Bir gün tercüme edilemez bir şeye dönüşürsek İsmimi sana bırakıp dönerim geldiğim yere O zaman ikimiz de anlarız ki tanrı vaatte bulunmaz Sadece ayrılıktır bizim bilip bileceğimiz tek terbiye
MUHTÂRU’L-HİKEM - pdf indirme linki
ekitap.yek.gov.tr/urun/muhtaru%E2... Müellif : Mübeşşir İbn Fâtik 11. asırda Şam’da doğup Mısır’da yaşamış bir devlet adamı ve âlim olan Mübeşşir İbn Fâtik’in Muhtâru’l-Hikem'i, onun mantık, tıp, tarih ve hikemiyat alanlarında kaleme aldığı eserler arasında elimize ulaşan tek eseridir. Bu eser İbn Fâtik’ten önceki hikmetli ve güzel sözler geleneğinin bir derlemesi niteliğinde olup Hermes, Homeros, Hipokrat, Pitagoras, Sokrates, Eflâtun, Büyük İskender, Aristoteles ve Lokman (a.s.) gibi peygamberlerden tabiplere, filozoflardan devlet adamlarına tarihte tanınmış birçok şahsiyetin hayat hikâyesi ve sözlerine yer vermektedir. Eser kaleme alındığı tarihten yaklaşık iki asır sonra, başta İspanyolca ve Fransızca olmak üzere ortaçağın hemen hemen bütün batı dillerine de tercüme edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Osman Güman tarafından Türkçeye çevrilen ve değişik yazma nüshaların da dikkate alınarak oluşturulduğu Arapça metniyle birlikte günümüz okuyucusunun beğenisine sunulan eserin yayına hazırlanmasında Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmed Koleksiyonu, 3249, 3206, 2598 numaralarda kayıtlı yazma nüshalar esas alınmıştır
Reklam
Kaç dil bilirseniz bilin; 'Lambada titreyen alev üşüyor' dizesindeki hissiyatı tercüme edemez.
"Tercümeler devrinden sonra İslam'da fikir hareketleri başladı." Diye yanlış bir kanaat var. Bize bunu müsteşrikler zerk etti, hocalarımız da bunu tekrar etti. Hâlbuki bizim medeniyetimiz Kur'an ve sünnet medeniyetidir. Hiçbir müessese yoktur ki nokta şeklinde de olsa peygamber devrinde bulunmamış olsun. Ben bu meşrepteyim. Onun için bizim medeniyetimize tercüme medeniyeti diyenler bu ifadelerini yalnızca felsefe, matematik veya astronomi alanları ile sınırlandırmalılar. bizim medeniyetimiz yalnızca felsefe ve teknik ilimlerdeki gelişmelerle oluşmamıştır. Kur'an'dan kaynaklanan bir içtimai kuruluşumuz var, bunu göz ardı edemeyiz. Kur'an ve peygamber yalnızca din değil, aynı zamanda bir ümmet ortaya çıkarıyor. Toplum, ümmet demeye layık hale getirilmeseydi felsefe ve fen bilimleri ne verebilirdi. Sık sık tekrar ettiğim "yetlû, yuallimu, yüzekkî" müesseselerini lütfen ciddiye alın. Bu bizim müesseselerimizin Kur'anî ve İslâmî olduğunu gösterir.
Kaybolan İzzetimiz - Hilafetin İlgası...
Yavuz Sultan Selim'in Memlüklerden devraldığı ve Osmanlı'nın 4 asır boyunca sürdürdüğü Hilâfet makamı, her ne kadar resmi olarak 1924 yılında TBMM'de çıkarılan bir kanunla sonlandırılmış olsa da, bu iş asılda Lozan imzalandığı ve Cumhuriyetin ilan edildiği gün bitirilmişti. İngilizlerin Lozan Anlaşmasını Hilâfet kaldırılana dek
Aristotales'in Felsefesinin Gördüğü İlgi:
''Aristotales İslam âleminde de büyük önem taşır: VII. yüzyılda yazıları ilk defa Arapçaya tercüme edilmeye başlanır çünkü Müslümanlar Aristotales'in eserlerinin tektanrıcı dini desteklediğine inanırlar. Aristotales'in felsefesinden alınan ilhamla Arapça sayısız eser ortaya çıkar; en önemlileri arasında El-Farabi (IX-X. yüzyıl), İbn Sina (X-XI. yüzyıl) ve İbn Rüşd'ü (XII. yüzyıl) sayabiliriz.''
Reklam
Yusuf Kâmil Paşa (1808-1876), Osmanlı sadrazamı. Şiirleri de olan Yusuf Kâmil Paşa, Fenelon'dan çevirdiği Tercüme-i Telemak'la (1862) Türkçe'ye ilk roman çevirisini kazandırmıştır.
208 syf.
7/10 puan verdi
·
9 günde okudu
Bir Maslenin İtirafları İncelemesi
“Hayat bir sahnedir.”
Yukio Mişima
Yukio Mişima
gerçek ismiyle Kimitake Hiraoka birçok açıdan farklı bir yazar. Onu farklı kılanlar nelerdir derseniz; öncelikle samimiyeti derim.
Yukio Mişima
Yukio Mişima
, bir eşcinsel olmasına rağmen Japon değerlerini, geleneklerini sonuna kadar savunan bir kişi. Japonya’nın modernleşmesine karşı durmuş hatta eyleme geçerek modernleşme karşıtı
Bir Maskenin İtirafları
Bir Maskenin İtiraflarıYukio Mişima · Can Yayınları · 20171,019 okunma
Seven sevdiğini kaybetmekten korkar ...
Takva kelimesi kök itibariyle "korku" anlamına da geldiğinden klasik müfessirler buna "Allah korkusu" diye anlam vermişler, bu kelime ile ilgili emir kiplerini de "Allah'tan korkun!" diye tercüme etmişlerdir. Bununla beraber buradaki korku, korkunç bir şeyden çekinmeyi değil, seven birinin sevdiğinin gönlünü incitmekten çekinmesini, yaratana karşı saygısını ve duyarlılığını ifade eder.
Klasik Eser
Pierre Bayard’ın “Okumadığımız Kitaplar Hakkında Nasıl Konuşuruz?” adlı denemesi aym mizah damarından beslenir. Bu eserde bizi okuma konusunda ikiyüzlü olmaya iten nedenleri analiz eder. Bize sorulduğunda sohbetin dışında kalmamak için çocuksu bir korkuyla blöf yapar, neredeyse yalan söylediğimizin farkında olmadan evet deriz, hiç elimize
Sayfa 421Kitabı okudu
Reklam
Bundan sonra hiç kimse sana benim kadar yakın olmayacak. Beraber Almanca öğreneceğiz, ben İngilizce öğrenmek istiyorum, beraber İngilizce dersi alacağız, ben kitaplar tercüme edeceğim, bunları beraber okuyacağız, neşeli ve kederli olacağız, ne olursa olsun, bütün bunlar hep beraber, hep ikimizin iştirakiyle olacak ve başka kimse karışmayacak.
ŞERH-İ İBÂRÂT - pdf indirme linki
ekitap.yek.gov.tr/urun/serh-i-iba... ŞERH-İ İBÂRÂT Müellif : Müstakîmzâde Süleymân Sa‘deddîn ŞERHU’L-UKÛDİ’L-LÜ’LÜ’İYYE Fİ TARÎKİ’S-SÂDETİ’L-MEVLEVİYYE: MEVLEVİLİK, MÛSİKÎ VE SEMÂ’ İslâmiyet’in ilk devirlerinden itibaren sûfîlerin icra ettikleri mûsikî, semâ‘, devrân ve raksın meşruiyeti tartışılagelen bir konu
Acıyı hangi dile tercüme etsek şimdi yalan olur pollyanna
Tercüme etmenin derdine düşmüş olan Ahmet "Kubbesi altınla kaplanan Kubbet-üs Sahra'dır. Ona sırtını verirsen Mescid-i Aksa Camisi'ni görürsün. Yedi Uyuyanlar Kur'an'da Kehf Suresi'nde geçer. Ashab-ı Kehf! Eski bir kıssadır, inandıkları dinden dönmemek için bir mağarada yüzyıllarca uyuyan yedi gencin hikâyesidir bu. Mucize gerçekleşir ve 309 yıl sonra rahatça ibadet edebilecekleri bir zamana uyanırlar. Dünyanın birçok yerinde Yedi Uyuyanlar'ın efsanesinin geçtiği mağaralar vardır," dedi.
Fakat hiçbir tercüme, aslındaındaki güzelliği muhafaza edemez. Eğer aslında bir güzellik varsa…
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.