Sevmek özgürce yapılan bir eylem midir? Yoksa susa susa mı sever insan gönlünde ki insani ya da en basitinden yasaklarda bile insan severken vazgeçerek hayatında neyi değiştirir .

Qadına niyə kiçik baxılır? Qadına niyə əl qalxır? Axı qadın sevgidir.
Sizə möcüzəvi varlıqdan danışıram, bəylər. Qadınlardan. Bir kitabda şair deyir ki, "Qadın səni sevirsə, sənə aiddir. Mütləq bir şəklin vardır, otağın bir yerində. Onu yandırtma. Bir qadın səni sevərsə, yatmazdan əvvəl sənin üçün dua edər. Sənin adınla başlayan dua, sənin adınla bitər. Onu susdurtma. Qadın səni sevirsə, sənə zərər verə bilməz. Unutmaki, qadınlar vazkeçdiyi adamlara da acımağı bacarmazlar."

Şeir yazan qadın gördünüz? Sevgidən yazan..?
Qadın əl çəkdisə, bir də baxmaz.

Qadın qədər sevə bilməzsiniz. Sevdiyi qədər səni qucaqlaya bilsəydi, sümüklərin qırılardı. Səni sevən qadını aldatma. Səni sevən qadın sən nə qədər güclüsənsə, o da özünü o qədər güclü bilər. [1.]

Axı, qadın olmaq çətindir bu həyatda. Hamının sahib olmaq istədiyi bir bədənin, qorumalı olduğun bir namusun var. Tabe olmalı olduğun adət-ənənələrin var. Soyuqqanlı olmalısan, hissiyatsız olmalısan, lal olmalısan. Kişinin yanında oturuşunu-duruşunu bilməlisən. Gözəl görünməlisən. Qətiyyən çox gözəl olma. Axı qadınsan, adın pis çıxar. Qadın olmaq həqiqətən çətindir. Sevsən, dəli-divanə, sevməsən, daş qəlbli deyərlər. Sussan heç nə bilmir deyərlər, danışsan, uzun dilli deyərlər. Bir sözlə səni həmişə səhv çıxardıb, ağzını yumuzdurub oturdarlar. ''Qadınsan, öz işinlə məşğul ol."

Bu ölkədə qadın heç vaxt həkim və ya müəllimədən başqa işdə daimi işləyə bilməz.

Yaxşı yerdə işləsən adın pozğun çıxar, pis yerdə işləsən isə...

Bir qadının ürəyi olub ona nəfəs almağı öyrədin. Əlini uzadanda qanadları olun. Yanaqlarındakı gülümsəməsi olun. Əsla, göz yaşı olmayın.

"İlk dəfə qara köynəyin düyməsinin ağ sapla tikilməyindən bildim, evinin qadın əllərindən uzaq olduğunu. Mənə hədiyyə etdiyin kitabların tozu, saralmış kitab vərəqlərindəki tənhalıq, mənə həyatını öyrətdi. Ürəyim sənindi qadın. Ruhum, gözlərim. Amma daha çox əllərim sənin olamasını istəyirəm. Saçını tumarlayar, üstünü örtər yatarkən, süfrə bəzəyər əllərim sənə. Bir də qara köynəyinə qara, ağ köynəyinə ağ sapla tikər düymələri."

Qadın güclü bir varlıqdır. Qışqırmaq istədiyi vaxt susa, ağlamaq istədiyi vaxt, gülə, qorxduğu vaxt mahnı oxuya bilir... Çox hiss edir. Hisslərini gizlədə bilir.

Hər doğuma, hər toya xoşbəxt olan, tanımadığı adamın ölüsünə qəlbi qırılandı.

Qadın anadır. Qadın bir dünyanı bətninə sığdıra bilən canlıdır. Amma qadını dünyaya sığdırmayanlar var.

Qadın sevgidir. Qadına kiçik xoş sözlər, bir az qayğı ver, sənə onu sevgi olaraq verəcək.

Qadına yalnız qayğı gərəkdir. Pul, maşın, dünya malı boş şeydi. (Deyirlər, qadınlar yalnız pulla maraqlanır. Iç gözəlliklə deyil. Axı siz də xarici görünüşü gözəl olmayan qadınların içi ilə maraqlanmadınız.)

Qadınları sevin, analarınızı. Sağkən sevin ananızı. Yanınızdaykən sevin bacınızı. Inanın bir qadını xoşbəxt etmək üçün hər gün bir gözəl söz kifayət edər. Ananızın üzündən öpün hər gün.

Unutmayın ki, yalnız sevilən qadın xoşbəxtdir.

Yazıldı: 11.04.2016 23:24
Köçürüldü: 14.04.2018 15:31

Fatima Abbasova

Zaten Falih Rıfkı Atay’da kelime “uydurulduğunu” itiraf ediyor… Örneğin “Genel” kelimesinin uydurulmuş olduğunu açıkça yazıyor.[8]

Bu konuda bir örnek olarak aslı Arapça olan “hüküm” kelimesinin nasıl Türkçeleştirildiğini reform çalışmalarına katılan Falih Rıfkı Atay’dan dinleyelim:

“Dolmabahçe Sarayı’nda toplanmıştık. Sağımda Naim Hazim Hoca, solumda Yusuf Ziya. Sıra “hüküm” kelimesinde. “Bir karşılığı yoksa alıkoyalım” dedim. Naim Hoca’da, Yusuf Ziya da “Olamaz” dediler… Hayli tartıştık. Toplantıdan sonra Asya Türk lehçelerini pek iyi bilen Prof. Abdulkadir Inan bana gelerek: “Hiç üzülmeyin, “hüküm” kelimesini yarın Türkçe yaparız Falih Bey” dedi. Ve ertesi gün usulca elime bir pusula verdi. Radloff’a göre bazı Türkçe lehçelerinde “ök” akıl demekmiş, “ük” şekline girdiğini gösteren örnekler de kağıtta yazılı idi. Bir uzak lehçede “um”, “üm”le isim yapıldığı üzerine de bilgi edinmiştim. Alt tarafı kolaydı: ük, üküm kullanıla kullanıla “hüküm” olmuştu. Toplantıda “Hüküm Türkçedir” dedim ve sabahleyin öğrendiklerimi sayıp döktüm. Iki hoca da susa kalmışlardı. “Uydurma” demeyeyim de “yakıştırmacılık” ilminin temelini atmıştık.”[9]

Ölümlere susa, Molotoflarla dindir,
Hücre değil yapı taşın; ezeli kindir.
Giden her atsız kahraman bir Kül-Tegindir!
Canım barut, aşkım mermi, canan ok, yürü!

Hocalı Neden Hedef Oldu ?
Dağlık Karabağ meselesi ile başlayan Azerbeycan-Ermenistan savaşında Hocalı kenti Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde stratejik önem taşıyan bir noktadaydı ve Ermenilerin işgal planlarını bozuyordu.

Hocalı; Hankendi'nin 12 kilometre kuzeydoğusunda, Ağdam-Şuşa ve Askeran-Hankendi ulaşım yolları arasında bulunmaktaydı.

Kentin önemini arttıran bir husus da Dağlık Karabağ'daki tek havaalanın burada bulunmasıydı. Bu nedenlerden dolayıdır ki Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin başlıca amacı Hocalı'dan geçen Askeran-Hankendi ulaşım yolunu ve Hocalı'daki havaalanını kontrol altına almaktı.