Sümeyya Nur Özen, bir alıntı ekledi.
18 saat önce · Kitabı okuyor

Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur, çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adaleti olmayan güç ise töhmet altında kalır. Demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanın ise adil olması gerekir. Adalet tartışmaya açıktır. Güç ise ilk bakışta tartışılmaz biçimde anlaşılır. Bu nedenle gücü adalete veremedik, çünkü güç, adalete karşı çıkıp kendisinin adil olduğunu söylemişti. Haklı olanı güçlü kılamadığımız için de güçlü olanı haklı kıldık.

Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 416)Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 416)
deniz demirsoy, bir alıntı ekledi.
19 Mar 20:50

Akıl hastalığı tanısı konan kişi aksi ispatlanmadıkça deli varsayılır ve deliliğin aksini ispatlama sorumluluğu “deli” olarak töhmet altında bırakılan (genellikle aciz durumdaki) bireye düşer.

Yalanlar Bilimi Psikiyatri, Thomas Szasz (Sayfa 13 - aylak kitap)Yalanlar Bilimi Psikiyatri, Thomas Szasz (Sayfa 13 - aylak kitap)

Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur, çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adaleti olmayan güç ise töhmet altında kalır. Demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanın ise adil olması gerekir. Adalet tartışmaya açıktır. Güç ise ilk bakışta tartışılmaz biçimde anlaşılır. Bu nedenle gücü adalete veremedik, çünkü güç, adalete karşı çıkıp kendisinin adil olduğunu söylemişti. Haklı olanı güçlü kılamadığımız için de güçlü olanı haklı kıldık.

Kübra Seydaoğlu, bir alıntı ekledi.
05 Mar 01:28 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Efsane
Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur, çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adalet olmayan güç ise töhmet altında kalır. Demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek içinde adil olanın güçlü, güçlü olanın ise adil olması gerekir.
Adalet tartışmaya açıktır. Güç ise ilk bakışta tartışılmaz biçimde anlaşılır. Bu nedenle gücü adalete veremedik, çünkü güç, adalete karşı çıkıp kendisinin adil olduğunu söylemişti. Haklı olanı güçlü kılamadığımız için de güçlü olanı haklı kıldık.

Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 416)Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 416)

Elden ele uzatalım 1

muvazane:denge
müntehir:intihar eden
töhmet:suçlanan
kabil:gerçekleşebilir
müreffeh:gönençli
kesafet:yoğunluk
nekahet:sağlıklı duruma geçme dönemi
muhasara:kuşatma,sarma
muvazi:koşut
ilga: ortadan kaldırma
mutabakat:anlaşma,uyuşma
meşrep:yaradılış,huy
mutasarrıf:kullanma hakkı bulunan
halita:karışım,karmaşık bir bütün
mevkuf:tutuklu
muvazaa:çağdaş
müstahzar:bükülme,eğilme
muasır:tutukluluk
inhina:alışkanlık
mevkufiyet:inmeli
rehavet:vücutta görülen gevşeklik
hodbin:bencil
libas:giysi
teganni:şarkı söyleme
munis:cana yakın,sevimli
mücrim:suçlu

Aycnnnn, bir alıntı ekledi.
15 Şub 21:48 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur, çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adaleti olmayan güç ise töhmet altında kalır. Demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanın ise adil olması gerekir.

Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 416)Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 416)
Toprak, bir alıntı ekledi.
 14 Şub 21:32 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Güçlü olmayan adalet acizdir; adaleti olamayan güç ise zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka kaşı çıkan olur, çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adaleti olmayan güç ise töhmet altında kalır. Demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanın ise adil olması gerekir.

Adalet tartışmaya açıktır. Güç ise ilk bakışta tartışılmaz biçimde anlaşılır. Bu nedenle gücü adalete veremedik, çünkü güç, adalete karşı çıkıp kendisinin adil olduğunu söylemişti.

Haklı olanı güçlü kılamadığımız için de güçlü olanı haklı kıldık.

Serenad, Zülfü Livaneli (undefined)Serenad, Zülfü Livaneli (undefined)
Hakan, bir alıntı ekledi.
14 Şub 09:17 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Gücü olmayan adalet
Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır.Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim.Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur, çünkü kötü insanlar her zaman vardır.Adaleti olmayan güç ise töhmet altında kalır. Demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanın ise adil olması gerekir.
Adalet tartışmaya açıktır.Güç ise ilk bakışta tartışılmaz bìçimde anlaşılır.Bu nedenle gücü adalete veremedik,çünkü güç, adalete karşı çıkıp kendisinin adil olduğunu söyler.Haklı olanı güçlü kılamadığımız için de güçlü olanı haklı kıldık.

Serenad, Zülfü LivaneliSerenad, Zülfü Livaneli
Tavbanu, bir alıntı ekledi.
13 Şub 19:00 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Adil olanın peşinden gidilmesi dogrudur, en güclünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur, çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adaleti olmayan güç ise töhmet altında kalır. Demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü , güçlü olanın ise adil olması gerekir.
Adalet tartışmaya açıktır. Güç ise ilk bakışta tartışılamaz biçimde anlaşılır. Bu nedenle gücü adalete veremedik , çünkü güç , adalete karşı çıkıp kendisinin adil olduğunu söylemişti. Haklı olanı güçlü kilamadigimiz için de güçlü olanı haklı kıldık...Pascal'ın sözü bu...!(En doğru güç ve adalet tanımlaması bence )

Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 416)Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 416)
Mehmet SEYMEN, Serenad'ı inceledi.
04 Şub 22:37 · Kitabı okudu · 4 günde

Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güclünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Güçlü olmayan adalet acizdir; Adaleti olmayan güç ise zalim.Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur, çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adaleti olmayan güç ise töhmet altında kalır.demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek ; bu nedenden dolayı adil olanın güçlü , güçlü olanın adil olması gerekir..