M Kürsat Çimen, İçedönüklerin Sessiz Gücü'ü inceledi.
30 May 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Asosyal gözüken insanların içe dönük kisiliklerini analiz yöntemi ile anlatarak içe dönük kişiliklerin kendilerini anlamada ve onları anlamada faydalı bilgiler içeren bir kitap, yazar kendini içe dönük olarak tanımlamaktadır.

Seda Köktürk, İçedönüklerin Sessiz Gücü'ü inceledi.
 24 May 2016 · Kitabı okudu · 7 günde · Beğendi

Alman Dil Bilimci Dr. Sylvia Loehken kendisi de icedönük kişilikte biri olarak kesinlikle asosyallikle içedönük olmayı biribirine karıştırmamamız gerektiğini savunuyor. Dışadönük insanlarla iletişimin yoğun olduğu sisteminde sessiz ve icedönük yapıdaki insanların bir çok konuda kendilerini yanlış yorumlamaları nedeniyle hayattan daha da uzaklaştırdıklarını bunu ancak kendilerini iyi tanıyarak ve güçlü oldukları yönleri ortaya çıkararak başarı ve tatmini daha kolay elde edebileceklerini düşünüyor.
Kitabın arka kapağını okuduğumda işte bu benim dediğim ve bana gerçekten yardımcı olduğunu düşündüğüm bir kitap Içedönüklerin Sessiz Gücü.

Seda Köktürk, bir alıntı ekledi.
24 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Kişisel Gelişim
Çoğu durumda Içedönükler diğer insanlarla olan ilişkilerinde üç özel güçlü yöne sahiptir. Mükemmel dinleyicilerdir, dingindirler ve kolayca uygun konu ve konuştukları insanla anlaşmanın yollarını bulmak için analitik güçlerini kullanabilirler.

İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 190 - Paloma Yayınevi)İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 190 - Paloma Yayınevi)
Seda Köktürk, bir alıntı ekledi.
24 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Kişisel Gelişim
Sessiz insanlar yalnız başlarına çalışmaktan hoşlanırlar ve iç süreçlerle daha yoğun şekilde meşgul olurlar.

İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 123 - Paloma Yayınevi)İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 123 - Paloma Yayınevi)
Seda Köktürk, bir alıntı ekledi.
24 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Kişisel Gelişim
* Içedönüklerin tipik güçlü yönleri olduğu gibi tipik engelleri de vardır. Bunların farkında olmak önemlidir, böylece belli durumlarda zayıf nokta haline gelmeleri veya yaşamınızı güçleştirmeleri önlenmiş olur.
* Sessiz insanların engelleri aynı zamanda gereksinimlerini gösteren iyi birer işaret levhasıdır.
* Söz konusu engeller şunlardır : korku, detaylara çok fazla dikkat etme, aşırı uyarım, edilgenlik, kaçış, gereksiz yere çok düşünmek, kendini kandırmak, saplantı, temastan kaçınmak ve çatışmadan kaçınmak.

İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 86 - Paloma Yayınevi)İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 86 - Paloma Yayınevi)
Seda Köktürk, bir alıntı ekledi.
24 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Kişisel Gelişim
* Içedönüklerin tipik güçlü yönleri vardır. Bunlar, kendinizle ve başkalarıyla ilişkilerinizde ve çok çeşitli taleplerle baş ederken size yardımcı olur.
* Bu güçlü yönler şunlardır : tedbir, öze inme, konsantrasyon, dinleme, dinginlik, (sol beyinli Içedönükler icin) analitik düşünme, bağımsızlık, kararlılık, yazma, ve empati kurmadır.
* Kişisel güçlü yönlerin geliştirilmesi ve kullanılması iletişimi ilerletir ve aynı zamanda özgün bir sekilde yaşamayı da mümkün kılar.

İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 64 - Paloma Yayınevi)İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 64 - Paloma Yayınevi)
Seda Köktürk, bir alıntı ekledi.
24 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Kişisel Gelişim
Sessiz insanlar özellikle kendilerine karşı eleştirel olmaya eğilimlidirler ve iyi yönlerini keşfetmek için sıklıkla bilinçli bir çaba göstermek zorunda kalırlar. Bir yandan Içedönüklerin kendilerini sıkı bir şekilde yargılayıp ne olmak, neleri yapmak ve başarmak istediklerine dair standartlar oluşturmaları iyi bir özelliktir. Öte yandan, kendinizi çok fazla eleştirmek öz güveninizi kolayca azaltabilir ; bu özgüven kendilerini daha az eleştiren kişilerde bolca bulunur. En kötüsü, kendini acımasızca eleştirmek, kendi kendini sabote etmeye kadar gidebilir.

İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 42 - Paloma Yayınevi)İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 42 - Paloma Yayınevi)
Seda Köktürk, bir alıntı ekledi.
24 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Kişisel Gelişim
Dışadönükler arasındaki iletişime aşırı değer verilen bir dünyada sessiz insanların yapabildiği, başarabildiği ve sunduğu şeylerin arada kaynayıp gitmesi çok kolaydır.

İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 41 - Paloma Yayınevi)İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 41 - Paloma Yayınevi)
Seda Köktürk, bir alıntı ekledi.
24 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Kişisel Gelişim
İçedönük beyinler dışarıdan gelen uyarılara dışadönük beyinlere göre daha yoğun şekilde yanıt verir; etraftan gelen uyarılara daha duyarlıdırlar, aşırı uyarılmaları daha kolaydır ve izlenimleri zihinlerinde işlemek için çok daha fazla enerjiye gereksinim duyarlar. Bu da, İçedönük biri için düşük düzeyde bir sesin bile öğrenme gibi zihinsel etkinliğe zarar varabilecegi anlamına gelir.

İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 22 - Paloma Yayınevi)İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 22 - Paloma Yayınevi)
Seda Köktürk, bir alıntı ekledi.
24 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Kişisel Gelişim
Kendinizi sessiz bir kişi olarak görüyorsanız bu kitap çoğunlukla patırtı gürültü içindeki bir dünyada insanlarla iyi geçirmenize ve önem verdiğiniz konularda başarılı olmanıza yardım etmeyi amaçlıyor. Her bölüm içedönük bir kişinin bakış açısından kaleme alındı.
Daha çok dışadönük biriyseniz bu kitabı okuduktan sonra, ister hayat arkadaşınız, ister akrabalarınız veya dostlarınız, çalışma arkadaşınız veya patronunuz ya da seminer katılımcıları olsun, karşılaştığınız içedönük insanları daha iyi anlayacak ve onların güçlü yönlerini farketmeye başlayacaksınız.

İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 10 - Paloma Yayınevi)İçedönüklerin Sessiz Gücü, Sylvia Loehken (Sayfa 10 - Paloma Yayınevi)