• Kendi dünyamızda, kendimize göre "yaşasın" lar, "kahrolsun" lar icat ediyoruz.
  Taha Akyol
  Sayfa 85 - Timaş yayınları 2. Baskı
 • Koskoca Osmanlı Devleti'nin, altı asırlık bir imparatorluğun, tarihi bir milletin ve devletin hükümdarının öyle kolayca hain olması mümkün mü? Osmanlı hanedanında öyle bir terbiye yoktur, böyle bir fikir akıllarından bile geçmez. Binaenaleyh, böyle akıl almaz yaftalamaların ciddi bir tarihçilikte hiçbir yeri yoktur.
 • Siyaset, insan hayatında rekabet ve hırsın en etkili olabileceği alandır. Ölçülü olmak için nefs terbiyesi ve kültürel olgunluk gerekir.
 • 1) Nutuk
  2) Şevket Süreyya Aydemir - Tek Adam (3Cilt)
  3) Fabio L.Grassi - Atatürk
  4) Falih Rıfkı Atay- Çankaya
  5) Falih Rıfkı Atay- Atatürk Ne İdi ?
  6) Falih Rıfkı Atay- Babanız Atatürk
  7) Falih Rıfkı Atay- Atatürkçülük Nedir ?
  8) Falih Rıfkı Atay- Mustafa Kemal'in Ağzından Vahdettin
  9) Falih Rıfkı Atay- Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri
  10) Yakup Kadri Karaosmanoğlu- Atatürk
  11) Lord Kinross- Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu
  12) Emre Kongar- Devrim Tarihi ve Toplum Bilinci Açısından Atatürk
  13) Atilla İlhan-Hangi Atatürk
  14) Klaus Kreiser- Atatürk
  15) Andrew Mango- Atatürk / Modern Türkiye’nin Kurucusu
  16) Taha Akyol - Ama Hangi Atatürk
  17) İlber Ortaylı- Atatürk

  Anı-Hatırat tarzı okumak isteyenler olur ise ileti altına yazabilirler. Yardımcı olmaya çalışırım.
 • Tarihi bir hareketi değerlendirmek için o hareketin yer aldığı zemini, çağı, sosyal ve siyasi şartları iyi araştırmak ve anlamını iyi kavramak gerekir.
  Taha Akyol
  Sayfa 13 - Timaş yayınları 2. Baskı
 • Türk tarihinde Türk’ün Türk’e yaptığı büyük ihanetlerden biri, Azerbaycanlı soydaşlarımızın Boraltan Köprüsü’nü geçerek Türkiye’ye sığınma isteklerini, Türk hükümetinin geri çevirip Ruslara teslim edilmesi olayıdır. Bu olay, tarihin ve Türklüğün bir yüz karası olarak hatıralarda kalmıştır. Çanakkale’de düşman askerinin bile yarasını sarmayı şeref bilen, destanlar yazan, çağ açıp çağ kapatan Türk ulusunun vicdanı, şerefi ve soydaşlık bağı, diplomasiye ve bürokrasiye yenik düşmüştür!

  1944 yılında Orta Asya, Sovyet Rusya’sı tarafından işgal edilmiş ve komünist sisteme karşı koymak için atılan en ufak adımın bile önüne geçilmek istenmiştir. Bu baskıdan kaçarak kendileri için “anayurt” olarak gördükleri Türkiye’ye sığınmak isteyen 146 tane Azerbaycan Türkü soydaşımız, Iğdır’daki sınır kapısına yakın yerdeki Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü‘nü geçmiş ve hürriyete kavuşmanın sevinciyle Türk sınır karakoluna sığınmışlardır.

  Bu yıllar Türkiye’de “Milli Şef” * döneminin yaşandığı, “Türk yurdunda TÜRK’üm demenin suç olduğu” bir dönemdir. 146 tutsak Azerbaycanlı soydaşımızın Türkiye’ye sığındığını duyan Sovyetler hükümeti, bu kişilerin derhal SSCB’ye iadesini istemişlerdir. Türkiye’ye sığınan soydaşlarımız, kuşkusuz kendilerinin azılı Rus askerlerine geri verileceğine olasılık bile vermemektedirler. Çünkü kardeşlerinin, anayurttaki soydaşlarının yanına gelmişler ve kendilerini hiç olmadığı kadar güvende hissetmişlerdir. Fakat Milli Şef‘in Türklüğe ve Türk’e olan düşmanlığı, burada da devreye girerek akıllarda olmayan olasılığın Türk’ü adeta bir soykırıma sürüklemeye yetmiştir.

  Sovyetler’den gelen istek üzerine karakoldaki askerler panik içinde Ankara ile temasa geçiyor ve Türkiye’ye sığınan soydaşlarımızın geri verilip verilmeyeceği ile ilgili bilgi almak istiyor. Hem Türk askerleri hem de sığınan kandaşlarımız öz yurtlarının böyle vatan sevdalısı kardeşlerimize kucak açacağından emin bir şekilde Ankara’dan gelecek yanıtı bekliyorlar. Ankara’dan gelen yanıt, herkesin tüylerini ürpertiyor:

  – “Esirleri derhal iade edin!“

  Bu korkunç yanıt, herkeste bir korku ve şaşkınlık uyandırıyor ve Ankara’nın cevabı tekrar isteniyor. Fakat sonuç aynı: “Ülkelerine iade edin!“

  Azerbaycanlı kandaşlarımız bu yanıt karşısında “Lütfen bizi o azılı düşmanlara teslim etmeyin, bizi siz öldürün. Kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın altında ölmüş oluruz.” deseler de, karakol komutanı içini kan ağlaya ağlaya 146 esir TÜRK’ü yeniden Sovyet Rusya’sına, Türk’ün bağımsızlığa hasret kaldığı soysuz yere, teslim etmek zorunda kalıyor. Ruslara zorlukla teslim olan 146 Türk evladı, hemen elleri ayakları bağlanarak oracıkta, Türk askerlerinin gözleri önünde kurşuna dizilerek öldürülüyor!

  Tutsak Türklerin kurşuna dizilmeden önce söyledikleri bir ağıt şöyle:

  Boraltan bir köprü, aşar geçer Aras’ı,
  Yuğsan Aras suyuyla, çıkmaz yüzün karası.

  Karası, karası, merhamet fukarası,
  Karası, karası, merhamet fukarası,

  Düşman bekler karşıda, önüne kattı beni,
  Can alınan çarşıda, kardeşim sattı beni.

  Dönüp seslendim geri, merhametsiz birine,
  Beni siz vursaydınız, şu gavurun yerine.

  Azerbaycan’ın büyük milli şairi Almas Yıldırım, bu olayı “Dönek Kardeş” adlı şiirinde şöyle dile getiriyor:

  Türk denince özü, sözü mert olur,
  Dost deyince ayrılmaz bir fert olur,
  Kardeş deyip dara düşsem, sığınsam,
  Şimden geru bu bana bir dert olur.
  Ben ne diyem bu vefasız dağlara,
  Öz kardaşı dönek olan ağlara!

  Türk; o Altayların dünkü eri mi?
  Yolunda can koydum, verdim serimi,
  Düştüğü ağlardan kurtulsun diye,
  Serdim ayağına doğma yerimi…
  Kardaş armağanı, dökülen kanlar,
  Bana mükâfat mı giden kurbanlar?

  Ben diyorum, Kayıhan’dır soyumuz,
  Bir kaynaktan varlığımız, boyumuz,
  Dilim dili, yolum yolu, emel bir,
  Bir bayrakta, yıldız’ımız, ay’ımız.
  Azerî, Türk, Türkmen; var mı ayrılık,
  Nerden doğdu bu imansız gayrılık?

  Alnımın yazısı, karadır kara,
  Karadan bir mendil yolladım yara,
  Yol uzun, el uzak, yetişmez eller,
  Türklüğün kanayan kalbini sara.
  Felek kıymış beslenen bu dileğe,
  Lânet Türk’ü hançerleyen bileğe.

  Bir suç mu düşmana göğüs gerdiğim?
  Günah mı Türklüğe gönül verdiğim?
  Rusların açtığı yaradan derin,
  Anayurtta öz kardaştan gördüğüm.
  Seslenseydim, ses çıkardı her taştan,
  Ne beklersin sağırlaşan bir baştan.

  Kaçtır, eli kanlı çıktı oyundan,
  Ne bilem, kahpelik varmış soyunda,
  Girdiğim öz yurttan döndürülürken,
  Kanımın aktığı sınır boyunda
  Açan lâlelerden bir çelenk örsem,
  Türklük dünyasına armağan versem.

  Karakol komutanı genç subay evine döndükten sonra yaşananlara dayanamayıp intihar etmiştir. Bu olay, Türk’ün (?) Türk’e ihanetidir. Bu olay, bir devlet yönetiminin ne kadar soysuzlaşabildiğinin apaçık kanıtıdır. Bu olay, ruhları uçmağa varan bağımsızlık aşığı 146 bozkurtun kutlu direnişinin yankıları misali, hâlâ kulaklarımızda çınlamaktadır.

  Tanrı, TÜRK’ü önce kendinden; sonra nice soysuzdan korusun!

  Orkun KUTLU


  Boraltan Faciası

  1944’te artık Kızılordu korkusu vardır. Stalin zulmünden Türkiye’ye sığınan 147 Azerbaycanlı Türk, bu korkuyla Sovyetler’e iade edilmiş ve Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü’nün öbür tarafında kurşuna dizilmişlerdir!

  Korkunç bir faciadır bu.

  Ama bazılarının yazdığı gibi sebep “Milli Şef’in Türklüğe ihaneti” değildir. Birinci Dünya Savaşı’nın facialarını ve ülkenin işgal edilmesinin felaketlerini yaşamış olan İsmet, Fevzi, Karabekir, Rauf neslinin İkinci Dünya Savaşı felaketinden Türkiye’yi koruma telaşıdır!

  Yoksa, İnönü ve arkadaşları, Kırım, Kafkasya ve İran Türkleri konusunda ‘iç kabine’de müzakereler yapmışlar, fakat Nazi orduları yenilince bunları elbette rafa kaldırmışlardı.

  Milliyetçilik ve karşı-milliyetçilik yahut sağcılık, solculuk gibi duygular tarihe bakarken bizi tek gözlü yapmamalıdır. Zira, daha vahimi, günümüze de tek gözlü bakmak gibi bir bağnazlığa mahkûm eder bizi.

  TAHA AKYOL
 • Otoriter popülist hareketlerin bütün dünyada güçlenmesi, özgürlükçü demokrasinin geleceği hakkında kuşkular yaratıyor.
  Taha Akyol