tarafından padişahın bu mabedi Bizans'ı ve Justinianos'u geçen Osmanlı kudret ve haşmetine delil için bina ettirdiği dahi rivayet edilmektedir.Gerçekten de evvelce Ayasofya'yı inşa ettiren Justinianos,mabedin açılışında mahfeline çıktığı zaman heyecanla Hazret-i Süleyman Aleyhisselam'ın Kudüs'te inşa ettirmiş olduğu Mescid-i Aksa'yı kastedip:
''Ey Süleyman'Seni de geçtim!'' diyerek gururlanmıştı.Şimdi ise Sultanahmed Camii Justinianos'u ve Roma'yı çok geride bırakan Osmanlı kudretinin,haşmetinin,Türk-İslam mimarisinin ve insani telakkisinin zarif,fakat azametli bir abidesi olarak Ayasofya'nın karşısında yerini almış bulunuyordu.

Kayı 5: Kudret ve Azamet Yılları, Ahmet Şimşirgil (TİMAŞ)Kayı 5: Kudret ve Azamet Yılları, Ahmet Şimşirgil (TİMAŞ)