1000Kitap Logosu
Cinsel içerikli suç işlemekle ya da toplum düzenini bozmakla suçlananlar çok sert bir şekilde cezalandırılırdı: Halkın önünde kırbaçlanma, direğe bağlanıp teşhir edilme, hapse atılma, sürgün, tehcir, hatta kızgın demirle dağlanma, yaygın cezalardı
Onlar Şehrin Ruhuna Yabancı
İsrail, insanlık ve Ortadoğu tarihinde kanlı bir parantez olarak kalacak. Kudüs ahalisini yıldırmak için ortaya koyduğu işgal, tedhiş ve tehcir uygulamaları, yine tarihin sıkıcı sayfalarına gömülüp gidecek. Kudüs'ün ruhuna karşı duyarsızlık noktasında Haçlıları bile geride bırakan militan Siyonizm, bu muazzam şehrin tarihsel serüveninde minik bir çentikten fazlası da olmayacak.
Akdeniz kıyısında bulunan ve yaklaşık 1800 Ermeni'nin yaşadığı Mersin, başlangıçta Tehcir Kanunu'ndan muaf tutulmuştu. Bununla birlikte, 5 Ağustos'ta Ermeni cemaatinin tamamıyla sınır dışı edilmesi emri geldi. Mersin'deki Amerika Konsolosou Edward I. Nathan, iki gün sonra Büyükelçi Morgenthau'ya gönderdiği raporda, tehcir emrinin "Mersin ve Maraş vilayetlerinin sınır bölgesinde köylere saldırdığı söylenen Ermeni suçlulardan oluşan grupların faaliyetleri nedeniyle tetiklenmişe benzediğini" bildirdi. "Birkaç gün evvel altı İngiliz ve Fransız savaş gemisinin İskenderun'a gelmiş olmasının da bu meseleyle ilgisi olduğundan bahsediliyor" idi.
Tehcir edilen Ermenileri öldürüp üzerlerindeki para ve değerli eşyaları gasp etmek, soygun yapmak, mal ve mülklerine el koymak gibi aşağılık duygularla cinayetler işlendiği gibi, toplumsal nefret duyguları da katliamlarda çok etkili oldu. Doğu Anadolu'da Kürt aşiretleri ve toprak ağaları ile Kafkasya'dan tehcir edilip Anadolu'ya sürülmüş Çerkezler bir tarafta, Ermeni toprak sahipleri ve komitalar öbür tarafta ta 1870'lerden itibaren keskinleşerek devam eden toprak çatışmaları ve tırmanan karşılıklı nefret vardır.
Milliyetçi bir ulus devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde gayrimüslimler, - büyük ölçüde- "tehcir" edilerek ve "mübadele" ile değiştirilerek dilleri farklı, fakat kahir ekseriyeti Müslüman olan imparatorluk bakiyesi halk, "Türk vatandaşı" olarak "biz"leştirildi.
1
...
955 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.