selim koç, bir alıntı ekledi.
05 Mar 05:18

Aydınlanma geleneğinin “negatif özgürlük” kanadında yer alan liberalizme göre, serbesti ilkesi
ancak bireylerin fikir, ifade ve hareketlerinin dışarıdan müdahaleler (sonucu) kısıtlanmamasyla
mümkündür. Liberalizme göre bireylerin özgürlüğünü tehdit eden üç temel kaynak vardır:
1) mutlakıyetçi iktidar; 2) teokratik iktidar (din erki); 3) kapitalizm karşıtlığı.

Buradaki kritik öge “kapitalizm karşıtlığı” diye ifade edilen tehdittir. Liberaller, kapitalizm
karşıtlığını, hatta eleştirisini doğrudan özgürlük ve demokrasi düşmanlığı, dolayısıyla totaliter bir
anlayış olarak yaftalar. Liberallere göre adeta tanrısal bir düzen olan kapitalizm, mutlak ve
ebedidir. Tomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Alexis de Tocqueville (1805-
1859), Adam Smith (1723-1790), John Stuart Mill (1806-1873) gibi liberal ideolojinin ve iktisat
teorisinin temellerini atan düşünürler ile Immanuel Kant (1724-1804) gibi Aydınlanmacı
felsefeciler, birey özgürlüğüne yönelik en büyük tehdidin mutlak iktidarlardan geldiğini ifade eder.
Bütün bu düşünürler kapitalizmi insanlığın son ekonomik ve toplumsal tecrübesi, bir tür doğal
düzen olarak görür. Zaten Francis Fukuyama da (1962-…) tam bu nedenle, Soğuk Savaş
sonrasında, kapitalizmin sosyalizm karşısında nihai bir zafer kazandığını varsayarak tarihin
sonunu ilan edecekti.
Solculuğu, maddi temelleri olmayan soyut bir özgürlükçülük ve demokrasi savunuculuğuna;
demokrasiyi de etnik ve dinsel kimliklerin serbestisine indirgeyen sol liberaller, bir anlamda aynı
şeyi yapar ve kapitalizmi yok sayarlar. Kaçınılmaz olarak ekonomik ve sosyal eşitlik ilkesini de
bir tarafa bırakan sol liberaller, tıpkı burjuva liberaller gibi hukuksal-siyasal eşitlik ilkesiyle
yetinirler. Sermaye sınıfının tarihsel olarak gericileşmesi ve siyasal bakımdan daha totaliter bir
zemine kayması da sol liberallere yerleşecekleri bir alan açmıştır. İşte sol liberallerin
yerleştikleri bu alan, onların düzenin bir parçası haline gelmelerine neden oldu. Daha da önemlisi
ruhlarını kurtaracaklarını düşündükleri, “iyiliksever bir kapitalizm” için mücadele zemini sağladı.
Tahmin edilebileceği gibi, liberallere göre bireylerin özgürlüğüne karşı en büyük saldırı,
onların iktisadi etkinliklerine ve en büyük doğal haklarından biri olan mülkiyet hakkına yönelik
tehdit ve saldırıdır.

Liberal İhanet, Merdan YanardağLiberal İhanet, Merdan Yanardağ

Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev, hayattır. Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville
''Geçmiş geleceğe ışık tutmuyorsa akıl karanlıklar içinde yürümeye başlamış demektir.''

selim koç, bir alıntı ekledi.
22 Oca 17:15

Politikacılar, medya ve onların elebaşıları, bu efsanelere tarihî gerçekler elbisesi giydirerek halkı uyutma görevini üstleniyorlar. Ve bu, tâ başlangıçtan beri böyle sürüp geliyor. Amerikan siyasetinin ilk ve en kavrayışlı analistlerinden biri olan Tocqueville çok önceden şu notu düşüyordu: "Bütün Amerikalıların kendi dinlerine inanıp inanmadıklarını bilmiyorum, fakat onların cumhuriyet kurumlarının ayakta kalması için dinin zorunlu olduğuna inandıklarından eminim." Ve ilâve ediyordu: "Bazıları Hıristiyan dogmalarına inandıkları için, diğerleri ise onlara inanmaz görünmekten korktukları için bunları dile getiriyorlar. ...Amerika Birleşik Devletleri'nde egemen olan dinî olandır, o yüzden de ikiyüzlülüğün ortak olması gerekir."

Amerikan Efsanesi, Roger GaraudyAmerikan Efsanesi, Roger Garaudy
Aynur, bir alıntı ekledi.
25 Ara 2017 · Kitabı yarım bıraktı · Beğendi · 10/10 puan

...sonra Bakunin'e geldi araştırılma sırası Anarşizmi ezberledim. Bütün düşünürleriyle sıra faşizmdeydi. Hitler, Mussolini, Machiavelli... Hepsini okudum. Sonra kafamda konuyla ilgili bazı düşünceler oluştu. Ne Bodin, ne Tocqueville, ne de Montesquieu! Hepsinin de aptal olduğunu düşünüyordum. Hele Platon ismindeki dünyanın okuma yazma bilen ilk faşisti! Hepsi de üzerinde fikir bile yürütemeyecekleri bir konuda, insan yönetmek, halk yönetmek hakkında yazmışlardı. Unuttukları o kadar çok şey vardı ki. İnsanın içinde patlayan volkanları es geçmişlerdi. Dünyada ideal bir düzen kurulamayacağını anlamamışlardı. More en azından çocuk kitaplarına benzer boktan hikayeleriyle, ideal dünya konusunda kendini tatmin etmişti. Ama diğer büyük düşünürler insanları kavrayamayacaklarını kavrayamadıkları için yeterli teorileriyle komik duruma düşmüşlerdi...

Kinyas ve Kayra, Hakan GündayKinyas ve Kayra, Hakan Günday
Serhat Açıktepe, Sömürge ve Kölelik'i inceledi.
05 Ara 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Bu eserde yazar bir ülkenin nasıl söndürülmesi gerektiğini ve özelikle fransanin cezayir üstündeki sömürgeleştirme politikası ni ve sömürünün sadece toprak ile değil kültür dil yaşam tarzı üzerinden de yapılacağını savunup emperyalizmin olması gerektiğini biraz daha bilgi vererek anlatıyor

Rüveyda Hanım, bir alıntı ekledi.
29 Kas 2017

De Tocqueville
“Mutluluk gözden kaybolmaksızın insanlardan uzaklaşan bir özelliktir ve uzaklaştıkça insanları peşinden sürüklemek için el eder. Onu yakalayacaklarını düşündükleri her an, parmaklarının arasından kayıp gider.”

Yaşam Sanatı, Zygmunt Bauman (Sayfa 54)Yaşam Sanatı, Zygmunt Bauman (Sayfa 54)

Bir vize haftasını da geride bıraktık
En son bu sabah da iki saatlik bir sınavdan çıktığımdan beri kendime gelemiyorum. Her biri en az iki kağıda yazılmış 7 sınavdan sonra muhtemeldir bu yaşadığım da oldukça normal. 3'te yatıp 6'da kalkmaya da alıştım hem. En az 15 gündür hiçbir şekilde elime bölümdeki sorumlu tutulan kitaplar haricinde bir kitap almadığımdan oldukça zor günler geçiriyordum. Kafka Okur'un da yeni sayısına yarına kadar ambargo uyguladığımdan onu da almadım ve Gökçe edebiyatsızlıktan ölüyordu. 10 günlük Sosyoloji maceramdan sonra bir günlüğüne Biyoloji bölümüne geçiş benim için oldukça zor olacaksa da sanırım yapabilirim.

Neyse bu kadar lafını ettim eğer merak ederseniz vizeye kadar sorumlu olduğumuz kitapları yazmak istiyorum size. Belki birkaçınız sosyolojiye merak salar. Tabii 4. Sınıf kitapları olduğu göz önünde bulundurulmalı.

1. Eski Rejim ve Devrim - Tocqueville
2. Tarihi Dönemlere Ayırmak Şart mı? - Le Goff
3. Tarihi Yeniden Düşünmek - Jeinks
4. Sosyolojik Düşünce Geleneği - Nisbet
5. Sosyolojik Paradigmalar - Ritcher
6. Düzenin Yabancılaşması - İ. Küçükömer
7. Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi - H. Z. Ülken
8. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Zihniyet, Siyaset ve Tarih - Ş. Hanioğlu
9. Modern Ortadoğu Tarihi - Cleveland
10. Modern Ortadoğu Tarihi - Gelvin
11. Popüler Müziği Anlamak - A. Erol
12. Sofie'nin Dünyası - Gaarder

Gökçe, bir alıntı ekledi.
09 Eki 2017 · Kitabı okudu

Sosyoloji geleneğinin paradigmatik örnekleri bu kitapta ele alınan sosyoloji üstatlarıdır: Tocqueville, Marx, Weber vb. Tıpkı peygamberöer gibi klasik sosyologlar da kurumlaşmış, müesses şahsiyetlerdir.

Sosyolojik Düşünce Geleneği, Robert Nisbet (Hüsamettin Arslan)Sosyolojik Düşünce Geleneği, Robert Nisbet (Hüsamettin Arslan)