JuvenâL Outsmart, bir alıntı ekledi.
02 Haz 2017

Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839
Gel gör ki Tanzimat modernleşmesinde Rusya'ya, hatta İran'a nazaran bir eksiklik mevcuttu. Tercümeler çok azdı ve sosyal bilimlere ve felsefeye karşı olan alaka da oldukça yetersizdi. Bu durum bizim sosyal bilimler ve felsefe alanında gelişmemizi engelleyen en önemli hususların temelini oluşturmaktadır.

İmparatorluğun Son Nefesi, İlber Ortaylı (Sayfa 53 - Timaş)İmparatorluğun Son Nefesi, İlber Ortaylı (Sayfa 53 - Timaş)
JuvenâL Outsmart, bir alıntı ekledi.
02 Haz 2017

Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839
Altı çizilmesi gereken önemli bir husus ise Tanzimat'la bu memlekete her şeyden evvel bir ''kanun devleti''nin gelmesidir. Bu kavramın Almancası Polizeistaat'tır. Özetle kanunun hüküm ferman olacağı bir devlet gelmekteydi.
Nitekim bundan sonra bazı idarecilerin köylülere eziyet ettikleri için cezalandırıldığını görüyoruz. Hatta karısına kötü muamele eden bir paşazade memur cezalandırılıyor. Düğünlerin israfı kontrol ediliyor.

İmparatorluğun Son Nefesi, İlber Ortaylı (Sayfa 52 - Timaş)İmparatorluğun Son Nefesi, İlber Ortaylı (Sayfa 52 - Timaş)