mrtdgdvrn, Beyaz Zambaklar Ülkesi'ni inceledi.
11 saat önce · Kitabı okudu · 9/10 puan

ATATÜRK''ün bizzat bulgarca dan tercüme ettirip,okullarda zorunlu okunmasını istediği bir kitap.Şu anda dünyada geçerliliği olan PİSA testinde finlandıya ilk 5 de eğitim üzerinde gösterdiği başarının meyveleri alırken,neden bu kitabın okunmasını istediği daha açık anlaşılır

Sezgi, bir alıntı ekledi.
18 saat önce · İnceledi

“Müslümanlar Hicrî 2. yüzyılda kimya ilmini bir tecrübî ilim olarak kurdular. Bunu kuran adam büyük bir şahsiyet, büyük bir bilim adamıydı: Cabir İbn Hayyan. Cabir İbn Hayyan’ın kitapları 12. yüzyılda Avrupa’ya intikal etti, ona Geber diyorlardı. (Onun Latinlerin kafasındaki hayale dayanan bir resmi vardır. O resmi de müzenin duvarlarında asılı olarak göreceksiniz.) Bu adamcağız kimya ilminde öyle bir ilerleme kat ediyor ki ancak ondan sonra 18. ve 19. yüzyılda ona ilave edilebilecek yeni bazı kıpırdamalar görüyoruz. Bunun yüzlerce misali vardır. Çoğu benim o kataloğun 1. cildindedir. O birinci cildin ana fikri şudur: Bilimler Tarihine Giriş. Kronoloji olarak birçok misal verdim. Tabii kitap şimdi Türkiye’de tercüme edilmiş bulunuyor. Sonra Türk okuyucuları bunları okuyacaklardır. Yüzlerce misali orda verdim. Bu misal kâfi gelmediyse size başka misaller de vereyim.”

Bilim Tarihi Sohbetleri, Fuat SezginBilim Tarihi Sohbetleri, Fuat Sezgin
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
19 Mar 23:20 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Rusya Tarihi
Hıristiyanlığın kabulü ile kültür sahasında meydana gelen en ehemmiyetli olaylardan biri, Rusların alfabe ve yazı dili sahibi olmalarıdır. Vladimir'in hıristiyanlığı kabulünden 120 yıl önce Bizans'lılar tarafından Balkan Slavları için hazırlanan bir slav alfabesi ve tercüme suretiyle meydana gelen bir dinî slav edebiyat dili vardı. Bu alfabe, Selânik'li rahib Konstantin (Kirili) tarafından tanzim edildiğinden Kirillika (sirillika) adını taşımaktadır. Yunan alfabesi esas tutularak yapılan bu alfabe, lâtin alfabesinden farklıdır. Bu defa Bizans'tan ortodoksluk kabul edilince, Rusya'ya Kirili alfabesi girdi; aynı zamanda Balkanlardaki (Bulgar slavcası) din kitapları da alındı.

Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 32 - Türk Tarih Kurumu)Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 32 - Türk Tarih Kurumu)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
19 Mar 23:18 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Rusya Tarihi
Rus kilisesine Bizans'tan alınan esaslar kabul edildi, kiliseye mensup kimselerin hukuku Bizans'taki kanunlarla tesbit edildi. Bizans'tan gelen örnekle "manastırlar,(keşişhaneler) kurulmaya başlandı. Manastırlar birer çiftlik olduklarından, Rusya'da yeni usûl toprak işletme ve ekonomi teşkilâtı meydana geldi. Manastıra bağlı kimselerin kanunî durumları Bizans'takilerin aynı idi. Bu suretle Bizans'tan Kiyef Rusyasına yazılı kanun esasları girmiş oldu. Bu kanunlar Bizans'ta "Nomokanon, adıyla tanıldı ve, galiba Methodius tarafından Bulgarca'ya tercüme edilmiş kanunlar külliyatıdır. Kiyef Rusyasından bunlara " Kormçaya kniga,, denmiştir. Bunlar daha ziyade kilise idaresine ait olmakla beraber, mülkî idareyi ilgilendiren kısımları da çoktu. Hıristiyanlığın kabulü, bu suretle Rusya'da kanun tanzimi ve kanunların tatbiki işini kolaylaştırdı, ve Rusya'da kanun mefhumunun yerleşmesine zemin hazırladı.

Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 32 - Türk Tarih Kurumu)Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 32 - Türk Tarih Kurumu)
•Muhayyîr•, bir alıntı ekledi.
19 Mar 10:30 · Kitabı okuyor · 10/10 puan

“Kur’ân, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşafıdır.
[Bediüzzaman Said Nursî,
Sözler, s. 491 ]

Suffa Meclisleri - Kur'an Dersleri, Muhammed Emin YıldırımSuffa Meclisleri - Kur'an Dersleri, Muhammed Emin Yıldırım

"Kaç lisan bilirsen bil, terk edilmeyi yüreğine tercüme edemeyeceksin."

Seher Şahin, bir alıntı ekledi.
16 Mar 17:12 · Kitabı okuyor

Enver Paşa iyi bir asker olsa da büyük bir strateji uzmanı,büyük bir kumandan,imparatorluk ordularını yönetecek bir mareşal değildi.Kaldı ki rütbesi de o mertebede değil.Evet Trablusgarb'ta savaşmış,başarılı olmuş,Edirne'yi istirdad etmiş,Makedonya'da komitacı kovalamıştı.Tercüme-i hali başarı ile doluydu,fakat bu,bir imparatorluk ordusunu,Osmanlı tarihinin gördüğü en büyük en kalabalık orduyu başarıyla yönetebileceği anlamına gelmiyordu.Ordunun iaşesi sağlanamadı,konaklamayı düzenlemek konusunda beceriksiz kalındı.Bir milyon askere uygun organizasyon,kışla,sevk edecek demir yolu yoktu ve bu orduyla harbe girip,kışta da bu askerleri Sarıkamış'a sevk etmek zorunda kalındı.Dona dona gittiler,kışlık kıyafeti bile hazırlanamadı.Bu hususta hepsi dondu diye uyduruk bir tarih yazımı da var ki amatörler abartmayı severler.Elbette orada bütün ordu donmuş değildir.18-19 bin kadar Rus kaybı vardı.Donan ordu bunları yapabilir mi?Ama çok sayıda askerin telef olduğu da doğrudur.Deyim yerindeyse,o orduyu ''General Kış'' götürdü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 107)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 107)
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
16 Mar 09:07 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Herkesi gericilikle ya da vatan hainligile korkuttunuz.

Türkiye' de aydın kalmasın, her kafadan aynı ses çıksın istediniz ve böylece batıya, kuzeye, güneye karşı stratejik üstünlük elde edebileceğiniz mantığına kapıldınız.

Düşünen kafaları kitinleştirdiniz.
Gelişmeyi önlediniz böylece.
"Aman islamçılık olmasın dediniz!", insanları tercüme İslâm' a zorladınız.
Ortaya çıkan ilkellik, yontulmamışlık insanları tercüme İslâm' a zorlamanızdan dolayı olmuştur.

Oysa Türkiye' nin bütün dünyadaki Müslümanları etkileyebilecek, yönlendirebilecek tarihi birikimi ve statüsü vardı her şeye rağmen.

Türkiye bundan koparılınca gerçekten sıkça adını andığımız stratejik üstünlüğünü, pazarlık şansını kaybetti.

O çok merak sardığınız stratejik üstünlüklerinizi kendi ellerinizle bir bir yok ettiniz, ya da yok olmasına fırsat verdiniz.

Kuzey ülkelerini etkileyebilecek sosyalist potansiyeli de aynı mantıkla öldürdünüz.

Niçin hep etkilenme dışarıdan olsunmuş, kendinizi niye hep küçük gördünüz?

DIŞA KAPANDINIZ VE DIŞ SİZİ PARMAĞINDA OYNATTI. Yalanmı?

(Lutfu Sahsuvaroglu2024 Armada üçlüsü)

İki Bin Yirmi Dört, Lütfü Şehsuvaroğlu (Elips)İki Bin Yirmi Dört, Lütfü Şehsuvaroğlu (Elips)
Ibrahim D, bir alıntı ekledi.
15 Mar 17:28 · Kitabı okudu · İnceledi

Sesimin heceleri yetmiyor uzanısına
Tercüme bir şiir gibi kadın

Peyniraltı Edebiyatı Sayı 33, Kolektif (Sayfa 38 - 6:45)Peyniraltı Edebiyatı Sayı 33, Kolektif (Sayfa 38 - 6:45)