enes faruk gürlek, bir alıntı ekledi.
02 Mar 00:15 · Kitabı okudu · 7/10 puan

* Kötülüğün ilkesi irade gerilimindendir, huzuru yaşayamamaktır.(s.10)
* Toplum -bir kurtarıcılar cehennemi.(s.11)
* Ölmekte olduğunu bütün canlılığıyla bilmek ve bunu gizleyememek bir barbarlık eylemidir.(s.15)
* Aşırı hassas yalnızlıklarımız, ötekiler için ne cehennemdir! Ama hep onlar için ,bazen de kendimiz için icat ederiz görünümlerimizi...(s.16)
* Ölüm duygusu olan insanla bu duyguya hiç sahip olmayan arasında , iletişimi mümkün olmayan iki dünyanın uçurumu açılır ; bununla birlikte ikisi de ölür; fakat biri ölümünden habersizdir, ötekiyse bunu bilir; biri sadece bir anda ölür, ötekiyse sürekli ölmektedir...(s.18)
* Sıkıntı, kendi kendine yarılan zamanın içimizdeki yankısıdır... boşluğun açığa çıkmasıdır, hayatı destekleyen -ya da icat eden- o sayıklamanın kurumasıdır.(s.21)
* Hayat sayıklama içinde yaratılır ve sıkıntı içinde dağılır.(s.21)
* Yalnızlığa karşı işlenen günah (s.24)
* Etrafımıza saçtığımız kelimeler oranında ölürüz... Konuşanların sırrı yoktur. Ve hepimiz konuşuruz. Kendimize ihanet eder, kalbimizi teşhir ederiz ; her birimiz dile gelmezliğin celladıyızdır; her birimiz sırları,en başta da kendi sırlarımızı yok etmek için yırtınırız.(s.24)
* Merak, sadece cennetten dünyaya düşüşe değil, her günkü sayısız düşüşe yol açmıştır.(s.24)
* İnsan, aktarılamayan Kêlam'ın sonsuz vecdi içinde yalnızca kendini dinlemeliydi; kendi sessizliği içinde kelimeler ve sadece kendine ait pişmanlıklar için işitilebilen akortlar uydurmalıydı. Ama evrenin gevezesidir o, ötekiler adına konuşur, benliği çoğul biçimi sever. Ötekiler adına konuşan kişi ise daima sahtekardır. Siyasetçiler, reformcular ve kolektif bir bahaneden yana çıkan herkes üçkağıtçıdır.(s.25)
* Hayatları, istifade edemedikleri uçsuz bucaksız bir ölme özgürlüğünden ibarettir: Tarihin ifadesiz kurban töreni, toplu mezar, onları yutar.(s.29)
* Zamanın sınırsızlığı duygusu, her saniyeyi dayanılmaz bir azaba, darağacına çevirirdi.(s.30)
* Her bir dakikamın elli dokuz saniyesi,” diye söylendim sokaklarda, “acıya ya da… acı fikrine vakfedilmiş. Keşke bir taş olabilseydim! ‘Yürek’: Bütün azapların kökeni… Nesneye imreniyorum… maddenin ve donukluğun lütfuna… Küçük bir sineğin gelgiti bana kıyamet bir iş gibi görünüyor. Kendinden çıkmak günah işlemektir. Rüzgâr, havanın çılgınlığı! Müzik, sessizliğin çılgınlığı! Bu dünya hayatın önünde pes ederek hiçliğe karşı kusur işlemiştir… Hareketten ve rüyalarımdan istifa ediyorum. Nâmevcudiyet! Tek zaferim sen olacaksın… ‘Arzu’, sözlüklerden ve ruhlardan hepten silinsin! Yarınların başdöndürücü şakası önünde geriliyorum. Ve bazı ümitlerimi hâlâ muhafaza etsem dahi, ümit etme melekemi hepten kaybettim.”(s.32)
* Hayat, ancak muhayyilemizin ve hafızamızın zayıflıklarıyla mümkündür.(s.34)
* yüreğimiz geniş bir alanın boyutlarında olsa dertlerimiz daha da büyük olurdu; çünkü her acı dünyanın yerine geçer ve her kedere başka bir evren gerekir.(s.34)
* Zaman’ın cümlesinde, insanlar virgüller gibi yer alırlar; sense, onu durdurmak için, nokta olarak hareketsizleştin.(s.37)
* Her akıl yürütme ünlem yerini tutar.(s.38)
* can sıkıntısı tekil bir biçimde güdümlüdür.(s.39)
* Bu dünya elimizden her şeyi alabilir, bize her şeyi yasaklayabilir, ama kendimizi yok etmemizi engellemeye kimsenin gücü yetmez.(s.45)
* Kader -mağluplar terminolojisinin gözde sözcüğü… Devasızlığa bir isim kadrosu bulmaya meraklıyızdır ve isimler icat ederek, felâketlerimizin üzerinde asılı aydınlıklarda bir hafifleme ararız. Kelimeler merhametlidirler: Narin gerçeklikleri bizi kandırır ve teselli eder…(s.47)
* Sözle anlatılmayacak kadar normal bir hale gelmek istedim(s.51)
* İnsan öldürme eğilimlerini kendilerine itiraf etme cüreti olmayanlar da cinayetlerini rüyalarında işlerler, kâbuslarını cesetlerle doldururlar. Mutlak bir mahkeme önünde, bir tek melekler beraat ederdi. Zira başka bir varlığın ölümünü -en azından bilinçsizce- dilememiş bir varlık hiç olmamıştır. Her birimiz ardımızda bir dost ve düşmanlar mezarlığı sürükleriz; bu mezarlığın yüreğin uçurumlarına atılmış veya arzuların yüzeyine yansıtılmış olması da pek mühim değildir.(s.63)
* Herkese göre evrendeki tek sabit nokta kendisidir. Eğer bir insan bir fikir için ölürse, bunun nedeni fikrin onun fikri olmasından, onun hayatı olmasındandır(s.69)
* samimiyette ve zihin açıklığında bir sınır-vaka olduğu gibi, eğer arzularımızla davranışlarımız eğitim ve ikiyüzlülük tarafından frenlenmese, bizim de ne olabileceğimizin örneğidir.(s.73)
* Kökeninde aldatıcı ve yıkıma mahkûm olmayan hiçbir “yeni” hayat görmedim şimdiye kadar. Her insanın zaman içinde ilerleyip bunaltılı bir geviş getirmeyle kendini tecrit ettiğini, yenilenme niyetine de ümitlerinin beklenmedik yüz buruşturmasıyla karşılaşıp kendi içine düştüğünü gördüm.(s.79)
* Zihin Aynılığı keşfeder, can Sıkıntı’yı, vücut Tembelliği.(s.79)
* Arzularımızın her biri dünyayı yeniden yaratır, düşüncelerimizin her biri de yok eder…(s.80)
* Yeni bir iman öneren kişi zulme uğrar, kendi de zalimleşinceye kadar: Doğrular, polisle çelişkiye düşülerek başlar ve polise dayanılarak biter; zira adına acı çekilmiş her saçmalık, yasallığa dönüşerek yozlaşır(s.85)
* Başlangıç aşamasında sekterlerinin kanıyla beslenen her “ideal” yıpranır, kalabalık tarafından benimsenince de sönüp gider. Okunmuş su kabı tükürük hokkasına dönmüştür:“İlerleme”nin kaçınılmaz ritmidir bu…(s.85)
* Alışkanlık var olma şaşkınlığımızı köpürtür: Oluruz -ve bunun üzerinde durmayız, var olanlar sığınağındaki yerimizi doldururuz.(s.114)
* Hayat ancak içine kattığımız yutturmaca derecesiyle hoşgörülebilirdir.(s.115)
* anonim ter, toplumun temeli.(s.118)
* Güç iştahı Tarih’e kendini yenileme ve yine de temelli aynı kalma imkânı verir. Bu iştahı alt etmeyi dinler de denemiş ve sadece onu azdırmayı başarmışlardır.(s.117)
* İnsanlık da böyle ilerler: birkaç zenginle, birkaç dilenciyle - ve bütün yoksullarıyla…(s.118)
* GELGİT
Varlıklar arasında boş yere kendine model ararsın: senden uzağa gidenlerin sadece lekeleyici ve zararlı veçhelerini edinmişsindir: bilgenin tembelliğini, azizin tutarsızlığını, estetin ekşiliğini, şairin edepsizliğini - ve hepsinde bulunan kendiyle geçimsizliği, gündelik şeylerdeki kaypaklığı, sadece yaşamak için yaşayandan nefret etmeyi. Safsan, çirkefin pişmanlığını çekersin, kirliysen edebin, hayalperestsen kabalığın. Olmadığın gibi hiç olmayacaksın; ya olduğun gibi olmanın hüznü… Cevherin hangi aykırılıklara batmış ve dünyaya sürülmende hangi karışık deha ağır basmış? Kendini ufaltmadaki ısrarın, ötekilerdeki düşüş iştahını benimsettirmiş sana: filan müzisyenin falan hastalığı; filan peygamberin falan kusuru; kadınların -şair, hovarda veya azize- melankolileri, bozulmuş usareleri, ten ve düş çürümeleri. Kararlılığının baş ilkesi, harekete geçiş ve anlayış biçimin olan burukluk, dünyadan tiksinmenle kendine acıman arasındaki gelgitin tek sabit noktasıdır.(s.142)
* Doğru diye adlandırılan şey, yetersiz bir şekilde yaşanmış, henüz içi boşaltılamamış, ama eskimesi kaçınılmaz olan ve yeniliğini tehlikeye sokmayı bekleyen bir yeni hatadır.(s.151)
* Hakikî bilgi, karanlıklar içinde uykusuz beklemekten ibarettir: Bizi hayvanlardan ve hemcinslerimizden ayırt eden sadece bu uykusuz gecelerimizin toplamıdır. Hangi zengin ya da tuhaf fikir, bir uykucunun ürünü olmuştur? Uykunuz iyi mi? Rüyalarınız külfetsiz mi? Anonim güruhu kalabalıklaştırırsınız. Gündüz, düşüncelere düşmandır; güneş karartır onları(s.152)
* Kendi kendine, “bildiklerim hüzün verici,” diyebilen kişi ne mutludur(s.152)
* Evren her bireyle başlar ve biter (s.153)
* “Nerede tükettin ömrünü? Bir hareketin hatırası, bir tutkunun işareti, bir maceranın parıltısı, güzel ve firarî bir cinnet - geçmişinde bunların hiçbiri yok; hiçbir sayıklama senin ismini taşımıyor, seni hiçbir zaaf onurlandırmıyor. İz bırakmadan kayıp gittin; senin rüyan neydi peki?”(s.161)
* vaiz olsam, duanın gülünçlüğünü açığa vururdum; kral olsam, başkaldırının amblemini dikerdim. İnsanlar gizliden gizliye birbirlerinden tiksinmeye heves ettiklerine göre, her tarafta kendine sadakatsizliği tahrik ederdim, masumiyeti hayrete düşürürdüm, kendine ihanet edenleri çoğaltırdım, kesinliklerin çürüme yerinde çoğunluğun kokuşup gitmesine engel olurdum.”(s.161)
* Her tarafta isteyen insanlar…, çapsız ya da esrarengiz hedeflere doğru koşuşturan adımların maskaralığı, çakışan iradeler, herkes bir şey istiyor, kalabalık bir şey istiyor, bilmem neye doğru yönelmiş binlerce insan. Onları izleyemezdim, hele onlara hiç meydan okuyamazdım. Şaşırıp kalırım: Onlara bunca canlılığı hangi mucize vermiştir? Olağanüstü hareketlilik: Bu kadar az ette bunca hayatdoluluk ve histeri! Hiçbir kuruntunun teskin etmediği, hiçbir bilgeliğin yatıştırmadığı, hiçbir burukluğun keyfini bozmadığı o telaşe müdürleri… Tehlikelere kahramanlardan daha rahat bir biçimde meydan okurlar: iş yararlığın bilinçsiz havarileridir bunlar(s.163)
* Ümidin büyüsüne de artık ümit etmediğimiz zaman maruz kalırız: Hayat - kafayı ölüme takanlar tarafından canlılara sunulan hediye…(s.166)
* Seven kişi aşkı incelemez, harekete geçen kişi eylem üzerine hiç düşünmez: İnsanoğlunu araştırıyor olmam, olmaktan çıktığı içindir; kendi kendimi incelemem de artık “ben” olmadığımdan(s.167)
* Büyük sözlere fazla içtenlik katmada bir edepsizlik vardır(s.171)
* Şu ki, uykusuz geceler bitebilir, ama sizde bıraktıkları ışık sönmez(s.174)
* Bir din, kendini dışlayan doğruları hoşgördüğü zaman tükenir; artık adına öldürülmeyen bir tanrı da gerçekten ölmüş demektir.(s.176)
* Topluluklar ancak tiranlıklar altında sağlamlaşır, yüce gönüllü bir rejimde de çözülüp dağılır - o zaman, bir enerji sıçramasıyla özgürlüklerini boğmaya ve kaba ya da taç giymiş gardiyanlarına tapmaya koyulurlar.
Ürküntü devirleri sükûnet devirlerini bastırır; insan, olay bolluğundan ziyade olay yokluğundan rahatsız olur; Tarih de onun can sıkıntısını reddetmesinin kanlı ürünüdür.(s.176)

Çürümenin Kitabı, Emil Michel CioranÇürümenin Kitabı, Emil Michel Cioran
ercanscgn, bir alıntı ekledi.
 20 Oca 00:47 · Kitabı okudu · İnceledi

Ne ilkellik dimi?
Büyük bir hayvan öldürüldüğü zaman veya büyük bir balık yakalandığı zaman, avcı veya balıkçı ruhunu teskin etmek üzere yas tutup ağlayabilir. Avcılar ayrıca hayvanı öldürdükleri zaman ondan özür dilerler, hayatta kalmak için ete ve deriye ihtiyaçları olduklarını anlatırlar.

Dünya Dinlerinden Şamanizm, Cüneyt Bedir (Sayfa 128 - Festival Yayıncılık)Dünya Dinlerinden Şamanizm, Cüneyt Bedir (Sayfa 128 - Festival Yayıncılık)
ozan erdoğan, bir alıntı ekledi.
28 Ara 2017

"Kardeşlik
Ahmed Mithad Efendi

“Allah aşkına aklımızı başımıza alalım. Bu ricayı sadedilan ahaliyi ifsad ile fitne koparmaya sa’y eden fesat-pişelere hitap etmiyoruz. Böyle bir hitabın boşluğunu bilmeyecek kadar safdil değiliz. Bu ricayı en küçüklerimize varıncaya kadar millete, ahaliye ediyoruz. Her işittikleri yalanlara kapılıvermemeli.”

Her lisanda “hakikat” ve “mecaz” denilir iki hüküm vardır ki gerek konuşulur, gerek yazılır iken bu hükümler bilinmeyecek olursa anlaşılmak güç olur.

Bir sözün, bir kelimenin evvelâ hakiki olan manâsı murat olunur. “Arslan” denildiği zaman o meşhur yırtıcı hayvan murat olunmak gibi. Kelimenin mecazî olan mânası ise mâna-i hakiki müteazzir olduğu zaman, yani kelimeyi asıl kendi mânasına almak mümkün olmadığı vakit meydana çıkar. Misal-i meşhurunca “Hamamda bir arslan gördüm” demek gibi ki, hamamda gördüğüm şey mahut yırtıcı hayvan olamayacağı, çünkü o yırtıcı hayvan hamama gelemeyeceği için ona benzer bir şey, iri yarı, güçlü kuvvetli bir kahraman görmüş olduğum anlaşılır.


Şu usul-i lisaniyeyi hatıra getirdiğimiz anda “Hristiyanlardan kardeş olur mu imiş!” diye bir iki haftadan beri bazı kimseler nezdinde görülegelmiş olan galeyana şaşmamak kabil olmaz.

Bundan evvel müteaddid makalat-ı mahsusamızda demiş olduğumuz vecihle “reaksiyon” denilen aksü’l-ameli gözlerimizin önünden uzatmak mümkün olamayacağından bu hali de yeni hürriyet devrimizden mümkün değil memnun olmayanların himmetlerine haml etmek pek tabiidir. “kanun-i esasi ve hürriyet denilen şey Rum, Bulgar, Ermeni gibi Hristiyanlar ile kardeşlik akdetmek vesilelerinden tutturarak bizi onlara esir etmek demektir” sözünü sadedil olanlara ve işbu mekasıd-ı hürriyeti anlamak istidadında bulunmayanlara söyleye söyleye bu galeyanı hâsıl etmişlerdir. Buna “galeyan” demek işi izam sayılmaz. Zira birçok ahalinin bir cami-i şerifte toplanıp teheyyüçleri âsarını meydana koymalarına bundan başka hiçbir tabir bulunamaz. Allah razı olsun, kuzattan bir zat söz anlatıp galeyan erbabını teskin etmemiş olsa idi, iş daha ziyade büyüyerek hükûmetin kuvve-i tedibiyesine lüzum gösterecek dereceye varır idi.

Yalnız şunu düşünmek kifayet eder ki biz umumen istibdat altında inler iken bizi şimdi o korktuğumuza uğratmak tertibatı kurulmuş, hazırlanmış idi bile. Beyne’d-düvel husulü hâlâ Avrupa gazetelerinde söylenip duran “itilaf” işte bundan başka bir şey değildir. Anadolu’dan, Rumeli’den, daha birçok yerlerin Müslümanlarını Bulgaristan, Bosna, Hersek vesaire Müslümanları haline koymaktır. Bize nail olduğumuz hürriyeti verenler bu tertipleri bozmak için o fedakârlıkta bulunmuşlardır. Hristiyan vatandaşlarımız ile kardeşlik akdetmek bizi onlara esir etmek değil, bu esareti tertip eden hilelerden kurtarmak demektir. Fakat bu siyasi cihetleri bir tarafa bırakalım da şu Hristiyanlarla kardeşlik demek ne demek olduğunu lisan hükmüyle güzelce bir düşünelim.

Eski imlası “karındaş” olan bu kelimenin mânası, ikisi bir babanın belinden inip bir ananın rahminden doğan iki kimse arasındaki münasebettir. Bu mânaya göre Hristiyanlar değil a Türkler bile birbirinin kardeşi olamaz. Hatta bir baba ve iki anadan veyahut iki baba ve bir anadan doğmuş olanlar bile tamamıyla kardeş olmayıp “üvey kardeş” sayılır.

Bu halde “müminler birbirinin kardeşinden başka bir şey değildirler” mânasındaki ayet-i kerimede görülen kardeşlik dahi hakiki bir kardeşlik değildir. Zira müminlerin kâffesi bir anadan, bir babadan doğmamışlardır. İşte hakiki mâna çıkarılamayacağı bu vecihle sabit olduktan sonra mecazi mânayı arayacağız. Şu mecazi kardeşler arasında bir münasebet, müşabehet, bir cihet-i camia arayacağız. Bu suretle bulacağız ki cümlesi bir dine salik olan adamlar bu cihet-i camiadan dolayı manen birbirinin kardeşidirler. Lisanımızda umumen “din kardeşi” tabiri ile bu meram ifade olunmuştur.

“Ermeni kardeşlerimiz” ve “Bulgar kardeşlerimiz” ve “Rum kardeşlerimiz” denildiği zaman evvela bunlarla beraber bir ana ve babadan doğmamış olduğumuz için aramızda mâna-i hakikiyesiyle bir kardeşlik murat olunamaz. Zira dinlerimiz başka başka olduğu için burada “din” kelimesi bir cihet-i camia teşkil edemez. Müslümanlar arasında bulduğumuz mecaz burada bulunamaz. Öyle bir din kardeşliğini biz iddia edecek olsak onlar kabul etmezler. Öyle ise ikinci bir mâna-i mecazi arayacağız. Tabii onu pek kolay bulacağız.

Düşünelim ki bir köyde, bir kasabada, bir şehirde Hristiyanlar ile kapı bir komşuyuz. Doğan güneş cümlemizi tenvir ve ihya ediyor. Yağan yağmur mahsulât-ı arziyesiyle cümlemizi besliyor. Yangın gibi, zelzele gibi bir afet cümlemize isabet ediyor. Hatta mine’l-kadim duygularımıza girmiş olduğu vecihle birimizin düğünü diğerimizi de neşelendiriyor. Birimizin hastası, cenazesi diğerimizi de kahırlandırıyor. Elhasıl maişet-i medeniyece birbirimizin ortağı sayılıyoruz. Bu kadar cihat-ı camia aramızda bir “kardeşlik” hâsıl eder de buna “öz kardeşlik” ve “din kardeşliği” diyemeyeceğimize mukabil “vatan kardeşliği” der isek kıyamet mi kopar? İşte mâna-i mecazi. Besbelli ki bu kardeşlik öteden beri kullanageldiğimiz “hemşehrilik” mânasınadır.

Bazı kısa akıllar ihtimal ki “Diyarbakır’daki bir Müslüman Üsküp’teki bir Bulgar’ın hemşehrisi olamaz” diye düşünsünler. Fakat Osmanlıları vatan kardeşi etmek için en kuvvetli cihet-i camia vardır ki o da Osmanlılıktır. “Osmanlı” demek “Osman’a tâbi olan” demek olduğuna göre, vaktiyle yüz milyon nüfus cem’ etmiş olan bu tabir bugün mecazi, gayr-ı mecazi, o miktarın sülsünü cem’ edemeyecek mi? cümlesi bir bayrağa, bir kanuna tâbi olan bu milyonlarca efradı bir “uhuvvet-i Osmaniye” cem’ eder. İşte aradığımız kardeşlik dahi budur.

Bu kardeşlik Osmanlılığın daha mebadisinde devletimizin temeli ile beraber sultan Osman tarafından tesis olunmuştur. İsminden dahi anlaşılacağı vecihle Gazi Mihal Bey Hristiyan olduğu halde Osmanlı serdarlarından idi. “Şu Mihal’i Müslüman etsene!” nasihatini verenlere “o benim kardeşimdir!” cevabini verdiği tarihlere yazılmıştır. Sultan Osman’dan daha ziyade Osmanlı olmak acaip olmaz mı?

Bu uhuvvet-i Osmaniye şer’-i şerife dahi muvafıktır. Zira hukuk-ı medeniyece gerek Müslim ve gerek gayrımüslim nazar-ı şeriatta müsavidir. Hakimü’ş-şer veyahut müftü, erbab-ı hukukun isimlerini, resimlerini sormaz. Davacılar her kim olursa olsun isimleri zeyd ve amd’dır. Hiçbir kimsenin hakkını diğerine bırakmaz. İşte bu hukuk-ı medeniyenin tesavîsi dahi bir cihet-i camiadır.
Bu davaların hadd-i zatında bizce vakıa bir ehemmiyeti olmayabilir. Zira bir küçük kısmın safderunlukları ve bazı fikr-i şeytaniyet sahibi reaksiyonerler tarafından iğfalleri sebebiyle şöyle bir eser-i taassup göstermelerine mukabil hakayık-ı şer’iye ve siyasiyeye vakıf büyük aksam mevcuttur. Fakat biçim için şu devr-i mesud-ı hürriyete girilmekten memnun olmayanlar dâhilde bulunduğu kadar hariçte de vardır. Hariçtekilerin mazarratı dâhildekilerin mazarratından kat kat ziyade olabilir. Bir surat-i âkilane ve kibaranede küşad edilen bu devr-i mesuda halisiyet-i tamme ile hayran olan medeniyetperverlere, “ne kadar aldanıyosunuz! Türkiye’de müsavat ha! İşte Hristiyanları vatan kardeşliğine bile kabul etmiyorlar. Onları ayrı ve yabancı addediyorlar. Yabancı addettikten sonra mallarını, canlarını, ırzlarını, hatta dinlerini mübah saymak uzak mıdır? Bir yerde emsali görüldüğü vecihle Hristiyanlar üzerine hücum bi’l-kuvve yine mevcuttur. Kuvveden fiile çıkmak dahi mutaassıbane bir galeyandan başka bir şeye muhtaç değildir” derler ki bu zehrin panzehiri bizim için güç ve pahalı bulunabilir.

Allah aşkına aklımızı başımıza alalım. Bu ricayı sadedilan ahaliyi ifsad ile fitne koparmaya sa’y eden fesat-pişelere hitap etmiyoruz. Böyle bir hitabın boşluğunu bilmeyecek kadar safdil değiliz. Bu ricayı en küçüklerimize varıncaya kadar millete, ahaliye ediyoruz. Her işittikleri yalanlara kapılıvermemeli. Akıl ile, şer’ ile muvafık görmedikleri, anlamadıkları şeyleri gazetelere sorsunlar. Bütün âlem hain-i vatan kesilmiş değil a. müşkülleri derhal hallolunur da yar ve ağyara karşı gülünç olup kalmaktan halâs olunmuş olur."

* Ahmed Mithad Efendi’nin, Hürriyet’in (II. Meşrutiyet’in) ilanından iki ay kadar sonra, Tercüman-ı Hakikat gazetesinin 9869 no.lu, 17 Eylül 1908 tarihli sayısında çıkan yazısı

Kaynak: Fazıl Gökçek, Osmanlı Kapısında Büyümek – Ahmed Mithad Efendi’nin Hikâye ve Romanlarında Gayrimüslim Osmanlılar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006

Schopenhauer'in Hikmet-i Cedidesi, Ahmet Mithat Efendi (Ahmed Mithad Efendi olarak kabul edilmedi.... Bir gazete yazısı olmasına rağmen kitap seçmeye zorlandım . . .)Schopenhauer'in Hikmet-i Cedidesi, Ahmet Mithat Efendi (Ahmed Mithad Efendi olarak kabul edilmedi.... Bir gazete yazısı olmasına rağmen kitap seçmeye zorlandım . . .)
Hilal, bir alıntı ekledi.
03 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Hayatta öyle yaralar var ki, ruhu inzivadayken cüzam gibi yer, kemirir. Bu acıları kimseye belli etmek de olmaz, zira inanılmaz acıların nadir görülen olaylardan sayılacağı kanısı yaygındır. Birisi çıkıp da bunları söyleyecek, yazacak olsa, insanlar yaygın inançlara, kendi akidelerine göre kuşkucu, alaycı tebessümlerle karşılar. İnsanlık bir çaresini, ilacını bulamadı zira. Bir tek ilaç var; Şarapla, afyonla, uyuşturucu maddelerle yapay uykuya dalmak. Ancak böyle ilaçların etkisi geçici ne yazık ki! Teskin edecek yerde bir süre sonra acının şiddetini artırıyorlar.

Kör Baykuş, Sadık HidayetKör Baykuş, Sadık Hidayet
Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
15 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Erkek dışarıda ne kadar canı sıkılmış ve sabrı tükenmiş olsa da evden içeri girerken mutlu ve güler yüzlü bir halle görülmelidir. Dışarıda kızmış ve öfkelenmiş olan gönlünü evdekileri haşlayarak teskin etmek kötü bir durum, büyük bir haksızlık ve insafsızlıktır.

Mutlu Yuva, Mehmed Faik Bey (Sayfa 32)Mutlu Yuva, Mehmed Faik Bey (Sayfa 32)
Ares ares, bir alıntı ekledi.
 12 Eyl 2017

Oğlumuz Andrew’un geçenlerde artık gözlük takmak zorunda
kalması, Terapistin Yöntemini uygulamak için bana iyi bir fır­
sat sundu. Gözünde yaşlar ayaklarını sürüyerek gözlükçüden
çıkarken, “Palyaço gibi oldum” diye söyleniyordu.
“Hiç de değil. Gayet iyi görünüyorsun” demek istedim.
Ama bu sözler onu teselli etmek anlamına gelecek ve kendi
görüşüyle çelişecekti.
Kendisini teskin etmeye çalışmak yerine, sadece söyledik­
lerini aynen yansıttım: “Yeni gözlüklerinin görünüşünden hoş­
lanmadın galiba?” “Okuldaki bütün çocuklar bana gülecek”
diye hayıflandı.
Tongue Fu’dan önce olsa onu yatıştırmaya çalışırdım.
“Andrew, aptal olma. Arkadaşların muhtemelen gözlük taktı­
ğının farkına bile varmayacaktır.” Oysa benim objektif olma
çabam sadece onu daha da yabancılaştıracaktı. Onu destekle­
me çabalarım içine kapanmasına yol açacaktı. Bunun yerine
dediklerini aynen tekrar ettim: “Arkadaşlarının gözlüklerin
yüzünden seninle dalga geçmesinden mi korkuyorsun?”
“Evet! Zaten bu çirkin şeyleri niçin takmam gerekiyor ki?”
Dilimin ucuna ilk gelen mantıki bir cevaptı: “Daha iyi gö-rebilmek için takmalısın.” Ama duygular mantıksal değildir ve
mantığa yanıt vermezler. Niçin gözlük takması gerektiğini
açıklamaya çalışmak onu aydınlatmayacak sadece daha da si-
nirlendirecekti. Fikir yürütmeye çalışmak yerine arzularına
hitap ettim: “Gözlük takmak istemiyor musun yani?”
“Elbette!” dedikten sonra derin bir nefes alıp duyguları
üzerinde düşünmeye başladı.
Eve geldiğimizde, Andrew bana sevgiyle sarılarak, “Sağol,
anne!” dedi. “Niçin?” diye sordum. “Biliyorsun” dedi utan­
gaçça. Sanıyorum şöyle diyordu: “Söylev çekmek yerine beni
dinlediğin için teşekkür ederim. Bana değil benimle konuştu­
ğun için teşekkür ederim.”

Tongue Fu, Sam HornTongue Fu, Sam Horn

"4.48 Psikoz" Sarah Kane
(Çok uzun bir sessizlik)

Ama senin dostların var.

(Uzun bir sessizlik)

Çok dostun var.
Onların sana bu kadar koltuk çıkmaları için ne veriyorsun onlara?

(Uzun bir sessizlik)

Onların sana bu kadar koltuk çıkmaları için ne sunuyorsun onlara?

(Uzun bir sessizlik)

Ne sunuyorsun?

(sessizlik)Bir zihnin zemini, bir ışık huzmesi altında binlerce hamam böceği bir anda tek bir gövde halinde birleştiğinde ve hiç birinin dile getirmeye cesaret edemediği gerçeği kapsadığında artık hiçbir şeye karşı çıkmadan yer değiştiriyor ve o zihnin üst tabakalarındaki karartılmış bir şölen salonununda yoğunlaşmış bir bilinçlilik hüküm sürüyor


Her şeyin benim için açığa çıktığı bir gece geçirdim.
Nasıl tekrar konuşabilirim?


Kendinden başka kimseye güvenmeyen kırgın hünsa gerçekte odayı bereketli buluyor ve kabustan hiçbir zaman uyanmamak için yalvarıyor.


Ve hepsi oradaydılar.
Herbiri.
Ve ben sandalyelerinin arkalıklarında bir böcek gibi ordan oraya seyirtirken
adımı biliyorlardı.

Işığı anımsa ve ona inan

Ebedi ışıktan önce bir anlık netlik.


Unutmama izin verme


--------------------------------------Üzgünüm

Geleceğin umutsuz olduğunu ve hiçbir şeyin iyiye gitmeyeceğini hissediyorum.

Sıkıldım ve hiçbir şey beni tatmin etmiyor

Bütünüyle yenilgiye uğramış biriyim.

Suçluyum, cezalandırılıyorum

Kendimi öldürmek istiyorum

Daha önce ağlayabiliyordum ana şimdi gözyaşlarının ötesine geçtim

Başka insanlara karşı ilgimi yitirdim

Karar veremiyorum

Yiyemiyorum

Uyuyamıyorum

Düşünemiyorum

Yalnızlığımı, korkumu ve tiksintimi yenemiyorum

Şişmanım

Yazamıyorum

Sevemiyorum

Erkek kardeşim ölüyor, sevgilim ölüyor, İkisini de öldürüyorum

Ölümüme doğru doluyorum.

İlaç almaktan dehşetli korkuyorum.

Sevişemiyorum

Sikişemiyorum

Yalnız kalamıyorum

Başkaları ile birlikte olamıyorum

Kalçalarım çok büyük

Cinsel organlarımı sevmiyorum


+.48’de
çaresizlik ziyaretime geldiğinde
kendimi asacağım
sevgilimin nefes alıp verişiyle birlikte

Ölmek istemiyorum

Ölümlülüğüm olgusu ile öyle çaresizliğe düştüm ki, intihar etmeye karar verdim

Yaşamak istemiyorum

Uyuyan sevgilimi kıskanıyorum ve onun teskin edilmiş bilinçsizliğine imreniyorum.Uyandığında benim sakinleştiriciler tarafından kesintiye uğratılmış uykusuz gecemin düşüncelerini ve konuşmalarını kıskanacak

Kendimi bu yıl ölüme teslim ettim.

Bazıları bunu kendine düşkünlük olarak adlandıracak
(Bunun gerçekliğini bilmedikleri için şanslılar)
Bazıları da basit bir olgu olarak acı çekmeyi bilecekler.

Bu benim normalliğim haline geliyor.

-------------------------------------------------------


100

91
84
81

72
69
58
44
37 38
42
21 28
12
7


----------------------------------------------------------
Uzun sürmedi. Orada uzun süre kalmadım. Ama siyah acı kahve içerek bir antik tütün
dumanı içinde o ilaç kokusunu yakaladım. Ve o hala hıçkıran yerde bir şey bana dokunuyor iki yıl önceden gelen bir yara bir kadavra gibi açılıyor ve uzun süredir gömülü duran utanç, çürümekte olan iğrenç ıstırabını ortaya döküyor.

Bir oda dolusu İfadesiz donuk yüz acımı seyrediyor, o kadar anlamdan yoksunlar ki, burada bir ard niyet olmalı.

Dr Bu ve Dr. Şu ve o anda oradan geçmekte olan Dr Nevar bir uğrayıp kafa bulayım diye düşündü. Çaresizliğin sıcak tünelinde yanmakta olan ben, bir de nedensiz sarsılmalarla iyice resil olmuş durumdaki ben , bir de sözcükler ağzımdan kekeleyerek dökülürken, “hastalığım” hakkında söylecek hiçbir şey bulamıyordum, Zaten o da ölecek olduğum için hiçbir şeyin anlamı olmadığını bilmekten ibaretti. Bana bedenin ve zihnin bütünlüğünün nesnel bir gerçeklik olduğunu söyleyen o düzgün, akılcı psikiyatrik sesle ben tamamiyle çıkmaza girdim. Ama ben burada değilim ve hiç olmadım. Dr Bu bunu yazıyor ve Dr. Şu sempatik bir bir biçimde mırıldanmaya çalışıyor. Beni seyrederek, beni yargılayarak, tenimden sızan sakatlayıcı yenilginin kokusunu alarak, bana pençelerini geçirmiş ve her şeyi yutan çaresizliğimi, beni baştan aşağı saran dünyaya dehşetle ağzı açık bakar ve neden herkesin gülümsediğini merak ettiren, ve herkesi içimde sancıyan utancın gizli bilgisiyle bana bakar hale getiren paniğimi ...
Utan utan utan
Boktan utancın içinde boğul

Sırrına erişilmez doktorlar, duyarlı doktorlar, sıradışı doktorlar, size kanıt gösterilmedikçe hasta olduklarını sanacağınız doktorlar, aynı soruları sorararak, ağzıma kendi sözcüklerini yerleştirerek, doğuştan gelen acılar için kimyasal tedaviler önerirler, Ben senin için avaz avaz bağırmak isteyene kadar da birbirlerinin kusurlarını örterler: Sen; , bana isteyerek dokunan, gözlerimin içine bakan, yeni kazılmış mezarımından gelen sesle yaptığım darağacı esprilerine gülen, saçımı kazıdığımda benimle dalga geçen , ve beni görmenin onu memnun ettiğini söyleyerek yalan söyleyen tek doktor. Yalan söyleyen. Ve beni görmenin onu memnun ettiğini söyleyen. Sana güvendim. Seni sevdim, ve canımı yakan seni kaybetmek değil, tıbbi görüşlermiş gibi maskelediğin boktan yalanlarınız.

Senin gerçekliğin, senin yalanların, benim değil.

Ve ben senin farklı olduğuna inanırken ve hatta zaman zaman yüzünde yanıp sönen ve patlama tehdidi içeren ızdırabı belki gerçekten hissettiğin sanısına kapılırken, sen de ayıbını örtmeye çalışıyordun. Bütün öbür aptal ölümlü amcıklar gibi.

Benim düşünceme göre bu ihanettir. Ve benim asıl düşüncem, bu sersemce düşünce kırıntılarının temelinde yatandır.

Hiçbir şey benim öfkemi dindiremez.

Ve hiçbir şey yeniden inançlı olmamı sağlayamaz.

Bu benim içinde yaşamak istediğim bir dünya değil.


-----------------------------------------------

-Herhangi bir planın var mı?

-Aşırı doz alıp, bileklerimi kesmek ve kendimi asmak.

-Hepsini birden mi yapacaksın?

-Hiçbir biçimde bir yardım çağrısı gibi algılanamaz böylece.

(sessizlik)

-İşe yaramaz.

-Tabii ki yarar.

-Yaramaz. Aşırı dozdan dolayı üzerine bir uyuşukluk gelecek. O yüzden de bileklerini kesebilecek gücün olmayacak.

(sessizlik)

-Eğer yalnız kalırsan, kendine zarar verebileceğini düşünüyor musun?

-Yapabileceğimden korkuyorum.

-Bu koruyucu oabilir mi?

-Evet. Beni tren raylarından uzakta tutan şey korku. Tanrıya ölümün boktan bir son olması için dua ediyorum. Kendimi seksen yaşında hissediyorum. Hayattan yoruldum ve zihnim ölmek istiyor.

-Bu bir mecaz, gerçek değil;

-Bu bir teşbih.

-O da gerçek değil.

-Bu bir mecaz değil, teşbih; öyle olsa bile bir mecazı tanımlayan özellik, onun gerçek oluşudur.

(Uzun bir sessizlik)

- Sen seksen yaşında değilsin .

(sessizlik)

Öyle misin?

(bir sessizlik)

Öyle misin?

(Bir sessizlik)

-Mutsuz insanların hepsini mi horgörüyorsun? Yoksa özellikle beni mi?

-Seni hor görmüyorum. Bu senin suçun değil. Hastasın.

-Ben öyle düşünmüyorum.

-Öyle değil mi?

-Hayır. Depresyondayım. Depresyon öfkedir. Ne yaptığın, burada kimin olduğu ve kimi suçladığındır.

-Peki sen kimi suçluyorsun?

-Kendimi.


---------------------------------------------


Beden ve ruh arasında hiçbir zaman bir evlilik olamaz.

Benim daha önce olduğum kişi olmaya ihtiyacım var. Ve kendimi cehenneme adamama neden olan bu uyuşmazlığa ebediyen lanet okuyacağım.

Çözümsüzce umudetme beni ayakta tutamaz.

mutsuzluk ve elem içinde boğulacağım.
benliğimin soğuk siyah gölcüğünde
cisimsiz zihnimin derinliğinde

Benim düşüncemin biçimi artık yokolduğuna göre nasıl
Biçime dönebilirim.

Benim tasvip edebileceğim bir hayat değil.


Beni yokeden şey için beni sevecekler
Düşlerimdeki yıkıcılık
Düşüncelerimin karışıklığı
Zihinimin kıvrımlarından üreyen hastalık

Her övgü ruhumun bir parçasını alıp götürüyor

Hiçbir şey bilmeyen
İki aptalın arasında salpalayan
Dışavurumcu bir geveze
Ben her zaman özgürce yürüdüm

Edebi kleptomanlar dizisinin son sırasında yeralan
zaman içinde değer kazanan bir gelenektir.

kendini ifade etmenin zigzaklı yollarında
hırsızlık kutsal bir eylemdir

Ünlem işaretlerinin bolluğu bir sinirsel çöküntünün yakın olduğunu işaret ediyor
Sayfanın üzerinde tek bir sözcük ve işte drama orada.

Ben ölüleriçin yazıyorum
Doğmamışlar için

4.48’den sonra bir daha hiç konuşmayacağım.

Yabancı bir kadavranın içine kapatılmış bir şuura, çoğunluğun maneviyatının kötücül ruhunca tahammül edildiği bu iç karartıcı ve tiksindirici öykünün sonuna vardım.

Uzun bir süredir ölüyüm

Köklerime kadar


Hç umut olmadan sınırda şarkı söylüyorum.

-------------------------------
RSVP ASAP

---------------------------------------------


Bazen dönüp senin kokunu yakalıyorum ve sana karşı hissettiğim allah kahretsin o korkunç siktiri boktan özlemin korkunç fiziksel acısını, o allahın belası korkunç acıyı ifade etmeden yapamıyorum allah kahretsin. Sana karşı bunu hissetiğime ve senin de hiçbir şey hissetmiyor oluşuna inanamıyorum. Hiçbir şey hissetmiyor musun?

(sessizlik)

Hiçbir şey hissetmiyor musun?

(sessizlik)

Ve sabahın altısında dışarı çıkıp seni aramaya başlıyorum. Düşümde Bir sokak, bir pub, ya da bir istasyon görmüşsem, bunu bir mesaj olarak alıp oraya gidiyorum. Orada seni bekliyorum.

(sessizlik)

Biliyor musun, gerçekten birinin beni yönettiğini hissediyorum.

(sessizlik)

Hayatımda hiçbir zaman başka insanların istediklerini verememe gibi bir sorunum olmadı.
Ama hiç kimse bana bunu yapamadı. Hiç kimse bana dokunmuyor. Hiçkimse yanıma gelmiyor. Ama şimdi sen bende öyle boktan, öyle amına koyduğum bir derinliğe dokundun ki, inanamıyorum ve ben senin için bu olamam. Çünkü seni bulamıyorum.

(sessizlik)

Neye benziyor?
Ve onu gördüğümde onu nasıl tanıyacağım.
Ölecek, ölecek, yalnızca boktan bir şekilde ölecek

(sessizlik)

Sence bir insanın yanlış bir bedende doğması mümkün mü?

(sessizlik)

Has siktir. siktir. Hiçbir zaman olman gerektiği yerde olmayıp beni reddetiğin için has siktir. Kendimi bok gibi hissetmeme neden olduğun için hassiktir. İçimdeki aşkı ve hayatı kanatarak emdiğin için has siktir. Babamı hayata gelmeme neden olduğu için sikeyim.Anamı onu terketmediği için sikeyim , ama en çok da varoluşuma sikeyim, varolmayan bir insanı sevmeme neden olduğu için.
Has siktir. Hassik tir hepinize, her şeye .-Ah canım, ne oldu koluna?

-Kestim.

-Bu çok çocukça birşey. İlgi toplamaya çalışıyorsun. Bu seni rahatlattı mı?

-Hayır.

-Gerginliğini azalttı mı?

-Hayır.

-Seni rahatlattı mı?

(sessizlik)

-Seni rahatlattı mı?

-Hayır.

-Bunu neden yaptığını anlamıyorum.

-O zaman sor.

-Gerginliğini azalttı mı?

(Uzun bir sessizlik)


Bakabilir miyim?

-Hayır.

-İltihap kapıp kapmadığını görmek için bakmalıyım.

-Hayır.

(sessizlik)

-Bunu yapabileceğini düşündüm. Çoğu insan bunu yapıyor. Gerginliği azaltıyor.

-Sen hiç yaptın mı?

-......

-Hayır. Fazlasıyla aklı başına ve mantıklı. Bunu nerede okudun bilmiyorum ama gerginliği azaltmıyor.


(sessizlik)

Neden bana niçin diye sormuyorsun?
Niçin kolumu kestim?

-Bana anlatmak ister misin?

-Evet.

-Anlat o zaman.

-BANA
NİÇİN YAPTIĞIMI
SOR.

(Uzun bir sessizlik)

-Niçin kolunu kestin?

-Çünkü allahın belası çok iyi hissettirdi bana. Çünkü müthiş şaşırtıcı.

-Bakabilir miyim?

-Bakabilirsin. Ama dokunma.

-(bakar) Hasta olmadığını düşünüyorsun değil mi?

-Hayır.

-Ben hasta olduğunu düşünüyorum. Bu senin suçun değil. Ama kendi davranışlarının sorumluluğunu almalısın. Lütfen tekrar yapma.

-------------------------------------------


Onuı kaybetmekten ödüm kopuyor. Ona hiç dokunmadım Aşk beni gözyaşları ile dolu bir mağaranın kölesi yapıyor.
Onunla ona hiç konuşamadığım dilimi ısırıyorum.

Hiç doğmamış bir kadını özlüyorum.

Hiç buluşamayacağımızı söyleyen bir kadını yılların ötesinden öpüyorum.

Her şey geçiyor
Herşey yokoluyor.
Her şey yavanlaşıyor.

Düşüncelerim kahreden bir gülümseme ile uzaklaşıyor.
Ruhumda böğüren
uyumsuz bir kaygıyı ardında bırakarak

Umut yok umut yok umut yok umut yok umut yok umut yok umut yok umut yok

Sevdiğim için bir şarkı, onun yokluğuna değen
Yüreğinin akışı, gülüşünün heyecanı

On yıl içinde o hala ölü olacak. Onunla yaşarken onunla uğraşırken, bir kaç gün geçince onu düşünmezken bile, o hala ölü olacak. Ben kendi adımı unutmuş sokakta gezinen yaşlı bir kadın olduğumda o hala ölü olacak, o hala ölü olacak, Allah
Kahretsin
bitti

Ve yalnız başıma dayanmalıyım.


Sevgilim, aşkım, beni neden yüzüstü bıraktın?

O, içinde hiç bir zaman yatmayacağım bir sığınak
Benim kaybımın yanında hayatın hiçbir anlamı yok

Yalnız olmak için büyüdüm
Yok olanı sevmek için

Bul beni
Bundan
Kurtar beni


Çürüten kuşku
Boşuna keder

Sükunetin yarattığı dehşet


Mekanımı doldurabilirim.
Zamanımı doldurabilirim
Ama yüreğimdeki boşluğu hiçbir şey dolduramaz


Uğruna öleceğim hayati ihtiyacım


Sinirsel Çöküntü

------------------------------------------------Eğe r’ler, ama’lar yok.

-Ben eğer ya da ama demedim. Ben hayır dedim.


-Yapamam yapmalıyım hiç yapmak zorunda kalmamak her zaman, yapmayacağım, yapmalı, yapmayacağım.
Tartışılamaz olanlar.
Bugün değil.

(sessizlik)


Lütfen. Beni düzeltmeye çalışarak zihnimi durdurma. Dinle ve anla. Ve küçümsediğinde
bunu bana gösterme, en azından bunu söze dökme, en azında bana söyleme.

(sessizlik)

-Ben seni horgörmüyorum.

-Öyle mi?


-Hayır. Bu senin suçun değil.

-Bu senin suçun değil. Bütün duyduğum bu. Bu bir hastalık. Bu senin suçun değil. Benim suçum olmadığını biliyorum. Bunu bana o kadar çok söylediniz ki, artık benim suçum olduğunu düşünmeğe başladım.

-Senin suçun değil.

-BİLİYORUM.

--Ama izin veriyorsun.

(sessizlik)

Öyle değil mi?

-Hayatı anlamlı kılacak bir ilaç yok yeryüzünde.

-Bu korkunç anlamsızlık haline izin veriyorsun.

(sessizlik)

Buna izin veriyorsun.

(sessizlik)

-Düşünemeyeceğim. Çalışamayacağım.

-Çalışmanı hiçbir şey intihar kadar sekteye uğratmayacaktır.

(sessizlik)

-Doktora gittiğimi gördüm düşümde. O da bana yaşamak için sekiz dakika verdi. O siktiğimin bekleme odasında yarım saattir bekliyordum.

(Uzun bir sessizlik)

Tamam, hadi yapalım. İlaçları alayım, kimyasal lobotomi yapalım, beynimin daha yüksek işlevlerini durduralım. Belki de böylece biraz daha yaşamayı başarırım. .

Hadi yapalım.---------------------------------------nahoş olma durumuna
kabul edilemez duruma
sönük olma durumuna
ve anlaşılamaz olma durumuna kadar soyutlama

alakasız
saygısız
dinsiz
tövbe etmeyen

hoşlanma
yerinden et
bedensizleştir
boz

açıkça
hiç kimsenin
yapabileceğini
yapacağını
yapması gerektiğini
düşünemiyorum
öyle olsa bile yapsalar bile
bana benzer
bir başkasının
yapabileceğini
yapacağını
yapması gerektiğini sanmıyorum

ayrıca bütün bunların dışında

Ne yaptığımı biliyorum
Çok iyi biliyorum
Mantıksız
küçültülemez
ıslah edilemez
tanınamaz
rotası şaşmış
düzeni bozulmuş
deforme olmuş
biçimini yitirmiş

anadilini konuşan hiç kimse


Gerçek Doğru haklı
noktasına kadar anlaşılamaz olamaz


Herhangi biri ya da her biri ya da herkes

Bir mantık denizinde boğuluyor
Bu korkunç felç halindeHala hastayım


-------------------------
Belirtiler: yemiyor, uyumuyor, kıonuşmuyor, cinsel isteği yok, kederli, ölmek istiyor.

Teşhis: patolojik ızdırap

Sertraline, 50 mg. İleri derecede uykusuzluk, yüksek derecede gerginlik- ansiyete, anoxeria, (17 kg luk ağırlık kaybı) intihar etme düşüncesi, planları ve eğiliminde artış. Hastaneye yattıktan sonra devam etmedi.

Zopiclone, 7.5 mg. Uyudu. Derideki döküntülerden sonra devam etmedi. Tıbbi önerilere karşı çıkan hasta hastaneyi terketmeye çalıştı. Kendisinin iki katı cüssesinde üç erkek hastabakıcı tarafından zaptedildi. Hasta tehditkar ve işbirliğine yanaşmıyor. Paranoyak düşüncelere sahip.-hastane personelinin kendisini zehirlemeye çalıştığına inanıyor.

Melleril, 50mg. İşbirliğine açık durumda.

Lofepramine, 70 mg, doz 140 mg’ye yükseltildi, daha sonra da 210 mg.’ye. 12 kg aldı. Kısa süreli bellek kaybı yaşadı. Başka reaksiyon gözlemlenmedi.

Hainlikle suçladığı genç bir doktorla tartıştı ve bu tartışmadan sonra saçlarını kazıdı ve kollarını jiletle kesti.

Hastane yatağına daha fazla ihtiyacı olan ağır psikotik bir hastanın acil servise gelişi ile,
Hasta cemiyetin bakımına bırakıldı.

Citalopram, 20 mg. Sabah titremeleri. Başka reaksiyon gözlemlenmedi.

Hasta yan etkileri ile öfke nöbetleri geçirdikten sonra ve belirgin bir iyileşme kaydedilmediği için Lofepramine ve Citalopramı bıraktı. İlacı bıraktıktan sonraki belirtiler: Sersemlik ve akıl karışıklığı. Hasta düşmeye, bayılmaya ve arabaların üzerine yürümeye başladı.
Kuruntulara sahip- Rehberinin deccal olduğunu sanıyor.

Fluoxetine hydrocholeride, ticari adı Prozac, 20 mg, doz 40 mg’a yükseltildi. Uykusuzluk, düzensiz iştah (14 kg kaybetti), şiddetli anksiyete, orgazm olamama hali, çeşitli doktorlara ve ilaç üreticilerini öldürme yönünde düşünceler. İlacı bıraktı.

Ruh hali: Çok öfkeli.
Etkisi: Çok öfkeliThorizine, 100 mg. Uyudu. Daha sakin.

Venlafaxine, 75 mg, Doz 150 gr. yükseltildi, daha sonra 225mg.verildi. Sersemlik, düşük tansiyon, başağrıları. Başka reaksiyon gözlenmedi. İlacı bıraktı.

Hasta Sepxat’ı bıraktı hastalık kuruntusu- spazm halinde göz kırpma ve ağır ilerleyen dyskinesia ve yine ağır ilerleyen demansın belirtisi olarak şiddetli bellek kaybından şikayet ediyor.

Tüm tedavi önerilerini reddetti.

100 aspirin ve bir şişe Bulgar Cabernet Sauvignion, 1986. Hasta bir kusmuk havuzunda uyandı ve “köpekle uyuyan pirelerle uyanır” dedi. Şiddetli karın ağrısı. Başka reaksiyon gözlenmedi.


-------------------------------------


Kapak açılır.
Çıplak ışıkTelevizyon konuşmaları
gözlerle dolu
görebilmenin güçleri

Ve şimdi o kadar korkuyorum ki


Bir şeyler görüyorum
Bir şeyler duyuyorum
Kim olduğumu bilmiyorum


Dilim dışarda
-------? okunamıyor

Zihnimin parça parça buruşup örselenmesiNereden başlayacağım?
Nerede duracağım?
Nasıl başlayacağım?
(Devam etmek için demek istiyorum)

Nasıl duracağım? Nasıl duracağım?
Nasıl duracağım?
Nasıl duracağım?
Nasıl duracağım? Bir sancı burgu gibi
Nasıl duracağım? Ciğerlerime saplanıyor
Nasıl duracağım? Bir ölüm burgu gibi
Nasıl duracağım? Yüreğimi sıkıştırıyor


Öleceğim
Ama daha değil
Ama burada


Lütfen...
Para....
Karı....

Her eylem,
ağırlığı beni ezen bir simge

Boğazımda noktalı bir çizgi
BURADAN KESİN

BUNUN BENİ ÖLDÜRMESİNE İZİN VERMEYİN
BU BENİ ÖLDÜRECEK VE EZECEK VE BENİ
CEHENENNEME GÖNDERECEK


Beni yiyip bitiren bu çılgınlıktan beni kurtarman için yalvarıyorum
Yarı istemli bir ölüm


Artık hiç konuşmamam gerektiğini sanıyordum.
Ama şimdi arzudan daha kara bir şey olduğunu biliyorum
Belki de o beni kurtaracaktır.
Belki de o beni öldürecektir.


Zihnimin tepesindeki cehennemi tasın çevresindeki yürek kırgınlığının çığlığı olan kederli ıslık


Hamamböceklerinden oluşan bir battaniye


Bu savaşı bitirin


Benim bacaklarım boş
Söylenecek bir şey yok
Ve bu da deliliğin ritmi----------------------------
-Yahudilere gaz verdim. Kürtleri öldürdüm, arapları bombaladım,merhamet için yalvardıklarında küçük çocukları siktim, ölüm tarlaları benim, herkes partiyi benim yüzümden terketti, senin siktiğim gözlerini emip çıkaracağım, ve annene bir kutu içinde yollayacağım. Öldüğümde çocuğun olarak yeniden doğacağım, en az elli kez daha kötü, ve delice bir şey yaşadığın sürece hayatını bir cehenneme çevireceğim Reddediyorum REDDEDİYORUM REDDEDİYORUM BANA SAKIN BAKMA

-Tamam tamam
-BANA SAKIN BAKMA
-Tamam tamam ben buradayım.


---------------------------


Biz lanetliyiz
Sağduyunun dışladıklarıyız.

Neden yaralıyım ben?
Tanrının hayallerini gördüm ben

Ve hepsi geçecek

Kendinizi emniyete alın
Çünkü paramparça olacaksınız
Çünkü her şey geçecek


Çaresizliğin ışığına bakın
Acının göz kamaştırıcı parlaklığına
Ve karanlığa doğru sürüklenceksiniz

Eğer bir patlama olursa
(ki bir patlama olacak)
Suçluların isimleri çatılardan seslenilecek

Tanrıdan korkun
Ve onun zalim meclisinden

Derimin üzerindeki ekzema, yüreğimdeki kızışma
üzerinde dansettiğimizi, böceklerden oluşan bir örtü
Kuşatmanın cehennemi evresi

Bütün bunlar geçecek

---okunamıyor

Işığı hatırla ve ışığa inan

İsa öldü

Rahipler vecd içinde

Biz liderlerimizi görevden alan
sefilleriz
ve Baal ‘a (sahte tanrı) bir tütsü yaktık


Hadi birlikte mantık yürütelim
Aklı selim, ebedi olarak gerileyen ruhun ufkunda, Tanrının evinin olduğu dağda bulunur
Kafa hastadır, yüreği saran zar yırtılmış
Bilgeliğin üzerinde yürüdüğü zemine basarak ilerle
Güzel yalanları kucakla-
Aklın kronik deliliğini

kıvranma başlıyor


---------------------------

4.48’de
Akıl bir saat oniki dakika kadar ziyaret ettiğinde zihnim yerli yerinde.
Geçip gittiğinde, ben de gideceğim.,
Parçalanmış bir kukla ,grotesk bir budala.
Şimdi buradayım, kendimi görebiliyorum .
Ama mutluluğun kötücül yanılsamaları aklımı çeldiğinde
Bu büyücülük mekanizmasının çirkin gözbağcılığı,
Benliğimin özüne dokunamıyorum.

Neden bana o zaman inanıyorsunuz da şimdi inanmıyorsunuz?


Işığı anımsayın ve ona inanın.
Bundan daha önemli hiçbir şey yok.
Görüntülere göre yargılamayı bırakın ve doğru bir karar verin

-Tamam tamam daha iyi olacaksın.

-Senin inançsızlığın hiçbir şeyi iyileştirmez.

Bana bakma sakın.


------------------------------


kapak açılır
çıplak ışık


Bir masa iki iskemle var hiç pencere yok


Buradayım
Bu da benim bedenim .Cam üstünde danseden bedenim .

Hiç kaza olmayan bir yerde kaza anında

Başka seçeneğin yok
Seçim daha sonra gelir


Dilimi kes
Saçlarımı yol
Kollarımı bacaklarımı kes
Yeter ki bana sevgimi ver
Keşke ayaklarımı kaybetsem
Dişlerim sökülse
Gözlerim oyulsa
Sevdiğimi yitirmektense

Parla,kamçıla, yak, bur,bük, bastır,vur, kamçıla, Parla,kamçıla, yak, bur,bük, bastır,vur, kamçıla, Parla,kamçıla, yak, bur, bük, bastır, vur, kamçıla, Parla,kamçıla, yak, bur,bük, bastır,vur, kamçıla, Parla,kamçıla, yak, bur,bük, bastır,vur, kamçıla, Parla,kamçıla, yak, bur,bük, bastır,vur, kamçıla, Parla,kamçıla, yak, bur,bük, bastır,vur, kamçıla,

Hiç geçmeyecek.

Vur, parla,yumrukla,kamçıla,bur, kamçıla, yumrukla, kamçıla, ak, titre,parla, yumrukla, bur,bastır,parla, bastır,vur,titre,bur,yak,titre,vur,parla,vur,ak, yak, bastır,yak, titre, yak, parla

Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez
(ama hiçbir şey)

kamçıla,bur, , yumrukla, yak, titre, vur, vur, titre, parla, yak, yumrukla, yak, parla, vur, bastır,vur,titre, bur,, titre, ak,kamçıla, yak, titre,vur,parla,vur,ak, yak, bastır,yak, titre, yak, parla

Kurban Fail.. Seyirci.

Yumrukla, yak, ak, titre, yak, kamçıla kamçıla,bur, , yumrukla, yak, titre, vur, vur, titre, parla, yak, yumrukla, yak, parla, vur, bastır,vur,titre, bur,, titre, ak,kamçıla, yak, titre,vur,parla,vur,ak, yak, bastır,yak, titre, yak, kamçıla,bur, , yumrukla, yak, titre, vur, vur, titre, parla, yak, yumrukla, yak, parla, vur, bastır,vur,titre, bur,, titre, ak,kamçıla, yak, titre,vur,parla,vur,ak, yak, bastır,yak, titre, yak,


Bana varolduğumu hatırlatan acı
ne güzel

Yumrukla, yak, ak, titre, yak, kamçıla kamçıla,bur, , yumrukla, yak, titre, vur, vur, titre, parla, yak, yumrukla, yak, parla, vur, bastır,vur,titre, bur,, titre, ak,kamçıla, yak, titre,vur,parla,vur,ak, yak, bastır,yak, titre, yak, kamçıla,bur, , yumrukla, yak, titre, vur, vur, titre, parla, yak, yumrukla, yak, parla, vur, bastır,vur,titre, bur,, titre, ak,kamçıla, yak, titre,vur,parla,vur,ak, yak, bastır,yak, titre, yak,
yarın daha aklı başında bir hayata doğru

100
93
86
79
72
65
58
51
44
37
30
23
16
9
2
----------------------------------


Deliliğin ikiye bölünmüş benliğin içinden kavrularak fırladığı karışıklığın merkezinde yatar akıl.


Kendimi biliyorum.

Kendimi görüyorum.

Bendeki sağduyuyu çoğaltmak için bir doktorun okuduğu martavallarla

hayatım bir mantık ağı içine yakalanmış


4.48’de

uyuyacağım.

Sana iyileşmeyi umarak geldim.

Sen benim doktorumsun, kurtarıcım, herşeye gücü yeten yargıcım, rahibim, tanrım, ruhumun yöneticisi

Ben de senin sağduyunun mürüdi.


-------------------------------

Hedeflere ve tutkulara ulaşmak
Engelleri aşmak ve yüksek bir standardı tutturmak
Yeteneğin başarılı bir biçimde kullanılması ile kendi özsaygını arttırmak
----Altetmek
başkalarını kontrol etmek ve üzerlerinde bir etki yaratabilmek
kendimi savunmak
psikolojik alanımı korumak
egoyu kollamak
dikkat çekmek
görülmek ve duyulmak

başkalarını heyecanlandırmak, şaşırtmak, büyülemek, şok etmek, aklını karıştırmak, eğlendirmek, ya da ayartmak
sosyal kısıtlamalardan kurtulmak
baskı zorlama ve kısıtlamaya karşı direnmek
bağımsız olmak ve istediği gibi hareket edebilmek
geleneğe karşı meydan okumak
acıdan kaçınmak
utançtan kaçınmak
yeniden eyleme geçerek geçmişteki aşağılanma hissini yoketmek
özsaygıyı sağlamak
korkuyu bastırmak
zayıflıkları yenmek
ait olmak
kabul görmek
birbirine yakın olmak neşe içinde birbirinin yerini almak
dostça bir havada sohbet etmek, öyküler anlatmak, duyarlılıklar, fikirleri, sırları paylaşmak,
iletişim kurmak ya da konuşmak
gülmek ve şaka yapmak
arzu edilen öbür kişinin muhabbetini kazanmak
Öbür kişiye bağlanmak
Öbür kişi ile karşılıklı duygusal bir şeyler yaşamak
yedirmek, yardım etmek, korumak, teselli etmek, şefkat göstermek, desteklemek, bakmak ya da iyileştirmek

yedirilmek, yardım almak, korunmak, teselli edilmek, şefkat görmek, desteklenmek, bakılmak ve iyileştirilmek

eşit olan Öbürü ile karşılıklı neşeli, kalıcı, işbirliğine dayalı, karşılıklı bir ilişki kurmak
affedilmek
sevilmek
özgür olmak

-Sen benim en kötü halimi gördün
-Evet
-Senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum.
-Hayır
-Ama senden hoşlanıyorum.
-Senden hoşlanıyorum.

(sessizlik)

-Sen benim son umudumsun.

(Uzun bir sessizlik)

-Senin bir dosta değil bir doktora ihtiyacın var.

-(Uzun bir sessizlik)

-Öyle haksızsın ki.

(Çok uzun bir sessizlik)

-Ama dostların var.

(Uzun bir sessizlik)

Bir sürü arkadaşın var.
Hepsi senin arkanda. Onlara ne verdin ki bu kadar çok destekliyorlar seni?

(Uzun bir sessizlik)

.-Onlara ne verdin ki bu kadar çok destekliyorlar seni?

(Uzun bir sessizlik)

Ne veriyorsun?

(sessizlik)

Bizim profesyonel bir ilişkimiz var. İyi bir ilişkimiz olduğunu sanıyorum. Ama profesyonel bir ilişki bu.

(sessizlik)

Acını hissediyorum. Ama hayatını kendi ellerimin arasında tutamam.

(sessizlik)

İyi olacaksın. Güçlüsün. İyi olacağını biliyorum çünkü senden hoşlanıyorum. Kendinden hoşlanmayan birini sevemez insan. Benim korktuklarım, kendilerinden çok fazla nefret ettikleri için başka insanların onları sevmelerine de engel olanlar. Onlardan hoşlanmıyorum. Onlar için korkuyorum. Ama senden gerçekten hoşlanıyorum. Seni özleyeceğim. İyi olacaksın biliyorum

(sessizlik)

Hastalarımdan çoğu beni öldürmek ister. Günün sonunda buradan çıktığımda, eve gidip sevgilimle birlikte olmak ve gevşemeye ihtiyacım oluyor. Arkadaşlarımın gerçekten birarada olmasına ihtiyacım var.

(sessizlik)

Bu allahın belası işten nefret ediyorum. Arkadaşlarımın aklı başında insanlar olmalarını istiyorum.

(sessizlik)

Affedersin.

-Bu benim suçum değil.

-Affedersin bu bir hataydı.

-Benim suçum değil bu.

-Hayır, tabii senin suçun değil. .Affedersin.

(sessizlik)

-Açıklamaya çalışıyordum---

-Biliyorum. Anladığım için öfkeliyim anlamadığım için değil.


------------------------------


şişmanladı
desteklerle ayakta duruyor
itildi

bedenim iflas etti
bedenim dağılıyor

tutunacak hiçbir şey yok
tutunmanın ötesinde, daha şimdiden bittim ben.

her zaman benden bir parça olacak sende
çünkü benim hayatımı ellerine aldın

O kaba merhametsiz ellerine
Bu beni bitirecek

Sessiz olana kadar
Sessiz olduğunu sanıyordum
Bu acıyı nasıl telkin ettin?


hissetmemem gereken şeyin ne olduğunu
hiç anlayamadım
kabarmış bir gökyüzündebir kanadın üzerindeki bir kuş gibi
aşağıdaki fırtınadan uçarak gelen
zihnim çakan şimşekle paramparça oldu.

Ambar kapısı açılıyor.
Çıplak ışık
Ve hiçbir şey
Hiçbir şey görünmüyor.

Neye benziyorum?

yokluğun çocuğu

Bir işkence odasından öbürüne
affedilmeyen aşağılık bir hatalar alayı
boyunca attığım her adımda düştüm

Çaresizlik beni intihara doğru itiyor
doktorların hiçbir çare bulamadıkları
ya da anlamaya çalışmadıkları
ızdırap
umarım hiç anlamak zorunda kalmazsın
çünkü senden hoşlanıyorum

senden hoşlanıyorum,
seni seviyorum


hala kapkara su.
hep aynı derinlikte
gökyüzü kadar soğuk
sesin duyulmaz olduğunda yüreğim kadar hareketsiz
cehennemde donacağım

Ttbii seni seviyorum
hayatımı kurtardın sen

keşke yapmasaydın
keşke yapmasaydın
keşke beni yalnız bıraksaydın

evet ve hayır ve evet ve hayır ve evet ve hayır ve evet ve hayır ve evet ve hayır ve evet ve hayır ‘ın siyah beyaz filmi

Senden nefret ettiğimde bile
seni her zaman sevdim

Neye benziyorum ben?
tıpkı babam gibi

Ah hayır, hayır, hayır, hayır,

Ambar kapısı açılıyor
Çıplak ışık

kopma başlıyor

nereye bakacağımı bilmiyorum artık

kalabalıkları aramaktan bıktım
telepati
Ve umut


yıldızları seyretmek
geçmişi tahmin etmek
ve dünyayı gümüş bir ay tutulması ile değiştirmek

kalıcı olan tek şey yokoluştur
hepimiz yokolacağız.
kendimden daha kalıcı bir işaret bırakmaya çalışarak

daha önce kendimi öldürmedim o yüzden emsal arama.
Önceden olanlar yalnızca bir başlangıçtı.

Korkunun devri daimi
ay değil bu yeryüzü
bir devrim

Aman tanrım aman tanrım ne yapacağım ben?

Bütün bildiğim
Kar
Ve kapkara çaresizlik

Dönecek hiçbir yer kalmadı
Faydasız ahlaki bir spazm
Cinayetin tek alternatifi

Nolur nasıl öldüğümü anlamak için beni kesmeyin
Nasıl öldüğümü anlatırım ben size

Yüz lofepramine, kırkbeş zopiclone, yirmibeş temazepam, ve yirmi Melleril

Aldığım her şey

Yuttuğum

Bitti

hadım edilmiş düşüncenin
harem ağasına bakın

çözülmüş kafatası
bir ruhun yakalanması
kopma
kopma

bir solo senfoni

4.48
netliğin berraklığın ziyarete geldiği o heppi hour

gözlerimi ıslatan
ılık karanlık

hiç günah bilmiyorum

büyük olmanın hastalığı da bu.

ığruna öleceğim o hayati ihtiyaç

sevilmek

buna aldırış atmeyen biri için ölüyorum
bunu bilmeyen biri için ölüyorum

beni kırıyorsun

konuş
konuş
konuş

yenilginin on metrelik arenası
bana bakma

vardığım son durak
Hiç kimse konuşmuyor

beni onaylayın
bana tanıklık edin
beni görün
beni sevin

Son teslimiyetim
Son yenilgim


tavuk hala dans ediyor
tavuk hiç durmayacak
galiba benim sizin beni düşünmenizi istediğim gibi düşünüyorsunuz beni

Son nokta
Son nokta.

annene bakımını üstlen şimdi
annene bak


siyah kar yağıyor


beni ölümde tutuyorsun

hiç bırakmadan


ölüm için bir arzum yok
ne de intihar hiç olmadı

yokoluşumu seyredin
seyredin
yokoluşumu

seyredin

seyredin beni


seyredin


hiç karşılaşmadığım kendim, yüzü zihnimin iç yüzüne yapıştırılmış

lütfen perdeleri açın

-----------------------------------------------------------