Resul, bir alıntı ekledi.
18 May 00:32 · Kitabı okudu · 10/10 puan

İhya-yı din, ihya-yı millettir.

Hayat-ı din, nur-u hayattır.

Ümmet şeriata temessükü nisbetinde terakki, tesahülü nisbetinde tedennisi hakaik-i tarihiyedendir.

Sünuhat, Bediüzzaman Said NursîSünuhat, Bediüzzaman Said Nursî
Resul, bir alıntı ekledi.
18 May 00:28 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Bâtıl şeyleri tasvir, safî zihinleri idlâldir ve cerhtir.

Sünuhat, Bediüzzaman Said NursîSünuhat, Bediüzzaman Said Nursî
Resul, bir alıntı ekledi.
18 May 00:23 · Kitabı okudu · 10/10 puan

... muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli, hoş geldin demeli.

Sünuhat, Bediüzzaman Said NursîSünuhat, Bediüzzaman Said Nursî
Resul, bir alıntı ekledi.
18 May 00:22 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Şâirlerin divanları, tasavvur-u zeval-i lezzetten gelen bir elem-i fikrînin birer feryadıdır.

Sünuhat, Bediüzzaman Said NursîSünuhat, Bediüzzaman Said Nursî
Resul, bir alıntı ekledi.
18 May 00:21 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Bir lokma kırk paraya, bir lokma on kuruşa, ağıza girmeden, boğaza geçtikten birdirler.

Yalnız birkaç sâniye, ağızda bir fark var.

Müfettiş ve kapıcı olan zaikayı taltif ve memnun etmek için, birden ona gitmek, israfın en sefihidir.

Sünuhat, Bediüzzaman Said NursîSünuhat, Bediüzzaman Said Nursî
Resul, bir alıntı ekledi.
18 May 00:17 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Cennet olmasa, Cehennem tazib etmez.
Zemherir olmasa, ihrak etmez.

Sünuhat, Bediüzzaman Said NursîSünuhat, Bediüzzaman Said Nursî
Resul, bir alıntı ekledi.
18 May 00:09 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor.

Sünuhat, Bediüzzaman Said NursîSünuhat, Bediüzzaman Said Nursî
Resul, bir alıntı ekledi.
18 May 00:07 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Adalet-i Kur'aniye âlem kapısında durup, ribaya yasaktır, girmeye hakkın yoktur, der.

Sünuhat, Bediüzzaman Said NursîSünuhat, Bediüzzaman Said Nursî
Resul, bir alıntı ekledi.
17 May 23:59 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde cez'a iltica etmemek elzemdir.

Sünuhat, Bediüzzaman Said NursîSünuhat, Bediüzzaman Said Nursî