• Sensizlik biriktirdim avuçlarımda
  Tesbih taneleri gibi sıra sıra
  Ayrılıklar büyüttüm yüreğimde
  Bir başkasına yer kalmasın diye
  Bin ahıma, bin şükür kattım
  Sessiz çığlıklar içinde
  Sözler tükendi, ben tükendim
  Bir sen tükenmedin içimde
  Kendime sırtımı döndüm
  Aydınlığın yüreğimde yetişsin diye
  Aşkı bir sana yakıştırdı yüreğim de
  Ayrılık sindi senin ellerine
  Kal artık gittiğin yerde
  Kavuşmak bir masal sadece
 • "Tesbih taneleri gibidir hayatımızda yer tutanlar..!
  Kimini sevdiği için çeker, kimini sevdiğinin hatırına çekersin..!"
  🦋🌹
 • En bedbaht, en muzdarib, en sıkıntılı; işsiz adamdır. Zira atalet ademin biraderzadesidir; sa’y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır. Bediüzzaman Said Nursi

  Arzı ve bütün nucum ve sumuşu tesbih taneleri...
  Arzı ve bütün nucum ve sumuşu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele malik olmayan kimse, kainatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira herşey, herşeyle bağlıdır. Bediüzzaman Said Nursi

  Sevgiyi sevip düşmanlığa düşman olmak inançla coşan bir...
  Sevgiyi sevip düşmanlığa düşman olmak, inançla coşan bir kalbin en mümeyyiz vasfıdır. Herkesten nefret ise ya gönlü şeytana kaptırmışlık veya bir cinnet eseridir. Sen insanı sev; insanlığa hayran ol. . Bediüzzaman Said Nursi

  Deli adama iyisin iyisin denilse iyileşmesi iyi adama...
  Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nadir değildir . Bediüzzaman Said Nursi

  Tabiat misali bir matbaadır tabi değil nakıştır nakkaş...
  Tabiat, misali bir matbaadır, tabi’ değil; nakıştır, nakkaş değil; kabildir, fail değil; mistardır, masdar değil; nizamdır, nazım değil; kanundur, kudret değil; şeriat-ı iradiyedir, hakikat-ı hariciye değil. Bediüzzaman Said Nursi

  Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani...
  Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünya da bıraktığın eserlere de kıymet verme. Bediüzzaman Said Nursi

  Evet bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını...
  Evet bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiç bir şey ağır gelmez. Bediüzzaman Said Nursi

  Bu müthis düşmanlarınıza karşıi zırhınız kuran tezgahında yapılan...
  Bu müthis düşmanlarınıza karşıi zırhınız, kur’an tezgahında yapılan takvadır. Ve siperiniz, resul-i ekrem’in sünnet-i seniyyesidir. Ve silahınız, istiaze ve istigfar ve hifzi ilahiyyeye ilticadır. Bediüzzaman Said Nursi

  Şu gecenin sabahı şu kışın baharı ne kadar...
  eSöz - Güzel Sözler Android Uygulaması
  Şu gecenin sabahı, şu kışın baharı, ne kadar muhakkak ve kat’i ise haşr’ın sabahı, berzah’ın baharı da o kadar muhakkak ve kat’idir. Bediüzzaman Said Nursi

  Azametli bahtsız bir kıtanın şanlı talisiz bir devletin...
  Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı islamdır. Bediüzzaman Said Nursi

  Hem rezzak sensin Çünkü biz rızka muhtacız elimiz...
  Hem rezzak sensin! Çünkü biz rızka muhtacız, elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin Bediüzzaman Said Nursi

  Şükrün mikyası kanaattır ve iktisattır ve rızadır ve...
  Şükrün mikyası; kanaattır ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. . .
  Şükürsüzlüğün mizanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helal demeyip rastgeleni yemektir. Bediüzzaman Said Nursi

  Cenabı hakkı bulan neyi kaybeder Ve onu kaybeden...
  Cenab-ı hakkı bulan neyi kaybeder? Ve o’nu kaybeden neyi kazanır? Yani; o’nu bulan her şeyi bulur, o’nu bulmayan hiçbir şeyi bulamaz, bulsa da başına bela olur Bediüzzaman Said Nursi

  Her kim kendisini Allaha malederse bütün eşya onun...
  Her kim kendisini Allah’a malederse, bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim allah’a mal olmasa, bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah’a mal olmak ise, bütün eşyayı terk ve her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu edeceğini bilmekle olur Bediüzzaman Said Nursi

  Dünyanın lezzetleri zevkleri ve zinetleri halıkımızı malikimizi ve...
  Dünyanın lezzetleri, zevkleri ve zinetleri halıkımızı, malikimizi ve mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet bile olsa cehennemdir. Bediüzzaman Said Nursi

  Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç...


  Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur Bediüzzaman Said Nursi

  Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de...
  Sonra, ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmibeş milyon türk cemiyetinin imanı namına bir said değil, bin said feda olsun. Kur’anımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmağa razıyım: çünki; vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur. Bediüzzaman Said Nursi


  Kendini başıboş zannetme Zira şu misafirhanei dünyada nazarı...
  Kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan; hiçbir şeyi gayesiz, nizamsız göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz olabilirsin. Bediüzzaman Said Nursi

  Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar Farkında...
  Bana, ‘sen şuna buna niçin sataştın? ‘ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müdhiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeğe, imanımı kurtarmağa koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler! Dar görüşler! Bediüzzaman Said Nursi

  Her yeni gün sana hem herkese bir yeni...
  Her yeni gün, sana hem herkese, bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan halde gider Bediüzzaman Said Nursi

  Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek Yaz güze...
  Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek Bediüzzaman Said Nursi

  Ömür kuşu da şimşek gibi geçmekte olup seni...
  Ömür kuşu da şimşek gibi geçmekte olup, seni kabir yuvasında hemen hemen nerede ise yumurtlamak üzeredir. Bediüzzaman Said Nursi

  Allahı tanıyan ve itaat eden zindanda da olsa...
  Allah’ı tanıyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardir. . . O’nu unutan, sarayda da olsa, zindandadır, bedbahttır. Bediüzzaman Said Nursi

  Sultanı kainat birdir herşeyin anahtarı onun yanında herşeyin...
  Sultanı kainat birdir, herşeyin anahtarı o’nun yanında, herşeyin dizgini onun elindedir. Herşey o’nun emriyle halledilir Bediüzzaman Said Nursi

  İnsan ebed için yaratılmıştır Onun hakiki lezzetleri ancak...
  İnsan ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri, ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur-u edebiyedir. Bediüzzaman Said Nursi

  Faniyim fani olanı istemem Acizim aciz olanı istemem Ruhumu rahmana...
  Faniyim, fani olanı istemem.
  Acizim, aciz olanı istemem.
  Ruhumu rahman’a teslim eyledim; gayr istemem.
  İsterim, fakat bir yar-ı baki isterim.
  Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim.
  Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim. Bediüzzaman Said Nursi

  Gururu birak seni yaratani düsün kabre girecegini bil...
  Gururu birak, seni yaratani düsün, kabre girecegini bil, öyle hazirlan.
  Her söyledigin hak olsun fakat her hakki söylemek senin hakkin degildir:
  “Ömrün kisa ise; ebedi bir ömrün var, merak etme Bediüzzaman Said Nursi
 • Tesbih koptuktan sonra ipte kalan tanelerin ne kadsr önemi yoksa; yıpranmış bir aşktan geri de kalan duygularında o denli önemi yoktur. Tesbih taneleri yeni bir ipe dizilmeli, kalbindeki duygularda yeni bir sayfaya yazılmalıdır.
 • Tesbih taneleri gibidir hayat:
  Kimini sevdiğin için çekersin.
  Kimini sevdiğinin hatırına çekersin.
 • Günler çekilen tesbih taneleri gibi birbiri ardına geçip gidiyordu.