• - "... Görüyorsun ya, Momone; talih mangır gibidir, geldiğinden çabuk gider..."
 • Mal mülk sahibinin ölümü, onun için bir talihsizlik ya da kötülükse, ötekiler, yani mirasçılar için bir talihtir; yaşam ve ölüm, talih ve talihsizlik üzerinde istediği gibi kullanma yetkisi olan tanrılar bu yüzden birileri için başka, ötekiler için başkadır. Bir kimse yolda para bulduğu zaman, bu talihli rastlantı onun için bir avdır, bir kazançtır, Tanrı'nın bir lütfudur, ama kaybeden için bir zarardır, kaderin cilvesidir, ya da o bunu Tanrı'dan, hırsızların piri olarak sadece ondan bilir.
  Ludwig Feurbach
  Sayfa 111 - Say Yayınları
 • Barbaros Hayreddin Paşa'nın ölümünden sonra Türk donanmasına başlık yapabilecek en büyük
  kaptan Turgut idi. Çünkü denizcilikteki bilgisi, zekâsının üstünlüğü ve kahramanlığı ile Barbaros'un
  eserini yürütecek ondan büyük kaptan yoktu. Fakat kötü talih, Hayreddin Paşa'nın yıllarca şeref
  verdiği bu mevkii, onun yaman çırağından esirgedi. Türk milleti bu kahraman oğlundan tam olarak
  faydalanamadı. Talihin bu kahpeliğinin baş sebebi, Türk soyundan olmayan bir adam, sadrazam
  Rüstem Paşa'dır. Mevkileri para ile satan, çok rüşvet alan ve zekâsını daima şahsına ait menfaatler
  için kullanan Rüstem Paşa, Turgut'u hem kardeşine rakip gördüğünden, hem de kaptan paşalığı ele
  alırsa bir daha bırakmayarak kendisine engel olabileceğinden hiç sevmezdi. Onun için Barbaros gibi
  doğru ve dik bir Türk olan çırağını her zaman kötülemiş, sığıntısı olduğu milletin bu öz çocuğuna karşı
  çok haksızca hareketlerde bulunmuştur. Bu yüzden koca Turgut gücendirilmiş, Türklük kaybetmiştir.
  Kanunî, Trablus'u ele geçirmeye karar verdiği zaman, bu işi yapabilecek tek adamın Turgut olduğunu
  düşünmüştü. Fakat Turgut o sıralarda devletin buyruğunun dışında olarak Batı Akdeniz sularında
  dolaşıyordu. Karlıeli sancağında bulunurken bir Venedik gemisini basarak içindekileri kılıçtan geçirmiş,
  yapılan şikâyet üzerine İstanbul'a çağrılınca Rüstem Paşa'nın, kendi hakkındaki düşüncelerinden
  dolayı bir tehlike sezerek Batı'ya doğru yelken açmıştı. Padişah bu halden kendisini incinmiş
  bulunuyordu. Lâkin Trablus'un zaptı işi ortaya çıkınca Kanunî, Turgut'u bağışladı. Kendisine bir altın
  kılıç ile bir de Kur'an gönderdi, vazifeye çağırdı. Trablus ele geçirilirse, beğlerbeğiliği Turgut'un
  olacaktı. Padişah, Sinan Paşa'yı 120 parça kadırga ile gönderirken buyruğu Turgut'a bırakmıştı. Koca
  Reis devletin donanmasını dilediği gibi kullanarak Trablusu az zamanda ele geçirdi. Kanunî'nin isteği
  yerine getirilmişti. Fakat verilen vazifeyi ustalıkla yapan Turgut, yine haksızlığa uğradı. Sinan Paşa,
  Trablus beğlerbeğiliğini başkasına vererek Turgut'u yeniden gücendirmişti.
 • TURGUT REİS
  Türk üstünlüğünü ve kahramanlığını sularda Barbaros Hayreddin Paşa gibi yürüten ikinci bir deniz
  erimiz Turgut'tur. Usta Hayreddin'in çıraklarından olan ve Türk adını Akdeniz'de onun kadar büyük bir
  ustalık ve bilginlik ile dolaştıran Turgut, suların benzerlerini ancak Türk ırkında görebileceği eşine az
  rastlanır kaptanlardan biridir. O da Akdeniz'in kucağına korsan olarak alılmış o da kâfir
  donanmalarına, adalarına ve kıyılarına aman vermemiş, o da adı ve erliği önünde Batılıları titretmiştir.
  Turgut, Menteşeli bir çiftçinin oğludur. İlk gençliğinde ok atar ve güreşirdi. Daha o zamanlarda bile
  bahadırlığı ile tanınmıştı. Fakat onun yiğitliğinin parlaması, Akdeniz'in Türk sularına açıldıktan sonra
  başlamıştır. Üstün kahramanlığı ile az zamanda gemilere baş olan Turgut, hayatının sonuna kadar bu
  suların eşsiz kaptanı olarak dolaşmıştır.
  Turgut'un korsanlık hayatı pek şanlıdır. Akdeniz'in batı sularında, tıpkı Hızır Reis gibi yıllarca kâfirlere
  kan kusturmuştur. Düşmanı her basışından sonra gücü artmış, sonunda yirmi beş parçalık bir
  donanmaya sahip olmuştu. Kâfirlere indirdiği yumruklar öyle idi ki, Batılılar, Hayreddin Paşa'dan
  sonra en büyük korkulu insan olarak Turgut'u tanımışlardı.
  Barbaros'un en namlı çırağı olan Turgut, bu şerefi, deniz çarpışmalarında gösterdiği kahramanlıklarla
  elde etmişti. Ustası ile birlikte giriştiği savaşlarda, onun sevgisini ve takdirini kazanarak bahadırlık ve
  denizcilikteki değerini göstermişti. Koca Barbaros, korsanı kendinden bile üstün tutarak "Benden
  daha yararlıdır!" demiştir. Kâfirler eline tutsak düştüğü zaman duyduğu yas da, Hayreddin Paşa'nın
  çırağı hakkındaki sevgisini gösterir: Turgut, gemilerini yağlamakla uğraştığı bir sırada basılıp
  Hristiyanlara tutsak olmuş ve Ceneviz'de hapse konmuştu. Hayreddin Paşa bu haberi duyunca
  donanma ile Ceneviz'e geldi. Turgut'u bırakmazlarsa bütün evlerini yakacağını İtalyanlar'a bildirdi. Bu
  ihtar Akdeniz'e ünlü korsanı yeniden kazandırmıştır.
  Turgut, Batı Akdeniz sularında Hristiyanları yıllarca kırdıktan sonra, ustası Hızır Reis gibi, devlet
  hizmetine girdi. Kaptan Sinan Paşa Akdeniz'e çıkıp Turgut'a haber salmış, o da Batı sularında gelerek
  donanma ile buluşmuştu. Donanmaların buluşması sırasında yapılan top şenliğinde Turgut'un
  gemilerinin ateş üstünlüğünü gören Sinan Paşa, korsanın yamanlığını iyice anladı. Bu buluşma
  Turgut'u imparatorluğa kazandırdı. Devlete hizmeti kabul edip namlı beğleri ile birlikte gelen korsana
  Karlıeli sancağı verildi.
  Barbaros Hayreddin Paşa'nın ölümünden sonra Türk donanmasına başlık yapabilecek en büyük
  kaptan Turgut idi. Çünkü denizcilikteki bilgisi, zekâsının üstünlüğü ve kahramanlığı ile Barbaros'un
  eserini yürütecek ondan büyük kaptan yoktu. Fakat kötü talih, Hayreddin Paşa'nın yıllarca şeref
  verdiği bu mevkii, onun yaman çırağından esirgedi. Türk milleti bu kahraman oğlundan tam olarak
  faydalanamadı. Talihin bu kahpeliğinin baş sebebi, Türk soyundan olmayan bir adam, sadrazam
  Rüstem Paşa'dır. Mevkileri para ile satan, çok rüşvet alan ve zekâsını daima şahsına ait menfaatler
  için kullanan Rüstem Paşa, Turgut'u hem kardeşine rakip gördüğünden, hem de kaptan paşalığı ele
  alırsa bir daha bırakmayarak kendisine engel olabileceğinden hiç sevmezdi. Onun için Barbaros gibi
  doğru ve dik bir Türk olan çırağını her zaman kötülemiş, sığıntısı olduğu milletin bu öz çocuğuna karşı
  çok haksızca hareketlerde bulunmuştur. Bu yüzden koca Turgut gücendirilmiş, Türklük kaybetmiştir.
  Kanunî, Trablus'u ele geçirmeye karar verdiği zaman, bu işi yapabilecek tek adamın Turgut olduğunu
  düşünmüştü. Fakat Turgut o sıralarda devletin buyruğunun dışında olarak Batı Akdeniz sularında
  dolaşıyordu. Karlıeli sancağında bulunurken bir Venedik gemisini basarak içindekileri kılıçtan geçirmiş,
  yapılan şikâyet üzerine İstanbul'a çağrılınca Rüstem Paşa'nın, kendi hakkındaki düşüncelerinden
  dolayı bir tehlike sezerek Batı'ya doğru yelken açmıştı. Padişah bu halden kendisini incinmiş
  bulunuyordu. Lâkin Trablus'un zaptı işi ortaya çıkınca Kanunî, Turgut'u bağışladı. Kendisine bir altın
  kılıç ile bir de Kur'an gönderdi, vazifeye çağırdı. Trablus ele geçirilirse, beğlerbeğiliği Turgut'un
  olacaktı. Padişah, Sinan Paşa'yı 120 parça kadırga ile gönderirken buyruğu Turgut'a bırakmıştı. Koca
  Reis devletin donanmasını dilediği gibi kullanarak Trablusu az zamanda ele geçirdi. Kanunî'nin isteği
  yerine getirilmişti. Fakat verilen vazifeyi ustalıkla yapan Turgut, yine haksızlığa uğradı. Sinan Paşa,
  Trablus beğlerbeğiliğini başkasına vererek Turgut'u yeniden gücendirmişti.
  Türk soyundan olmayanların Turgut'a yaptıkları haksızlıklar bununla da bitmedi. Kanuni, Turgut'un
  yaptığı büyük hizmetlere karşılık olmak üzere kendisine Cezayir beğlerbeğliğini kaptanlık ile vermişti.
  Padişahın bu kadirbilirliği, Arnavut Rûstem Paşa'nın hilesi ile yarıda kaldı. Sadrazam, Turgut'un
  beğlerbeğliği istemediğini söyleyerek, Sultanı kandırdı. Menteşeli Korsan yine Karlıeli sancağında
  bırakılmıştı. Nihayet Turgut, sefere çıkan Padişahın yolunu önleyerek vaziyeti bildirdi ve
  beğlerbeğliğini ağızdan istedi. Kanunî deniz erinin isteğini hemen yerine getirdi.
  Turgut, kendi milletinden olmayanların hıyaneti ile kaptan paşalıktan uzakta bulunduruluyordu. Fakat
  denizlerde bir yerin zaptı gerekti mi, Kanunî Süleyman, hemen Turgut'u arıyor, kaptanlara ve
  serdarlara onun sözünden çıkmamalarını buyuruyordu. Yani donanmanın asıl kaptanı Turgut idi.
  Piyale Paşa'nın kaptanlığı sırasında Malta seferine çıkıldığı zaman da aynı şey oldu. 150 parça gemi ile
  sefere çıkan donanmanın kaptanı Piyale ve serdarı Mustafa Paşalar, Cezayir beğlerbeğisi Turgut'un
  buyruğunda idiler. Büyük deniz işlerinde Kanuni'nin bütün emniyet ve itimadı Turgut'ta olduğundan,
  kaptana ve serdara, eski korsanın fikirlerinden dışarı çıkmamalarını sıkı sıkı söylemişti. Bu buyrukla
  yola çıkan donanma Malta'ya vardığı zaman Turgut henüz gelmemişti. Kaptan ve Serdar, Malta
  Kalesi'nin ele geçirilmesini Turgut'un fikri ile yapmayı kararlaştırdılar. Lâkin o gelinceye kadar boş
  durmamak için, Limanın korunması yolunda yapılmış olan Santırma burcunun ele geçirilmesi işine
  giriştiler. Santırma kuşatmasının yedinci günü Turgut Paşa, gemileri ile geldi. Paşa girişilen işi yerinde
  bulmadı. Malta kalesi alınmadan, burcun zaptının bir fayda vermeyeceğini söyledi. Fakat bir kere
  başlanmış olan kuşatma işine devam olundu. On yedinci gün son bir saldırışla burca Türk bayrağı
  dikildi. Lâkin bu başarı, bir çok namlı erlerin şehitliği ile elde edildi. Türk donanmasının ruhu olan koca
  Turgut da bu kuşatmada başından mermi yarası aldı. Ağzından burnundan ve kulaklarından kan
  gelerek düştü. Dört gün bu halde yattı. Beşinci gün son savaşı olan bu çarpışmanın şehidi olarak
  gözlerini yumdu. Akdeniz sularında geçen pek şanlı bir hayat yine o sularda sona ermişti, ölüsü, beş
  parça kadırgası ile Trablusa gönderildi ve orada gömüldü.
  Turgut, milletimizin pek büyük çocuklarından biridir. Ustası gibi tarihimize bir Pireveze armağan
  edememişse de, kahramanlıkta ve denizcilikte çağının en büyüğü olmuş, savaşlar kazanmış ve
  Akdeniz'de Türk adını şeref ile dolaştırmıştır. Hayatının sonunda kazandığı şeref ise ustası Hayreddin
  Paşa'nın ruhuna imrenme verecek kadar büyüktür.
 • “Psikologlar buna ‘hedonik adaptasyon’ diyor. Aslında ‘hedonik çark’ diyenler de var. Çarkta dönen hamster gibi arıyoruz mutluluğu. Müthiş çaba harcıyoruz, mutluluk getireceğini sandığımız şeyler için ama hep aynı yerdeyiz. Hiçbir yere varmıyoruz.

  İki psikoloji uzmanı Philip Brickman ve Donald Campbell, insanın yanlış yollardaki bu nafile mutluluk arayışını şu şekilde özetliyor: Dış dünyada mutluluk ve haz arayışına çıktığımız her zaman aslında hamster çarkına girmiş oluyoruz. Sahip olduğumuz bir şeyin, örneğin para ya da makam, daha fazlasını elde ettiğimiz zaman, önce kendimizi mutlu hissediyoruz. Ancak çok kısa süre sonra, elde ettiğimize alışmaya başlıyoruz.

  Önceden ‘talih’ olarak gördüğümüz şimdiki seviyemiz yeniden ‘yetersiz’ gelmeye başlıyor. Ve, tattığımız mutluluk hissini sürdürebilmek veya yeniden kazanabilmek için yeniden bu kez daha fazlasının peşine düşüyoruz. Alıştığımız için, artık mutluluk için çok daha fazla şeye ihtiyaç duyar hale geliyoruz.”

  Cemal Tunçdemir, Piyangonun gerçek talihlisi kim?
 • Daha elime para geçmemişken, ümidiyle, bütün hayata hükmetmek, alemdeki bütün zevkleri tatmak isteğiyle yanıp tutuşuyordum. Her saadet, güya her güzel talih mutlaka benim olacakmış ve hatta benimmiş gibi bir emniyetle yürüyordum
 • Fark ettiği
  tek şey vardı, eskiden içinde uyanıp kendisine
  en güzel günlerinde izleyeceği yolu gösteren
  aydınlık ve güvenilir sesin susmuş olmasıydı.
  Dünya onu avcuna almış, zevk, şehvet,
  miskinlik ve nihayet kötü huyların her zaman en
  aptalcası olduğunu düşünüp hepsinden çok
  küçümsediği ve alay ettiği açgözlülük onu ele
  geçirmişti. Ayrıca, mal, mülk ve servet hırsı da
  yakasına yapışmış, bir oyun, bir süs olmaktan
  çıkıp bir zincire, bir yüke dönüşmüştü.
  Siddhartha bu hepsinden kötü bağımlılığı tuhaf
  ve hileli bir yoldan, zar oyunlarıyla edinmişti.
  Çünkü yüreğinde Samanalığa son verdiğinden
  beri para ve değerli eşya karşılığı oynadığı
  oyuna, daha önce çocuk insanların bir
  alışkanlığı diye bakıp gülümsediği,
  umursamadığı kumara giderek artan bir hırs ve
  tutkuyla sarılmıştı. Yaman bir oyuncuydu,
  onunla oynamaya cesaret eden pek az kişi vardı,
  öyle ufak şeylere oynamıyordu çünkü.
  Gönlündeki bir gereksinimden oynuyordu
  kumarı, rezil parayı kaybedip çarçur etmek, onu
  öfkeyle karışık bir sevince boğuyordu;
  zenginliğe, ticaretle uğraşanların taptığı bu puta
  karşı küçümsemesini başka hiçbir yoldan daha
  belirgin ve daha alaylı gösteremezdi. Dolayısıyla
  yüksek ve acımasızca oynuyor, kendi kendinden
  nefret ederek, kendi kendisiyle alay ederek
  sürüyle para kazanıyor, sürüyle para
  kaybediyor, paradan, mücevherden, sayfiye
  evinden oluyor, yeniden kazanıyor bunları,
  yeniden kaybediyordu. Zar atarken, ortada
  dönen paranın yüksekliğiyle kalbi çarparken
  duyduğu korkuyu, o müthiş ve soluksuz bırakan
  korkuyu seviyor, sürekli yeniden tatmaya
  çalışıyor onu, sürekli büyütmeye çalışıyor,
  yalnızca bu duygudadır ki kendi doymuş,
  pörsümüş, yavanlaşmış yaşamının ortasında
  mutluluğa, esrikliğe benzer, yücelmiş bir yaşama
  benzer bir şeyler hissedebiliyordu. Ve her yüklü
  kayıptan sonra yeni zenginliklerin planını
  yapıyor, kendini eskiden büyük bir çabayla
  ticaret işine veriyor, borçluları daha çok sık
  boğaz edip ödemeye zorluyordu borçlarını,
  çünkü ilerde de kumar oynamak, ilerde de
  kaybetmek, ilerde de zenginliğe karşı
  küçümsemesini açığa vurmak istiyordu.
  Siddhartha kaybettiği zamanlar serinkanlılığını
  eskisi gibi koruyamıyor, eli ağır borçlulara karşı
  eskisi gibi sabır gösteremiyordu artık; dilencilere
  karşı iyi kalpliliğini yitirmiş, bağış için gelenlere
  bağışta bulunmaktan, borç isteyenlere borç
  vermekten zevk almaz olmuştu. Bir zar atışta
  kucakla para kaybetmekle kalmayıp üstelik buna
  gülen Siddhartha ticaret işinde daha katı ve cimri
  birine dönüşmüştü, geceleri bazen para
  görüyordu düşünde. Ve bu çirkin büyüden her
  uyanışında, yatak odasının aynasına bakıp
  yüzünü yaşlanmış ve çirkinleşmiş bulduğu her
  seferinde, utanç ve tiksinti üzerine her
  çullandığında kaçmayı sürdürüyor, kaçıp yeni
  talih oyunlarına, şehvetin ve şarabın uyuşturucu
  etkisine sığınıyor, oradan dönüp servet edinme,
  para biriktirme dürtüsünün eline bırakıyordu
  kendini. Bu kısır döngüde dönüp durdukta
  yorgun düşüyor, yaşlanıp kocuyor,
  hastalanıyordu.