ᛍ A ᴋ s ᴀ̂ K ᴜ ș ᴜ ᛍ

ᛍ A ᴋ s ᴀ̂ K ᴜ ș ᴜ ᛍ
@tecerrud
Sıkı Okur
Düșünürler ki; Müslümanları öldürürsek İslâm biter. Bilmezler ki, dağ taș İslâm’dır !️ Bilmezler ki, âlem İslâm’dır!️ Bilmezler ki, dönen kâinat İslâm’dır!
Sultan Abdülhamid
Sultan Abdülhamid
han hazretleri ⚘ 𓅫
Sabitlenmiş gönderi
ٰ لقد وجدنا في الإسلام الكرامة، ولا نسعى إلى الكرامة في أي مكان آخر. “ Biz İslâm’da izzet bulduk, izzeti başka yerde aramayız.” Hz. Ömer (radıyallâhu anh) 🌹
Reklam
İnsan, organik manada "ölüme çare olmadığını" idrak etmiş, ebediyeti maddeSimyacılar, kimyacılar, tabipler, fen adamları "hayat iksirini", ömür uzatan terkipleri, ilaçları metot ve teknikleri araş­ tıradursunlar; insanlık, cılız bir ümidin yanında açık bir istihza ile onların söylediklerini takip ediyor. Madde, sınırlı bir varlık olarak, insana sonsuzluğu vaad etmiyor. İnsan, sonsuzluğu, sonsuz bir varlık olan Mutlak Varlığın ruh iklimlerinde aramaktadır.
Sonunda ölüm bulunan bir dünya, insana mutluluğu vermez, sadece aratır.

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
İnsanın en önemli hazinesi, bizzat insanlığıdır; insan olarak var oluşudur. İnsan için en önemli problem, orijinal varlığının tehdit edilmesidir. Ölüm, canlının biyolojik ve psikolojik orijinalliğini kaybetmesidir. Ölümü, şuuru ile kavrayan ve kendi cenazesini tasavvur edebilen tek varlık insandır.
Reklam
Hocam Füze Atsaydın... :)
Şeriat,İslamdır.İslam ise Anadoluyu bize vatan yapan Alparslan’ın uğrunda can vermeyi cana minnet addettiği Allahın nizamıdır.Şeriata söven ya masal niyetine okutulan bir tarihle ecdadına düşman yapılan zavallı ya da Şeriatçı Fatihin kılıcı önünde diz çöken Kostantinin torunudur.
İhsan Şenocak
İhsan Şenocak
2024 OKUMA HEDEFİ
16/99 kitap - %16 tamamlandı
16 kitap okudu
99 kitap
3.992 sayfa
6 inceleme
851 alıntı
4 günde 1 kitap okumalı.
Bir vaiz bir şeyhe yazıp ona « halkın, bizi de­ğil de sizi dinlemeye meyletmesinin sebebi nedir?» diye sordu. Şeyh cevabında dedi ki : «Ey kardeşim, bizim ağızlarımızda tevhid balı, zikir balı; kalbIeri­mizde Allah aşkı var. Bizim kalblerimizden doğup ağızlarımıza gelen her söz, içinden çıktığı ve üzerindden geçtiği şeyin (yani kalbin ve dilin) tadı ile ka­rışmıştır. Bunun içindir ki bizim sözümüzden ağızlar ve kulaklar tatlanır.»
Bil ki faydalı ilimIeri cemeden ve onlarla salih ameller işliyen alimi, Allah bilmediği ilimIere aşina kılar. Çünkü Peygamber Aleyhisselam şöyle buyur­muştur : «Bildiğiyle amel edeni Allah, bilmediği ilimIere varis kılar.» Ve buyurmuştur : «Kırk sabah AI­Iah'a halisane ibadet eden kimsenin kalbinden Ii­sanına hikmet pınarları fışkırır.» İmdi kırk sabah ibadet eden böyle olursa ya kırk hafta, kırk ay, ya­hut kırk sene ihlasla sabahlıyan kimse nasıl olur? Veraset ilmi temiz baldır. KalbIeri saflaştırır, ruh­ları temizler, dilleri tatlılaştınr.
Nefis itminana kavuştuğu takdirde güzel huy­lardan ibaret bulunan sıfatların selamet evine girer. Kötü ahlak zindanında, kalblere sıçrayan kötülük ateşinden kurtulmuş olur. Ve bu kötü huyların azabından daima rahat içerisinde olur.
Reklam
Bil ki sen, kalb padişahının lezzetine, diğer du­yuların lezzetinden vazgeçmedikçe ulaşamazsın. Zi­ra yolcu birinci konaktan çıkmadan ikinci konağa ulaşamaz. Bütün konaklardan geçmeyince şühud kâbesine giremez. Hakikâte kavuşan arifler tekrar dünya konaklarına döndükleri zaman artık yemek, iç­mek cimâ etmek, bahçelerde gezip dolaşmak, dostları ve Allah'tan başkalarını ziyaret etmek, onlara mâni teşkil etmez . Anla ve bil ki her duyunun ve uzvun kemali, ne için yaratılmış ise onun kemaline ve gayesine erişmesidir. Kalbin kemâli ne için yaratılmış ise onun kemaline ulaşmasıyla mümkün olur. Bu da Allah'ı, bütün fiilernde, sıfatlarında ve zatın­da tevhid etmek {birlemek} ile mümkündür. İşte o zaman duyuların ve uzuvların lezzetleri başka lezzetlere, arz başka bir arza ve gökler başka göklere değişir. Hasılı kalb, kemaline ulaşırsa duyular ve uzuvlar da kema­line ulaşır. Allah ile işitir, Allah ile görür, Allah ile konuşur. Ve kul sultanlar sultanına ulaşır. O zaman i ve devir tamam olur. Allah Teâlâ bizi kendisine ka­vuşanlardan eyliye. (Âmin)
11,1bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.