• SusΜακ bazen daha mantıklı...
 • Kiskanç biri degilim aslinda.Sevgilime canim diyenin can damarini keserim...Şimdi git eceline başka çeşmede susa...
 • Ey Âdem’in oğlu

  Şeytana uyma!

  Uyduysan tövbe et!

  Ey İdris’in oğlu

  Yatma, üret!

  Ey Nuh’un oğlu

  Küfrünü terk et!

  Ey Hûd’un oğlu

  Nankörlük etme!

  Ey Salih’in oğlu

  Söz dinle!

  Ey İbrahim’in oğlu

  Kır putları!

  Babanın put galerisini yerle bir et!

  İsmail’ini kurban et!

  Korkma, dal ateşe!

  Ey İsmail’in oğlu

  Teslim ol!

  Ey İshak’ın oğlu

  Ümitsizliğe düşme!

  Ey Lût’un oğlu

  Haddi aşma!

  Ey Yâkup’un oğlu

  Hasret çek ve ağla!

  Ey Yûsuf’un oğlu

  Züleyha’dan uzak dur!

  Ey Eyyub’un oğlu

  Sabret!

  Ey Musa’nın oğlu

  Firavunî düzenleri yık!

  Karunlardan uzak dur!

  Ey Harun’un oğlu

  Musalara yardım et!

  Sesini yükselt!

  Ey Şuayb’ın oğlu

  Tartıda ve ölçüde hile yapma!

  Çalma!

  Zulmetme!

  Ey Davud’un oğlu
  Yeryüzü imar et!

  Ey Süleyman’ın oğlu

  Âdil ol!

  Sırrını sakla!

  Ey İlyas’ın oğlu

  Hızır’la arkadaşlık et!

  Ey Lokman’ın oğlu

  Hikmeti ara!

  Ey Zülkifl’in oğlu

  Tamahkârlık etme, nasibine razı ol!

  Ey Yunus’un oğlu

  Pişmanlık duy!

  Ey Zekeriya’nın oğlu

  Kimsesize sahip çık!

  Ey Yahya’nın oğlu

  Düşmanını iyi tanı!

  Ey İsa’nın oğlu

  Öldürme, dirilt!

  Ey Muhammed s.a.v’in ümmeti

  Teslim ol ve iman et!

  Şehadet getir!

  Allah’ı düşün ve kul ol!

  Namaz kıl!

  Dua et!

  Cihad et!

  Oruç tut!

  Haccet!

  Zekât ver!

  İnfak et!

  Kur’an oku ve anla!

  Ayağa kalk, dik dur!

  Aklını başına al!

  Bir iyilik yap, hep iyilik yap, iyiliği emret!

  Kötülükten sakın ve nehyet!

  Ön yargılarını terk et!

  Gıybeti bırak!

  Büyük konuşma!

  Haddi aşma!

  Yeniden iman et!

  Hakkı söyle!

  Ölümü hatırla, ölmeden öl!

  Hurma ye!

  Zemzem iç!

  Ses çıkar!

  Alacağından vazgeç!

  Gazabı çağırma!

  Helâl ye!

  ‘Acı da olsa doğruyu söyle’

  Nefsinle harbet!
  Hikmeti ara!

  Hicret et!

  Misakını yenile!

  Mazlumdan yana ol!

  Medineli ol, medeni ol!

  Ayırımcılık yapma!

  Adaleti tesis et!

  Fakiri düşün!

  Dil öğren!

  Sivilleş!

  Bir eyleme katıl!

  Slogan at!

  Benlerinden kurtul!

  Mezar kaz!

  Kefen giy!

  Helalleş!

  Hiçbir makama talip olma!

  Allah (c.c.)’a borç ver!

  Şükret!
  Bir taş at!

  Bir söz söyle!

  Zina yapma!

  Paraya tapma!

  İmza kampanyası düzenle!

  Kitap satın al!

  Dernek kur!

  Erdemliler Hareketi’ne (Hılful Fudul) katıl!

  Sokağa çık!

  Şeytanı uzaklaştır!

  İste!

  Ağla!

  Gözyaşı dök!

  Bir duvara yazı yaz!

  Aklet!

  Çocuğunla ilgilen!

  ‘Müslümanlardanım’ de!

  Bir yaraya merhem ol!

  Kitap oku bir daha, bir daha oku!

  Seni bekleyen çok uzun bir tatil var, tatil yapma!

  Dünyayı gez!

  Kudüs’ü geri al!

  İnadına Osmanlıca ve Arapça öğren!

  ‘Kavmiyetçilik gütme!’ Irkınla övünme!

  Doyma, tad!
  Bir acıyı dindir!

  Tohuma sahip çık!

  Toprağı koru!

  GDO’lu ürün yeme!

  Genetik değişikliğe itiraz et!

  Şiir oku!

  Ters yöne git!

  Sigara içme!

  Yezidlere lanet et!

  İtikâf’a gir!

  Nefsinle savaş!

  Mazeret üretme!

  Toplantıya tam vaktinde git!

  Kısırlaştırılmayı reddet!

  Mütevazı ol!

  İtiraz et!

  Hiç ol, hiçliği yaşa!

  Çağını aş!

  Dilekçe yaz!

  Az ye!

  Her ilacı içme!

  Dayatmalara karşı dur!

  Şüpheden uzak dur!

  Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali gibi ol’

  Hasan gibi cihat et!

  Hüseyin gibi susa!

  Ebuzer gibi yaşa!

  Cenneti iste!

  Bayram et!
 • Ve bazen silesi gelir herşeyi
  Yazmayası
  Duymayası
  Kalmayası
  Gidesi gelir ardına bakmadan
  Haykırası gelir
  Kilitli kelimelere inat

  Ve bazen susası gelir insanın
  Hiç konuşmayası
  Seyretmeyesi
  Görmeyesi
  El çekesi dünya zindanından
  Susa susa bağırası gelir insanın
  Öyle işte
 • Ölümsüzler birliğinin komutanı 1. Darius yönetime el koyduğunda tarih ondan Büyük Darius olarak bahsedecektir. Darius tahta oturduğunda çeşitli reformlar yaparak ticareti güvence altına alır. Gelişen imparatorluğun hazinesi dolup taşmaktadır. Darius hükmündeki hanedanlik batıda Doğu Anadolu, doğuda Indus Vadisi güneyde Mısır'ın ceperine kadar uzanmaktadır.

  Büyük Darius ülkesini bayındır bir yer haline getirmek için atılımlar yapmayı sürdürür. Savaş ganimetini hanedanlığının öncülüğü için kullanır. Örneğin Efes'ten Susa'ya (Iran) yaptırdığı yol 2400 kilometredir ve ticaretin güvenle devam etmesine olanak tanır. Ulke satraplıklar (eyaletle) biçiminde yönetilirken posta kurye servisleri tarihte ilk defa sahneye çıkar. Bu sayede Şah devlet yonetimini tam kontrole yürütebilir hale gelir.
 • Siz de kendi kendinize
  konuşuyorsunuzdur elbet!
  Ben genellikle
  beni anlamadıklarında kendı kendıme konuşurum...
  Beni dinlemediklerinde
  söyleyip isteyip de
  söylemediklerimi kendi
  kendime konuşurum ben!
  içime içime!
  Susa susa, çığlık çığlığa
  çok güzel konuşurum ben!
  Keşke duysalar!