Furkan Tunca, bir alıntı ekledi.
08 Mar 09:42 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Yehûdîler, İngilizlerin himâyesi ve teşvîki ile Filistin topraklarında bir yehûdî devleti kurmak istiyorlardı. Bu tehlikeyi ve siyonistlerin fe’âliyyetlerini va arzûlarını da çok iyi bilen Abdülhamîd hân, Filistin toprağından yehûdîlere satılmamasını emr etdi. Dünyâ siyonizm teşkilâtının reîsi Theodor Herzl ve Haham Moşe Levi, sultân Abdülhamîdi ziyâret ederek, yehûdîler için toprak satmasını istediler. Sultânın cevâbı, (Dünyânın bütün devletleri ayağıma gelseler ve bütün hazînelerini dökseler, size bir karış yer vermem. Ecdâdımın kanlarıyla aldıkları ve bugüne kadar muhâfaza edilen bu vatan, para ile satılmaz), olmuşdur.

Yehûdîler, ittihât ve terakkî fırkası ile işbirliği yapdılar. Bütün şer güçler, sultâna karşı birleşdiler. 1327 [m. 1909] de tahtdan indirerek, bütün müslimânları öksüz bırakdılar. İttihât ve terakkînin başında bulunanlar, din düşmanlarını ve masonları devletin en yüksek mevkı’lerine getirdiler. Hattâ, Şeyh-ül-islâm yapdıkları Hayrullah ve Mûsâ Kâzım bile mason idi. Memleketi kana buladılar. Bu İngiliz uşaklarının sebeb oldukları, Balkan, Çanakkale, Rus ve Filistin cephelerinde, hâince, alçakca hâzırlanmış İngiliz plânları ile, Abdülhamîd hânın yetişdirmiş olduğu, dünyânın birinci kara ordusu yok edildi.

İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 103)İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 103)
Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
27 Şub 18:25 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

1897'de Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl Siyonizm kongresinde bir "İsrail Devleti" projesini açıkça ilân etti.

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 19)Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 19)

Kadim zamanlardan beri Yahudiler; çeşitli nedenlerle ve çoğu kez de haklı sebeplerle sürgün edilmişler. Gittikleri her kıta ve ülkede uğursuz olarak muamele görmüşler. Ta ki, Osmanlı İmparatorluğu Yavuz Sultan Selimle kucak açana dek. Bu tarihten itibaren çeşitli dönemlerde Osmanlı Devletine iltica etmişler. Bunun yanı sıra Avrupa da kalan Yahudiler de bulunmakta idi. Yahudiler için ıstıraplarının dineceği tek yer vardı o da Arz-ı Mevut ( Vaat edilmiş topraklar ) Bu tarihsel emellerini gerçekleştirmek için Theodor Herzl başkanlığında Basel’de 1897 yılında İlk Siyonist kongresi düzenlendi. Alınan kararlar sonucu Herzl başkan olarak seçildi ve Yahudileri Filistin’e götürmek ve orada bir Yahudi devleti tesis etmek için çeşitli yol ve yöntemler denedi. Elbette ki Filistin’e giden yol Osmanlı Devletinden geçiyordu.

Avrupa’da antisemitizm her geçen gün artıyor. Rusya da Yahudilerin Ruslarla ilişi kesilmesi, ve birer vebalı gibi uzak tutmak için Getto şehirleri kuruluyordu. Osmanlı başkentine çeşitli yollar ile gelen Yahudiler Filistin’e geçmenin ve orada toprak sahibi olmamın yollarını arıyor ve istediklerini çeşitli sebeplerle elde ediyorlardı. Kutsal topraklara Yahudi göçünü ve toprak satın almalarını engellemek için Sultan II. Abdülhamit Han birçok kez irade yayınlamış, mülk edinmelerini yasaklamıştı. Osmanlı Devleti bir yandan Filistin, bir yandan Avrupa’daki baskıdan hâlâ Osmanlıya sığınan diğer Yahudiler için çözüm arıyordu. Aynı zamanda da dış borçlar ve Duyun-u Umumiye ile uğraşıyordu. Siyonist Lider Herzl Yahudilerin durumuna çare olmak ve Padişahtan bedel karşılığı Filistin de Kuracağı Yahudi devleti için toprak talep etmek için Padişah ile görüşmeyi arzuluyordu. Bu bağlamda Herzl 5 kez görüşme imkanı buldu Abdülhamit’le. Ortadoğu ve Filistin coğrafyasında Yahudiler boş durmuyor yasağı delip, yerel yöneticiler ve halk sayesinde Filistin’den toprak almayı sürdürüyorlardı. Herzl Abdülhamit görüşmesi sırasında, Padişah Herzl’ın Avrupadaki bağlantılarından yararlanıp Duyun belasından Osmanlı devletini kurtara bileceği ve Osmanlı maliyesini düzelte bileceğini umuyordu. Bu kapsamda Herzl padişaha bağlılığını bildirip gerekli görüşmeleri yapıyor. Çeşitli raporlar hazırlayıp padişaha sunuyordu. Aleni olarak dile getirmese de karşılığında Filistin’den toprak almayı düşünüyordu. Sonunda amacına ulaşamadan Avrupa’ya geri döndü. Tarihte hikayeleştirilmiş para karşılığında Osmanlıdan toprak satın alma olayının gerçek yüzünü Vahdettin Engin belgeler ışığında açıklıyor. Hikayenin hiçte anlatılan gibi olmadığını arşiv belgelerine dayandırıyor. Aslında bundan önce okuduğum “Yahudi Devleti “ ve “ Operasyon 1915 Çanakkale “ kitaplarını da kapsayan geniş bir yazı yazmayı düşünüyordum Filistin ve Yahudi Meselesi hakkında fakat istek üzerine yazıyı kısa tuttum. Dileyen diğer iki kitapla ilgili incelemelerime göz atabilir.

Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
25 Şub 12:58 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Büyük bir hareket, heyecan uyandırması kaçınılmaz, derin ve güçlü duygular olmadan gerçekleşemez.

Yahudi Devleti, Theodor HerzlYahudi Devleti, Theodor Herzl
Taha, bir alıntı ekledi.
25 Şub 00:00 · Kitabı okuyor · Beğendi

Theodor Herzl Kimdir? (3)
Bizzat şahit olduğu Dreyfus olayı sonrasında teşhisini koydu; "Bize bir vatan lazım!"
Düşüncelerini siyonistlerin başucu kitabı haline gelen YAHUDİ DEVLETİ'nde net şekilde ifade etti. O dönem yahudi aleminin en mühim ailesi olarak kabul edilen Rothschildler onunla görüşmeyi reddetmişti. Birçoğu ona çılgın bir teorisyen muamelesi yapıyordu.

Operasyon 1915 - Çanakkale, Ozan Bodur (Sayfa 13 - Eşik Yayınevi)Operasyon 1915 - Çanakkale, Ozan Bodur (Sayfa 13 - Eşik Yayınevi)
Taha, bir alıntı ekledi.
24 Şub 23:51 · Kitabı okuyor · Beğendi

Theodor Herzl Kimdir? (2)
(Herzl) üstelik düzgün bir yahudi eğitimi almamıştı. İbranice ve Aşkenazi dilini bilmiyordu. Düşünsel hayatının ilk yıllarında tamamen asimilasyona inanmıştı.
Hayattaki tek amacı Avusturya'da tanınan bir oyun yazarı olmaktı. (Eşi ise) petrol milyonerinin kızı Julie Naschauer.

Operasyon 1915 - Çanakkale, Ozan Bodur (Sayfa 12 - Eşik Yayınevi)Operasyon 1915 - Çanakkale, Ozan Bodur (Sayfa 12 - Eşik Yayınevi)
Taha, bir alıntı ekledi.
24 Şub 23:45 · Kitabı okuyor · Beğendi

Theodor Herzl Kimdir? (1)
Herzl 1860'ta Budapeşte'de doğmuş. Milyonere yakın bir banker olan babası tüm Avrupa'yı sarsan 1873 krizinde her şeyini kaybetmiş. Annesi ise Alman bir hümanistti.

Operasyon 1915 - Çanakkale, Ozan Bodur (Sayfa 11 - Eşik Yayınevi)Operasyon 1915 - Çanakkale, Ozan Bodur (Sayfa 11 - Eşik Yayınevi)
Taha, bir alıntı ekledi.
24 Şub 23:35 · Kitabı okuyor · Beğendi

2
Dünya Siyonist Kongresi Teşkilatı'nın ilk başkanı olan Theodor Herzl, otelin Ren nehrine bakan odalarından birinde kalmıştı. Bugün eşsiz manzarasıyla ve Theodor Herzl odası adıyla müşterilere sunulan bu bölüm tüm otelin en pahalı odasıdır.

Operasyon 1915 - Çanakkale, Ozan Bodur (Sayfa 10 - Eşik Yayınevi)Operasyon 1915 - Çanakkale, Ozan Bodur (Sayfa 10 - Eşik Yayınevi)
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
24 Şub 22:35 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Eğer Sultan Hazretleri (II. Abdülhamit'i kastediyor) bize Filistin’i verseydi, biz Türkiye’nin bütün maliyesini yeni baştan düzenleme görevini üstlenebilirdik. Biz Türkiye’de Asya’dan gelen barbarlığa karşı koyan bir sınır karakolu, bir kale oluşturabilirdik.

Yahudi Devleti, Theodor HerzlYahudi Devleti, Theodor Herzl